Prof.dr.sc. Gordana Župan dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za farmakologiju

e-pošta : gordana.zupan@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 631 15 19

Obrazovanje

9.2.1990. - Doktor znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2.10.1986. - Magistar znanosti Poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije - opći smjer Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.3.1980. - Doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2008. - Pročelnica Zavoda za farmakologiju Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
19.1.2004. - Redovita profesorica, trajno zvanje. Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
11.2.1999. - 18.1.2004. Redovita profesorica. Znanstvena savjetnica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.10.1995. - 10.2.1999. Izvanredna profesorica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
7.4.1994. - 10.2.1999. Viša znanstvena suradnica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.6.1991. - 9.10.1995. Docentica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
20.12.1990. - 6.4.1994. Znanstvena suradnica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.1987. - 19.12.1990. Asistentica Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.1982. - 31.1.1987. Liječnica na radu Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti Zavod za farmakologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za uspjeh i postignuća u 2009. godini
Investigator Award 2009 Neurotraumatology, 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Firenca, Italija
Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci za uspjeh i postignuća u 2008. godini
Investigator Award 2008 Epilepsy, 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Madrid, Španjolska
Povelja za prepoznatljiv osobni doprinos u stvaranju, razvoju te promicanju kvalitete i identiteta Fakulteta u povodu 50. obljetnice osnutka Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
IUPHAR Congress Travel Award, XIIth International Congress of Pharmacology, Montreal, Canada
Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku 2008./2009. za područje Biomedicinskih i biotehničkih znanosti, u kategoriji Znanstvenici
Priznanje Studentskog zbora Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za najboljeg nastavnika u 2010./2011. akademskoj godini
Priznanje Studentskog zbora Medicinskog fakulteta i studentske udruge FOSS MedRi najboljoj profesorici Medicinskog fakulteta u Rijeci u izboru studenata 6. godine studija Medicina generacija 2015./2016.
Zahvalnica Sveučilišta u Rijeci na temelju rezultata studentskih anketa Medicinskog fakulteta u Rijeci u akademskoj godini 2014./2015. i osobitog doprinosa nastavnom radu sa studentima

Članstva

- Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas"
- Federation of European Neuroscience Societies (FENS)
- Hrvatsko društvo za neuroznanost
- Hrvatsko društvo farmakologa
- International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR)
- The Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Opća farmakologija
Stručni studij Primaljstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Specijalna toksikologija I
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i liječenje
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Kolinergički sustavi središnjeg živčevlja: od bazičnih medicinskih spoznaja do Alzheimerove bolesti
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Farmakologija
Integrirani prediplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Izabrana poglavlja iz Neuropsihofarmakologije
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Neuropsihofarmakologija
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Modul Odabrane teme iz neuroznanosti
Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Farmakologija
Stručni studij Primaljstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Specijalna toksikologija II
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Opća toksikologija
Preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Učenje i pamćenje u zdravlju i bolesti (izborni kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Učenje i pamćenje u zdravlju i bolesti (izborni kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Klinička farmakologija
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Izabrana poglavlja iz kliničke farmakologije
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Farmakologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Kolinergički neurotransmitorski sustav središnjeg živčevlja i memorija
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Toksikologija
Sveučilišni studij za Diplomirane sanitarne inženjere
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Farmakologija
Integrirani prediplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti
Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Farmakologija
Studij za Više medicinske sestre/tehničare
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Opća farmakologija
Poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Toksikologija lijekova
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Klinička farmakologija
Poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Farmakologija
Diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Farmakologija
Diplomski studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Klinička farmakologija
Poslijediplomski specijalistički studij iz Socijalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Patofiziologija više živčane aktivnosti
Poslijediplomski studij iz Kliničke patofiziologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Sva lica memorije (izborni kolegij)
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
- Farmakologija
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Farmakologija
Studij za Više medicinske sestre/tehničare
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2012. - Farmakologija sredstava ovisnosti
Maja Rukavina
Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanj elijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Patofiziološki mehanizmi i farmakoterapija traumatske ozljede mozga
Pekić, Valentina
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Suvremeni inotropni lijekovi u liječenju akutnog zatajivanja srca
Golčić, Marin
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - Uso degli antibiotici in odontoiatria e loro impiego razionale
Sedran, Maria Mimi
Studij Stomatologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - Bronhalna astma: etiopatogeneza i liječenje
Jusufi, Agron
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - Terapija koronarne bolesti
Dangubić, Boban
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1996. - Primjena neopioidnih analgetika u liječenju odontalgija
Kerestenji, Albert
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - Utjecaj blokatora kalcijskih kanala na razinu slobodnih masnih kiselina mozga u eksperimentalnom modelu cerebralne hipoksije i epilepsije u štakora
Eraković, Vesna
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1995. - Učinci blokatora kalcijskih kanala na eksperimentalnu parcijalnu i generaliziranu epilepsiju u štakora
Križ, Jasna
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - Principi liječenja depresivnih poremećaja
Halilović, Mirsad
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1992. - Kolinergički mehanizmi središnjeg živčevlja i učenje
Bronić, Boris
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1992. - Patofiziološki mehanizmi i terapija poremećaja pamćenja uvjetovanih hipoksijom moždanih stanica
Petrović, Goranka
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - Demencija Alzheimerova tipa
Tepšić, Nada
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Farmakoterapija primarne arterijske hipertenzije
Skender, Josip
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1988. - Endogeni opijatni peptidi
Vukušić, Damir
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1987. - Lokalni anestetici
Komazec, Borka
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2007. - 1.1.2009. Umijeće medicinske edukacije
Poslijediplomski tečaj
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
suradnik
Norma sati:
1.1.1998. - 1.1.2008. Farmakologija
Studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

2.7.2016. - 8.7.1995. Course on Biophysics and Molecular Biology "Developmental and Funtional Aspects of Human Brain"


Norma sati:
9.5.2016. - 25.5.2013. Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama, kategorija 3


Norma sati:
1.1.1990. - Postdoktorsko usavršavanje


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2013. - Priručnik o virtualnim pokusima iz farmakologije

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
1.1.2011. - Temeljna i klinička farmakologija

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.2011. - Farmakologija

Financiranje: Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb
1.1.2005. - Umijeće medicinske nastave

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.2001. - Medicinska farmakologija

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb
1.1.1990. - Farmakologija – osnove farmakoinformatike, farmakoterapije s komentarom jugoslavenske materije medike i farmakografijom

Financiranje: Školska knjiga, Zagreb

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Mršić-Pelčić J, Pelčić G, Vitezić D, Antončić I, Filipović T, Simonić A, Župan G
Hyperbaric oxygen treatment: the influence on the hippocampal superoxide dismutase and Na+, K+-ATPase activities in global cerebral ischemia-exposed rats
Neurochemistry International 2004;44:585-594

2. Župan G, Pilipović K, Hrelja A, Peternel S
Oxidative stress parameters in different rat brain structures after electroconvulsive shock-induced seizures
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2008;32(3):771-777

3. Mršić-Pelčić J, Pilipović K, Vujičić B, Pelčić G, Vitezić D, Župan G
The influence of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in cortex of rats exposed to transient middle cerebral artery occlusion
Periodicum biologorum 2011;113:69-74

4. Peternel S, Pilipović K, Župan G
Seizure susceptibility and the brain regional sensitivity to oxidative stress in male and female rats in the lithium-pilocarpine model of temporal lobe epilepsy
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2009;33:456-462

5. Vitezić D, Burke T, Mršić-Pelčić J, Mavrić Ž, Zaputović L, Župan G, Simonić A
Characteristics of blood-pressure control in treated hypertensive patients in Croatia
Blood Pressure 2005;14(S2):33-41

6. Vitezić D, Mršić-Pelčić J, Župan G, Vitezić M, Ljubičić Đ, Simonić A
Na+, K+-ATPase activity in the brain of the rats with kainic acid-induced seizures: influence of lamotrigine
Psychiatria Danubina 2008;20(3):269-276

7. Pilipović K, Župan Ž, Dangubić B, Mršić-Pelčić J, Župan G
Oxidative stress parameters in different brain structures following lateral fluid percussion injury in the rat
Neurochemical Research 2011;36(5):913-921

8. Mršić-Pelčić J, Pelčić G, Vitezić D, Ljubičić Đ, Župan G, Simonić A
Activation of ERK and JNK MAP kinases in optic nerves of rats exposed to global cerebral ischemia
Psychiatria Danubina 2008;20(4):456-460

9. Eraković V, Župan G, Varljen J, Simonić A
The influence of calcium channel blockers on the brain free fatty acid level and glutathione peroxidase activity in rats with lithium and pilocarpine-induced status epilepticus
Neuroscience Research Communications 2002;30(2):111-119

10. Eraković V, Župan G, Varljen J, Laginja J, Simonić A
Altered activities of rat brain metabolic enzymes caused by pentylenetetrazol kindling and pentylenetetrazol - induced seizures
Epilepsy Research 2001;43:165-173

11. Eraković V, Župan G, Varljen J, Laginja J, Simonić A
Altered activities of rat brain metabolic enzymes in electroconvulsive shock - induced seizures
Epilepsia 2001;42(2):181-189

12. Križ J, Župan G, Simonić A
Differential effects of dihydropyridine calcium channel blockers in kainic acid-induced experimental seizures in rats
Epilepsy Research 2003;52(3):215-225

13. Mršić J, Župan G, Eraković V, Simonić A, Varljen J
The influence of nimodipine and MK-801 on the brain free arachidonic acid level and the learning ability in hypoxia-exposed rats
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 1997;21:345-358

14. Štimac D, Župan G, Simonić A
Utjecaj 5-hidroksitriptamina i histamina na mišiće izolirane šarenice goveđeg oka
Medicina 1992;28:147-150

15. Eraković V, Župan G, Mršić J, Simonić A, Varljen J
The influence of nicardipine and ifennprodil on the brain free arachidonic acid level and behaviour in hypoxia-exposed rats
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 1997;21(4):633-647

16. Simonić A, Župan G
Potential therapeutic targets in Alzheimer's disease
Acta Pharmaceutica 1997;47(1):1-7

17. Mršić-Pelčić J, Župan G, Maysinger D, Pelčić G, Vitezić D, Simonić A
The influence of MK-801 on the hippocampal free arachidonic acid level and Na+, K+-ATPase activity in global cerebral ischemia-exposed rats
Progress In Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2002;26(7-8):1319-1326

18. Župan G, Eraković V, Simonić A, Križ J, Varljen J
The influence of nimodipine, nicardipine and amlodipine on the brain free fatty acid level in rats with penicillin-induced seizures
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 1999;23:951-961

19. Župan G, Mršić J, Simonić A
Effects of nicardipine, felodipine and nifedipine on passive avoidance behavior of intact and hypoxia-exposed rats
Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Thérapie 1993;325(1/2):61-69

20. Vlahović-Palčevski V, Vitezić D, Župan G, Simonić A
Education in clinical pharmacology at the Rijeka School of Medicine, Croatia
European Journal of Clinical Pharmacology 1998;54:685-689

21. Eraković V, Župan G, Križ J, Mršić J, Simonić A, Varljen J
Influence of nicardipine on the brain free fatty acids level in penicillin-induced seizures in rats
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 1994;19:19-22

22. Križ J, Župan G, Mršić J, Tomac J, Pernjak-Pugel E, Eraković V, Simonić A
Epileptic seizures induce damage of the hippocampal pyramidal neurons
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 1994;19(1):23-25

23. Župan G, Varljen J, Eraković V, Mršić J, Križ J, Simonić A, Milin Č
Accumulation dynamics of the brain total free fatty acids and free arachidonic acid in the models of cerebral hypoxia and epilepsy in rats
Croatica Chemica Acta 1995;68(3):485-490

24. Župan G, Mršić J, Simonić A, Pernjak-Pugel E, Tomac J, Batistić B
Vulnerability of CA1 subfield of the hippocampus in hypoxic and ischemic conditions in rats
Periodicum biologorum 1994;1:135-136

25. Župan G, Casamenti F, Scali C, Pepeu G
Lesions of the nucleus basalis magnocellularis in immature rats: short- and long-term biochemical and behavioral changes
Pharmacology, Biochemistry and Behavior 1993;45(1):19-25

26. Eraković V, Župan G, Varljen J, Radošević S, Simonić A
Electroconvulsive shock in rats: changes in superoxide dismutase and glutathione peroxidase activity
Molecular Brain Research 2000;76:266-274

27. Eraković V, Župan G, Varljen J, Laginja J, Simonić A
Lithium plus pilocarpine induced status epilepticus - biochemical changes
Neuroscience Research 2000;36:157-166

28. Vitezić D, Mršić-Pelčić J, Župan G
Lijekovi i placenta
Acta Medica Croatica 2001;55(1):35-38

29. Križ J, Župan G, Križ M, Simonić A
Effects of intrahippocampal injection of kainic acid on EEG and gross behavior in rats
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 1994;19:13-18

30. Župan G, Mršić J, Simonić A
Piracetam and oxiracetam prevent hypoxia-induced impairment of passive avoidance behavior in rats
Neurologia Croatica 1994;43(4):233-240

31. Župan G, Mršić J, Simonić A
Utjecaj amlodipina na pasivno izbjegavanje kazne u intaktnih i hipoksiji izloženih štakora
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 1993;18(1):25-31

32. Simonić A, Župan G, Atanacković D, Krstulja M
Utjecaj oštećenja nucleus basalis na pasivno izbjegavanje kazne u štakora
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 1985;10(3-4):43-45

33. Simonić A, Župan G
Razlika u intenzitetu inhibicije pasivnog izbjegavanja kazne između atropinizacije i lezije nukleus bazalis ekvivalenta u štakora
Medicina 1987;23:93-96

34. Radošević-Stašić B, Ćuk M, Mrakovčić-Šutić I, Trobonjača Z, Salamon R, Stojanov L, Rukavina D, Župan G, Simonić A
Immulogical consequences of lesions of nucleus basalis in rats
International Journal of Neuroscience 1990;51:325-327

35. Župan G, Vitezić D, Mršić J, Matešić D, Simonić A
Effects of nimodipine, felodipine and amlodipine on electroconvulsive shock-induced amnesia in the rat
European Journal of Pharmacology 1996;310:103-106

36. Simonić A, Župan G
Passive avoidance behaviour changes produced by the atropinisation and the nucleus basalis lesion in rats
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1989;25:135-136

37. Simonić A, Župan G, Domino EF
Effects of various cholinomimetic agents on passive avoidance behaviour in the nucleus basalis lesioned rats
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1990;26(1):267-274

38. Simonić A, Župan G, Mršić J
The influence of piracetam and cholinomimetics on passive avoidance behavior in nucleus basalis lesioned rats
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1989;25:431-435

39. Simonić A, Župan G, Atanacković D
Utjecaj intrahipotalamičke injekcije noradrenalina, dibenamina i dibenzilina na rektalnu temperaturu u štakora
Medicina 1986;22:47-50

40. Trobonjača Z, Salamon R, Radošević-Stašić B, Stojanov L, Ćuk M, Župan G
Supression of cell-mediated immunity after bilateral nucleus basalis lesions in rats
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1988;24(6):467-468

41. Župan G, Simonić A
Lecithin and arecoline improve passive avoidance behaviour in the nucleus basalis lesioned rats
Periodicum biologorum 1989;91(2):205-212

42. Župan G, Simonić A, Đorđević N
Dihidroergotoksin i pasivno izbjegavanje kazne u štakora s oštećenom kolinergičkom intervacijom korteksa
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 1991;16:7-12

43. Župan G, Simonić A, Krstulja M
The influence of unilateral or bilateral lesion of the nucleus basalis on the passive avoidance responses in rats
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1989;25:161-162

44. Simonić A, Župan G
Passive avoidance deficit in rats with disruption of cortical cholinergic input can be improved by lecithin or arecoline, but not by piracetam
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1988;24(2):145-153

45. Mršić-Pelčić J, Pelčić G, Peternel S, Pilipović K, Simonić A, Župan G
Effects of the hyperbaric oxygen treatment on the Na(+), K(+)-ATPase and superoxide dismutase activities in the optic nerves of global cerebral ischemia-exposed rats
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2004;28:667-676

46. Atanacković D, Župan G, Simonić A
Influence of histamine on the smooth muscle tonus of human umbilical vein
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1983;20:311-312

47. Župan Ž, Pilipović K, Dangubić B, Frković V, Šustić A, Župan G
Effects of enoxaparin in the rat hippocampus following traumatic brain injury
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2011;35(8):1846-1856

48. Atanacković D, Župan G, Simonić A, Maksimović J
Aktivnost histaminskih H1 i H2 receptora i tonus glatkih mišića stijenke humane umbilikalne vene
Medicina 1983;19(3-4):57-60

49. Vitezić D, Mavrić Ž, Knežević A, Mršić-Pelčić J, Župan G
Farmakoterapija u liječenju hipertenzije: značenje smjernica
Medicina 2004;42(41):207-216

50. Mršić-Pelčić J, Pilipović K, Pelčić G, Vitezić D, Župan G
Temporal and regional changes of superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities in rats exposed to focal cerebral ischemia
Cell Biochemistry and Function 2012;30(7):597-603

51. Eraković V, Župan G, Varljen J, Simonić A
Pentylenetetrazol-induced seizures and kindling: changes in free fatty acids, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase activity
Neurochemistry International 2003;42(2):173-178

52. Župan G, Eraković V, Mršić J, Varljen J, Simonić A, Milin Č
Effect of nicardipine and amlodipine on the brain free arachidonic acid level in hypoxic rats
Periodicum biologorum 1996;98(1):107-110

53. Atanacković D, Župan G, Simonić A
Značenje histaminskih H1 i H2 receptora za kontraktilno djelovanje histamina na humanu umbilikalnu venu
Jugoslavenska ginekologija i opstetricija 1984;24:51-53

54. Simonić A, Župan G, Atanacković D, Krstulja M
Influence of arecoline, physostigmine and lecithin on the passive avoidance acquisition in nucleus basalis lesioned rats
Iugoslavica Physiologica et Pharmacologica Acta 1985;21(3):355-356

55. Župan G, Križ J, Simonić A
The influence of nimodipine on penicillin-induced epileptic discharge in rats
Pharmacological Communications-Proceedings of the First Croatian Congress of Pharmacology 1993; 133-135

56. Župan G, Eraković V, Mršić J, Simonić A, Varljen J
Effect of nimodipine on the brain free arachidonic acid level in hypoxia-exposed rats
Pharmacological Communications-Proceedings of the First Croatian Congress of Pharmacology 1993; 139-141

57. Župan G, Križ J, Simonić A
Influence of potassium and adrenaline on the tonus of isolated aorta strips in nicardipine pretreated rabbits
Pharmacological Communications-Proceedings of the First Croatian Congress of Pharmacology 1993; 206-208

58. Vitezić D, Mršić-Pelčić J, Župan G
Kliničko ispitivanje lijekova: Klinički pokus
Medicina 2004;42(41):177-180

59. Župan G, Simonić A
Lecithin and arecoline improve the passive avoidance behavior in the nucleus basalis-lesioned rats
Klinische Pharmakologie 1989;2:262-264

60. Mršić J, Župan G, Simonić A
The effects of felodipine and amlodipine on hypoxia-induced memory impairment in the rat
Pharmacological Communications-Proceedings of the First Croatian Congress of Pharmacology 1993; 136-138

61. Župan G, Matešić D, Simonić A
Reversal of electroshock-induced amnesia by amlodipine in the rat
Pharmacological Communications-Proceedings of the First Croatian Congress of Pharmacology 1993; 142-144

62. Simonić A, Župan G
Various acetylcholinesterase inhibitors and passive avoidance behavior in nucleus basalis-lesioned rats
Klinische Pharmakologie 1989;2:265-267

63. Pilipović K, Župan Ž, Dolenec P, Mršić-Pelčić J, Župan G
A single dose of PPAR? agonist pioglitazone reduces cortical oxidative damage and microglial reaction following lateral fluid percussion brain injury in rats
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2015; 59:8-20

Q1
WOS

64. Dolenec P, Pilipović K, Rajič J, Župan G
Temporal pattern of neurodegeneration, programmed cell death, and neuroplastic responses in the thalamus after lateral fluid percussion brain injury in the rat
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology 2015;74(6):512-526

Q1
WOS
Exc

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Eetu Hamalainen
Mršić-Pelčić J, Pelčić G, Vitezić D, Simonić A, Župan G. Changes in the superoxide dismutase and Na+, K+-ATP-ase activities in the optic nerves and hippocampus of global cerebral ischemia-exposed rats
New Trends in Brain Hypoxia Ischemia Research Nova Biomedical Books Hauppage, New York - 2008.
2. Autor poglavlja u knjizi
Bettocchi , Mauro
Vitezić D, Matana-Kaštelan Z, Buble T, Mršić-Pelčić J, Rosović V, Župan G, Simonić A. Antihypertensive drugs usage in Croatia
Proceedings 8th Congresss of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Monduzzi Editore Bologna - 2007.
3. Autor poglavlja u knjizi
Battistin L, Korczyn, AD
Vitezić D, Župan G, Mršić J, Simonić A. Lamotrigine: influence on the passive avoidance behavior in electroconvulsive shock - treated rats
5th Congress of the European Society for Clinical Neuropharmacology Monduzzi Editore, International Proceedings Division Bologna - 2000.

Pozvana predavanja

1. Župan G
Traumatska ozljeda mozga: translacijski i terapijski izazovi
Zagreb, Simpozij "Neurointenzivna medicina" - 3.12.2016.
2. Župan G, Pilipović K, Župan Ž
Neuroprotective pharmacotherapy of traumatic brain injury
Split, 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation - 17.9.2016.
3. Župan G, Pilipović K, Župan Ž
Therapeutic brain injury: therapeutic chalenges
Zagreb, EU FP7 project GlowBrain Final Conference - 28.5.2015.
4. Župan G
Neuroprotection in traumatic brain injury: translational challenges
Opatija, 6th Croatian Congress of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine with International Participation - 15.6.2014.
5. Župan G, Pilipović K, Župan Ž, Mršić-Pelčić J
Effects of multifunctional drugs in the treatment of traumatic brain injury
Zagreb, 7th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation - 20.9.2013.
6. Župan G, Pilipović K, Župan Ž, Mršić-Pelčić J, Frković V, Dangubić B
Pioglitazone and enoxaparin are promising novel neuroprotective drugs in the rat model of traumatic brain injury
Opatija, 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation - 17.9.2010.
7. Župan G
Curriculum reform development at the School of Medicine University of Rijeka
Crikvenica, Symposium Microbiology in Medical Education and Scientific Research - 7.6.2003.
8. Župan G
Farmakologija sredstava ovisnosti
Rijeka, simpozij Ovisnosti: mjesto i uloga liječnika obiteljske medicine - 7.12.2002.
9. Župan G
Education in Pharmacology
Rijeka, 2nd Croatian Congress of Pharmacology with International Participation - 10.9.1997.
10. Župan G
Antidepresivi odobreni u Republici Hrvatskoj
Rijeka, simpozij Prepoznavanje i liječenje depresivnih poremećaja - 26.6.1993.
11. Župan G, Simonić A
Promjene pasivnog izbjegavanja kazne uvjetovane lecitinom, fizostigminom, galantaminom i arekolinom u štakora s oštećenjem kolinergičke inervacije neokorteksa
Rijeka, Susreti farmakologa '89 - 9.6.1989.
12. Župan G, Simonić A
Utjecaj arekolina i lecitina na pasivno izbjegavanje kazne u štakora s oštećenom kolinergijskom inervacijom neokorteksa
Zagreb, Susreti farmakologa '86 - 20.6.1986.

Kongresna priopćenja

1.
Pilipović K, Dolenec P, Župan Ž, Župan G
Pioglitazone reduces astrocytosis in rats with brain trauma poster 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split - 17.9.2016.
2.
Pilipović K, Dolenec P, Župan Ž, Župan G
Traumatic brain injury: new insights into time and region specific secondary damage processes as potential therapeutic targets pozvano predavanje 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split - 17.9.2016.
3.
Rajič Bumber J, Pilipović K, Janković T, Križ J, Župan G
Repetitive mild traumatic brain injury: effects on Barnes maze performance and some parameteres of synaptic plasticity poster 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split - 17.9.2016.
4.
Župan G, Pilipović K, Župan Ž
Neuroprotective pharmacotherapy of traumatic brain injury pozvano predavanje 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split - 17.9.2016.
5.
Mršić-Pelčić J, Pilipović K, Pelčić G, Vitezić D, Župan G
Effects of postischemic administration of erythropoietin on th ebrain damage in rats exposed to experimental stroke poster 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split - 17.9.2016.
6.
Križ, Jasna; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Effects of nimodipine and nifedipine on EEG power spectra in rats with kainic acid : induced seizures poster 2th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Rijeka, Croatia
7.
Vitezić, Dinko; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Matešić, Damir; Simonić, Ante
Influence of nimodipine and amlodipine on the passive avoidance behaviour in rats exposed to electroconvulsive shock poster 2th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Rijeka, Croatia
8.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
Free fatty acid content and learning ability in pentylentetrazol-treated rats poster 2th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Rijeka, Croatia
9.
Pilipović K, Župan Ž, Frković V, Dangubić B, Mršić-Pelčić J, Šustić A, Župan G
Changes of oxidative stress parameters in different rat brain regions following traumatic brain injury poster The third Croatian Congress of Neuroscience Zadar, Croatia
10.
Hrelja, Ana; Pilipović, Kristina; Župan, Gordana
Single electroconvulsive shock does not influence COX-2 and HSP70 expressions in the rat frontal cortex and hippocampus poster The third Croatian Congress of Neuroscience Zadar, Croatia
11.
Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Župan, Gordana
Inflammatory and neuroprotective proteins in the thalamus following traumatic brain injury in the rat poster SiNAPSA Neuroscience Conference ’11 Ljubljana, Slovenia
12.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pilipović, Kristina; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana
Experimental ischemic stroke: changes in lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in rat cortex poster SiNAPSA Neuroscience Conference ’11 Ljubljana, Slovenia
13.
Dolenec, Petra; Pilipović, Kristina; Rajič, Jelena; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Neuronal damage and recovery in the thalamus following traumatic brain injury in the rat poster The fourt Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Croatia
14.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Stojanov, Lovorka; Salamon, Ratko; Trobonjača, Zlatko; Župan, Gordana; Šuša, Milorad; Mrakovčić, Ines; Simonić, Ante; Rukavina, Daniel
Immunological effects of nucleus basalis lesions in the rat predavanje XIV Congress of Union of Yugoslav Physiological Society with International Participation Beograd
15.
Simonić, Ante; Župan, Gordana; Atanacković, Dimitrije
The influence of lecithin, arecoline and piracetam on the passive avoidance in rats with nucleus basalis equivalent lesions poster Joint Meeting of Yugoslav and Finish Pharmacologist Dubrovnik
16.
Simonić, Ante; Župan, Gordana
Direct versus indirect cholinergic stimulation and passive avoidance aquisition in nucleus basalis lesioned rats poster Ninth Congress of the Polish Pharmacological Society Lublin, Poland
17.
Simonić, Ante; Župan, Gordana; Atanacković, Dimitrije; Krstulja, Mira
Effects of piracetam, dihydrogotoxine and arecoline on the passive avoidance acquisition in the nucleus basalis lesioned rats poster XIII Congress of the Union of Yugoslav Physiological Societies with International Participation Skopje
18.
Simonić, Ante; Župan, Gordana; Atanacković, Dimitrije
The influence of arecoline, physostigmine and lecithin on the passive avoidance aquisition in the nucleus basalis lesioned rats poster 9th Congress of the Yugoslav Pharmacological Society and 4th Congress of the Yugoslav Toxicological Society Belgrade
19.
Peternel, Sandra; Blagaić, Ana; Pilipović, Kristina; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Effects of pioglitazone in the lithium-pilocarpine model of status epilepticus in rats poster 5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiological Society with International Participation Osijek, Croatia
20.
Pilipović, Kristina; Frković, Vedran; Dangubić, Boban; Župan, Željko; Peternel, Sandra; Župan, Gordana
Pioglitazone limits the cortical oxidative damage following traumatic brain injury in the rat poster 5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiological Society with International Participation Osijek, Croatia
21.
Župan, Gordana; Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Mršić-Pelčić, Jasenka
Effect of multifunctional drugs in the treatment of traumatic brain injury pozvano predavanje 7th Croatian Congress of Pharmacology Zagreb, Croatia
22.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pilipović, Kristina; Župan, Gordana
Cerebral ischemia and neuroprotection pozvano predavanje 7th Croatian Congress of Pharmacology Zagreb, Croatia
23.
Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Župan, Gordana
Effects of pioglitazone on the hippocampus following the experimental traumatic brain injury poster 7th Croatian Congress of Pharmacology Zagreb, Croatia
24.
Tvrdeić, Ante; Mimica, Suzana; Župan, Gordana; Boban, Mladen; Klarica, Marijan
Analysis of pharmacology curricula in Croatian medical schools poster 3rd Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb, Croatia
25.
Mršić Pelčić, Jasenka; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana; Simonić, Ante
The effect of hyperbaric oxygenation on Na+, K+-ATPase activity in optic nerve of ischemic rats poster 3rd Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb, Croatia
26.
Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Župan, Gordana
Effects of enoxaparin on brain-derived neurotrophic factor and heat shock protein-70 expressions in the hippocampus following traumatic brain injury in rats poster 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Croatia
27.
Župan, Gordana; Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Mršić-Pelčić, Jasenka; Frković, Vedran; Dangubić, Boban
Pioglitazone and enoxaparin are promising novel neuroprotective drugs in the rat model of traumatic brain injury pozvano predavanje 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Croatia
28.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pilipović, Kristina; Vujičić, Božidar; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana
The influence of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in cortex of rats exposed to transient middle cerebral artery occlusion poster 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Croatia
29.
Pilipović, Kristina; Mladinić Pejatović, Miranda; Mazzone, Graciela; Župan, Željko; Nistri, Andrea; Župan, Gordana
Histological brain changes following traumatic brain injury in rats treated by pioglitazone: A preliminary study poster 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Croatia
30.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Simonić, Ante; Župan, Gordana
Hyperbaric oxygen treatment: the influence on the superoxide dismutase activity and JNK activation in the optic nerves of rats exposed to global cerebral ischemia poster Fourth Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split, Croatia
31.
Župan, Gordana; Mršić-Pelčić, Jasenka; Vitezić, Dinko; Pelčić, Gordan; Simonić, Ante
Changes of the hippocampal Na+K+-ATPase activity in rats with global cerebral ischemia and kainic acid-induced seizures poster Fourth Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split, Croatia
32.
Župan, Gordana; Peternel, Sandra; Pilipović, Kristina; Blagaić, Ana; Hrelja, Ana
Effects of pioglitazone in the thalamus and anterior olfactory nuclei in the rat lithium-pilocarpine model of temporal lobe epilepsy poster 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies Florence, Italy
33.
Župan, Gordana; Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Frković, Vedran; Dangubić, Boban; Mršić-Pelčić, Jasenka; Šustić, Alan
Effects of PPAR-? agonist pioglitazone on the hippocampus in traumatic brain injured rats poster 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies Florence, Italy
34.
Simonić, Ante; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka
The influence of piracetam and cholinomimetics on the passive avoidance behavior in the nucleus basalis lesioned rats poster Neurotransmiteri i modulacija ćelijske funkcije Niška Banja
35.
Atanacković, Dimitrije; Župan, Gordana; Simonić, Ante
The influence of histamine on smooth muscle of human umbilical vein poster VIII Kongres farmakologa Jugoslavije Ohrid
36.
Vitezić, Dinko; Tomac, Jelena; Mršić-Pelčić, Jasenka; Simonić, Ante; Župan, Gordana
Influence of lamotrigine on histological hippocampal changes in rats with kainic acid-induced seizures poster 5th European Congress on Epileptology Madrid, Spain
37.
Mršić, Jasenka; Maysinger, Dušica; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Effects of calcium channel blockers, MK-801 and nimodipine on the Na, K-ATPase activity in rats exposed to hypoxia and cerebral ischemia poster XIth Congress of the European College of Neuropsycho-pharmacology Paris, France
38.
Vitezić, Dinko; Matana Kaštelan, Zrinka; Buble, Tonći; Vitezić Miomira; Kovačević Miljenko; Mršić Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Agents acting on the renin-angiotensin system: usage in Croatia during a seven-year period poster Twelfth Annual European Congress Paris, France
39.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Expression and activation of ERK and JNK in the optic nerves of rats exposed to global cerebral ischemia poster 18th ECNP Congress Amsterdam, The Netherlands
40.
Simonić, Ante; Župan, Gordana
Passive avoidance behavior changes produced by the atropinisation and the nucleus basalis lesion in rats. poster 10th Congress of the Yugoslav Pharmacological Society Neum
41.
Župan, Gordana; Simonić, Ante
The influence of unilateral or bilateral lesions of the nucleus basalis on the passive avoidance responses in rat poster 10th Congress of the Yugoslav Pharmacological Society Neum
42.
Vitezić, Dinko; Knežević, Aleksandar; Mavrić, Žarko; Mršić Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Hypertension control and antihypertensive drugs usage in Croatia poster First Global Conference on Cardiovascular Clinical Trials and Pharmacotherapy Hong Kong
43.
Vitezić, Dinko; Šepić-Grahovac, Dubravka; Pilipović, Kristina; Peternel, Sandra; Petrović, Oleg; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
EURAP registry in Croatia: prospective follow-up of pregnancies in women treated with antiepileptic drugs poster The first Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Croatia
44.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana; Simonić, Ante
The effect of hyperbaric oxygenation on Na+, K+-ATPase and SOD activities in hippocampus and optic nerve of ischemic rats poster 3rd Magdeburg Symposium Neuroprotection and Neurorepair Magdeburg, Germany
45.
Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Mršić, Jasenka; Križ, Jasna; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
Brain free fatty acid accumulation in hypoxia and epilepsy poster Eight International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis Kissimmee, Florida (USA)
46.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Križ, Jasna; Simonić, Ante
Brain Free Fatty Acid Accumulation in Rats with Penicillin-Induced Seizures poster Abstracts Book on Free Radicals, Oxidative Stress and Antioxidans, Pathological and Physiological, Significance Antalaya, Turkey
47.
Pilipović, Kristina, Peternel, Sandra, Vitezić, Dinko, Župan, Gordana, Mršić-Pelčić, Jasenka
Changes in superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities in the parietal cortex and hippocampus of rats exposed to focal cerebral ischemia poster The second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Croatia
48.
Peternel, Sandra; Blagaić, Ana; Pilipović, Kristina; Hrelja, Ana; Mršić-Pelčić, Jasenka; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana
Lithium-pilocarpine status epilepticus in rat: structure-related changes in the brain antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation poster The second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Croatia
49.
Vitezić, Dinko; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Simonić, Ante
Lamotrigine: influence on the passive avoidance behavior in electroconvulsive shock-treated rats poster Vth Congress European Society for Clinical Neuropharmacology Opatija, Croatia
50.
Vitezić, Dinko; Madjarević, Tomislav; Buble, Tonči; Šestan, Branko; Vitezić, Miomira; Mršić Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
NSAIDs Consumption in Croatia: the Effects of Pricing Policy Changes poster ISPOR Fourteenth Annual International Meeting Orlando, FL, USA
51.
Vitezić, Dinko; Mavrić, Žarko; Mršić Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Questionnaire survey as a tool in drug hypertension investigation in Croatia poster 5th Congresss of the Croatian Cardiac Society with International Participation Opatija, Croatia
52.
Vitezić, Dinko; Mršić Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Lamotrigine and modulation of Na+, K+-ATPase activity in rat hippocampus and cortex after kainic acid induced seizures poster 24th International Epilepsy Congress Buenos Aires
53.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana; Simonić, Ante
The effect of MK-801 on the Na+, K+-ATPase activity and the free arachidonic acid level in hippocampus of ischemic rats poster 1st Croatian Congress on Molecular Life Sciences with International participation Opatija, Croatia
54.
Pepeu, Giancarlo; Casamenti, Fiorella; Scali, Carla; Župan, Gordana
Lesions of the nucleus basalis in newborn, adult and againg rats: effect on cortical ChAT activity and behavior poster International Union of Physiological Sciences Regional Meeting in Prague Prague, Czechoslovakia
55.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Electroconvulsive shock-induced seizures in rats: the influence of ethanol on the brain free fatty acid level and GPX activity poster XXXVII European Congress of Toxicology Oslo, Norveška
56.
Eraković, Vesna; Križ, Jasna; Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Milin, Čedomila; Simonić, Ante
Dynamics of brain free fatty acid pool in penicillin-induced epileptic seizures in rats poster FEBS Special Meeting Biological Membranes Helsinki, Filand
57.
Vitezić, Dinko; Rosović-Bazijanac, Vesna; Lončar, Aleksandra, Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Hospital analysis of the central nervous system drug utilization during two periods poster 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Poznan, Poland
58.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
The effects of calcium channel blockers on the brain free fatty acids level in experimental model of cerebral hypoxia in rats poster FEBS Advanced Course on Molecular Dynamics of Biomembranes Cargese, Corse
59.
Župan, Gordana; Simonić, Ante
Effect of dihydroergotoxine treatment on the passive avoidance task in rats with lesions of the nucleus basalis magnocellularis poster International Symposium on Alzheimer's disease Kuopio, Finland
60.
Vitezić, Dinko; Matana Kaštelan, Zrinka; Čebular, Boštjan; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana; Šepić Grahovac, Dubravka; Simonić, Ante
Utilization of Antiepileptic Drugs: A Comparison between Croatia and Slovenia poster 27th International Epilepsy Congress Singapur
61.
Dolenec, Petra; Pilipović, Kristina; Župan, Gordana; Župan, Željko
Hippocampal neurodegeneration and astrocytosis following traumatic brain injury in the rat: effects of a single dose of pioglitazone poster 9th FENS Forum of Neuroscience Milan, Italy
62.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Laginja, Josip; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
Electroconvulsive schock induced seizures: Changes in GPX and SOD activity poster 25th Silver Jubilee FEBS Meeting Copenhagen, Denmark
63.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Brain free fatty acid accumulation pattern in rats with experimentally induced seizures poster 25th Silver Jubilee FEBS Meeting Copenhagen, Denmark
64.
Vitezić, Dinko; Matana, Zrinka; Buble, Tonči; Mršić-Pelčić, Jasenka; Knežević, Aleksandar; Bagatin, Jugoslav; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Cardiovascular drugs utilization in Croatia during a four-year period poster 15th World Congress of Pharmacology Beijing, China
65.
Simonić, Ante; Župan, Gordana
Various acetylcholinesterase inhibitors and passive avoidance behavior in the nucleus basalis lesioned rats poster Interdisciplinary Satellite Symposion to the IV World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics Berlin, West
66.
Župan, Gordana; Simonić, Ante
Lecitin and arecoline improve the passive avoidance behavior in the nucleus basalis lesioned rats poster Interdisciplinary Satellite Symposion to the IV World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics Berlin, West
67.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Mrakovčić, Ines; Stojanov, Lovorka; Suša, M; Župan, Gordana; Simonić, Ante; Rukavina, Daniel
Immunological consequences of the bilateral nucleus basalis lesions in rats. predavanje 19th Meeting, FEBS 89 Rome, Italy
68.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pilipović, Kristina; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana
The effects of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in hippocampus of streptozotocin-induced diabetic rats poster 6th European Congresss of Pharmacology, EPHAR 2012 Granada, Spain
69.
Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Župan, Gordana
Effects of enoxaparin on parameters of oxidative stress, inflammation and neuroprotection in the rat parietal cortex following traumatic brain injury poster 6th European Congresss of Pharmacology, EPHAR 2012 Granada, Spain
70.
Mađarević, Tomislav; Vitezić, Dinko; Buble, Tonći; Šestan, Branko; Vitezić, Miomira; Gantumur, Monja; Mršić-Pelčić, Jasenka; . Župan, Gordana
Bisphosphonates usage in Croatia: the effects of new pricing regulation predavanje 9th Congresss of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Edinburg, UK
71.
Gantumur, Monja; Vitezić, Dinko; Buble, Tonći; Mađarević, Tomislav : Kovačević, Miljenko; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Respiratory drugs usage in Croatia during a 7-year period poster 9th Congresss of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Edinburg, UK
72.
Rajič Jelena, Pilipović Kristina, Križ Jasna, Župan Gordana
Microglial activation after repetitive traumatic brain injury in the mouse poster EU FP7 Project GlowBrain Workshop "Visualization of molecular markers in the brain" Zagreb
73.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Stojanov, Lovorka; Župan, Gordana; Trobonjača, Zlatko; Salamon, Ratko; Simonić, Ante; Rukavina, Daniel
Modulation of immune response produced by the damage of cholinergic projections to neocortex in rats poster Eight European Immunology Meeting Zagreb
74.
Vitezić, Dinko; Matana Kaštelan, Zrinka; Buble, Tonči; Mršić-Pelčić, Jasenka; Rosović, Vesna; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Antihypertensive drugs usage in Croatia poster 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics Amsterdam, The Netherlands
75.
Župan, Željko; Pilipović, Kristina; Frković, Vedran; Dangubić, Boban; Šustić, Alan; Mršić-Pelčić, Jasenka; Simonić, Ante; Župan, Gordana
Effects of enoxaparine on oxidative lipid damage and activities of antioxidant enzymes in parietal cortex and hippocampus following traumatic brain injury in rats poster 12th Congresss of the European Federation of Neurological Societies Madrid, Spain
76.
Župan, Gordana; Peternel, Sandra; Pilipović, Kristina; Blagaić, Ana; Hrelja, Ana
Effects of pioglitazone on the lipid peroxidation levels and COX-2 expressions in different brain structures of rats with lithium plus pilocarpine-induced status epilepticus poster 12th Congresss of the European Federation of Neurological Societies Madrid, Spain
77.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Expression and activation of ERK and JNK in the hippocampus of rats exposed to global cerebral ischemia poster 20th Biennial Meeting of the International Society for Neurochemistry and the European Society for Neurochemistry Innsbruck, Austria
78.
Simonić, Ante; Župan, Gordana
Effect of various cholinergics on the passive avoidance aquisition in rats with nucleus basalis equivalent lesions poster Xth International Congress of Pharmacology Sydney, Australia
79.
Župan, Gordana; Simonić, Ante; Mršić, Jasenka
The effects of nicardipine and nitrendipine on hypoxia-induced memory impairment in the rat poster IVth E.C.N.P. Congresss Monte-Carlo, Monaco
80.
Simonić, Ante; Mršić, Jasenka; Župan, Gordana
The influence of calcium channel blockers nimodipine, nifedipine and amlodipine on passive avoidance in hypoxia-exposed rats poster IVth E.C.N.P. Congresss Monte-Carlo, Monaco
81.
Župan, Gordana; Vlahović, Vera; Simonić, Ante
Influence of oxiracetam on passive avoidance behavior in scopolamine-treated rats poster Autumn Meeting Graz, Austria
82.
Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
The effects of calcium channel blockers nimodipine and nicardipine and nootropic drugs piracetam and oxiracetam on hypoxia-induced memory impairment in the rat poster Autumn Meeting Graz, Austria
83.
Župan, Gordana; Matešić, Damir; Vitezić, Dinko; Simonić, Ante
Nimodipine prevents electroshock-induced amnesia in the rat poster Autumn Meeting Graz, Austria
84.
Vitezić, Dinko; Šepić-Grahovac, Dubravka; Petrović, Oleg; Pilipović, Kristina; Vitezić, Miomira; Grahovac, Tanja; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Antiepileptic drugs during pregnancy: retrospective and prospective studies poster 63rd International Congress of FIP, World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Sydney, Australia
85.
Eraković, Vesna; Križ, Jasna; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
The influence of amlodipine on the brain free fatty acid level in penicillin-induced seizures in rats poster 6th International Symposium on Pharmacological Control of Calcium and Potassium Homeostasis Florence, Italy
86.
Križ, Jasna; Župan, Gordana; Križ, Mladen;, Simonić, Ante
Effect of nimodipine on EEG activity and EEG power spectra in kainic acid-induced seizures in rats poster 6th International Symposium on Pharmacological Control of Calcium and Potassium Homeostasis Florence, Italy
87.
Mršić, Jasenka; Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Križ, Jasna; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
The effects of nicardipine on the brain free arachidonic fatty acid level and passive avoidance behavior in hypoxia-treated rats poster 6th International Symposium on Pharmacological Control of Calcium and Potassium Homeostasis Florence, Italy
88.
Mršić, Jasenka; Pelčić, Goran; Župan, Gordana; Maysinger, Dušica; Simonić, Ante
Influence of MK-801 on the Na+, K+- ATPase activity and JNK/c-Jun activation in rats exposed to cerebral ischemia poster 2nd European Congress of Pharmacology Budapest, Hungary
89.
Vitezić, Dinko; Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Maysinger, Dušica; Simonić, Ante
Influence of lamotrigine on the Na+, K+- ATPase activity and induction of JNK and c-Jun in electroconvulsive shock-treated rats poster 2nd European Congress of Pharmacology Budapest, Hungary
90.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
NMDA blockers and the brain free fatty acid level in rats with status epilepticus induced by lithium and pilocarpine administration poster 2nd European Congress of Pharmacology Budapest, Hungary
91.
Vitezić, Dinko; Tonković, Mirjana; Mršić Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Lamotrigine concentrations in the serum and the brain tissue in rats poster 6th European Congress on Epileptology Viena, Austria
92.
Križ, Jasna; Križ, Mladen; Paučić-Kirinčić, Ela; Simonić, Ante; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka
Eksperimentalni modeli epilepsije poster I. hrvatski kongres pedijatrijskog društva Rijeka
93.
Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante; Križ, Mladen; Križ, Jasna
Eksperimentalni modeli cerebralne hipoksije i ishemije poster I. hrvatski kongres pedijatrijskog društva Rijeka, Croatia
94.
Vitezić, Dinko; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana; Šepić Grahovac, Dubravka; Simonić, Ante
Lamotrigine: neuroprotective effect in rats after kainic acid induced seizures poster 26th International Epilepsy Congress Paris, France
95.
Dolenec, Petra; Rajič, Jelena; Pilipović, Kristina; Župan, Gordana
Regional and temporal pattern of neurodegeneration and synaptic reorganization after traumatic brain injury in the rat poster Workshop „Application of biomaterials and in vivo imaging in stem cell research“ Zagreb, Hrvatska
96.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
Calcium channel blockers and the brain free fatty acid level in rats with status epilepticus induced by lithium and pilocarpine administration poster XIIIth International Congress of Pharmacology Műnchen, Germany
97.
Križ, Jasna; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Calcium channel blockers: effects on penicillin-induced focal seizures in rats poster XIIIth International Congress of Pharmacology Műnchen, Germany
98.
Župan, Gordana; Eraković, Vesna; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
The influence of nimodipine and nicardipine on the brain free fatty acid level in rats with electroconvulsive shock-induced seizures poster XIIIth International Congress of Pharmacology Műnchen, Germany
99.
Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Eraković, Vesna; Varljen, Jadranka; Sinonić, Ante; Križ, Jasna
Nimodipine Prevents the Rise in the Brain Free Arachidonic Acid Level in Hypoxia Exposed Rats poster the XII International Congress of Pharmacology Montreal, Canada
100.
Križ, Jasna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Simonić, Ante;, Mršić, Jasenka
Effect of nimodipine on the brain free fatty acid level in rat with penicillin-induced seizures poster XII International Congress of Pharmacology Montreal, Canada
101.
Eraković, Vesna; Varljen, Jadranka; Mršić, Jasenka; Križ, Jasna; Župan, Gordana; Sinonić, Ante
Changes of brain free fatty acid level induced by hipoxia and epilepsy in rats poster the XII International Congress of Pharmacology Montreal, Canada
102.
Muhvić, Damir; Župan, Gordana; Petković, Marija; Radošević-Stašić, Biserka; Rukavina, Daniel;
Changes of experimental allergic encephalomyelitis (EAE) in AO and DA rats by intracerebroventricular or subcutaneus application of somatostatin predavanje Abstracts of 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society
103.
Eraković, Vesna; Mršić, Jasenka; Križ, Jasna; Župan, Gordana; Varljen, Jadranka; Simonić, Ante
Dynamics of individual brain free acids under hypoxic conditions in rats poster 3rd International Symposium on Hypoxia Berlin, Germany
104.
Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Ifenprodil antagonizes amnestic effect of hypoxia in rats poster 3rd International Symposium on Hypoxia Berlin, Germany
105.
Pernjak-Pugel, Ester; Tomac, Jelena; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Batistić, Berislav; Simonić, Ante
Vulnerability of the CA1 subfield of the hippocampus in hypoxic and ischemic conditions in rats poster 16th Alps Adria Meeting of Anatomists Zagreb, Croatia
106.
Vitezić, Dinko; Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Maysinger, Dušica; Simonić, Ante
Lamotrigine: Influence on the activity of Na+, K+-ATPase, JNK and c-Jun induction in rat hippocampus after kainic acid treatment poster 23rd International Epilepsy Congress Prague, Czech Republic
107.
Mršić, Jasenka; Vitezić, Dinko; Maysinger, Dušica; Župan, Gordana; Simonić, Ante
The effect of electroconvulsive shock-induced convulsions on the Na+, K+-ATPase activity and induction of JNK and C-Jun in rat hippocampus and cortex poster 23rd International Epilepsy Congress Prague, Czech Republic
108.
Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Simonić, Ante
Effects of nimodipine and MK-801 on behavior in hypoxia-exposed rats poster Neurobiološki simpozij '95 Zagreb, Croatia
109.
Župan, Gordana; Vitezić, Dinko; Mršić, Jasenka, Matešić, Damir; Simonić, Ante
Effects of nimodipine, felodipine and amlodipine on the electroconvulsive shock-induced amnesia in rats poster Neurobiološki simpozij '95 Zagreb, Croatia
110.
Župan, Gordana; Eraković, Vesna; Mršić, Jasenka; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
Effect of Nimodipine on the Brain Free Arachidonic Acid Level in Hypoxia-Exposed Rats predavanje 1st Croatian Congress of Pharmacology Zagreb
111.
Župan, Gordana; Križ, Jasna; Simonić, Ante
The influence of nimodipine on penicillin-induced epileptic discharge in rats poster 1st Croatian Congress of Pharmacology Zagreb
112.
Župan, Gordana; Matešić, Damir; Simonić, Ante
Reversal of electroshock-induced amnesia by amlodipine in the rat poster 1st Croatian Congress of Pharmacology Zagreb
113.
Župan, Gordana; Križ, Jasna; Simonić, Ante
Influence of potassium and adrenaline on the tonus of isolated aorta strips in nicardipine pretreated rabbits poster 1st Croatian Congress of Pharmacology Zagreb
114.
Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
The effects of felodipine and amlodipine on hypoxia-induced memory impairment in the rat poster 1st Croatian Congress of Pharmacology Zagreb
115.
Simonić, Ante; Župan, Gordana
Effect of dihydroergotoxine and cholinomimetics on passive avoidance behavior in rats with disruption of cortical cholinergic innervation poster XIth International Congress of Pharmacology. Amsterdam, The Netherlands
116.
Župan, Gordana; Simonić, Ante
Utjecaj šest-mjesečnog intervala na pasivno izbjegavanje kazne u štakora s lezijom nukleus bazalis poster Susreti farmakologa Hrvatske '90 Zagreb, Croatia
117.
Simonić, Ante; Župan, Gordana
Deficit pasivnog izbjegavanja kazne u štakora s lezijom nukleus bazalis može se antagonizirati lecitinom i arekolinom, ali ne i dihidroergotoksinom poster Susreti farmakologa Hrvatske '89 Rijeka
118.
Župan, Gordana; Simonić, Ante
Dozno-ovisni učinci dihidroergotoksina u pokusu pasivnog izbjegavanja kazne u štakora soštećenjem kolinergičke inervacije neokorteksa poster Susreti farmakologa Hrvatske '89 Rijeka
119.
Simonić, Ante; Župan, Gordana
Promjene aktivnosti kolinergičke neurotransmisije i pasivno izbjegavanje kazne u štakora poster Susreti farmakologa Hrvatske '89 Rijeka
120.
Župan, Gordana; Simonić, Ante
Promjene pasivnog izbjegavanja kazne uvjetovane lecitinom, fizostigminom, galantaminom i arekolinom u štakora s oštećenjem kolinergičke inervacije neokorteksa pozvano predavanje Susreti farmakologa Hrvatske '89 Rijeka
121.
Radošević-Stašić, Biserka; Ćuk, Mira; Župan, Gordana; Mrakovčić, Ines; Trobonjača, Zlatko; Salamon, Ratko; Stojanov, Lovorka; Simonić, Ante; Rukavina, Daniel
Imunološke posljedice oštećenja nucleus basalis u štakora (The immunological consequences of nucleus basalis damage in rats) predavanje Susreti farmakologa Hrvatske '89 Rijeka
122.
Župan, Gordana; Simonić, Ante
Alternations of the passive avoidance acquisition in rats with damaged neocortical cholinergic innervation poster International Symposium on Brain Acetylcholine: from Preclinical to Clinical Investigations. Clinical Correlates of Cerebral Cholinergic Mechanisms Taormina-Messina, Italy
123.
Simonić, Ante; Župan, Gordana
Očuvana aktivnost središnje kolinergičke neurotransmisije - preduvjet za nesmetano izbjegavanje kazne u štakora poster Susreti farmakologa '87 Zagreb
124.
Simonić, Ante; Župan, Gordana
Utjecaj arekolina i lecitina na pasivno izbjegavanje kazne u štakora s oštećenom kolinergijskom inervacijom korteksa pozvano predavanje Susreti farmakologa '86 Zagreb
125.
Atanacković, Dimitrije; Večerina, Gordana; Simonić, Ante
Utjecaj intrahipotalamičke mikroinjekcije noradrenalina na regulaciju tjelesne temperature štakora poster Susreti farmakologa '83 Zagreb
126.
Varljen, Jadranka; Eraković, Vesna; Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
Effects of hypoxia on free fatty acid pool in the brain poster Annual Meeting of Croatian Biochemists with International Participation Zagreb, Croatia
127.
Dolenec, Petra; Pilipović, Kristina; Križ, Jasna; Župan, Gordana
Lateral fluid percussion brain injury in the mouse: regional and temporal characterization of neuroinflammation; poster; 5th Croatian Neuroscience Congress; Split
128.
Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Župan, Gordana
Potential of pioglitazone in the traumatic brain injury in the rat: effects on the hippocampal neurodegeneration and inflammation poster 5th Croatian Neuroscience Congress Split
129.
Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Župan, Gordana
Potential of pioglitazone in the traumatic brain injury in the rat: effects on the hippocampal neurodegeneration and inflammation poster 5th Croatian Neuroscience Congress Split
130.
Simonić, Ante; Križ, Jasna; Župan, Gordana
Effect of amlodipine on EEG activity and EEG power spectra in penicillin-induced focal seizures in rats poster First European Congress of Pharmacology Milan, Italy
131.
Župan, Gordana; Simonić, Ante
Reversal of passive avoidance behavior six months after disruption of cortical cholinergic innervation poster 34th Spring Meeting Mainz, Germany
132.
Župan, Gordana; Matešić, Damir; Simonić, Ante
Effect of calcium channel blockers nitrendipine and felodipine on electroshock-induced amnesia in the rat poster 34th Spring Meeting Mainz, Germany
133.
Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Reversal of hypoxia-induced amnesia by arecoline in the rat poster 34th Spring Meeting Mainz, Germany
134.
Vitezić, Dinko; Mavrić, Žarko; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Antihypertensive drugs: primary care physicians' questionnaire survey in Croatia poster 8th World Conference on Clinical Pharmacology and Therapeutics Brisbane, Australia
135.
Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Župan, Gordana
Effects of pioglitazone on the cortical neurodegeneration and neuronal loss following the lateral fluid percussion brain injury in the rat poster SiNAPSA Neuroscience Conference '15 Ljubljana
136.
Križ, Jasna; Eraković, Vesna; Varljen, Jadranka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Effect of Nimodipine on the Brain Free Arachidonic Acid Level in Penicillin-Induced Epileptic Seizures in Rats poster 35th Spring Meeting Mainz, Germany
137.
Matešić, Damir; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Influence of tetrahydroaminoacardine on electro-shock induced amnesia in the rat poster 35th Spring Meeting Mainz, Germany
138.
Mršić, Jasenka; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Antiamnestic effect of tetrahydroaminoacridine in hypoxia-exposed rats poster 35th Spring Meeting Mainz, Germany
139.
Rajič Jelena; Pilipović Kristina; Križ Jasna; Župan Gordana
Learning and motor performances after repetitive traumatic brain injury in the mouse poster SiNAPSA Neuroscience Conference '15 Ljubljana
140.
Mršić-Pelčić, Jasenka; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Simonić, Ante; Župan, Gordana
The influence of hyperbaric oxygen treatment on the Erk and Jnk activation signals in the hippocampus and optic nerves of global cerebral ischaemia exposed rats poster 4th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR) Porto, Portugal
141.
Župan, Gordana; Mršić-Pelčić, Jasenka; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Simonić, Ante
The effect of MK-801 on the Na+, K+-ATPase activity and ERK activation in rats exposed to global cerebral ischaemia poster 4th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies (EPHAR) Porto, Portugal
142.
Eraković, Vesna; Varljen, Jadranka; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Križ, Jasna; Simonić, Ante; Milin, Čedomila
The influence of indomethacin on the brain free fatty acid pool in hypoxia exposed rats poster Annual Meeting of Croatian Biochemists with International Participation Opatija, Croatia
143.
Vitezić, Dinko; Šepić-Grahovac, Dubravka; Petrović, Oleg; Willheim, Ksenija; Jurjević, Ante; Vitezić, Miomira; Grahovac, Tanja; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana
Antiepileptic Drug Usage During Pregnancy: 10-Year Retrospective Study poster 25th International Epilepsy Congress Lisbon
144.
Eraković, Vesna; Župan, Gordana; Mršić, Jasenka; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
The influence of nicardipine and ifenprodil on the brain free arachidonic acid level and behavior in hypoxia-exposed rats poster 25th Annual Meeting of the Society for Neuroscience San Diego, California (USA)
145.
Mršić, Jasenka; Župan, Gordana;, Eraković, Vesna; Simonić, Ante; Varljen, Jadranka
The influence of nimodipine and MK-801 on the brain free arachidonic acid level and the learning ability in hypoxia-exposed rats poster 25th Annual Meeting of the Society for Neuroscience San Diego, California (USA)
146.
Križ, Jasna; Župan, Gordana; Simonić, Ante
Effect of nimodipine and nicardipine on EEG activity and EEG power spectra in kainic acid-induced seizures in rats poster 25th Annual Meeting of the Society for Neuroscience San Diego, California (USA)

Znanstveni projekti

1. 1.6.2017. - 31.5.2021.
Blaga repetitivna traumatska ozljeda mozga: model za istraživanje neuropatologije i neuroupale posredovane s TDP-43; Voditelj projekta; Hrvatska zaklada za znanost; 972.500,00;
2. 1.1.2014. -
Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija; Voditelj; Sveučilište u Rijeci; ;
3. 1.1.2010. - 1.1.2013.
TransMedRi, FP7-REGPOT-2010-5; Suradnik na projektu; European Comission ; ;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Molekularni mehanizmi oštećenja ishemijskog oštećenja mozga i neuroprotekcija; Suradnik na projektu; MZOŠ; ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija; Voditelj projekta; MZOŠ; ;
6. 1.1.2007. -
Oštećenje i oporavak živčanog sustava; Voditelj programa; MZOŠ; ;
7. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Ekscitotoksičnost i neuroprotekcija u epilepsiji i ishemiji mozga; Voditelj projekta; MZOŠ; ;
8. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Neurofarmakologija epilepsije, ishemije i hipoksije mozga; Voditelj projekta; MZOŠ; ;
9. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Sustav temeljen na znanju za tumačenje ponašanja životinja; Konzultant na projektu; MZOŠ; ;
10. 1.1.1997. - 1.1.2001.
Kontuzija leđne moždine; Konzultant na projektu; MZOŠ; ;
11. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Kolinomimetici, antagonisti kalcija, nootropici i učenje; Voditelj projekta; MZOŠ; ;
12. 1.1.1991. - 1.1.1996.
Antagonisti kalcija i oštećenje neurona središnjeg živčevlja; Suradnik na projektu; MZOŠ; ;
13. 1.1.1990. - 1.1.1994.
Utjecaj blokatora kalcijskih kanala dihidropiridinske skupine na spoznaju u intaktnih i hipoksiji izloženih štakora; Istraživač na projektu; Tvornica lijekova Lek, Ljubljana, Slovenija; ;
14. 1.1.1987. - 1.1.1990.
Neuroimunomodulacija; Suradnik na projektu; MZOŠ; ;
15. 1.1.1987. - 1.1.1990.
Eksperimentalna biologija; Suradnik na projektu; MZOŠ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Jasenka Mršić; Doktorat Utjecaj blokatora kalcijskih kanala, kolinomimetika i nootropika na sposobnost učenja u hipoksiji izloženih životinja; ; 24.5.1995.;
2. -
Nediljka Buljubašić; Doktorat Vaskularni učinci hlapljivih anestetika-mehanizmi djelovanja; ; 10.2.1997.;
3. -
Kristina Pilipović; Doktorat Traumatska ozljeda mozga u štakora: mehanizmi oštećenja i oporavka te učinci pioglitazona i enoksaparina; Biomedicina; 27.7.2011.;
4. -
Dinko Vitezić; Doktorat Učinak lamotrigina na aktivnost Na+-K+-ATPaze u mozgu štakora s eksperimentalno uzrokovanim konvulzijama; ; 1.7.1999.;
5. -
Vesna Eraković; Doktorat Eksperimentalne konvulzije u štakora: učinci blokatora kanala kalcija na biokemijske pokazatelje oštećenja moždanih stanica; ; 26.3.1998.;
6. -
Petra Dolenec; Doktorat „Pokazatelji oštećenja i oporavka u različitim moždanim regijama i vremenskim intervalima nakon traumatske ozljede mozga u štakora“ ; Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Biologije pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 26.6.2017.;

Znanstveni skupovi

1. 17.9.2016. -
Međunarodni znanstveni simpozij "Central Nervous System Pathologies: Mechanisms and Therapeutic Strategies", 8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split Organizatorica
2. 15.9.2016. -
8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split Članica Organizacijskog odbora
3. 20.9.2013. -
Međunarodni znanstveni simpozij "Experimental Brain and Spinal Cord Injury: Pathophysiological Mechanisms and Therapeutic Approaches", 7th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb Organizatorica i predsjedavajuća
4. 17.9.2010. -
Međunarodni znanstveni simpozij "Experimental Central Nervous System Damage: Mechanisms and Therapy", 6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija Organizatorica i predsjedavajuća
5. -
7th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb, Hrvatska Članica Organizacijskog odbora
6. -
Traumatic Brain Injury and Neurological Diseases: from Bench to Bedside Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Organizatorica međunarodne konferencije
7. -
6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Hrvatska Predsjednica Organizacijskog odbora
8. -
Treći hrvatski kongres neuroznanosti Zadar, Hrvatska Članica Znanstvenog i Organizacijskog odbora
9. -
4th Croatian Congress on Alzheimer’s disease with International Participation St. Andrew’s Island, Rovinj, Hrvatska Članica Znanstvenog odbora
10. -
5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiological Society with International Participation Osijek, Hrvatska Članica Organizacijskog odbora
11. -
4th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split, Hrvatska Članica Organizacijskog odbora
12. -
3rd Croatian Congress of Pharmacology with International Participation and Pharmacology Days in Croatia Zagreb, Hrvatska Članica Znanstvenog odbora
13. -
2nd Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Rijeka, Hrvatska Dopredsjednica Organizacijskog odbora
14. -
1st Croatian Congress of Pharmacology Zagreb, Hrvatska Članica Organizacijskog odbora
15. -
Susreti farmakologa '89 Rijeka, Hrvatska Članica Organizacijskog odbora

Recenzije

1. Recenzent inozemnih i domaćih znanstvenih časopisa Brain Research, Journal of Neural Transmission, Life Sciences, Brain Injury, Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, Pharmacology & Toxicology, Journal of Photochemistry and Photobiology B, Croatian Medical Journal, Periodicum biologorum. 

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 11.3.2003. - Detalji
Tjedan mozga u Hrvatskoj
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 14.3.2002. - Detalji
Tjedan mozga u Hrvatskoj
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.1997. - 1.1.2003. - Prodekanica za nastavu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2009. - - Član Povjerenstva
Povjerenstvo za razradu pravnog okvira Sveučilišta u Rijeci
2. 1.1.2006. - 1.1.2011. - Predsjednik Povjerenstva
Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija na Sveučilištu u Rijeci
3. 1.1.1985. - - Član brojnih povjerenstava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2008. - - Član Povjerenstva
Povjerenstvo za vrednovanje visokih učilišta imenovan od Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb
2. 1.1.2006. - 1.1.2008. - Član Vijeća
Vijeće za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb
3. 1.1.2005. - 1.1.2006. - Član Povjerenstva
Povjerenstvo za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Rektorkog zbora Republike Hrvatske
4. 1.1.2004. - - Recenzent
Recenzent nastavnih programa diplomskih i poslijediplomskih studija imenovan od Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb
5. 1.1.1997. - 1.1.2007. - Član
Prosudbene skupine za ocjenu znanstvenoistraživačkih projekata iz područja "Istraživanje mozga" pri MZOŠ