Izv. prof.dr.sc Valter Stemberga dr.med, specijalist patološke anatomije i sudske medicine

Medicinski fakultet Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku

e-pošta : valter.stemberga@pu.t-com.hr
prostorija : Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilište u Rijeci, Trg braće Mažuranić 10, 51000 Rijeka

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google shoolar 126 6 5

Obrazovanje

1.1.2001. - 31.12.2008. Doktor znanosti Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - Tečaj iz patologije karcinoma ženskog spolnog sustava Klinički bolnički centar Zagreb
1.1.1996. - 31.12.1997. Specijalist sudske medicine Specijalizacija iz sudske medicine Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
1.1.1996. - Edukacija u dijagnostici karcinoma prostate Klinički bolnički centar Zagreb
1.1.1990. - 31.12.1989. Specijalist patološke anatomije Specijalizacija iz patološke anatomije Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
1.1.1987. - Položen državni/stručni ispit Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
15.9.1978. - 30.9.1985. doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci
- Znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Viši znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Stručna edukacija vezano uz opojne droge Ministarstvo zdravstva, Zagreb
- "Ozljede vratne kralježnice" Klinički bolnički centar Zagreb

Radno iskustvo

1.1.2017. - Izvanredni profesor Izvanredni profesor na Katedri/Zavodu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rije Medicinski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - 31.12.2016. Docent Docent na Katedri/Zavodu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci Medicinski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - 31.12.2010. Viši asistent Viši asistent na Katedri/Zavodu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci Medicinski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 31.12.2001. Asistent Asistent na Katedri/Zavodu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci Medicinski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci
1.1.1990. - 31.12.2000. Rukovoditelj Odjela za patologiju Specijalist patološke anatomije i sudske medicine Opća bolnica Pula

Članstva

- Europska asocijacija eksperata-hrvatski sudski vještaci i forenzičari
- Hrvatsko društvo sudskih medicinara i toksikologa
- Hrvatsko društvo sudskih vještaka
- American Academy of Forensic Sciences
- Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Sudska medicina
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Predavač
Norma sati: 300
- Forenzička dentalna
Studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Predavač
Norma sati: 300
- Sudska medicina i kardiovaskularni sustav
Opća medicina-izborni predmet
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Voditelj kolegija
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Samoubojstva nožem
Tena Rošić
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Samoubojstva vatrenim oružjem
Massimo Despot
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Nalet vlaka na pješaka
Josipa Marić
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Mijeloproliferativni zloćudni tumori
Edo Kapetanović
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sudsko-medicinski znakovi izgladnjivanja
Filip Štefanac
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sudsko-medicinska procjena plućne tromboembolije
Andrija Orlić
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sudsko-medicinski značaj uzroka smrti djece i adolescenata u razdoblju od 1986. do 2016.
Ilaria Serini
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sudsko-medicinske značajke smrti osoba preminulih u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a u Rijeci
Gaia Božac
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Sudsko-medicinske karakteristike ozljeda nastalih djelovanjem improviziranih eksplozivnih sredstava
Kristian Babić
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Postmortalna analiza ß-hidroksimaslačne kiseline kao pomoć kod određivanja šećerne bolesti
Milena Ćurković
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Važnost histopatološke analize pri utvrđivanju starosti lezija u infarktu miokarda
Silvia Arbanas
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet/Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Sudsko-medicinski značaj kožnih promjena u identifikaciji
Nevena Janđik
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Učestalost nepoznatih i neodređenih uzroka smrti
Maja Devčić
Opća medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Uloga laboratorijske dijagnostike u određivanju koncentracije klorida u krvi kao pokazatelja utapanja u morskoj ili slatkoj vodi
Brankica Brnčić
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
-Gostujući nastavnik

- Sudskomedicinske ekspertize
Poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Predavač
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Cokarić Brdovčak, Maja ; Zubković, Andreja ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan ; Stemberga, Valter ; Cuculić, Dražen ; Rokić, Filip ; Vugrek, Oliver ; Hackenberg, Michael ; Jurak, Igor
Herpes simplex virus 1 miRNA sequence variations in latently infected human trigeminal ganglia
Virus Research 256 90-95 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950080

2. Arbanas, Silvia ; Stemberga, Valter ; Štifter, Sanja ; Šoša, Ivan ; Cuculić, Dražen
Medicolegal application of a simple histopathological analysis
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 54 182-188 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=940855

3. Šatrak, Mišel ; Hoblaj, Stella ; Stemberga, Valter ; Šoša, Ivan ; Cuculić, Dražen
Biološki tragovi na mjestu događaja
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 54 129-139 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=940841

4. Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan ; Stemberga, Valter ; Cuculić, Dražen
Utapanje u sudskoj medicini – pregled i incidencija kroz 30 godina na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci
Medicina Fluminensis : Medicina Fluminensis 54 108-117 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=940840

5. Šoša, Ivan ; Ferenčić, Antun ; Stemberga, Valter ; Zamolo, Gordana ; Arbanas, Silvia ; Dasek, Ivan ; Perković, Manuela ; Cuculić, Dražen
Medicamentous thrombolysis disguises pulmonary thromboembolism as a cause of death
Journal of biological regulators & homeostatic agents 32 289-293 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=929329

6. Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan ; Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Byard, Roger W.
Temporal Trends in Rainwater Tank Suicides in Rijeka, Croatia – A 30 Year Study
Journal of forensic sciences 63 1168-1170 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=903772

7. Ferenčić, Antun ; Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Šoša, Ivan
Iznenadna i neočekivana smrt u epilepsiji
Liječnički vjesnik 139 240-245 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=899824

8. Petaros, Anja ; Miletić, Damir ; Štifter, Sanja ; Šlaus, Mario ; Stemberga, Valter
Alagille syndrome case report : implications for forensic pathology and anthropology
International journal of legal medicine 129 543-549 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=715723

WOS

9. Petaros, Anja ; Miletić, Damir ; Štifter, Sanja ; Šlaus, Mario ; Stemberga, Valter
Alagille syndrome case report : implications for forensic pathology and anthropology
International journal of legal medicine 129 543-549 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=715723

WOS

10. Petaros A, Miletic D, Stifter S, Slaus M, Stemberga V.
Alagille syndrome case report: implication for forensic pathology and anthropology
Int J Legal Med. 3 543-549 - 2014.

11. Sosa I, Stemberga V.
Role of subconcussion and repetitive TBI.
J Neurosurg. 120 (3) - 2013.

WOS

12. Stemberga, Valter; Petaros, Anja; Rasic, Veronika; Azman, Josip; Sosa, Ivan; Coklo, Miran; Uhac, Ivone; Bosnar, Alan;
Dive-Related Fatalities Among Tourist and Local Divers in the Northern Croatian Littoral (1980–2010)
Journal of travel medicine - 2013.

13. Šoša, Ivan; Stemberga, Valter;
Letter to the Editor. referring to Bailes JE, Petraglia AL, Omalu BI, Nauman E, Talavage T: Role of subconcussion in repetitive mild traumatic brain injury. J Neurosurg, Published online August 23
Journal of neurosurgery 22 3085 - 2013.

14. Stemberga, Valter; Petaros, Anja; Barisic, Anita; Coklo, Miran; Sosa, Ivan; Bosnar, Alan;
Car-to-pedestrian accident with a unique decollement injury
Forensic science international - 2013.

15. Stemberga, Valter; Petaros, Anja; Kovacevic, Damir; Coklo, Miran; Simicevic, Neven; Bosnar, Alan;
The assessment of lens opacity postmortem and its implication in forensics
Journal of forensic and legal medicine - 2013.

16. Stemberga, Valter; Cuculic, Drazen; Petaros, Anja; Sosa, Ivan;
Kayaking fatalities: Could more appropriate helmets prevent fatal consequences?
Sports medicine 43 1201-1202 - 2013.

17. Stemberga V, Petaros A, Kovacevic D, Coklo M, Simicevic N, Bosnar A.
The assessment of lens opacity postmortem and its implication in forensics
J. Forensic Leg Med. 20 1142-1144 - 2012.

18. Bralic, Marina; Stemberga, Valter; Stifter, Sanja;
Introduction of calpain inhibitors in traumatic brain injury: A novel approach?
Medical Hypotheses 79 358-360 - 2012.

19. Bralic, Marina; Stemberga, Valter;
Calpain Expression in the Brain Cortex after Traumatic Brain Injury
Collegium antropologicum 36 1319-1323 - 2012.

20. Cuculić, Dražen; Bralić, Marina; Bosnar, Alan; Stemberga, Valter;
Disposal of the body after murder committed by juvenile offender
Collegium Antropologicum 36 681-683 - 2012.

21. Stemberga, Valter; Bralic, Marina; Coklo, Miran; Cuculic, Drazen; Bosnar, Alan;
Suicidal drowning in Southwestern Croatia: a 25-year review
The American Journal of Forensic Medicine and Pathology 31 52-54 - 2010.

22. Cuculic D, Stemberga V, Coklo M, Sosa I, Stifter S, Bosnar A.
Trauma Related Fat Embolism Syndrome in Forensic Practice
Coll Antropol 4 723-726 - 2009.

WOS

23. Stemberga, Valter; Stifter, Sanja; Cuculić, Dražen; Čoklo, Miran; Bosnar, Alan;
Immunohistochemical surfactant protein-A expression: Fatal drowning vs. postmortem immersion
Medical hypotheses 72 413-415 - 2009.

24. Coklo, Miran; Stemberga, Valter; Cuculic, Drazen; Sosa, Ivan; Bosnar, Alan;
Toxicology and methods of committing suicide other than overdose
Medical hypotheses 73 809-810 - 2009.

25. Cuculic, Drazen; Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Coklo, Miran; Nikolic, Nebojsa; Grgurevic, Emina;
Interpretation of blood alcohol concentration in maritime accidents—A case report
Forensic Science International Supplement Series 1 35-37 - 2009.

26. Kovačić, Zdravko ; Nestić, Marina ; Stemberga, Valter ; Bosnar, Alan ; Petrovečki, Marko ; Sutlović, Davorka
Reliability of breath alcohol testing with Dräger Alcotest 7410Plus analyzer in a court process
Medica Jadertina 38 47-51 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=340220

27. Čoklo, Miran; Stemberga, Valter; Cuculić, Dražen; Šoša, Ivan; Jerković, Romana; Bosnar, Alan;
The methods of committing and alcohol intoxication of suicides in Southwestern Croatia from 1996 to 2005
Collegium antropologicum 32 123-125 - 2008.

28. Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Cuculić, Dražen; Jerković, Romana; Čoklo, Miran;
Pedestrian traffic fatalities in Southwestern Croatia
Collegium antropologicum 32 129-131 - 2008.

29. Čoklo, Miran; Stemberga, Valter; Cuculić, Dražen; Jerković, Romana; Bosnar, Alan;
Traffic accidents with fatally injured drivers in Southwestern Croatia
Collegium antropologicum 32 127-128 - 2008.

30. Kukuljan, Melita; Grgurević, Emina; Stemberga, Valter; Cuculić, Dražen; Čoklo, Miran;
Aspergilloma in a Pulmonary Abscess–The First Manifestation of Malignant Bronchial Obstruction
Collegium antropologicum 32 225-227 - 2008.

31. Kovačić, Zdravko; Nestić, Marina; Stemberga, Valter; Bosnar, Alan; Petrovečki, Marko; Sutlović, Davorka;
Reliability of breath alcohol testing with Dräger Alcotest 7410Plus analyzer in a court process
Medica Jadertina 38 47-51 - 2008.

32. Čoklo, Miran; Stemberga, Valter; Grgurević, Emina; Bosnar, Alan;
Toxicological features of suicides in Rijeka region, Croatia
The Australian and New Zealand Forensic Science Society 2008 Symposium - 2008.

33. Bralić, Marina; Stemberga, Valter; Cuculić, Dražen; Čoklo, Miran; Bulić, Oriano; Grgurević, Emina; Bosnar, Alan;
Primary Non-Hodgkin’s Lymphoma of the Humerus Presenting as Osteomyelitis
Collegium antropologicum 32 229-231 - 2008.

34. Kovačić, Zdravko; Nestić, Marina; Stemberga, Valter; Bosnar, Alan; Petrovečki, Marko; Sutlović, Davorka;
Vjerodostojnost alkotestiranja koncentracije alkohola u izdahu, upotrebom Dräger Alcotest 7410Plus alkometra, kod utvrdivanja alkoholiziranosti u sudskom postupku
Medica Jadertina 38 47-51 - 2008.

35. Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Čoklo, Miran; Dobi Babić, Sanja; Grgurević, Emina;
The methods of committing and alcohol intoxication of suicides in the Southwestern Croatia from 1996 to 2005.
The 59th Annual Meeting of the American Academy of Forensic Sciences. - 2007.

36. Stemberga, Valter; Bralić, Marina; Bosnar, Alan; Čoklo, Miran;
Propane-associated autoerotic asphyxiation: accident or suicide?
Collegium antropologicum 31 625-627 - 2007.

37. Coklo, M; Bosnar, A; Stemberga, V;
Pedestrian traffic fatalities in southwestern Croatia
Forensic Science International 169 S4 - 2007.

38. Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Coklo, Miran; Grgurevic, Emina; Zamolo, Gordana; Cucic, Tamara; Di Nunno, Nunzio;
War and suicidal deaths by explosives in southwestern Croatia
Archives of medical research 37 392-394 - 2006.

39. Medved, Igor; Simic, Ognjen; Bralic, Marina; Stemberga, Valter; Kovacevic, Miljenko; Matana, Ante; Bosnar, Alan;
Chronic heart perforation with 13.5 cm long Kirschner wire without pericardial tamponade: an unusual sequelae after shoulder fracture
The Annals of thoracic surgery 81 1895-1897 - 2006.

40. Stemberga, Valter; Bosnar, Alan; Bralic, Marina; Medved, Igor; Simic, Ognjen; Pocekaj, Lana;
Heart embolization with the Kirschner wire without cardiac tamponade
Forensic science international 163 138-140 - 2006.

41. Cuculic, Dražen; Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Petrovecki, Vedrana;
Fatal Accidents in Croatia caused by grounded aircraft–propellers–two case reports
XX th Congress of International Academy of Legal Medicine - 2006.

42. Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Coklo, Miran; Koncar, G Zamolo; Definis-Gojanovic, Marija; Sendula-Jengic, V; Katic, P;
Suicide and the war in Croatia
Forensic science international 147 S13-S16 - 2005.

43. Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Cuculić, Dražen; Čoklo, Miran; Ćućić, Tamara; Dobi-Babić, Renata;
Massacre over civilians during the war in Croatia
Collegium antropologicum 29 757-761 - 2005.

44. Bralic, Marina; Urek, MM; Stemberga, Valter; Golemac, Mijo; Jurkovic, Slaven; Borcic, Josipa; Braut, Alen; Tomac, Jelena;
Cell death and cell proliferation in mouse submandibular gland during early post-irradiation phase
Acta Medica Okayama 59 153 - 2005.

45. Bosnar A, Cuculic D, Stemberga V, Coklo M, Cucic T.
Utvrđivanje ili osporavanje očinstva najsuvremenijom DNA metodom pri Zavodu za sudsku medicinu u Rijeci
Medicina, glasilo hrvatskog liječničkog zbora. Podružnice Rijeka 42 273 - 2004.

46. Bosnar, Alan; Stemberga, Valter; Cuculic, Drazen; Zamolo, Gordana; Stifter, Sanja; Coklo, Miran;
Suicide rate after the 1991–1995 War in Southwestern Croatia
Archives of medical research 35 344-347 - 2004.

47. Stemberga, Valter; Dobi-Babić, Renata; Bosnar, Alan; Cuculić, Dražen; Fučkar, Dora; Štifter, Sanja; Kušec, Rajko; Marušić-Vrsalović, Maruška; Jonjić, Nives;
Primary non-Hodgkin lymphoma of the humerus following traumatic injury: case report
Hematological oncology 21 109-114 - 2003.

48. Bosnar A, Stemberga V, Zamolo G, Stifter S.
Increased suicide rate before and during the war in southwestern Croatia
Arch Med Res. 33 301-304 - 2001.

49. Skavic P., Stemberga V., Duraković D.
Manual Snow removal and Sudden Death
Coll Antropol. 39 437-440

WOS

Pozvana predavanja

1. Valter Stemberga
SUDSKOMEDICINSKI PRISTUP VJEŠTAČENJU SINKOPE
Državni skup ASOO, Medicinska škola u Rijeci - 30.11.2018.
2. Valter Stemberga
MRTVOZORNIK U HOSPICIJU
Hospicij Marija Kozulić, povodom Svjetskog dana hospicija - 19.10.2018.

Kongresna priopćenja

1.
Šoša I., Stemberga V., Ferenčić A., Cuculić D.
Case of high voltage electrocution increasing awarness of harmful selfie-taking behaviours Poster The 26th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia Pula, Hrvatska - 1.6.2018.
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/941080
2.
Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Arbanas, Silvia ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
Neprimjereni imunološki odgovor može dovesti do koagulopatije i prouzročiti naglu neočekivanu smrt – prikaz slučaja Poster 4th Congress of Croatian Physiological Society and 2nd Regional Congress of the Physiological Societies Croatian Physiological Society Dubrovnik, Hrvatska - 24.9.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=895608
3.
Šoša, Ivan ; Stemberga, Valter ; Ferenčić, Antun ; Cuculić, Dražen
A Case and Literature Review of an Injury inflicted by a Soccer Goal Post Poster 2nd International Conference of Football: Training methods and Social Issues Valencia, Španjolska - 3.3.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=862784
4.
Arbanas, Silvia ; Stemberga, Valter ; Cuculić, Dražen ; Šoša, Ivan
Značaj patohistološke pretrage u sudsko-medicinskoj praksi Predavanje 3. kongres Hrvatske komore zdravstvenih radnika Opatija, Hrvatska - 5.6.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820059
5.
Cuculić D., Šoša I., Stemberga V., Petaros A., Štifter S.
Ocjena težine tjelesnih ozljeda u kaznenom postupku Poster XIX Kongres Hrvatske udruge djelatnika HMP s međunarodnim sudjelovanjem Novi Vinodolski - 17.10.2015.
Preuzeto sa: https://www.bib.irb.hr/589739
6.
Šoša, Ivan ; Stemberga, Valter ; Strenja-Linic, Ines ; Baniček Šoša, Ivanka ; Cuculić, Dražen
Microscopic Insight into the Human Consciousness Poster 19th annual meeting of the association for the scientific study of consciousness Pariz, Francuska - 10.7.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814987
7.
Petaros, Anja ; Škrobonja, Ante ; Stemberga, Valter
Physical anthropology and human osteology- a tool to understand the development of anatomical knowledge in arts Predavanje 6th International Society for the History of Medicine Meeting Barcelona, Španjolska - 10.9.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573395
8.
Petaros, Anja ; Buretić-Tomljanović, Alena ; Čoklo, Miran ; Stemberga, Valter ; Bosnar, Alan
Secular changes in craniofacial dimensions and sexual size dimorphism index in Croatian population Poster 7th ISABS Conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo clinic lectures in Translational Medicine (17 ; 2011) Bol - Brač, Hrvatska - 24.6.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573397
9.
Čoklo, Miran ; Stemberga, Valter ; Grgurević, Emina ; Bosnar, Alan
Toxicological features of suicides in Rijeka region, Croatia Predavanje The Australian and New Zealand Forensic Science Society 2008 Symposium Melburn, Australija - 9.10.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=401239
10.
Cuculić, Drazen ; Sorta-Bilajac, Iva ; Bosnar, Alan ; Stemberga, Valter ; Čoklo, Miran
Do We Appreciate the Cult of Death More than a Human Life? Predavanje World Congress of Bioethics The Challenge of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century (9 ; 2008) Rijeka - Opatija, Hrvatska - 8.9.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=408147
11.
Bosnar, Alan ; Stemberga, Valter ; Čoklo, Miran ; Dobi Babić, Sanja ; Grgurević, Emina
The methods of committing and alcohol intoxication of suicides in the Southwestern Croatia from 1996 to 2005. Predavanje Annual Meeting of the American Academy of Forensic Sciences (59 ; 2007) San Antonio, Teksas, SAD - 24.2.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=336039
12.
Cuculic, Dražen ; Bosnar, Alan ; Stemberga, Valter ; Petrovecki, Vedrana
Fatal Accidents in Croatia caused by grounded aircraft – propellers – two case reports Poster XX th Congress of International Academy of Legal Medicine Budimpešta, Mađarska - 26.8.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=590605
13.
Bosnar, Alan ; Dobi-Babić, Renata ; Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Definis-Gojanović, Marija ; Šendula-Jegić, Vesna ; Katić, P.
Suicides and the War in Croatia Poster 12th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia Rogaška Slatina, Slovenija - 31.5.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=195107
14.
Šoša, Ivan ; Stemberga, Valter ; Cuculić, Dražen
Balanced BMP - 9/TGF – ß1 Ratio Safeguards Human Liver from Cirrhosis — Forensic Implications Poster 4th PANNONIA CONGRESS OF PATHOLOGY Osijek, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=810476
15.
Arbanas, Silvia ; Stemberga, Valter ; Cuculić, Dražen ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
Uloga histopatološkog laboratorija u forenzičkoj praksi Predavanje Dani laboratorijske dijagnostike Republike Srbije sa međunarodnim učešćem 2017. Tara, Republika Srbija
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=905886
16.
Petaros, Anja ; Čavka, Mislav ; Stemberga, Valter
Nove metode i novi izazovi u paleopatologiji Predavanje Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=520690
17.
Arbanas, Silvia ; Stemberga, Valter ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan ; Cuculić, Dražen
Od daktiloskopije do molekularne identifikacije kroz prikaz slučaja Predavanje 4. Kongres Strukovnog Razreda za Medicinsko- Laboratorijsku Djelatnost Hrvatske Komore Zdravstvenih Radnika medicinsko-laboratorijska dijagnostika u praksi s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=942384
18.
Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Arbanas, Silvia ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
MYSTERIOUS CASE OF MUMMY THE MUMMY Poster The 26th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=941071
19.
Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Arbanas, Silvia ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
CASE WITH ONE MISSING PIECE OF PUZZLE Poster The 26th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia Pula, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=941100
20.
Cuculić, Dražen ; Ferenčić, Antun ; Stemberga, Valter ; Zuckerman, Scott ; Šoša, Ivan
Second-impact Syndrome has some Hypersensitivity Traits Suggesting Need for Reconsideration of Hypersensitivity Classification Poster 34th FIMS World Sports Medicine Congress Ljubljana, Slovenia
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=837926
21.
Stemberga V., Bosnar A., Cuculić D., Čoklo M., Bralić M.
Children and Adolescent Drowing Fatalities During War in Croatia Poster 2. Congress of the Alpe-Adria Working Community on Maritime Undersea and Hyperbaric Medicine Zadar
22.
Čoklo M., Bosnar A., Stemberga V., Cuculić D.,. Dobi-Babić S.
Forensic Characteristics of Driver Mortality in South-Western Croatia Poster XVth International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Panonia Pula, Croatia
23.
Stemberga V., Bosnar A., Bralić M., Medved I., Simic O., Pocekaj L.
Heart embolisation with the Kirschner wire without cardiac tamponade Poster 14th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia Lignano, Sabiadoro, Italy
24.
Stemberga V.
Alkoholiziranost smrtno stradalih vozača u Primorsko-goranskoj županiji (1994.-2004) Predavanje III Hrvatski kongres patologije i sudske medicine Opatija, Hrvatska
25.
Stemberga V., Dobi-Babić R., Bosnar A., Cuculić D.
Vulnus morsum and AIDS Poster 10th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia Opatija, Croatia
26.
Stemberga V., Dobi-Babić R., Bosnar A., Cuculić, Fuckar D., Štifter S., Jonjić N.
Primary Non-Hodgkin Lymophoma of the Humerus Following Traumatic Injury : Case report Poster XIX Memorijalni sastanak profesora Setrgija Saltykowa Zagreb, Croatia
27.
Stemberga V.
Ginekološka patologija u Općoj bolnici Pula: jučer, danas, sutra Predavanje Sastanak sekcije za ginekološku i perinatalnu patologiju Brijuni, Hrvatska
28.
Stemberga V., Ladavac J., Peric D.
Margins of specimens remuved by large loop excision of the tranformation zone Predavanje Sastanak hrvatskog društva ginekologa i opstetričara i društva ginekologa opstetričara regije Triveneto Brijuni, Hrvatska
29.
Cuculić, Drazen ; Šoša, Ivan ; Stemberga, Valter ; Petaros, Anja ; Štifter, Sanja
Liječnik hitne medicine u vanbolničkoj mrtvozorničkoj službi Predavanje XIX. kongres hrvatske udruge djelatnika hmp s međunarodnim sudjelovanjem Selce, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=814997
30.
Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
Jatrogene ozljede kod reanimacije Predavanje XX. Kongres Hrvatske Udruge Djelatnika HMP s Međunarodnim Sudjelovanjem Selce, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=839863
31.
Arbanas, Silvia ; Stemberga, Valter ; Cuculić, Dražen ; Ferenčić, Antun ; Šoša, Ivan
Primjena histopatološke pretrage u sudsko-medicinskoj praksi Predavanje III Međunarodni simpozij pod nazivom „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH“ Bijelina, Bosna i Hercegovina
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=875428
32.
Cuculić, Dražen ; Stemberga, Valter ; Petaros, Anja ; Šoša, Ivan
Liječnička pogreška i komplikacija u hitnoj medicini Predavanje XVIII. Congress of the Croatian Association of EMS Providers with International Participation Selce, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=815618

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
"Molekularni mehanizmi tumorske progresije metastaziranja raka dojke"; Suradnik; UNIRI potpora; pitajte voditelja projekta; Zavod za sudsku medicinu i Zavoda za patologiju i patološku anatomiju
2. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Sudsko-medicinske i toksikološke značajke samoubojstava u RH; Istraživač; Ministratstvo znanosti, obrazovanja i sporta; pitajte voditelja projekta; Zavod za sudsku medicinu
3. 1.1.2002. - 1.1.2005.
Određivanje aktivnosti telomerase PCR ELISA metodom u melanomu kože ; Istraživač; Ministratstvo znanosti, obrazovanja i sporta; pitajte voditelja projekta; suradnja

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2012. -
Marina Bralić; Izražaj kalpaina u moždanim strukturama osoba preminulih nakon traumatske ozljede mozga; Biomedicina i zdravstvo; 2012;

Znanstveni skupovi

1. 13.6.2019. - 14.6.2019.
"Ljetna škola CSI 2019." Rijeka, Hrvatska Član organizacijskog odbora, predavač
2. 26.7.2018. - 27.7.2018.
"Ljetna škola CSI 2018." Rijeka, Hrvatska Član organizacijskog odbora, predavač
3. 30.5.2018. - 2.6.2018.
The 26th International Meeting on Forensic Medicine Alpe – Adria – Pannonia Pula, Hrvatska aktivni učesnik
4. 21.9.2017. - 24.9.2017.
4th Congress of Croatian Physiological Society and 2nd Regional Congress of the Physiological Societies Croatian Physiological Society Dubrovnik, Hrvatska aktivni učesnik
5. 20.7.2017. - 21.7.2017.
"Ljetna škola CSI 2017." Rijeka, Hrvatska Član organizacijskog odbora, predavač
6. 1.3.2017. - 3.3.2017.
2nd International Conference of Football: Training methods and Social Issues Valencija, Španjolska aktivni učesnik
7. 13.10.2016. - 16.10.2016.
XX. Kongres Hrvatske Udruge Djelatnika HMP s Međunarodnim Sudjelovanjem Selce, Hrvatska aktivni učesnik
8. 29.9.2016. - 2.10.2016.
34th FIMS World Sports Medicine Congress Ljubljana, Slovenija aktivni učesnik
9. 12.5.2016. - 15.5.2016.
4th PANNONIA CONGRESS OF PATHOLOGY Osijek, Hrvatska aktivni učesnik
10. 15.10.2015. - 18.10.2015.
XIX. kongres hrvatske udruge djelatnika hmp s međunarodnim sudjelovanjem Selce, Hrvatska aktivni učesnik
11. 7.7.2015. - 10.7.2015.
19th annual meeting of the association for the scientific study of consciousness Pariz, Francuska aktivni učesnik
12. 2.10.2014. - 5.10.2014.
XVIII. Congress of the Croatian Association of EMS Providers with International Participation Selce, Hrvatska aktivni učesnik
13. 7.9.2011. - 10.9.2011.
6th International Society for the History of Medicine Meeting Barcelona,Španjolska aktivni učesnik
14. 20.6.2011. - 24.6.2011.
7th ISABS Conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo clinic lectures in Translational Medicine Bol, Brač, Hrvatska aktivni učesnik
15. 6.9.2008. - 10.9.2008.
The Australian and New Zealand Forensic Science Society 2008 Symposium Melburn, Australija aktivni učesnik
16. 3.9.2008. - 8.9.2008.
World Congress of Bioethics The Challenge of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century Opatija, Hrvatska aktivni učesnik
17. 19.2.2007. - 24.2.2007.
Annual Meeting of the American Academy of Forensic Sciences San Antonio, Teksas, SAD aktivni učesnik
18. 23.8.2006. - 26.8.2006.
XX th Congress of International Academy of Legal Medicine Budimpešta, Mađarska aktivni učesnik
19. 29.5.2003. - 31.5.2003.
12th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia Rogaška Slatina, Slovenija aktivni učesnik
20. -
Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska aktivni učesnik
21. -
XIX Kongres Hrvatske udruge djelatnika HMP s međunarodnim sudjelovanjem Novi Vinodolski, Hrvatska aktivni učesnik
22. -
2. Congress of the Alpe-Adria Working Community on Maritime Undersea and Hyperbaric Medicine Zadar, Hrvatska aktivni učesnik
23. -
XVth International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Panonia Pula, Hrvatska aktivni učesnik
24. -
14th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia Lignano, Sabiadoro, Italija aktivni učesnik
25. -
10th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Pannonia Opatija, Hrvatska aktivni učesnik
26. -
III Hrvatski kongres patologije i sudske medicine Opatija, Hrvatska aktivni učesnik
27. -

Recenzije

1. 2018. Histological observations on adipocere in human remains buried for 21 years, 2018; Bosnian Journal of Basic Medical Sciences
2. 2017. Knee Stiffness, Cadaver, Pendulum test, 2017; Bosnian Journal of Basic Medical Sciences
3. 2016. Searching for the mother missed since the Second World War, 2016; Bosnian Journal of Basic Medical Sciences
4. 2015. SYSTEMATIC REVIEW AND RHYTHMIC ANALYSIS INDICATE A WORLDWIDE PEAK OF SUICIDE ATTEMPTS IN SPRING, 2015;Journal of Afective Disease.
5. 2014. A Retrospective Study on 104 Siucidal Drownings in Individuals with Psychiatric Disorders in Shanghai, PLOS
6. 2013. SECULAR TREND IN BODY HEIGHT IN BALKAN POPULATIONS FROM 1945 TO 1995, Bosnian Journal of Basic Medical Sciences
7. 2013. Dive-related Health Problems and Associated Factors, Journal of Travel Medicine
8. 2012. Primary bone lymphoma of humerus diagnosed by FNAC- A rare case report, Journal of Cancer Research and Therapeutics

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2001. -
Oko 5000 vanbolničkih mrtvozorničkih pregled (250-500 godišnje)
Primorsko-goranska županija   Mrtvozornik
2.
1.1.2001. -
Sudsko-medicinska dežurstva za potrebe Policijske uprave Rijeka, za područje PGŽ
Primorsko-goranska županija   Specijalista patološke anatomije i sudske medicine/sudski vještak
3.
1.1.2001. -
Oko 4500 sudskomedicinskih obdukcija (140-200) godišnje, Studentske vježbe: 300 obdukcija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Specijalista patološke anatomije i sudske medicine
4.
1.1.1994. - 1.1.2001.
Oko 2000 vanbolničkih mrtvozorničkih pregled (250-300 godišnje)
Istarska županija, područje grada Pule   Mrtvozornik
5.
-
Više od 4000 vještačenja za područje sudske medicine kao stalni sudski vještak Županijskog suda u Rijeci i Županijskog suda u Puli
Županijski sud u Rijeci i Županijski sud u Puli   Stalni sudski vještak
6.
-
Sudsko-medicinska obrada koštanih ostataka (ekshumacija : 4 kraške jame u Istri; Hribce, Bršljanovica, Krog i Trstenik)
Županijski sud u Puli   Specijalista patološke anatomije i sudske medicine/sudski vještak
7.
-
Obavljanje obdukcija, ekshumacija, identifikacija i razmjena posmrtnih ostataka unutar Zbornog područja Gospić
Županijski sud u Gospiću/Karlovcu   Specijalista patološke anatomije i sudske medicine/sudski vještak
8.
-
Aktivno sudjelovanje u ekshumacijamai identifikacijama žrtava Domovinskog rata
Vlada Republike Hrvatske   Specijalista patološke anatomije i sudske medicine/sudski vještak

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - 1. Ljetna škola CSI
Simpozij
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
2. - 2. Ljetna škola CSI
Simpozij
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
3. - 3. Ljetna škola CSI
Simpozij
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci

Administrativna djelatnost

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.1994. - - Rukovoditelj Odjela za patologiju OBP
Opća bolnica Pula (OBP)