Gđa. Mirjana Topić


e-pošta : mitopic@medri.hr

uniri

Obrazovanje

1.1.2011. - zdravstveno-laboratorijski tehničar Odobrenje za samostalni rad Hrvatska komora zdravstvenih radnika
20.3.1985. - Zdravstveni tehničar-sanitarnog smjera Stručni ispit Ministarstvo zdravstva
1.1.1971. - 1.1.1975. zdravstveni tehničar sanitarnog smjera Škola zdravstvene tehničare Zdravstveni školski centar Rijeka

Radno iskustvo

1.1.1976. - Viši laborant Sudjelovanje u održavanju nastave, sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu i stručna djelatnost Medicinski fakultet u Rijeci

Članstva

1.1.2011. - Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija hrane
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija voda
Prediplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Opća mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska bakteriologija i virologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Postupci sterilizacije i dezinfekcije u medicini
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Klinička mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostike-izvanredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Klinička mikrobiologija
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Postupci sterilizacije i dezinfekcije u medicini
Stručni studij medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Mikrobiologija s parazitologijom
Stručni studij sestrinstva-izvanredni studij
Medicinski fakultet
suradnik
Norma sati:
- Medicinska parazitologija i mikologija
Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Begić Gabrijela; Jurčić Momčilović Diana; Topić Mirjana; Gobin Ivana i Abram Maja
Testiranje učinkovitosti različitih dezinfekcijskih sredstava na amebu Acanthamoeba castelannii Poster Treći međunarodni stručno-znanstveni simpozij Sanitarno inženjerstvo Opatija - 1.1.2011.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. -
Patogeneza eksperimentalne legioneloze; suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovaja i športa Republike Hrvatske; ;
2. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Patogeneza eksperimentalne legioneloze; suradnik; Ministarstva znanosti, obrazovaja i športa Republike Hrvatske; ;

Stručna djelatnost