Prof.dr.sc. Neda Smiljan Severinski dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za ginekologiju i opstetriciju

e-pošta : nedass@medri.uniri.hr

Obrazovanje

1.1.2008. - 1.1.2010. subspecijalista humane reprodukcije subspecijalizacija iz humane reprodukcije, ginekološke endokrinologije i menopauze Klinika za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka
1.1.1995. - 1.1.2001. Doktor znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - 1.1.1999. specijalista ginekologije i opstetricije specijalizacija iz ginekologije i opstetricije Klnika za ginekologiju i porodništvo KBC Rijeka
1.1.1991. - 1.1.1994. Magistar znanosti Postdiplomski studij. Opća klinička patofiziologija Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1990. Doktor medicine studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1981. - 1.1.1985. Zdravstveni stručni radnik sanitarno laboratorijskog smjera CUO kadrova u zdravstvu Rijeka

Radno iskustvo

1.1.2005. - Specijalistički zavod za humanu reprodukciju Klinike za ginekologiju i porodništvo / Katedra za ginekologiju i opstetriciju subspecijalizacija u struci, nastavne i znanstvene aktivnosti KBC Rijeka / Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2004. Katedra za ginekologiju i porodništvo/ Odsjek rađaonice nastavne i stručne aktivnosti, Medicinski fakultet Rijeka / KBC Rijeka
1.1.1994. - 1.1.1999. Katedra za ginekologiju i opstetriciju / Klinika za ginekologiju i porodništvo stručno usavršavanje - ginekologija i opstetricija, nastavne i znanstvene aktivnosti Medicinski fakultet Rijeka / KBC Rijeka
1.1.1991. - 1.1.1994. Zavod za anatomiju liječnik na radu, nastavne i znanstvene aktivnosti Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci