Prof. dr. sc. Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za neurorehabilitaciju
Medicinski fakultet Katedra za rehabilitacijsku i sportsku medicinu

e-pošta : teaslv@medri.uniri.hr
prostorija : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 49 5 2

Obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2013. subspecijalizacija iz Reumatologije Centar za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu KBC Rijeka
1.1.2008. - doktor znanosti Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
1.1.1997. - 1.1.2000. 2000. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije-fizijatar specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije po programu Ministarstva zdravstva Sveučilište u Zagrebu, KBC Zagreb; Sveučilište u Rijeci; KBC Rijeka
1.1.1990. - 1.1.1993. 1997. magistar znanosti Poslijediplomski studij, Opća klinička patofiziologija Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1990. Doktor medicine studij opće medicine Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- docent, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
- izvanredni profesor, Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

6.12.2013. - Subscecijalist reumatolog Klinički bolnički centar Rijeka; Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije-fizijatar Klinički bolnički Centar Rijeka; Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.2009. Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije-fizijatar Klinika za ortopediju Lovran; Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1995. Asistent Medicinski fakultet Rijeka, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Priznanje za značajan doprinos u nastavnom, znanstvenom, stručnom i organizacijskom unapređenju djelatnosti fakulteta, dodijeljeno odlukom fakultetskog vijeća u povodu 50.-te obljetnice osnutka Medicinskog fakulteta Svečilšta u Rijeci

Članstva

1.1.2010. - Hrvatsko društvo za protetiku i ortotiku pri International Society for Prosthetics and Orthotics, ISPO
1.1.2000. - ; član upravnog odbora od 2016.
1.1.2000. - Hrvatsko društvo za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (drugi dopredsjednik društva od 2012.); član upravnog odbora od 2012.
1.1.1992. - član Hrvatske liječničke komore (HLK) i Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ); tajnica riječke podružnice HLZ
- Hrvatsko vertebrološko društvo; član upravnog odbora od 2016.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Fizikalna i rehabilitacijska medicina
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 154
1.1.2008. - Reumatologija
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2007. - 1.1.2009. Fizioterapija I- sportska medicina
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski Fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2009. Fizioterapija II
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2009. Fizioterapija I- ortopedija
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Fizikalni čimbenici u terapiji
Stručni stududij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2001. - 1.1.2009. Fizikalna medicina i opća rehabilitacija
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2009. Izborni predmet: Terapeutska vježba – pokret u službi funkcije
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2008. Fizioterapija u Kardiologiji i pulmologiji
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski Fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2007. Fizioterapija u poremećajima mišićno-koštanog sustava
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski Fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2006. Osnove fizikalne medicine i rehabilitacije
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet, sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.1997. Fizikalna medicina i rehabilitacija
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.1997. Ortopedija
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.1997. Fizikalna medicina i rehabilitacija
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.1997. Ortopedija
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.1997. Kineziologija
Studij Viših fizikalnih terapeuta
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1995. - 1.1.1997. Opća kineziterapija
Studij Viših fizikalnih terapeuta
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1991. - 1.1.1995. Anatomija
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Robotika u neurorehabilitaciji - izborni predmet
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Habilitacija djece s cerebralnom paralizom . izborni predmet
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Neurofacilitacijska tehnika po Bobath konceptu u neurorehabilitaciji - izborni predmet
Stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Neurorehabilitacija - izborni predmet
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Život s multiplom sklerozom - izborni predmet
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Rehabilitacija bolesnika nakon amputacije ekstremiteta - izborni predmet
Medicina
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 45
- Opća kineziologija i osnove kineziterapije
poslijediplomski specijalistički studij Fizikalna medicina i rehabilitacija,
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
održavanje predavanja
Norma sati: 10
- Medicinska vježba i specijalne tehnike vježbanja
poslijediplomski specijalistički studij Fizikalna medicina i rehabilitacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
održavanje predavanja
Norma sati: 10
- Rehabilitacija osoba sa spinalnim ozljedama
podlijediplomski specijalistički studij Fizikalna medicina i rehabilitacija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
održavanje predavanja
Norma sati: 4
- Rehabilitacija ortopedskog bolesnika
poslijediplomski specijalistički studij Ortopedija
Medicinski fakultet, Sveučilišta u Rijeci
održavanje predavanja
Norma sati: 20

Mentor u završnim radovima

- Neurorehabilitacija nakon moždanog udara
Oljača A
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Rehabilitacija ozljede skočnog zgloba kod košarkaša u Hrvatskoj
Momčilović I
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine,
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Učinkovitost neurofacilitacije temeljene na Bobath konceptu u akutnoj fazi oporavka nakon cerebrovaskularnog inzulta
Platz M.
preddiplomski stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Robotika u rehabilitaciji ruke kod pacijenata koji su preboljeli moždani udar
Baniček-Šoša I.
diplomski studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Habilitacija djece s cerebralnom paralizom
Zibar T
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Elektromehanički roboti u rehabilitaciji ruke kod bolesnika nakon preboljelog moždanog udara
Kolđeraj S
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Rehabilitacija bolesnika s amputacijom donjeg ekstremiteta
Malnar L
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Učinkovitost lasera visokog intenziteta u bolesnika s osteoartritisom koljena
Dombi M
diplomski studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Rehabilitacija pacijenata s Parkinsonovom bolešću
Jurković D
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Konzervativni pristup u liječenju idiopatske adolescentne skolioze
Ilijić E
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Rehabilitacija bolesnika s multiplom sklerozom
Pracajić M
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Rehabilitacija pacijenata s ozljedom leđne moždine
Cirković M
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Utjecaj nutritivnog i tjelesnog statusa bolesnika tijekom rehabilitacije nakon prijeloma kuka
Tomić R
preddiplomski stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Procjena smanjenja aktivnosti i participacije i integracija u zajednicu osoba nakon moždanog udara
Bakran M
preddiplomski stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Učinkovitost termoterapije u liječenju PHS-a
Mikšić F
Stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Učinkovitost elektroterapije u liječenju PHS-a
Hehet V
Stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Učinkovitost lasera visokog intenziteta u liječenju osteoartritisu koljena
Miš M
Stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Utjecaj body-building-a na motoričke transformacije subjekta
Ćuturić A
Stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Obostrana osteoartroza kuka i ugradnja totalne endoproteze kao metoda liječenja
Skočić G
Stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Rana postoperativna rehabilitacija nakon ugradnje totalne endoproteze koljenog zgloba
Danilović T
Stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Mjerenje mobilnosti zdjelice kod lumbalnog bolnog sindroma
Jokić M
Stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Utjecaj kineziterapije u bolesnika s križoboljom
Batagelj I
Stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Periarthritis humeroscapularis- fizikalna terapija i rehabilitacija
Štimac R
Stručni studij fizioterapije
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

- Nefarmakološke tehnike liječenja mišićno koštane boli
Suvremeni pristup liječenju mišićno-koštane boli
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
Voditelj poslijediplomskog tečaja I kategorije
Norma sati: 15

Osobni razvoj

- Umijeće medicinske nastave


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kraguljac, Darko; Brenčić, Miriam; Zibar, Tamara; Schnurrer Luke-Vrbanić, Tea;
Habilitation of children with cerebral palsy
Medicina Fluminensis: Medicina Fluminensis 54 6-17 - 2018.

2. Schnurrer-Luke-Vrbanic, T; Avancini-Dobrovic, V; Sosa, I; Cvijanovic, O; Bobinac, Dragica;
VEGF-A expression in soft tissues repaired by shockwave therapy: differences between modalities.
Journal of biological regulators and homeostatic agents 32 583 - 2018.

3. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Novak, Srđan;
Impact of Obesity on Musculosceletal System
Medicus 27 55-62 - 2018.

4. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Avancini-Dobrović, Viviana; Šoša, Ivan; Cvijanović, Olga; Bobinac, Dragica;
Effect of the radial shock wave therapy on the long bone fracture repair
Journal of biological regulators & homeostatic agents - 2018.

5. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Stamenković, Doris; Avancini-Dobrović, Viviana;
CORRELATION OF ROUTINE ASSESSMENT OF PATIENT INDEX DATA3 SCORE (RAPID3) WITH DISEASE ACTIVITY SCORE 28 (DAS28) AND HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (HAQ) IN PATIENTS WITH RHEUMATOID AND PSORIATIC ARTHRITIS–OUR EXPERIENCE
Reumatizam 65 0-0 - 2018.

6. Mitrović, Joško; Morović-Vergles, Jadranka; Martinović Kaliterna, Dušanka; Anić, Branimir; Babić-Naglić, Đurđica; Grazio, Simeon; Grubišić, Frane; Laktašić-Žerjavić, Nadica; Ljubičić Marković, Nikolina; Mayer, Miroslav;
2017 RECOMMENDATION PROPOSAL OF THE CROATIAN SOCIETY OF RHEUMATOLOGY FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS WITH BIOLOGIC DRUGS AND TARGETED SYNTHETIC DRUGS
Reumatizam 64 0-0 - 2018.

7. Grazio, Simeon; Novak, Srđan; Laktašić-Žerjavić, Nadica; Anić, Branimir; Babić-Naglić, Đurđica; Grubišić, Frane; Ljubičić Marković, Nikolina; Martinović Kaliterna, Dušanka; Mayer, Miroslav; Mitrović, Joško;
PRIJEDLOG PREPORUKA HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA ZA LIJEČENJE ODRASLIH BOLESNIKA S AKSIJALNIM SPONDILOARTRITISOM I PSORIJATIČNIM ARTRITISOM BIOLOŠKIM LIJEKOVIMA I CILJANIM SINTETSKIM MOLEKULAMA, 2017.
Reumatizam 64 0-0 - 2018.

8. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Stamenković, Doris; Avancini-Dobrović, Viviana;
CORRELATION OF ROUTINE ASSESSMENT OF PATIENT INDEX DATA3 SCORE (RAPID3) WITH DISEASE ACTIVITY SCORE 28 (DAS28) AND HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (HAQ) IN PATIENTS WITH RHEUMATOID AND PSORIATIC ARTHRITIS–OUR EXPERIENCE
Reumatizam 65 0-0 - 2018.

9. Goljar, Nika; Giordano, Andrea; Schnurrer Luke Vrbanić, Tea; Rudolf, Marko; Banicek-Sosa, Ivanka; Albensi, Caterina; Burger, Helena; Franchignoni, Franco;
Rasch validation and comparison of Slovenian, Croatian, and Italian versions of the Mini-BESTest in patients with subacute stroke
International Journal of Rehabilitation Research 40 232-239 - 2017.

10. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Laktašić-Žerjavić, Nadica;
CLINICAL MANIFESTATIONS OF PSORIATIC ARTHRITIS
Reumatizam 64 0-0 - 2017.

11. Laktašić-Žerjavić, Nadica; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
EPIDEMIOLOGY OF AND CLASSIFICATION CRITERIA FOR PSORIATIC ARTHRITIS
Reumatizam 64 0-0 - 2017.

12. Arrigoni, Tea; Zelenika, Saša; Kamenar, Ervin; Vrbanić, Tea Schnurrer Luke; Lenac, Kristijan;
Issues in the mechatronics design of a full arm rehabilitation device
My First Conference 2017 - 2017.

13. Grazio, Simeon; Novak, Srđan; Laktašić-Žerjavić, Nadica; Anić, Branimir; Babić-Naglić, Đurđica; Grubišić, Frane; Marković, Nikolina Ljubičić; Kaliterna, Dušanka Martinović; Mayer, Miroslav; Mitrović, Joško;
2017 RECOMMENDATION PROPOSAL OF THE CROATIAN SOCIETY OF RHEUMATOLOGY FOR THE TREATMENT OF ADULTS WITH AXIAL SPONDYLOARTHRITIS AND PSORIATIC ARTHRITIS WITH BIOLOGIC DRUGS AND TARGATED SYNTHETIC DRUGS
Reumatizam 64 71-87 - 2017.

14. Oljača, Ana; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Avancini-Dobrović, Viviana; Kraguljac, Darko;
Neurorehabilitacija u pacijenata nakon preboljenog moždanog udara
Medicina Fluminensis: Medicina Fluminensis 52 165-175 - 2016.

15. SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; AVANCINI-DOBROVIĆ, Viviana; BAKRAN, Žarko; KADOJIĆ, Mira;
Smjernice za rehabilitaciju osoba nakon moždanog udara
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 27 237-269 - 2016.

16. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
EVALUATION OF PAIN AND LOCAL PHARMACOLOGICAL PAIN TREATMENT IN RHEUMATOLOGY
Reumatizam 63 31-38 - 2016.

17. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
EVALUACIJA BOLI I LOKALNO FARMAKOLOŠKO LIJEČENJE BOLI U BOLESNIKA S REUMATSKIM BOLESTIMA
Reumatizam 63 0-0 - 2016.

18. GRAZIO, Simeon; SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; GRUBIŠIĆ, Frane; KADOIĆ, Mira; LAKTAŠIĆ ŽERJAVIĆ, Nadica; BOBEK, Dubravka; VLAK, Tonko;
Guidelines for the treatment of patients with osteoarthritis of the hip and/or knee
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 27 330-381 - 2016.

19. SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; AVANCINI-DOBROVIĆ, Viviana; BAKRAN, Žarko; KADOJIĆ, Mira;
Smjernice za rehabilitaciju osoba nakon moždanog udara
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 27 237-269 - 2016.

20. BAKRAN, Žarko; SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; KADOJIĆ, Mira; MOSLAVAC, Saša; VLAK, Tonko; GRAZIO, Simeon;
Smjernice u rehabilitaciji bolesnika s traumatskom ozljedom mozga
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 27 270-301 - 2016.

21. SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; AVANCINI-DOBROVIĆ, Viviana; BAKRAN, Žarko; KADOJIĆ, Mira;
Rehabilitation guidelines for stroke survivors
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 27 237-269 - 2016.

22. BAKRAN, Žarko; SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; KADOJIĆ, Mira; MOSLAVAC, Saša; VLAK, Tonko; GRAZIO, Simeon;
Guidelines for rehabilitation of patients with traumatic brain injury
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 27 270-301 - 2016.

23. Radović, Endi; SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; FRLAN-VRGOČ, Ljubinka; AVANCINI-DOBROVIĆ, Viviana;
Procjena pokretljivosti bolesnika s amputacijom donjeg uda nakon protetičke opskrbe i provedene škole hoda
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 28 318-319 - 2016.

24. BODUL, Marina; RAVNIĆ, Barbara; PAPARIĆ ĆOPIĆ, Katarina; AVANCINI-DOBROVIĆ, Viviana; RADOVIĆ, Endi; ŠTIGLIĆ-ROGOZNICA, Nives; STAMENKOVIĆ, Doris; SCHNURRER LUKE-VRBANIĆ, Tea;
Analgetski učinak udarnog vala u bolestima mišićno-koštanog sustava
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 28 219-219 - 2016.

25. SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea;
Neurorehabilitation robotics: past, present, future
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 28 14-23 - 2016.

26. FRLAN-VRGOČ, Ljubinka; SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea;
Evaluacija rehabilitacije osoba s amputacijom donjega uda prema Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, nesposobnosti i zdravlja
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 28 239-240 - 2016.

27. RAVNIĆ, Barbara; BODUL, Marina; PAPARIĆ ĆOPIĆ, Katarina; AVANCINI-DOBROVIĆ, Viviana; GRUBIŠIĆ-KARAVANIĆ, Vlasta; SCHNURRER LUKE-VRBANIĆ, Tea;
Analgetska učinkovitost lasera velike snage (HILT) u bolnim stanjima mišićno-koštanog sustava
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 28 217-218 - 2016.

28. KADOJIĆ, Mira; KADOJIĆ, Dragutin; SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; ČALOŠEVIĆ, Suzana; MARIĆ, Anđela;
Izvori i obilježja mišićno-koštane boli u osoba starije dobi
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 28 84-95 - 2016.

29. Kadojić, Mira; Kadojić, Dragutin; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Čalošević, Suzana; Marić, Anđela;
The origins and characteristics of musculoskeletal pain in the elderly
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 28 84-95 - 2016.

30. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
OSTEOARTRITIS–I VJEŽBE DJELUJU KAO LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU TIJEK BOLESTI?
Reumatizam 62 0-0 - 2015.

31. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
OSTHEOARTHRITIS–EXERCISE AS A DISEASE-MODIFYING DRUG (DMARD)?
Reumatizam 62 0-0 - 2015.

32. SCHNURRER-LUKE-VRBANIĆ, Tea; AVANCINI-DOBROVIĆ, Viviana; BANIČEK-ŠOŠA, Ivana;
Exoskeletal Robot-Assisted Training for Improving Upper Extremity Function in Stroke Patients–our experience
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 27 50-58 - 2015.

33. Grazio, Simeon; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Grubišić, Frane; Kadoić, Mira i sur.;
Smjernice za liječenje bolesnika s osteoarthritisom kuka i/ili koljena
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 27 330-81 - 2015.

34. Grazio, Simeon; Grgurević, Lovorka; Vlak, Tonko; Perić, Porin; Nemčić, Tomislav; Schnurrer Luke Vrbanić, Tea; Kadojić, Mira; Gnjidić, Zoja; Grubišić, Frane; Balen, Diana Balen;
Therapeutic exercise for patients with chronic low-back pain
Liječnički vjesnik 136 0-0 - 2014.

35. SCHNURRER-LUKE VRBANIĆ, Tea;
Programi specifičnih vježbi za križobolju uvjetovani statusom bolesnika (klasifikacijski i individualno temeljena terapija)
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 25 135-137 - 2014.

36. Avancini-Dobrović, Viviana; Pavlović, Ivan; Frlan-Vrgoč, Ljubinka; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Klinička primjena ekstrakorporalnog udarnog vala u liječenju kalcificirajućeg tendinitisa ramena: fokusirani vs. radijalni udarni val
Medicina Fluminensis 48 480-487 - 2012.

37. Babić-Naglić, Đurđa; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Rehabilitacija bolesnika s reumatskim bolestima
Medicina Fluminensis 48 355-365 - 2012.

38. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Physical and rehabilitation medicine
Medicina Fluminensis 48 344-345 - 2012.

39. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Moslavac, Saša; Džidić, Ivan;
Rehabilitacija bolesnika s ozljedom kralježnične moždine
Medicina Fluminensis 48 366-379 - 2012.

40. Štiglić-Rogoznica, Nives; Stamenković, Doris; Grubišić-Karavanić, Vlasta; Radović, Endi; Rogoznica, Marija; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Prikaz rezultata dobre kliničke prakse o učinkovitosti lasera velike snage u starijih bolesnika s osteoartritisom koljena
Medicina Fluminensis 48 488-496 - 2012.

41. Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Ćurković, Božidar;
The new technologies in physical and rehabilitation medicine
Medicina Fluminensis 48 346-353 - 2012.

42. Novak, Srdan; Anic, Felina; Luke-Vrbanić, Tea Schnurrerer;
Extremely high serum ferritin levels as a main diagnostic tool of adult-onset Still’s disease
Rheumatology international 32 1091-1094 - 2012.

43. Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea;
Low back pain-from definition to diagnosis
Reumatizam 58 105-107 - 2011.

44. Avancini-Dobrović, Viviana; Frlan-Vrgoč, Ljubinka; Stamenković, Doris; Pavlović, Ivan; Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea;
Radial extracorporeal shock wave therapy in the treatment of shoulder calcific tendinitis
Collegium Antropologicum 35 221-225 - 2011.

45. Štiglić-Rogoznica, Nives; Stamenković, Doris; Frlan-Vrgoč, Ljubinka; Avancini-Dobrović, Viviana; Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea;
Analgesic effect of high intensity laser therapy in knee osteoarthritis
Collegium Antropologicum 35 183-185 - 2011.

46. Frlan-Vrgoč, Ljubinka; Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Kraguljac, Darko; Kovačević, Miljenko;
Functional outcome assessment of lower limb amputees and prosthetic users with a 2-minute walk test
Collegium Antropologicum 35 1215-1218 - 2011.

47. Avancini-Dobrović, Viviana; Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Kukuljan, Melita; Stamenković, Doris; Cicvarić, Tedi; Jurdana, Harry; Dobrović, Dubravko;
Spontaneous serial fractures of metatarsal bones in female patient with rheumatoid arthritis on long-term steroid therapy
Collegium antropologicum 34 1123-1126 - 2010.

48. Bajek, Goran; Bajek, Snježana; Schnurrer–Luke Vrbanić, Tea; Nikolić, Marina;
Lumbalna spinalna stenoza i sindrom lateralnog recesusa
Medicina Fluminensis 46 144-150 - 2010.

49. Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Ravlić-Gulan, Jagoda;
Joint deafferentiation of proprioceptive sense after anterior cruciate knee injury
Medicina Fluminensis 44 38-43 - 2008.

50. Schnurrer-Luke Vrbanić, T; Novak, S; Sestan, B; Tudor, A; , Gulan, G;
A case of pathological rib fractures: focal osteolysis or osteoporosis?
West Indian Med J 57 178-181 - 2008.

51. Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Ravlić-Gulan, Jagoda; Gulan, Gordan; Matovinović, Damir;
Balance index score as a predictive factor for lower sports results or anterior cruciate ligament knee injuries in Croatian female athletes–preliminary study
Collegium antropologicum 31 253-258 - 2007.

52. Tudor, Anton; Šestan, Branko; Rakovac, Ivan; Schnurrer Luke-Vrbanić, Tea; Prpić, Tomislav; Rubinić, Dušan; Đapić, Tomislav;
The rational strategies for detecting developmental dysplasia of the hip at the age of 4–6 months old infants: a prospective study
Collegium antropologicum 31 475-481 - 2007.

53. Ravlić-Gulan, Jagoda; Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Boschi, Vladimir; Vogrin, Matjaž;
The Pathogenetic Mechanism In Delayed Onset Muscle Sorenes
Medicina Fluminensis 43 179-187 - 2007.

54. Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Ravlić-Gulan, Jagoda; Baričić, Mirjana;
PREVENTION OF NONCONTACT ACL INJURIES IN CROATIAN FEMALE ATHLETES
Medicina Fluminensis 43 210-214 - 2007.

55. Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Ravlić-Gulan, Jagoda; Gulan, Gordan; Matovinović, Damir;
Balance Index Score as a Predictive Factor for Lower Sports Results or Anterior Cruciate Ligament Knee Injuries in Croatian Female Athletes–Preliminary Study
Collegium antropologicum 31 253-258 - 2007.

56. Nemec, B; Matovinović, D; Gulan, G; Kozic, S; Schnurrer, T;
Idiopathic osteolysis of the acetabulum: a case report
Journal of bone and joint surgery. British volume 78 666-667 - 1996.

57. Jonjić, N; Lučin, K; Jonjić, S; Schnurrer, T; Čulo, F; Sipčić-Šolić, N; Rukavina, D;
Both T-cell subsets are required for resistence to secondary tumor challenge
Period biol 92 144-146 - 1990.

58. Rubinić, Dušan; Gulan, Gordan; Mikačević, Marjan; Ravlić-Gulan, Jagdoa; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Anteverzija vrata femura, vrijednosti, mjerenje, najčešći klinički problemi
Medicina 40 118-121

Znanstvene knjige

1.
Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea;
Rehabilitacija bolesnika s opeklinama
- 2017.
2.
Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Clinical Exercise in treating obesity
- 2017.
3.
Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Burn rehabilitation
- 2017.
4.
Ćurković, Božidar; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Kinesitherapy basics
- 2013.
5.
Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Rehabilitation after kidney transplantation
- 2013.
6.
Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Ćurković, Božidar;
Kinesiology basics
- 2013.
7.
Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea;
Propriocepcija i funkcionalna stabilizacija zglobova aktivacijom zatvorenog kinetičkog lanca u rehabilitaciji gornjeg i donjeg ekstremiteta
- 2008.
8.
Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea;
Elektromiografsko ispitivanje paravertebralnih mišića u bolesnika s lumbalim bolnim sindromom
- 1997.

Pozvana predavanja

1. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Medicinske vježbe, masaža i trakcija u vratobolji.
Svjetski dan kralješnice 2017. Organizator: HVD. Zagreb, Hrvatska, listopad, 2017. - 9.10.2018.
2. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Robotika u neurorehabilitaciji
6. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem. Organizator: Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju. Osijek, Hrvatska, svibanj, 2018. - 16.5.2018.
3. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Rehabilitacija bolesnika s osteoartritisom kuka i/ili koljena i/ili šake
Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem. Mjesto i datum predavanja: Šibenik, travanj, 2018. Organizator: HDFRM. - 20.4.2018.
4. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea, Laktašić-Žerjavić Nadica
Klinička slika psorijatičnog artritisa.
19. kongres Hrvatskog reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Mjesto i datum predavanja: Dubrovnik, listopad, 2017. Organizator: HRD. - 20.10.2017.
5. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Osteoporoza
Multidisciplinarni skup - U korak s vremenom u očuvanju zdravlja. Mjesto i datum predavanja: Umag 23.-25. 09. 2011. - 24.9.2011.
6. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea i grupa autora
Smjernice za rehabilitaciju osoba nakon moždanog udara.
6. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem. Šibenik, travanj, 2016. Organizator: HDFRM.
7. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Neurorehabilitation robotics: past, present, future.
6. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem. Šibenik, travanj, 2016. Organizator: HDFRM.
8. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Evaluacija boli i lokalno farmakološko liječenje boli u bolesnika s reumatskim bolestima.
18. kongres Hrvatskog reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Mjesto i datum predavanja: Šibenik, listopad, 2016. Organizator: HRD.
9. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
I vježbe su DMARD.
17. kongres Hrvatskog reumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem. Mjesto i datum predavanja: Poreč, listopad, 2015. Organizator: HRD.
10. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea i grupa autora
Primjena egzoskeletnog robota u rehabilitaciji ruke kod bolesnika nakon preboljelog moždanog udara – naša iskustva
4. Hrvatsko -slovenski simpozij rehabilitacijske medicine i Obilježavanje dva stoljeća kontinuiranog rada liječnika u Bolnici Varaždinske Toplice. Organizator: HDFRM. Mjesto i datum predavanja: Varaždinske Toplice, Hrvatska, prosinac, 2015.
11. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Prevencija padova u trećoj dobi¨, Gerontološki simpozij Zdravstveni prioriteti u brizi za osobe starije životne dobi.
Mjesto i datum predavanja: Opatija, Hrvatska, listopad, 2015. Organizator: Nastavni zavod za javno zdravstvo; Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih; Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju HLZ.
12. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Učinkovitost ESWT in RSWT pri zdravljenju preobremenitvenih sprememb mehkih tkiv
stručni sastanak FRM pri SZD Vroče teme v interdisciplinarnih strokah.Organizator: FRM pri SZD, Univerzitetni Inštitut za rehabilijacijo Ljubljana, Slovenia
13. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Medicinske vježbe u križobolji.
Svjetski dan kralješnice 2013. Organizator: HVD. Mjesto i datum predavanja: Zagreb, Hrvatska, 2013.
14. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Procjena rehabilitacijskog ishoda u bolesnika s amputacijom donjih ekstremiteta – postoji li zlatni standard?,
ISPO - Ortopedska pomagala 2012. Šibenik, 2012.
15. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Strah od boli¨
4. Internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti. Mjesto i datum predavanja: Rab, 2012.
16. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Primjeri dobre i loše prakse
ISPO Slovenija s međunarodnim sudjelovanjem. Mjesto i datum predavanja: Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana, Slovenija, 2012.
17. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Križobolja – od definicije do dijagnoze¨, 13. Godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a. Mjesto i datum predavanja: Cavtat, 2011.
13. Godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem. Mjesto i datum predavanja: Cavtat, 2011.
18. Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea
Rehabilitacija bolesnika nakon hemiartroplastike zbog osteoporotske frakture kuka
Mjesto i datum predavanja:: Simpozij o osteoporozi, Trogir, Hrvatska, 2005. u organizaciji Hrvatskog ortopedskog društva i Hrvatskog reumatološkog društva.
19.
Rehabilitacija u ortopedskog bolesnika
Mjesto i datum predavanja: Hrvatski zbor liječnika – Podružnica Rijeka, 2001.

Kongresna priopćenja

1.
Mamula Mihaela, Štiglić-Rogoznica Nives, Stamenković Doris, Schnurrer-Luke Vrbanić Tea, Miletić Damir
Praćenje atlantoaksijalne subluksacije u bolesnice s reumatoidnim artritisom poster prezentacija 5. Hrvatski radiološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija 13.-16. 10. 2010. poster sekcija Opatija - 15.10.2015.
2.
Kotri, I; Posavec, Tina; Schnurrer Luke-Vrbanić, Tea; Mrakovčić-Šutić, Ines;
PROMJENA KVALITETE ŽIVOTA OSOBE I NJENE OBITELJI U SREDNJOJ FAZI POSTOPERATIVNOG OPORAVKA NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJE UKRIŽENE SVEZE - 1.1.2009.
3.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Gulan, Gordan; Šestan, Branko; Novak, Srđan; Schnurrer Luke Vrbanić, Tea;
Range of Motion after Knee Arthroplasty in Rheumatoid Arthritis Patients with severe Flexion Contracture - 1.1.2009.
4.
Veljković-Vujaklija D, Javoran D, Schnurrer-Luke-Vrbanić T.
Frakture sakruma u strukturalno oslabljenoj kosti - slučajan nalaz na MR lumbo sakralne kralješnice poster prezentacija 13. kongres Htvatskog reumatološkog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska
5.
Arrigoni, Tea; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Zelenika, Saša; Kamenar, Ervin;
Innovative mechatronics device for upper limb rehabilitation
6.
Arrigoni, Tea; Zelenika, Saša; Kamenar, Ervin; Vrbanić, Tea Schnurrer Luke;
Design of the Prototype of a Full Arm Mechatronics Rehabilitation Device
7.
Brenčić M, Kraguljac D, Schnurrer-Luke-Vrbanić T.
Nekirurški pristup idiopatskih skolioza vježbama po Schroth konceptu – prikaz slučaja. poster prezentacija 7. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska.
8.
Arrigoni, Tea; Zelenika, Saša; Kamenar, Ervin; Vrbanić, Tea Schnurrer Luke; Lenac, Kristijan;
Issues in the mechatronics design of a full arm rehabilitation device
9.
Ravlic-Gulan, Jagoda; Novak, Srđan; Schnurrer Luke-Vrbanić, Tea; Jurdana, Hari; Šestan, Branko; Gulan, Gordan;
THE EFFECT OF PATELLAR NON-RESURFACING DURING TOTAL KNEE ARTHROPLASTY IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
10.
Ravlic-Gulan, J; Novak, S; Luke-Vrbanić, T Schnurrer; Jurdana, H; Šestan, B; Gulan, G;
FRI0141 The effect of patellar non-resurfacing during total knee arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis
11.
Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Laktašić-Žerjavić, Nadica; Žagar, Iva; Perić, Porin; Babić-Naglić, Đurđica;
Prognostička vrijednost HLA B27 antigena u reumatoidnom artritisu
12.
Stamenković, Doris; Radović, Endi; Bodul, Marina; Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea;
RAPID 3-practical and reliable tool for evaluation of the disease activity in patients with inflammatory rheumatic joint disease
13.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Novak, Srđan; Vrbanić, Tea Schnurrer Luke; Jurdana, Hari; Šestan, Branko; Gulan, Gordan;
The effect of patellar non-resurfacing during total knee arthroplasty in patients with rheumatoid athritis
14.
Štiglić-Rogoznica, Nives; Stamenković, Doris; Radović, Endi; Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Rogoznica, Marija;
Cervical spine changes in rheumatoid artritis-case report
15.
Stamenković, Doris; Štiglić-Rogoznica, Nives; Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Radović, Endi;
Adult Still disease-case report
16.
Kotri, I; Posavec, Tina; Luke-Vrbanić, Tea Schnurrer; Mrakovčić-Šutić, Ines;
THE CHANGE IN THE QUALITYOF LIFE OF PERSON AND THEIR FAMILY IN THE MIDDLE POSTPOPERATIVE PHASE AFTER ANTERIOR CURCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION
17.
Ravlić-Gulan, Jagoda; Gulan, Gordan; Šestan, Branko; Novak, Srđan; Vrbanić, Tea Schnurrer Luke;
Range of Motion after Knee Arthroplasty in Rheumatoid Arthritis Patients with severe Flexion Contracture
18.
Nives, Jonjić; Lučin, Ksenija; Jonjić, Stipan; Schnurer, Tea; Čulo, Filip; Rukavina, Daniel;
Imunost prema ponovljenom transplantatu singeničnog tumora ovisna je o prisustvu i CD4 i CD8 limfocita T
19.
Schnurrer- Luke-Vrbanić Tea
Noncontact ACL injuries in Croatian female athletes-prevention strategies oral presentation International Symposium on Sports Injuries, Portorož, Slovenija, 2003. oral presentation Portorož, Slovenija
20.
Schnurrer- Luke Vrbanić Tea, Gulan Gordan
Closed Chain rehabilitation in individuals with shoulder instability oral presentation 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM, Prague, Czech Republic, 2003. Prague, Czech Republic
21.
Schnurrer-Luke-Vrbanić Tea, Gulan Gordan
Noncontact ACL injuries in Croatian female athletes-prevention strategies oral presentation 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine – ISPRM, Prague, Czech Republic. oral presentation, 2003. Prague, Czech Republic
22.
Nemec B. Schnurrer T. Gulan G
Proprioception and closed-chain rehabilitation in individuals with shoulder instability and controls oral presentation 6th International Conference Orthopaedics, Biomechanics, Sports Rehbilitation, Perugia, Italy, 43, 2002. Perugia, Italy
23.
Schnurrer-Luke-Vrbanić T.
Recording of surface EMG patterns of PVM activity in LBP patients in physiatric practise oral presentation The 1st world congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 1st Transeuropean scientific contes Amsterdam, The Netherland
24.
Nemec B, Schnurrer T
Preprečevanje poškodb sprednje križne vezi kolena pri športnicah oral presentation Dnevi medicine športa XI, Celje: 37-39, 2001. Celje, Slovenija
25.
Gulan, Gordan; Ravlić-Gulan, Jagoda; Sotošek, Vlatka; Štrbo, Nataša; Matovinović, Damir; Nemec, Boris; Rukavina, Daniel;
Analysis of cytotoxic T-lymphocytes and natural killer cells in peripheral blood, synovial fluid and synovial tissue of patient with rheumatoid arthritis
26.
Bobinac, Dragica; Schnurrer, Tea; Grubjesic, Igor; Malnar-Dragojevic, Danijela;
THE INFLUENCE OF MAGNETIC STIMULATION ON DENERVATED SKELETAL MUSCLES oral presentation
27.
Avancini-Dobrović A, Kraguljac D, Schnurrer-Luke-Vrbanić T.
Liječenje spastičnog tortikolisa botulinum toxinom tip A. poster prezentacija 7. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem, 19.22.04. 2018., Šibenik, Hrvatska. Šibenik, Hrvatska.
28.
Frlan-Vrgoč Lj, Schnurrer-Luke-Vrbanić T
Evaluacija rehabilitacije osoba s amputacijom donjega uda prema Međunarodnoj klasifikaciji funkcioniranja, nesposobnosti i zdravlja. poster prezentacija 6. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska.
29.
Bodul M, Ravnić B, Paparić-Ćopić K, Avancini-Dobrović A, Radović E, Štiglić-Rogoznica N, Stamenković D, Schnurrer-Luke-Vrbanić T.
Analgetski učinak udarnog vala u bolestima mišićno-koštanog sustava. poster prezentacija 6. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska
30.
Avancini Dobrovic. V, Schnurrerrbanić T.
Medicinska rehabilitacija nakon artocenteze i artroskopije temporomandibularnog zgloba. poster prezentacija 6. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska.
31.
Kraguljac D, Schnurrer-Luke-Vrbanić T.
Prikaz slučaja liječenja kontrakture u koljenom i gležanjskom zglobu kao posljedica apscesa u lijevom iliopsoasu. poster prezentacija 6. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska.
32.
Radović E, Schnurrer-Luke-Vrbanić T, Frlan-Vrgoč Lj, Avancini-Dobrović V
Procjena pokretljivosti bolesnika s amputacijom donjeg uda nakon protetičke opskrbe i provedene škole hoda poster prezentacija 6. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska.
33.
Ravnić B, Bodul M, Paparić Ćopić K, Avancini-Dobrovic V, Radović E, Štiglić-Rogoznica N, Grubišić-Karavanić V, Schnurrer-Luke-Vrbanić T
Analgetska učinkovitost lasera velike snage (HILT) u bolnim stanjima mišićno- koštanog sustava. poster prezentacija 6. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska
34.
Schnurrer-Luke-Vrbanić T, Nemrava J, Dobravac D, Grubišić-Karavanić V.
Učinkovitost koncepta neurodinamike u liječenju subakutne lumboishialgije. oralna prezentacija 5. Hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska
35.
Bobinac, Dragica; Schnurrer, Tea; Grubjesic, Igor; Malnar-Dragojevic, Danijela;
THE INFLUENCE OF MAGNETIC STIMULATION ON DENERVATED SKELETAL MUSCLES

Znanstveni projekti

1. 1.1.2007. -
Učinkovitost polariziranog svjetla i čimbenika rasta na denervirani mišić ; suradnik istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
2. 1.1.2007. -
Uloga limfatičnih i dendritičnih stanica u RA; suradnik istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.1991. - 1.1.1995.
Utjecaj dobi i pokretljivosti kralješnice na osobitosti leđnih mišića ; suradnik istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
4. -
Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regeneraciju skeletnog mišića i živca; suradnik istraživač; Ministrastvo znanosti, obrazovanja i športa RH; MZOŠ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Ljubinka Frlan-Vrgoč; Doktorat Biopsihosocijalni model u bolesnika s amputacijom donjeg uda; ; 2014;
2. -
Viviana Avancini-Dobrović; Doktorat Djelovanje fokusiranog i radijalnog udarnog vala na cijeljenje koštanih prijeloma i okolnih mekih tkiva u eksperimentalnih životinja; ; 2013;

Znanstveni skupovi

1. -
Član organizacijskog odbora 7. Hrvatskog kongresa fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Šibenik, 2018. Šibenik, Hrvatska sudjelovanje u organizaciji skupa
2. -
Central European Congess of Rheumatology 2018 Zagreb, Hrvatska član organizacijskog odbora
3. -
HRD Kongres Hrvatskog reumatološkog društva Zagreb, Hrvatska član organizacijskog odbora
4. -
6. Hrvatski kongresa fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska član organizacijskog odbora
5. -
Hrvatski reumatološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik, Hrvatska član organizacijskog odbora
6. -
Hrvatski reumatološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska član organizacijskog odbora
7. -
Član organizacijskog odbora 5. Hrvatskog kongresa fizikalne i rehabilitacijske medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb 10.-13., 2012. Zagreb, Hrvatska član organizacijskog odbora
8. -
Član organizacijskog odbora 3. međunarodnog simpozija Sport i Medicina s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, Hrvatska, 2008. Opatija, Hrvatska Član organizacijskog odbora
9. -
Glavni tajnik organizacijskog odbora 3. međunarodnog simpozija Medicina i Spor s međunarodnim sudjelovanjemt, Opatija, Hrvatska, 2002. Opatija, Hrvatska glavni tajnik
10. -
Član organizacijskog odbora Prvog simpozija "Medicina i nogomet" s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, Hrvatska, 1996. OPatija, Hrvatska član orgnizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. - Član uredničkog odbora časopisa Hrvatskog reumatološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora, Reumatizam, od 2014.

2. - Član uredničkog odbora glasila Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Medicina fluminensis, od 2013.

3. - Član uredničkog odbora časopisa Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, Fizikalna i rehabilitacijska medicina, 2013.

Recenzije

1. Dysability and rehabilitation, 2018.: Dextrose Prolotharapy for Rotator Cuff Lesions: Real for Clinical use.
2. Liječnički vjesnik, 2018.: Prikaz bolesnice s reumatoidnim artritisom i višestrukim prijelomima rebara – prikaz slučaja.
3. Dysability and rehabilitation, 2017.: Effects of high- and low-energy extracorporeal shock wave therapy (ESWT) combined with physiotherapy in the treatment of rotator cuff tendinopathy: A retrospective study.
4. Eur J Phys Rehabil Med-4947, 2017.: Four week training involving ankle mobilization with movement versus static muscle stretching in patients with chronic stroke: a randomized controlled trial
5. Reumatizam, 2017.: Vertebralna fraktura u bolesnika s ankilozantnim spondilitisom – prikaz slučaja i pregled literature.
6. Reumatizam, 2017.: Kratkoročna učinkovitost terapijskog ultrazvuka i lasera u liječenju sindroma karpalnog kanala.
7. Liječnički vjesnik, 2017.: Stenoza spinalnog kanala slabinske kralješnice – od epidemiologije do rehabilitacije.
8. Liječnički vjesnik, 2017.: Potpuni AV blok sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti – prikaz bolesnika.
9. Acta Medica Croatica, 2017.: Quality of life in female patients with osteoporotic vertebral fracture.
10. Reumatizam, 2016.: Elektrostimulacija vagalnog živca u liječenju bolesnika s reumatoidnim artritisom – rezultati do 84. dana hrvatskog centra u sklopu međunarodnog pilot-istraživanja.
11. Reumatizam, 2016.: Rehabilitacija osteoartritisa koljena – usporedba metoda terapijske nuklearne magnetske rezonance i fizioterapije.
12. Acta medico-biotechnica, 2015.: The impact of kinesio taping on pain relief in patients with lateral epicondylitis.
13. Medicina fluminensis, 2015.: Mišićne progenitorne stanice u skeletnom mišiću.
14. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, 2015.: Program skrbi za osobe s ozljedom kralježnične moždine.
15. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, 2015.: Kliničke smjernice za rehabilitaciju prijeloma u području proksimalnog okrajka bedrene kosti – rehabilitacijske smjernice liječenja prijeloma vrata femura.
16. Fizikalna i rehabilitacijska medicina, 2014.: Physical activity measurement in epidemiological and clinical conditions: current issues and challenges.
17. Reumatizam, 2014.: Strukturalne promjene na šakama kao prediktori strukturnih promjena na vratnoj kralješnici i atlantoaksijalnom zglobu kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom.
18. Reumatizam, 2014.: Retrospektivna analiza podataka bolesnika oboljelih od upalnih reumatskih bolesti u Hrvatskoj liječenih golimumabom.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Suradnja LOM i reumatologa
KBC Rijeka; uz pokroviteljstvo Desetljeća kostiju i zglobova   Voditelj radionica za poboljšanje suradnje LOM i reumatologa

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. - Utjecaj vježni na oboljele od Parkinsonove bolesti
Obilježavanje dana Parkinsonove bolesti
Gradska vijećnica, Rijeka

Novinski članci

1. - Najbolje je vježbati po 10 minuta više puta na dan
Doktor Plus
Zagreb
2. - Vježbe za oboljele od Parkinsona
Doktor u kući
Zagreb
3. - Parkinson sve češće napada mlade ljude
Novi List
Rijeka
4. - Liječenje reumatoidnog artritisa - zajednička odluka bolesnika i reumatologa
Pharmabiz
Zagreb

Medijski nastupi

1. - Potpora u osnivanju udruge za oboljele od Parkinsonove bolesti
Press konferencija
KBC Rijeka
2. - Predstavljanje rada Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, KBc Rijeka
Tv- kanal RI
KBC Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - član povjerenstva
Povjerenstvi za poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu
2. - - Član povjerenstva
Povjerenstvo za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje