Maša Knežević mag. pharm. inv.

Medicinski fakultet Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Znalac
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

1.10.2015. - 28.9.2017. Magistra istraživanja i razvoja lijekova Diplomski sveučilišni studij istraživanje i razvoj lijekova Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
1.10.2012. - 9.7.2015. Sveučilišna prvostupnica biotehnologije i istraživanja lijekova Preddiplomski sveučilišni studij biotehnologija i istraživanje lijekova Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Radno iskustvo

16.4.2019. - Asistent, doktorand HRZZ-IP 2016-9003: „FRANCYCLE''; Doktorand Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za mikrobiologiju i parazitologiju
16.4.2018. - 15.4.2019. Viša stručna suradnica u sustavu znanosti i visokom obrazovanju SEFAC-738202 „Social Engagement Framework for Addressing the Chronic disease- challenge“ Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Knežević, Maša;
Synthesis and characterization supramolecular hydrogels for the drug delivery and controlled relase
- 2017.

2. Knežević, Maša;
Sinteza i karakterizacija supramolekulskih hidrogelova za prijenos i kontrolirano otpuštanje lijekova
- 2017.

Znanstveni projekti

1. -
HRZZ-IP 2016- 9003: FRANCYCLE "Uloga unutarstaničnog života Francisella tularensis u patogenezi eksperimentalne tularemije"; ; ; ;
2. -
SEFAC-738202 "Okvir društvenog uključivanja za smanjenje tereta kroničnih bolesti u zdravstvenom sustavu"; ; ; ;
3. -
Erasmus + projekt Europske unije: ENRETE "Jačanje otpornosti kroz edukaciju učitelja."; ; ; ;
4. -
HRZZ-IP 2013-11-7387 - "Supramolekulska sinteza samo-organizirajućih funkcionalnih nanomaterijala i kompleksnih kemijskih sustava"; ; ; ;

Stručna djelatnost