Nina Kovač mag. iur.

Pravni fakultet Katedra za upravno pravo

e-pošta : nkovac@pravri.hr
telefon : 051 359 538

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX

Obrazovanje

- Magistra prava (mag. iur.) Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- Asistent na Katedri za upravno pravo • izvođenje nastave (predavanja, vježbe, seminarska nastava), konzultacije sa studentima i provedba ispita na kolegijima Katedre za upravno pravo • znanstveno - istraživački i stručni rad • drugi poslovi po nalogu Dekana Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kovač, Nina;
Rješavanje u postupcima povrede prava na zaštitu osobnih podataka
Hrvatska pravna revija 19 5-12 - 2019.

Kongresna priopćenja

1.
Nina Kovač
Osvrt u znanstvenom časopisu: Međunarodna konferencija: „Upravni spor u državama srednje i istočne Europe“, Opatija, 3. i 4. lipnja 2019. godine pisani osvrt na znanstvenu konferenciju Međunarodna konferencija: „Upravni spor u državama srednje i istočne Europe“ Opatija - 1.8.2019. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=327456

Stručna djelatnost