prof. dr. sc. Alen Ružić dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za internu medicinu
Rektorat Ured rektora
Medicinski fakultet Katedra za internu medicinu

e-pošta : alen.ruzic@uniri.hr
telefon : +38551 407-255
mobitel : +38591 5290980


ORCHID
ResearcherID


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 405 12 14

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2009. specijalist uže specijalnosti - kardiologije Program uže specijalizacije iz interne medicine - kardiologije KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
1.1.2005. - 1.1.2006. doktor znanost Poslijediplomski doktorski studij Medicinski fakultet Osijek
1.1.2000. - 1.1.2001. / Stručni poslijediplomski studij "Interna medicina" Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1999. - 1.1.2003. specijalist interne medicine Specijalizacija interne medicine KBC Rijeka
1.1.1998. - 1.1.1999. / Znanstveni poslijediplomski magistrarski studij "Biomedicina" Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1991. - 1.1.1997. doktor medicine Studij medicine Medicinski fakultet Rijeka
1.1.1987. - 1.1.1991. suradnik u kulturno-znanstvenim institucijama Kulturno-znanstveni Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

1.1.2013. - izvanredni profesor Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2012. - voditelj Odjela za kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca KBC Rijeka
1.1.2011. - 1.1.2012. specijalist interne medicine - kardiolog KBC Rijeka
1.1.2008. - 1.1.2013. docent Medicinski fakultet Rijeka
1.1.2007. - 1.1.2011. pročelnik Zavoda za kardiologiju i kardiološku rehabilitaciju Thalassotherapia Opatija
1.1.2003. - 1.1.2007. specijalist interne medicine Thalassotherapia Opatija
1.1.1999. - 1.1.2003. doktor medicine - odjelni liječnik Thalassotherapia Opatija
1.1.1997. - 1.1.1998. doktor medicine na stažu KBC Rijeka; Dom zdravlja Rijeka

Nagrade i priznanja

prvoautorski rad predstavljen na Europskom kardiološkom kongresu u Munchenu dobio je nagradu u skupini najboljih postera kategorije Primijenjenih temeljnih medicinskih znanosti
nagrada zdravstvenog odbora Zagreb International Medical Summit za najbolju prezentaciju postera u koautorstvu sa studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- član Organizacijskog odbora Petog ESC programa kardiologije u Dubrovniku
- član Organizacijskog odbora Godišnjeg kongresa Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem i Stručnog skupa operacijskih sestara Hrvatske i medicinskih sestara vaskularne kirurgije u Poreču
- član Organizacijskog odbora 9. hrvatskog ehokardiografskog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Radne skupine za ehokardiografiju i druge slikovne metode u Poreču
- član Organizacijskog odbora Aortna stenoza - 3. simpozij Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem u Zagrebu
- član Organizacijskog odbora 11. kongresa Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem i 6. kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara u Zagrebu
- član Organizacijskog odbora 8. hrvatskog ehokardiografskog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Radne skupine za ehokardiografiju i druge slikovne metode u Opatiji
- član Organizacijskog odbora 10. kongresa Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem u Zagrebu
- član Organizacijskog odbora 7. hrvatskog ehokardiografskog skupa Radne skupine za ehokardiografiju i druge slikovne metode u Dubrovniku
- član Organizacijskog odbora međunarodnog simpozija Radne skupine "e-Cardiology" u Osijeku
- član Organizacijskog i Počasnog odbora Trećeg međunarodnog studentskog kongresa "Prehrana i klinička dijetoterapija" u Rijeci
- član Organizacijskog odbora Drugog studentskog kongresa "Prehrana i klinička dijetoterapija" u Rijeci
- član Organizacijskog odbora Simpozija radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva
- član Organizacijskog odbora Prvog studentskog kongresa "Prehrana i klinička dijetoterapija" u Rijeci
- predsjednik Organizacijskog odbora i član Znanstvenog odbora Trećeg ehokardiografskog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem u Opatiji
- član Organizacijskog odbora Drugog ehokardiografskog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem u Opatiji
- član Organizacijskog odbora Prvog ehokardiografskog simpozija s međunarodnim sudjelovanjem u Opatiji
- tajnik Radne skupine za prevenciju i rehabilitaciju Hrvatskog kardiološkog društva
- član Upravnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora Podružnice Rijeka
- predsjednik Podružnice sjeverozapad Hrvatskog kardiološkog društva
- član Radne skupine za valvularne bolest srca Hrvatskog kardiološkog društva
- International Advisory Board of the EMPA-Reg Outcome AdBoard, Vienna, Austria
- član Radne skupine za ehokardiografiju i slikovne metode Hrvatskog kardiološkog društva
- član Hrvatskog endokrinološkog društva
- član Hrvatskog društva za arterijsku hipertenziju
- član Sekcije za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju Europskog kardiološkog društva
- član Sekcije za zatajivanje srca Europskog kardiološkog društva
- član Europskog kardiološkog društva
- član Hrvatskoga kardiološkog društva

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Klinička propedeutika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2011.-2013. - predavač; od 2014. - voditelj kolegija
Norma sati: 68
- Interna medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 18
- Kardiovaskularni biomarkeri – od molekule do kliničke primjene
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 33
- Klinička prehrana i dijetoterapija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 35
- Endotelna disfunkcija u kliničkoj praksi
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 35
- Osnove kliničke prehrane i dijetoterapije
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 35
- Kliničko prosuđivanje
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 4
- Klinička elektrokardiografija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 8
- Pretilost i metabolički sindrom
Sveučilišni diplomski studij Kliničkog nutricionizma
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 75
- Enteralna i parenteralna prehrana
Sveučilišni diplomski studij Kliničkog nutricionizma
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 8
- Interna medicina
Preddiplomski stručni studij Sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 8
- Uvod u menadžment
Diplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 15
- Zdravstveni sustavi
Studij organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 10
- Odabrana poglavlja iz kliničke psihologije: slika tijela, poremećaji hranjenja i pretilost
Diplomski studij Psihologije
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 4
- Gerontostomatologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 4
- Kliničke implikacije nedonošenosti u odrasloj dobi
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati: 4
- Klinička medicina
Sveučilišni prediplomski studij Dentalne higijene
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati: 50
- Klinčka medicina
Studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
predavač
Norma sati:
- Interna medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
predavač
Norma sati:
- Kliničko-laboratorijska dijagnostika kardiovaskularnih bolesti
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
predavač
Norma sati:
- Povijest medicine
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
predavač
Norma sati:
- Urgentna medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
predavač
Norma sati:
- Kliničko prosuđivanje
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine
Medicinski fakultet u Osijeku
predavač
Norma sati:
- nastava
Studij stomatologije na talijanskom jeziku na Zavodu za farmakologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
student-demonstrator, koordinator i simultani prevodilac za talijanski jezik
Norma sati:
- Interna medicina
Katedra za internu medicinu pri nastavnoj bazi Thalassotherapija Opatija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik u nastavi, voditelj vježbi
Norma sati:
- nastava
Zavod za fiziologiju i imunologiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
student-demonstrator
Norma sati:
- nastava
Zavod za patologiju i patološku anatomiju
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
student-demonstrator
Norma sati:
- Kardiologija I
Poslijediplomski specijalistički studij Interne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Klinička elektrokardiografija
Poslijediplomski specijalistički studij Interne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Klinički pristup internističkom bolesniku
Poslijediplomski specijalistički studij Opće interne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- Ehokardiografija
Poslijediplomski specijalistički studij Kardiologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- Kardiomiopatije, upalne i valvularne bolesti srca
Poslijediplomski specijalistički studij Kardiologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- Klinički pristup internističkom bolesniku
Poslijediplomski specijalistički studij Kardiologije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- Zaštita bolesnika koji boluju od kroničnih nezaraznih bolesti
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljske medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik na kolegiju
Norma sati:
- Prehrana, navike i zdravlje
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zdravstvenog turizma
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Medicinski fakultet i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- Suvremena dijetoterapija u turističkoj ponudi
Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zdravstvenog turizma
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Medicinski fakultet i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj kolegija
Norma sati:
- Ehokardiografska procjena sistoličke funkcije lijeve i desne klijetke
Poslijediplomski specijalistički studij Ultrazvuka u kliničkoj medicini
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
voditelj kolegija
Norma sati:
- Bolesti miokarda i perikarda
Poslijediplomski specijalistički studij Ultrazvuka u kliničkoj medicini
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
suvoditelj kolegija
Norma sati:
- Bolesti srca u sistemnim oboljenjima
Poslijediplomski specijalistički studij Ultrazvuka u kliničkoj medicini
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
voditelj kolegija
Norma sati:
- Kardiovaskularni biomarkeri
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicine i zdravstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
suvoditelj kolegija
Norma sati:
- Suvremene tehnologije u kardiologiji
Poslijediplomski doktorski studij Biomedicine i zdravstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
suradnik na kolegiju
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- HIV - infekcija: novi veliki kardiovaskularni rizični čimenik
Matea Iglić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ispitivanje poremećaja erektilne funkcije u bolesnika s razvijenom kardiovaskularnom bolešću: korelacija IIEF-5 i upitnika jednim pitanjem
Sandra Glavaš
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Anemija u dekompenziranom kroničnom srčanom srčanom zatajivanju
Lea Skorup
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Kardiomiopatije u suvremenoj kardiološkoj praksi
Tin Nadarević
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Koronarna mikrovaskularna disfunkcija
Petar Stojić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Iznenadna srčana smrt
Ana Marija Bukovica
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- D-dimer u suvremenoj dijagnostici kardiovaskularnih bolesti
Silvija Canko
Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- C-reaktivni protein u dijagnostici kardiovaskularnih bolesti
Romina Paliska Banišić
Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Kardiovaskularni biomarkeri u akutnom koronarnom sindromu
Leana Tominić Zović
Sveučilišni diplomski studij medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
- Sistoličko i dijastoličko zatajivanje srca - sličnosti i razlike
Bojana Đokić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Klinički profil hospitaliziranih bolesnika s akutnom dekompenzacijom zatajivanja srca
Tamara Fable
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Utjecaj bloka desne grane na ishod u hospitaliziranih bolesnika sa zatajivanjem srca
Marko Marinović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Elektrokardiografske promjene i pretilost
Aleksandra Marković
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Perkutane koronarne intervencije transradijalnim pristupom
Vanesa Vujićić
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- (Međunarodni studentski kongres) Prehrana i klinička dijetoterapija

u sklopu nastavnih aktivnosti dodiplomskog izbornog kolegija Klinička prehrana i dijetoterapija pokrenut studentski kongers koji je 2012. poprimio međunarodni karakter te se održava na godišnjoj osnovi
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

- Suvremena dijagnostika i terapija boli u prsima
tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije
Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
voditelj
Norma sati:
- Pojavnost, značaj i vodeći uzroci boli u prsima
tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Terapijski pristup pretilosti
tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku i Hrvatski Crveni križ
voditelj
Norma sati:
- Kardiovaskularne bolesti u sportu i rekreaciji
poslijediplomski tečaj I. kategorije
Opatija; Hrvatsko društvo za sportsku medicinu
predavač
Norma sati:
- Kritički odabir prehrambenih masnoća
poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije
Medicinski fakultet u Rijeci
predavač
Norma sati:

Izdavaštvo

- Menadžment pretilosti - primjer suvremenog upravljanja u zdravstvu

Financiranje: Medicinski fakultet Osijek i Medicinski fakultet Rijeka
- Učinci debljine na kardiovaskularni sustav

Financiranje: HAZU: Zavod za kliničku i transplantaciju imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci
-

Financiranje:
-

Financiranje:
-

Financiranje:
-

Financiranje:
-

Financiranje:
-

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Laškarin, Gordana; Peršić, Viktor; Miškulin, Rajko; Ružić, Alen; Zaputović, Luka
Can we assess an acute myocardial infarction in patients with acute coronary syndrome according to diagnostic accuracy of heat shock proteins?
Medical hypotheses (0306-9877) 79 (2012), 5; 592-594

2. Jakljević, Tomislav; Ružić, Alen; Baždarić, Ksenija; Zaputović, Luka; Mavrić, Žarko; Champagne, Stephane; Teiger, Emmanuel
Detection of myocardial ischemia in diabetic patients: the limitations of myocardial perfusion imaging
Collegium antropologicum (0350-6134) 36 (2012), 3; 821-826

3. Laškarin, Gordana; Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Rakić, Marijana; Travica Samsa, Dijana; Raljević, Damir; Pehar Pejčinović, Vesna; Miškulin, Rajko; Rukavina, Daniel
Perforin-mediated cytotoxicity in non-ST elevation myocardial infarction
Scandinavian journal of immunology (0300-9475) 74 (2011), 2; 195-204

4. Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Travica Samsa, Dijana; Rakić, Marijana; Raljević, Damir; Pehar Pejčinović, Vesna; Eminović, Senija; Zaputović, Luka; Laškarin, Gordana
Granulysin Expression in Lymphocytes that Populate the Peripheral Blood and the Myocardium After an Acute Coronary Event
Scandinavian journal of immunology (0300-9475) 75 (2011), 2; 231-242

5. Petranović, Duška; Batinac, Tanja; Petranović, Davor; Ružić, Alen; Ružić, Tatjana
Iron deficiency anaemia influences cognitive functions
Medical Hypotheses (0306-9877) 70 (2008), 1; 70-72

6. Balen, Sanja; Ružić, Alen; Mirat, Jure; Peršić, Viktor
Exercise induced von Willebrand Factor release - New model for routine endothelial testing
Medical hypotheses (0306-9877) 69 (2007), 6; 1320-1322

7. Bukal, Krešimir; Ružić, Alen; Baždarić, Ksenija; Sokolić, Jadranko; Vukić-Dugac, Andrea; Velčić-Brumnjak, Sandra; Šestan, Branko; Ravlić Gulan, Jagoda; Gulan, Gordan
Total knee replacement surgery is followed by transitory endothelial dysfunction
Collegium antropologicum (0350-6134) 36 (2012), 2; 611-616

8. Laškarin, Gordana; Zaputović, Luka; Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Sotošek Tokmadžić, Vlatka
Harmful immune reactions during acute myocardial infarction
Medical hypotheses (0306-9877) 78 (2012), 6; 703-706

9. Massari, Dražen, Prpić-Massari, Larisa, Kehler, Tatjana, Kaštelan, Marija, Ćurković, Božidar, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Laškarin, Gordana
Analysis of granulysin-mediated cytotoxicity in peripheral blood of patients with psoriatic arthritis
Rheumatology international (0172-8172) 32 (2011), 9; 2777-2784

10. Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Balen, Sanja; Jovanović, Željko; Včev, Aleksandar; Rački, Sanjin; Vujičić, Božidar
Left ventricle diastolic dysfunction in obese patients with newly diagnosed arterial hypertension
Wiener klinische Wochenschrift (0043-5325) 119 (2007), 13-14; 423-427

11. Sinožić T; Baždarić K; Šverko D, Ružić A, Katić M
Validation of the Croatian version of CIVIQ quality of the life questionnaire in patients with chronic venous disorders
Croatian medical journal (0353-9504) 58 (2017); 292-9

12. Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Balen, Sanja; Peršić, Viktor; Travica Samsa, Dijana; Rakić, Marijana; Pehar Pejčinović, Vesna; Hajdin, Jelena; Včev, Aleksandar; Laškarin, Gordana
Perforin expression after acute myocardial infarction: a pilot study
Collegium Antropologicum (0350-6134) 35 (2011), 1; 161-166

13. Ružić. Alen, Miletić. Bojan, Ružić, Tatjana, Peršić, Viktor, Laškarin, Gordana
Regular dog-walking improves physical capacity in elderly patients after myocardial infarction
Collegium antropologicum (0350-6134) Supl 2 (2011); 73-75

14. Balen, Sanja; Vukelić-Damijani, Nada; Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Samardžija, Marina; Domanović, Dragoslav; Mirat, Jure; Nakić, Dario; Soldo, Ivan; Včev, Aleksandar
Anti-inflammatory Effects of Exercise Training in the Early Period after Myocardial Infarction
Collegium Antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 1; 285-291

15. Crnčević-Orlić, Željka; Jovanović, Željko; Štimac, Davor; Zaputović, Luka; Peršić, Viktor; Ružić, Alen
Efficacy of healthy weight loss program in obesity treatment: Croatian experience
Collegium Antropologicum (0350-6134) 32 (2008), 1; 79-84

16. Crnčević-Orlić, Željka; Ružić, Alen; Miletić, Bojan; Petrović, Oleg; Zaputović, Luka; Kehler, Tatjana; Rački, Sanjin; Kapović, Miljenko
Predictive parameters of gestational diabetes mellitus
Collegium Antropologicum (0350-6134) 31 (2007), 3; 771-774

17. Ružić, Alen; Peršić, Viktor; Miletić, Bojan; Včev, Aleksandar; Mirat, Jure; Soldo, Ivan; Batinac, Tanja; Kovač, Tanja
Erectile Dysfunction after Myocardial Infarction - Myth or a Real Problem?
Collegium Antropologicum (0350-6134) 31 (2007), 1; 185-188

18. Včev, Aleksandar; Nakić, Dario; Mrđen, Anamarija; Mirat, Jure; Balen, Sanja; Ružić, Alen; Peršić, Viktor; Soldo, Ivan; Matijević, Marko; Barbić, Jerko; Matijević, Valentina; Božić, Dubravko; Radanović, Branko
Helicobacter Pylori Infection and Coronary Artery Disease
Collegium Antropologicum (0350-6134) 31 (2007), 3; 757-760

19. Crnčević-Orlić, Željka; Ružić, Alen; Rajković, Koraljka; Kapović, Miljenko
The effectiveness of a 40-year long iodine prophylaxis in endemic goitre region of Grobnik, Croatia
Collegium antropologicum (0350-6134) 29 (2005), 2; 509-513

20. Štimac, Davor; Ružić, Alen; Klobučar-Majanović, Sanja
Croatian experience with sibutramine in the treatment of obesity: Multicenter prospective study
Collegium antropologicum (0350-6134) 28 (2004), 1; 215-221

21. Batinac, Tanja; Hadžisejdić, Ita; Brumini, Gordana; Ružić, Alen; Vojniković, Božidar; Zamolo, Gordana
Expression of cell cycle and apoptosis regulatory proteins and telomerase in melanocitic lesions
Collegium antropologicum (0350-6134) 31 (2007), Suppl 1; 17-22

22. Batinac, Tanja; Petranović, Duška; Zamolo, Gordana; Petranović, Davor; Ružić, Alen
Lyme borreliosis and multiple sclerosis are associated with primary effusion lymphoma
Medical hypotheses (0306-9877) 69 (2007), 1; 117-119

23. Batinac, Tanja; Zamolo, Gordana; Hadžisejdić, Ita; Žauhar, Gordana; Brumini, Gordana; Ružić, Alen; Peršić, Viktor
Expression of Bcl-2 Family Proteins in Psoriasis
Croatian medical journal (0353-9504) 48 (2007), 3; 319-326

24. Batinac, Tanja; Zamolo, Gordana; Ružić, Alen; Peršić, Viktor
Apoptosis in Skin Cancer Development and Regression
Collegium antropologicum (0350-6134) 31 (2007), Suppl 1; 23-28

25. Vujičić, Božidar; Ružić, Alen; Zaputović, Luka; Rački, Sanjin
Određivanje volumnog statusa u akutnom zatajivanju srca i bubrega (Volume Assesment in the Acute Heart and Renal Failure)
Acta medica Croatica. Supplement2 (1331-1638) 2 (2012); 47-55

26. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ambrosi-Randić, Neala; Ružić, Alen
Weight Loss and Maintenance in Overweight and Obese Patients with Cardiovascular Disease
Psihologijske teme (1332-0742) 19 (2010); 355-372

27. Ružić Alen; Miletić Bojan; Nola Alexandra Iskra; Peršić Viktor; Ražov-Radas Melanija; Včev Aleksandar
Endotelna disfunkcija u "enigmatskoj slagalici" kardiovaskularnih bolesti (Endothelial dysfunction in the cardiovascular disease puzzle)
Medicinski glasnik (1840-0132) 6 (2009); 2-15

28. Kovačić S; Plazonić Ž; Batinac T; Miletić D; Ružić A
Endothelial dysfunction as assessed with magnetic resonance imaging - A major determinant in chronic heart failure
Medical hypotheses (0306-9877) 90 (2016); 76-8

29. Milić S; Lulić D; Štimac D; Ružić A; Zaputović L
Cardiac manifestations in alcoholic liver disease
Postgraduate medical journal (0032-5473) 98 (2016); 235-9

30. Vukić Dugac A; Ružić A; Samaržija M; Badovinac S; Kehler T; Jakopović M
Persistent endothelial dysfunction turns the frequent exacerbator COPD from respiratory disorder into a progressive pulmonary and systemic vascular disease
Medical hypotheses (0306-9877) 84 (2015); 155-8

31. Glavaš S; Valenčić L; Trbojević N; Tomašić AM; Turčić N; Tibauth S; Ružić A
Erectile function in cardiovascular patients: its significance and a quick assessment using a visual-scale questionnaire
Acta Cardiologica (0001-5385) 70 (2015); 712-9

32. Klobučar MS; Ružić A; Pokrajac-Bulian A; Licul V; Crnčrvić-Orlić Ž; Štimac D
Comparative Study of Intragastric Balloon and Cognitive-Behavioral Approach for Non-Morbid Obesity
Hepato-gastroenterology (0172-6390) 61 (2014); 62-70

33. Ružić Alen
Editorial - Uvodnik
Medicus (0019-3879) 25 (2016); 125

34. Ružić A; Dalmatin R; Zaputović L
Europske smjernice za zatajivanje srca 2016. - što je novo?
Medicus (0019-3879) 25 (2016); 199-206

35. Rončević SM; Ružić A
Nalaz ehokardiograma za nekardiologe - kako čitati nalaz?
Medicus (0019-3879) 25 (2016); 219-26

36. Dugac Ž; Ružić A
Tečajevi o pripremi zdrave hrane u međuratnoj Hrvatskoj
Medicus (0019-3879) 25 (2016); 257-61

37. Kovačić S; Ružić A; Kolić Z; Miletić D; Crnčević-Orlić Ž
Perkutane vertebralne intervencije - temelj multidisciplinarnog liječenja kompresivnih fraktura kralježaka
Medicina Fluminensis (1847-6864) 48(3) (2012); 320-6

38. Peršić V; Miletić B; Boban M; Ružić A; Cerovec D; Ciglenečki N; Fučkar K; Haim I; Ivanuša M; Jembre-Gostović M; Jonke V; Kralj V; Krstačić G; Laškarin G; Lakušić N; Njegovan M; Romčević M; Slivnjak V; Vražić H
Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija - gdje smo i kuda idemo?
Cardiologia Croatica (1848-543X) 7(5-6) (2012); 158-69

39. Dobrila-Dintinjana R; Vukelić J; Dintinjana M; Vanis N; Ružić A; Brkljačić-Žagrović M; Pleština S; Kolić Z
Patofiziologija i liječenje onkološkog bola
Medicina Fluminensis (1847-6864) 48(3) (2012); 278-84

40. Nola IA; Doko Jelinić J; Bergovac M; Ružić A; Peršić V
Dietary habits and cardiovascular diseases
Acta Medicina Croatica (1330-0164) 64(2) (2010); 89-95

41. Martić P; Ružić A
Kardiološka rehabilitacija - priprema i osposobljavanje za traju sekundarnu prevenciju
Medicina (1010-660X) 41 (2003); 202-6

42. Čurić M; Klobučar-Majanović S; Detel D; Ružić A; Štimac D
Endokrini disruptori i debljina
Liječnički vijesnik (0024-3477) 139 (2017); 230-4

43. Zaputović L; Zaninović-Jurjević T; Ružić A
Klinička slika zatajivanja srca
Medix (1331-3002) 20 (2014); 90-94

44. Ružić A
SubRE-LY: novi podaci o učinkovitosti i sigurnosti dabigatrana kod bolesnika s fibrilacijom atrija
Medix (1331-3002) 97(17) (2011); 229-32

45. Peršić V; Ružić A; Miletić B; Jovanović Ž
Alkohol, crveno vino i kardiovaskularne bolesti
Liječnički vijesnik (0024-3477) 4 (2006); 34-6

46. Ružić A; Peršić V; Vučković-Rapajić S; Jovanović Ž
Kritički odabir masnoća u prehrani
Liječnički vijesnik (0024-3477) 126 (2006); 44-45

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Peršić, Viktor; Ružić, Alen; Šeparović Hanževački, Jadranka
Patofiziološke osnove i klinička važnost dijastoličke funkcije u bolestima srčanih zalistaka (Patophysiology and clinical relevance of diastolic function in valvular diseases)
Nakladni zavod Globus Zagreb - 2011.
2. Autor poglavlja u knjizi
Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen
Tjelesna aktivnost prekomjerno teških i pretilih pacijeneta s kardiološkim problemima (Physical activity of owerveight and obese patients with cardiovascular problems)
Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja Alessandra Pokrajac-Bulian Naklada Slap Jastrebarsko - 2011.
3. Autor poglavlja u knjizi
Ružić Alen; Zaputović Luka
Debljina i bolesti kardiovaskularnog sustava
Debljina - klinički pristup Davor Štimac MMedicinska naklada Zagreb
4. Autor poglavlja u knjizi
Ružić, Alen; Peršić, Viktor
Pretilost - milenijska prijetnja: tvrdokorna pandemijska bolest modernog društva
Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja Alessandra Pokrajac-Bulian Naklada Slap Jastrebarsko
5. Autor poglavlja u knjizi
Ružić Alen
Terapijski pristup pretilosti
Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja Alessandra Pokrajac-Bulian Naklada Slap Jastrebarsko
6. Autor poglavlja u knjizi
Ružić Alen
Sindrom dvolisnog aortnog zaliska
Bolesti srčanih zalistaka Mirat J. i Čorić V. Nakladni zavod Globus Zagreb

Pozvana predavanja

1. Ružić Alen
Fabryeva bolest - kardiološki pristup
Rijeka (Stručni skup "Multidisciplinarni pristup u liječenju rijetkih metaboličkih bolesti)
2. Ružić Alen
Koje su poveznice između -SH skupine i dušikovog oksida?
Poreč (8. simpozij medicinskih sestara i tehničara u hipertenziji)
3. Ružić Alen
Kemoterapija i desna klijetka - jesmo li nešto zaboravili?
Poreč (9. hrvatski kongres ehokardiografije)
4. Ružić Alen
Takotsubo - što smo naučili nakon (gotovo) tri desetljeća
Poreč (9. hrvatski kongres ehokardiografije)
5. Ružić Alen
Kako sve kronična aortna regurgitacija utječe na funkciju lijeve klijetke
Poreč (9. hrvatski kongres ehokardiografije)
6. Ružić Alen
2D i M- mode echocardiography
Poreč (9. hrvatski kongres ehokardiografije)
7. Ružić Alen; Zaputović Luka
Heart and vascular disease in women
Poreč (Annual Congress of the Croatian Society for Vascular Surgery)
8. Ružić Alen
Stres kardiomiopatija (Takotsubo/sindrom slomljenog srca)
Zagreb (Simpozij "Kardiovaskularne bolesti žena u svjetlu najnovijih spoznaja )
9. Ružić Alen
Simpatička hiperaktivnost u bolesnika sa šećernom bolešću
Web-edukacija platforma http://www.cuvarisrca.hr/ Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatske kuće srca
10. Ružić Alen
Acute coronary syndrome patient with diabetes, renal failure and statin intolerance - Clinical case.
Rim (ESC Congress)
11. Ružić Alen
Metamorfoze aortnog zaliska - aortna stentoza
Zagreb (3. simpozij Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkof društva s međunarodnim sudjelovanjem)
12. Ružić Alen
Ehokardiografija za nekardiologe - kako čitati nalaz?
Opatija (9. hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem)
13. Ružić Alen
Echocardiography in shock.
Rijeka (EuSEMnRefresher Course 4)
14. Ružić Alen; Pokrajac-Bulian Alessandra
Psihološki i kardiološki učinci debljine
Varaždin (2. međunarodni kongres nutricionista)
15. Ružić Alen; Pokrajac-Bulian Alessandra
Multidisciplirani pristup u tretmanu pretilosti - radionica
Šibenik (6. hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem)
16. Ružić Alen; Zaputović Luka
Pretilost i kardiovaskularno zdravlje
Opatija (Kongres hrvatskog kardiološkog društva)
17. Ružić Alen; Pokrajac-Bulian Alessandra
Koliko smo učinkoviti u liječenju debljine?
Rovinj (22. godišnja konferencija hrvatskih psihologa)
18. Ružić Alen
Prehrana i mozak
Rijeka (ZosSci Caffe - Tjedan mozga, Club Tunel)
19. Ružić Alen
Natriuretic peptides in non heart failure patients.
Tuzla (Kongres kardiologa angiologa Bosne i Hercegovine)
20. Ružić Alen
Arterijska hipertenzija - od tihog ubojice do simptomatskog akutnog poremećaja
Poreč (VI. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem)
21. Ružić Alen
2D i M-prikaz i ehokardiografija - temeljni tečaj ehokardiografije Radne skupine za slikovne metode u kardiologiji Hrvatskog kardiološkog društva
Dubrovnik (7. hrvatski ehokardiografski s međunarodnim sudjelovanjem)
22. Ružić Alen
Srce u volumnom opterećenju
Dubrovnik (7. hrvatski ehokardiografski s međunarodnim sudjelovanjem)
23. Ružić Alen
Kako se danas hranimo?
Rijeka (4. studentski kongres s međunarodnim sudjelovanjem "Klinička prehrana i dijetoterapija")
24. Ružić Alen
Socioekonomski aspekti debljine
Zagreb (2. dani bolničke prehrane u KBC Zagreb)
25. Ružić Alen; Zaninović Jurjević Teodora; Plazonić Željko; Diklić Željka; Zaputović Luka; Matana Ante
Papillary fibroelastomas: our case series and brief literature review
Dubrovnik (CroEcho)
26. Ružić Alen
Kako se danas hranimo?
Rijeka (3. međunarodni studentski kongres "Prehrana i klinička dijetoterapija)
27. Ružić Alen
Prevencija kardiovaskularnih bolesti u svjetlu novih smjernica Europskog kardiološkog društva
Rijeka (Gerontološka tribina Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ)
28. Ružić Alen; Zaputović Luka
Arterijska hipertenzija kao hitno stanje - klinički pristup, epidemiologija, etiologija i osnove terapijskog pristupa
Novi Vinodolski (XVI. kongres Hrvatske udruge djelatnika HMP s međunarodnim sudjelovanjem)
29. Ružić Alen
Obesity - a personal scenario. EAGE- Postgraduate Course on Obesity and GI Tract
Opatija (Meeting of the European Association of Gastroejterology and Endoscopy)
30. Ružić Alen
Dvolisni i kalcificirajući aortni zalistak
Zagreb (2. simpozij Radne skupine za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatskog društva za kardiotorakalnu kirurgiju i anesteziologiju Hrvatskog liječničkog zbora)
31. Ružić Alen
2D i M-prikaz ehokardiografija
Zagreb (Simpozij Radne skupine za ehokardiografiju Hratskog kardiološkog društva - tečaj temeljne ehokardiografije)
32. Ružić Alen
Dilatacijska kardiomiopatija
Opatija (Simpozij Radne skupine za ehokardiografiju Hrvatskog kardiološkog društva - tečaj temeljne ehokardiografije)
33. Ružić Alen
Suvremena kardiovaskularna prevencija u bolesnika oboljelih od šećerne bolesti
Rovinj (Simpozij "Prekretnice u kontroli šećerne bolesti tipa 2" Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog endokrinološkog društva i Merck Sharp & Dohme)
34. Ružić Alen; Peršić Viktor; Laškarin Gordana
Kardiovaskularni kontinuum
Pula (ISCEM; Peti hrvatski kongres endokrinologije s međunarodnim sudjelovanjem)
35. Ružić Alen; Peršić Viktor; Laškarin Gordana
HIV-infekcija: novi bijeg kompleksnog kardiovaskularnog rizika
Pula (ISCEM; Peti hrvatski kongres endokrinologije s međunarodnim sudjelovanjem)
36. Ružić Alen
Prehranom do zdravlja - gdje smo i kuda idemo
Rab (Psihijatrijska bolnica Rab i Pučko otvoreno učilište Rab: "Svjetski dan zdravlja Rab 2011.")
37. Ružić Alen
Klinička prehrana - Pepeljuga suvremene medicine
Rab (Psihijatrijska bolnica Rab i Pučko otvoreno učilište Rab: "Svjetski dan zdravlja Rab 2011.")
38. Ružić Alen
Prehranom do zdravlja: gdje smo i kuda idemo
Rab (Psihijatrijska bolnica Rab i Pučko otvoreno učilište Rab: "Svjetski dan zdravlja Rab 2011.")
39. Ružić Alen
Prehrana sportaša - naglasak na mlađu životnu dob
Rijeka (Grad Rijeka i Riječki sportski savez: "Svjetski dan zdravlja Rab 2011.")
40. Ružić Alen
Debljina 2010 - obilje dokaza, skromnost uspjeha
Opatija (Simpozij Radne skupine za kardiovaskularnu prevenciju i rehabilitaciju Hrvatskog kardiološkog društva i Hrvatskog liječničkog zbora: "Suvremeni izazovi kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije"
41. Ružić Alen; Peršić Viktor; Miletić Bojan; Pehar Vesna
Kardiološka rehabilitacija danas
Zagreb (Znanstveni skup "Kardiovaskularno zdravlje: preventivna aktivnost - karike koje nedostaju)
42. Ružić Alen; Nola Iskra Alexandra; Peršić Viktor
Debljina i globalna ekonomija
Zagreb (2. hrvatski kongres preventivne medicine i unaprjeđenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem)
43. Ružić Alen; Peršić Viktor; Miletić Bojan
Akutni infarkt miokarda - prehospitalni postupak
Novi Vinodolski (14. kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći)
44. Ružić Alen
Terapijski pristup pretilosti
Rijeka (Prvi studentski kongres "Prehrana i klinička dijetoterapija)
45. Ružić Alen
Endotelna disfunkcija u kliničkoj praksi
Zagreb (Simpozij trajne edukacije KB "Sveti Duh" i Hrvatske liječničke komore)
46. Ružić Alen; Peršić Viktor
Akutni plućni edem
Novi Vinodolski (13. kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći)
47. Ružić Alen
Prehrana - istine i zablude
Rijeka (ZosSci Caffe)
48. Ružić Alen; Miletić Bojan; Peršić Viktor
Fibrilacija atrija - kliničke odrednice u svjetlu smjernica ESC
Novi Vinodolski (12. hrvatski kongres djelatnika hitne medicinske pomoći)
49. Ružić Alen
Novosti kroz kardiovaskularni kontinuum
Rijeka (Hrvatski liječnički zbor - podružnica Rijeka i Hrvatsko društvo za opću medicinu)
50. Ružić Alen
Osovina srce-mozak: prehrambene intervencije u sekundarnoj prevenciji aterosklerotske bolesti.
Osijek (Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem)
51. Ružić Alen
Zašto (ne) treba držati dijetu
Rijeka (Festival znanosti Sveučilišta u Rijeci)
52. Ružić Alen
Takotsubo - otvorena pitanja ljubavne zagonetke
Opatija (Tečaj trajne stručne i znanstvene izobrazbe "Journal club" Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapije Opatja i Hrvatskog liječničkog zbora)
53. Ružić Alen
Suvremena kardioterapija u ambulanti liječnika opće medicine
Delnice (Hrvatski liječnički zbor - podružnica Rijeka i Hrvatsko društvo za opću medicinu)
54. Ružić Alen
Kritički odabir masnoća u prehrani
Opatija (Internistička sekcija Hrvatskog internističkog društva)
55. Ružić Alen
Suvremena kardioterapija u ambulanti liječnika opće medicine
Krk (Hrvatski liječnički zbor - podružnica Rijeka i Hrvatsko društvo za opću medicinu)
56. Ružić Alen
Suvremena kardioterapija u ambulanti liječnika opće medicine
Delnice (Hrvatski liječnički zbor i Hrvatsko društvo za opću medicinu)
57. Ružić Alen; Peršić Viktor
Stacionarna kardiološka rehabilitacija. "Kardiovaskularna bolest - vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta"
Opatija (sastanak Radne skupine za epidemiologiju, prevenciju i rehabilitaciju Hrvatskog kardiološkog društva)
58. Ružić Alen; Peršić Viktor
Maslinovo ulje - zaštitnik srca
Grožnjan (Zdravstvena konferencija o maslinovu ulju Hrvatskog novinarskog društva)
59. Ružić Alen; Peršić Viktor; Buršić Vedran
Dijagnostika i terapija kardijalne dekompenzacije
Opatija (Thalassotherapija Opatija)
60. Ružić Alen; Peršić Viktor; Buršić Vedran
Kardijalna dekompenzacija od dijagnostike do terapije
Opatija (Thalassotherapija Opatija)
61. Ružić Alen
Prehrana kao prevencija i terapija kardiovaskularnih bolesti
Karlovac (Godišnji sastanak Hrvatskog društva za parenteralnu i enteralnu prehranu i Hrvatskog liječničkog zbora)
62. Ružić Alen
Mjesto ACE-inhibitora u liječenju bolesnika s preboljelim infarktom
Opatija (Tečaj trajne stručne i znanstvene izobrazbe "Journal club" Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapije Opatja i Hrvatskog liječničkog zbora)
63. Ružić Alen
Prolaps mitralne valvule - definicija, probir, terapijski pristup
Opatija (Tečaj trajne stručne i znanstvene izobrazbe "Journal club" Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapije Opatja i Hrvatskog liječničkog zbora)
64. Ružić Alen; Peršić Viktor
Kardiološka rehabilitacija - integrirana priprema za trajnu sekundarnu prevenciju
Opatija (Internistička sekcija Hrvatskog internističkog društva)
65. Ružić Alen; Peršić Viktor
Zašto statini u akutnom koronarnom sindromu?
Opatija (Internistička sekcija Hrvatskog internističkog društva)

Kongresna priopćenja

1.
Dobrila-Dintinjana, Renata; Milić, Sandra; Ružić, Alen; Štimac, Davor
Symptoms prevalence in patients with gastrointestinal cancers : before versus after chemotherapy
2.
Ružić, Alen; Zaninović-Jurjević, Tea; Plazonić, Željko; Diklić, Željka; Zaputović, Luka; Matana, Ante
Papillary fibroelastomas: our case series and brief literature review
3.
Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen
Physical activity in overweight and obese patients with cardiovascular problems
4.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen
Psychological profile in patients after acute myocardial infarction related to obesity
5.
Glavaš, Sandra; Ružić, Alen, Zaputović, Luka
Graphical single-question test: pilot study of a novel approach to erectile dysfunction screening
6.
Zaninovic Jurjevic, T; Skorup, L; Ruzic, A; Jurjevic, N; Bazdaric, K; Glavas, S; Zaputovic, L; Mavric, Z
Predictors of rehospitalization in patients with decompensated chronic heart failure
7.
Skorup, Lea; Zaninovic-Jurjevic, Teodora; Ruzic, Alen; Jurjevic, Nikolina; Bazdaric, Ksenija; Zaputovic, Luka; Mavric, Zarko
Anemia does not affect the short-term outcome in acute exacerbation of advanced chronic heart failure
8.
Glavaš Sandra; Ružić, Alen; Glavaš, Goran; Skorup, Lea; Zaputović, Luka; Mavrić, Žarko
Grafički upitnik - korak naprijed u probiru erektilne disfunkcije?( Graphical questionnaire - a step forward in erectile dysfunction screening )
9.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ružić, Alen; Miletić, Irena
Binge eating symptoms as mediator between self-efficacy, alexithymia, anger, and anxiety in overweight and obese patients with cardiovascular disease
10.
Damjanjević, Morena; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen
Kognitivno-bihevioralni tretman pretilosti( Cognitive-behavioral treatment of obesity )
11.
Klobučar Majanović, Sanja; Ružić, Alen; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Licul, Vanja; Turk, Tamara; Crnčević Orlić, Željka; Peršić, Viktor; Štimac, Davor
The comparison of obesity treatment with intragastric balloon and bihevioral-cognitive approach
12.
Klobučar-Majanović, Sanja; Ružić, Alen; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Licul, Vanja; Turk, Tamara; Crnčević Orlić, Željka; Peršić, Viktor; Štimac Davor
Usporedba liječenja pretilosti intragastričnim balonom i bihevioralno-kognitivnim pristupom( Comparison of obesity treatment with intragastric balloon and behavioral-cognitive approach )
13.
Rosović, Ivan, Miletić, Silvija, Španjol-Pandelo, Iva, Raljević, Damir, Laškarin, Gordana, Peršić, Viktor, Ružić, Alen.
Seksualna aktivnost nakon infarkta miokarda
14.
Laškarin, Gordana, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Travica Samsa, Dijana, Rakić, Marijana, Raljević, Damir, Pehar-Pejčinović, Vesna.
Granulysin - mediated cytotoxicity in the peripheral blood of patients with non-ST segment elevation myocardial infarction.
15.
Massari, Dražen, Prpić-Massari, Larisa, Kehler, Tatjana, Kaštelan, Marija, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Laškarin, Gordana.
Analysis of granulysin-mediated cytotoxicity in peripheral blood of patients with psoriatic arthritis
16.
Miletić, Bojan, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Zaputović, Luka, Laškarin, Gordana.
Correlation of plasma cardiac troponin and frequency of perforin expressing lymphocytes in peripheral blood of patients with myocardial infarction
17.
Klarić, Igor, Laškarin, Gordana, Pejčinović-Pehar, Vesna, Peršić, Viktor, Ružić, Alen.
Opstruktivna apneja u snu – na razmeđi pretilosti, kvalitete života, pobola i preživljenja / Obstructive sleep apnea – at the the crossroad of obesity, quality of life, morbidity and survival
18.
Klarić, Igor, Miletić, Silvija, Španjol – Pandelo, Iva, Laškarin, Gordana, Rosović, Ivan, Peršić, Viktor, Ružić, Alen
Zeleni čaj – nove spoznaje na tragu tradicionalnih isustava
19.
Miletić, Silvija, Njegovan, Marina, Laškarin, Gordana, Klarić, Igor, Peršić, Viktor, Ružić, Alen
Sindrom policističnih jajnika - glavni zanemareni kardiovaskularni rizični faktor u žena
20.
Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Laškarin, Gordana, Miletić, Bojan, Pehar-Pejčinović, Vesna
Sportsko srce - fiziološka ili patološka hipertrofija lijeve klijetke?
21.
Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Laškarin, Gordana, Miletić, Bojan, Pehar-Pejčinović, Vesna.
Prehrambene intervencije u prevenciji kardiovaskularnih bolesti.
22.
Rakić, Marijana, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Miletić, Bojan, Travica Samsa, Dijana, Raljević, Damir, Pehar-Pejčinović, Vesna, Laškarin, Gordana.
Anti-inflammatory effects of percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction
23.
Raljević, Damir, Pehar-Pejčinović, Vesna, Miletić, Bojan, Laškarin, Gordana, Kovačević, Nenad, Peršić, Viktor, Ružić, Alen.
Polifenoli kakaovca u smanjenju kardiovaskularnog rizika
24.
Raljević, Damir, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Miletić, Bojan, Travica Samsa, Dijana, Rakić Marijana, Pehar Pejčinović, Vesna, Laškarin, Gordana
Changes in frequency of peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with myocardial infarction during a period of early medical rehabilitation
25.
Travica Samsa, Dijana, Laškarin, Gordana, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Miletić, Bojan, Rakić, Marijana, Raljević, Damir, Pehar Pejčinović, Vesna, Rukavina, Daniel.
Perforin mediated cytotoxicity in the development of non ST-elevation myocardial infarction
26.
Travica Samsa, Dijana, Peršić, Viktor, Ružić, Alen, Miletić, Bojan, Rakić, Marijana, Raljević, Damir, Pehar Pejčinović, Vesna, Laškarin, Gordana
Frequencies and activation of NK cell subsets differ between patients with myocardial infarction in respects to percutaneous coronary intervention
27.
Ružić, Alen, Raljević, Damir, Peršić, Viktor, Pehar-Pejčinović, Vesna, Miletić, Bojan, Laškarin, Gordana, Ivančić-Vagaja Suzana.
Bicuspid aortophaty – pathophysiology and clinical implications.
28.
Dobrila-Dintinjana, Renata; Ružić, Alen; Đipalo, Iris; Dintinjana, Marijan
Symptoms in Colorectal Cancer :before versus after chemptherapy
29.
Dobrila-Dintinjana, Renata; Ružić, Alen; Štimac, Davor; Dintinjana, Marijan
Gemcitabine in patients with nonresectable cancer of the biliary system or advanced gallbladder cancer
30.
Štimac, Davor; Ružić, Alen; Klobučar-Majanović, Sanja; Crnčević-Orlić, Željka
Croatian multicenter prospective study with sibutramine in obesity treatment
31.
Zaninovic Jurjević, Teodora; Matana, Ante; Matana Kaštelan, Zrinka; Brumini, Gordana; Kovačić, Slavica; Jurjević, Nikolina; Skorup, Lea; Ružić, Alen; Zaputović, Luka
A simple prognostic model of in-hospital mortality risk in acutely decompensated chronic heart failure
32.
Glavaš, Sandra; Valenčić, Lara; Trbojević, Nataša; Tomašić, Ana-Marija; Tibauth, Sara; Turčić, Nikolina; Zaputović, Luka; Ružić, Alen
Assessment of erectile function in cardiovascular patients: the graphic questionnaire as a novel diagnostic test
33.
Matana, Ante; Zaputović, Luka; Zaninović Jurjević, Teodora; Ružić, Alen; Malić, Daniela; Smoljan, Ivana; Jurjević, Nikolina; Skorup, Lea; Marinović, Marko
Effect of right bundle branch block on in-hospital mortality in patients with heart failure
34.
Skorup, Lea; Gobić, David; Tomulić, Vjekoslav; Lulić, Davorka; Zaninović Jurjević, Teodora; Zaputović, Luka; Ružić, Alen
Takotsubo after general anesthesia for chronic subdural hematoma: case report
35.
Skorup, Lea; Gobić, David; Tomulić, Vjekoslav; Lulić, Davorka; Zaninović Jurjević, Teodora; Zaputović, Luka; Ružić, Alen
Takotsubo cardiomyopathy after severe emotional stress: a case report and a brief literature review
36.
Zaninović Jurjević, Teodora; Ružić, Alen; Malić, Daniela; Smoljan, Ivana; Jurjević, Nikolina; Skorup, Lea; Marinović, Marko; Đokić, Bojana; Zaputović, Luka; Matana, Ante
Gender and age related differences in patients hospitalized for acutely decompensated heart failure: single centre results
37.
Zaninović Jurjević, Teodora; Ružić, Alen; Malić, Saniela; Smoljan, Ivana; Jurjević, Nikolina; Skorup, Lea; Marinović, Marko; Fable, Tamara; Zaputović, Luka; Matana, Ante
Clinical profile of hospitalized patients with acutely decompensated heart failure: single centre results
38.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Kukić, Miljana; Ružić, Alen
Correlates of Health-Related Quality of Life in Overweight and Obese Adults with Cardiovascular Disease
39.
Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ružić, Alen
Samoefikasnost u kontroli težine, prejedanje i simptomi anksioznosti i ljutnje kod pretilih pacijenata s kardiovaskularnim smetnjama (Self-efficacy in weight control, binge eating and symptoms of anxiety and anger in obese patients with cardiovascular disease)

Znanstveni projekti

1. -
Utjecaj hormonalnih poremećaja i bolesti crijeva na gustoću koštane mase; suradnik; Ministarstvo znanosti RH; ;
2. -
Utjecaj različitih oblika tjelesne aktivnosti na Diabetes mellitus; suradnik; Ministarstvo znanosti RH; ;
3. -
Citokini i citolitički medijatori u bolesnika s infarktom miokarda; suradnik; Specijalna bolnica Thalassotherapia Opatija; ;
4. -
Psihosocijalni aspekti pretilosti; suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
5. -
Izobrazba mentora za specijalističko usavršavanje doktora medicine; suradnik; Europski socijalni fond (preko Ministarstva socijalne skrbi i Ministarstva zdravstva); ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
mr. sc. Krešimir Bukal, dr. med.; Doktorat Funkcija endotela tijekom perioperacijskog razdoblja u bolesnika s totalnom protezom koljena; Medicinski fakultet u Sveučilišta u Rijeci; 2012.;
2. -
mr. sc. Teodora Zaninović Jurjević, dr. med.; Doktorat Prognostička vrijednost kombinacije jednostavnih kliničkih i laboratorijskih parametara za predviđanje hospitalnog ishoda u bolesnika s akutnom dekompenzacijom zatajivanja srca; Medicinski fakultet u Sveučilišta u Rijeci; 2014.;
3. -
mr. sc. Andrea Vukić-Dugac, dr. med.; Doktorat Endotelna funkcija i fenotipska obilježja bolesnika s kroničnom opstrukcijskom plućnom bolesti sklonih čestim egzacerbacijama; Medicinski fakultet u Sveučilišta u Zagrebu; 2015.;
4. -
mr. sc. Slavica Kovačić, dr. med.; Doktorat Magnetska rezonancija u procjeni endotelne disfunkcije u bolesnika s dekompenziranim zatajivanjem srca; Medicinski fakultet u Sveučilišta u Rijeci; 2017.;
5. -
Tamara Sinožić, dr. med.; Doktorat Utjecaj edukacijske intervencije na kvalitetu života bolesnika s kroničnom venskom bolešću u skrbi liječnika obiteljske medicine; Medicinski fakultet u Sveučilišta u Rijeci; 2018.;

Znanstveni skupovi

1. -
14th MASCC - Multinational Association of Supportive Care in Cancer International Symposium Boston Dobrila-Dintinjana R, Milić S, Ružić A, Štimac D, Dintinjana M. Symptome prevalence in patients with gastrointestinal cancers: before versus after chemotherapy
2. -
10th UEGW - United European Gastroenterology Week Geneva Dobrila-Dintinjana R, Milić S, Ružić A, Štimac D. Symptoms prevalence in patients with gastrointestinal cancers: before versus after chemotherapy
3. -
10th UEGW - United European Gastroenterology Week Geneva Dobrila-Dintinjana R, Ružić A, Štimac D, Dintinjana M. Gemcitabine in patients with nonresectable cancer of the billiary system or advanced gallblader cancer
4. -
2nd Colorectal Cancer Conference Milano Dobrila-Dintinjana R, Ružić A, Đipalo I, Dintinjana M. Symptoms in colorectal cancer: before versus after chemotherapy
5. -
15th MASCC - Multinational Association of Supportive Care in Cancer International Symposium Berlin Dobrila-Dintinjana R, Ružić A, Dintinjana Marijan, Đipalo I. Gastrointestinal cancers - assessment of pain in elderly patients
6. -
15th MASCC - Multinational Association of Supportive Care in Cancer International Symposium Berlin Dobrila-Dintinjana R, Štimac D, Ružić A, Dintinjana M. Palliative role of chemotherapy in patients with nonresectable cancer of the billiary system or advanced gallblader cancer
7. -
13th ECO - European Congress of Obesity Prague Štimac D, Ružić A, Klobučar-Majanović S, Crnčević OZ. Croatian multicenter prospective study with sibutramine in obesity treatment
8. -
8th international symposium on maritime health Rijeka Peršić V, Ružić A, Miletić B, Buršić V, Laginja J. Self-monitoring of oral anticoagulation therapy in patients with cardiovascular diseases
9. -
International Symposium on Hypertension Osijek Peršić V, Ružić A, Balen S, Jovanović Ž, Včev A, Rački S, Vujičić B. Left ventricle diastolic function in obese patients with newly diagnosed arterial hypertension
10. -
International Symposium on Hypertension Osijek Jovanović Ž, Aganović I, Crnčević-Orlić Ž, Peršić V, Ružić A, Čaljkušić K. The effects of obesity treatment by reduced fat intake and absorption on cardiovascular risk factors
11. -
4th International Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina Mostar Ružić A, Miletić B, Peršić V. Critiacl choice of dietary fat
12. -
4th International Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina Mostar Miletić B, Peršić V, Ružić A, Pehar V. Erectile dysfunction after myocardial infarction - a myth or a real problem?
13. -
4th International Congress of Cardiologists and Angiologists of Bosnia and Herzegovina Mostar Peršić V, Ružić A, Miletić B, Jovanović Ž. Alcohol, red wine and cardiovascular disease
14. -
Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery Opatija Ružić A, Miletić B, Peršić V, Pehar V, Brozina A. Olive oil and the treatement of cardiovascular diseases
15. -
Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery Opatija Miletić B, Ružić A, Peršić V, Pehar V, Včev A. Is erectile dysfunction after myocardial infarction a real problem or just a myth?
16. -
Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery Opatija Peršić V, Ružić A, Miletić B, Mirat J. Alcohol, red wine, and cardiovascular disease
17. -
European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Peršić V, Ružić A, Miletić B, Pehar-Pejčinović V, Jovanović Ž. The anti-inflammatory effect of moderate physical training early after myocardial infarction
18. -
European Heart Journal Ružić A, Peršić V, Miletić B, Obad A, Ružić T, Jovanović Ž, Pehar-Pejčinović V. Exercise-stimulated vWF release – a new tool for routine assessment of endothelial function
19. -
First International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Novi Sad Ružić A, Raljević D, Peršić V, Pehar-Pejčinović V, Miletić B, Laškarin G, Ivančić-Vagaja S. Bicuspid aorthopathy – pathophysiology and clinical implications
20. -
First International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Novi Sad Miletić B, Raljević D, Ružić A, Peršić V, Pehar-Pejčinović V, Travica-Samsa D, Rakić M. Reversible functional change of cardiomiocytes during immunotherapy of brest cancer
21. -
EuroPrevent 2010 Prague Raljević D, Peršić V, Ružić A, Miletić B, Travica – Samsa D, Rakić M, Pehar V, Laškarin G. Changes in frequency of peripheral blood lymphocyte subpopulations in patients with myocardial infarction during a period of early medical rehabilitation
22. -
40th Congress of European Association for Behavioural & Cognitive Therapies Milano Ambrosi-Randić N, Pokrajac-Bulian A, Ružić A. Physical activity in overweight and obese patients with cardiovascular problems. Poster
23. -
Heart Failure 2012 Belgrade Skorup L, Zaninović-Jurjević T, Ružić A, Jurjević N, Baždarić K, Zaputović L, Mavrić Ž. Anemia does not affect the short-term outcomein acute exacerbation of advanced chronic heart failure
24. -
43th Annual Congress of European Association of Behavioural and Cognitive Therapies Marocco Pokajac-Bulian A, Tkalčić M, Ružić A, Miletić I. Binge eating symptoms as mediator between self-efficacy, alexithymia, anger, and anxiety in overweight and obese patients with cardiovascular diseases
25. -
European Congress on Obestity Liverpool Pokrajac-Bulian A, Ružić A. Psychological profile in patients after acute myocardial infarction related to obesity
26. -
EuroPrevent 2013 Rome Glavaš S, Ružić A, Zaputović L. Graphical single-question test: pilot study of a novel approach to erectile dysfunction screening
27. -
European Congress of Heart Failure Lisabon Zaninović Jurjević T, Skorup L, Ružić A, Jurjević N, Baždarić K, Glavaš S, Zaputović L, Mavrić Ž. Predictors of rehospitalization in patients with decompensated chronic heart failure
28. -
21th European Congres on Obesity Sofija Pokrajac-Bulian A, Kukić M, Ružić A. Correlates of health-related quality of life in overweight and obese adults with cardiovascular disease
29. -
ERS International Congress 2014 Munich Vukić Dugac A, Jakopović M, Popović Grle S, Barišić B, Badovinac S, Samaržija M, Ružić A. Endothelial dysfunction and systemic inflammation in different COPD phenotypes
30. -
ERS International Congress 2014 Munich Vukić Dugac A, Ružić A, Popoviš Grle S, Jalušić Glunčić T, Hečimović A, Samaržija M, Jakopović M. The "frequent exacerbator" phenotype: Endothelial dysfunction and functional status
31. -
European Congress of Heart Failure 2014 Athens Zaninović Jurjević T, Matana A, Matana Kaštelan Z, Brumini G, Kovačić S, Jurjević N, Skorup L, Ružić A, Zaputović L. A simple prognostic model of in-hospital mortality risk in acutely decompensated chronic heart failure
32. -
European Congress of Heart Failure 2015 and the 2nd World Congress on Acute Heart Failure Seville Zaninović Jurjević T, Brumini G, Kaštelan Matana Z, Jurjević N, Skorup L, Ružić A, Zaputović L. Co-morbidities and age differences in patients hospitalized for acute decompensated chronic heart failure - does it really matter?
33. -
5. kongres Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Peršić V, Ružić A, Nola IA, Peršić M. Prehrambene navike kardiovaskularnih bolesnika - hrvatska prospektivna studija
34. -
Opatijski dani echokardiografije - Prvi ehokardiografski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Peršić V, Ružić A: Transezofagusni ultrazvuk u bolestima aortalne valvule
35. -
Opatijski dani transfuzijske medicine Opatija Peršić V, Ružić A, Miletić B: Self-monitoring peroralne antikoagulantne terapije u kardiovaskularnim bolestima
36. -
II. hrvatski kongres o debljini Opatija Peršić V, Ružić A. Debljina u rehabilitaciji kardioloških bolesnika i sekudarnoj prevenciji kardiovaksularnih bolesti
37. -
4. hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Peršić V, Ružić A, Miletić B, Jovanović Ž. Alkohol, crveno vino i kardiovaskularne bolesti
38. -
4. hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Ružić A, Peršić V, Vučković-Rapajić S, Jovanović Ž. Kritički odabir masnoća u prehrani
39. -
Second Croatian Symposium of Echocardiography with International Participation Opatija Viktor P, Ružić A, Miletić B. Comprehensive Evaluation of Aortic Stenosis
40. -
Hrvatski dani primarne zdravstvene zaštite Labin Ružić A. Maslinovo ulje i kardiovaskularno zdravlje
41. -
Znanstveni skup “Kardiovaskularno zdravlje – javnozdravstveni aspekti sekundarne prevencije i rehabilitacije Zagreb Peršić V, Ružić A, Miletić B, Pehar-Pejčinović V, Vučković-Rapajić S. Stacionarna rehabilitacija srčanih bolesnika
42. -
XII. Kongres Hrvatske udruge djelatnika hitne medicinske pomoći Novi Vinodolski Miletić B, Peršić V, Ružić A. Suvremeni pristup fibrilaciji atrija
43. -
Third Croatian Symposium of Echocardiography with International Participation Opatija Ružić A. Bikuspidna aortna valvula i aortopatija
44. -
Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Mali Lošinj Rakić M, Peršić V, Ružić A, Miletić B, Travica-Samsa D, Raljević D, Pehar V, Laškarin G. Anti-inflammatory effects f percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction
45. -
Annual Meeting of the Croatian Immunological Society Mali Lošinj Travica-Samsa D, Laškarin G, Peršić V, Ružić A, Miletić B, Rakić M, Raljević D, Pehar V, Rukavina D. Perforin mediated cytotoxicity in the development of non ST-elevation myocardial infarction
46. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Travica-Samsa D, Peršić V, Ružić A, Miletić B, Rakić M, Raljević D, Pehar-Pejčinović V, Laškarin G. Frequencies and activation of NK cell subsets differ between patients with myocardial infarction in respect to percutaneous coronary intervention
47. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Krstačić G, Jembrek-Gostović M, Peršić V, Ružić A. Heart failure patients: heart rate variability based on non-linear analysis
48. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Njegovan M, Miletić B, Pehar-Pejčinović V, Laškarin G, Ružić T, Peršić V, Ružić A. Kardiovaskularni rizik i rana kardiološka rehabilitacija u procesu žalovanja
49. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Miletić B, Španjol-Pandelo I, Peršić V, Ružić A. Europske smjernice za prevenciju kardiovaskularnih bolesti – gdje smo i kuda idemo
50. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Ružić A. HIV infection – A new major cardiovascular risk factor
51. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Klarić I, Laškarin G, Pehar-Pejčinović V, Peršić V, Ružić A. Opstruktivna apneja u snu – na razmeđi pretilosti, kvalitete života, pobola i preživljenja
52. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Klarić I, Miletić S, Španjol-Pandelo I, Laškarin G, Rosović I, Peršić V, Ružić A. Zeleni čaj – nove spoznaje na tragu tradicionalnih iskustava
53. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Raljević D, Pehar-Pejčinović V, Miletić B, Laškarin G, Peršić V, Kovačević N, Ružić A. Polifenoli kakaovca u smanjenju kardiovaskularnog rizika
54. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Rosović I, Miletić S, Španjol-Pandelo I, Raljević D, Laškarin G, Peršić V, Ružić A. Seksualna aktivnost nakon infarkta miokarda
55. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Miletić S, Njegovan M, Laškarin G, Klarić I, Peršić V, Ružić A. Sindrom policističnih jajnika – glavni zanemareni kardiovaskularni rizični faktor u žena
56. -
8. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem Opatija Peršić V, Ružić A, Laškarin G, Miletić B, Pehar-Pejčinović V. Sportsko srce – fiziološka ili patološka hipertrofija lijeve klijetke?
57. -
Drugi hrvatski kongres preventivne medicine i unaprjeđenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb Peršić V, Ružić A, Laškarin G, Miletić B, Pehar-Pejčinović V. Prehrambene intervencije u prevenciji kardiovaskularnih bolesti
58. -
Drugi hrvatski kongres preventivne medicine i unaprjeđenja zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb Njegovan M, Peršić V, Ružić A. Psihološki faktori u prevenciji kardiovaskularnih bolesti
59. -
Edizioni Erickson (Sanavio, Ezio Ur.) Trento Ambrosi-Randić, N, Pokrajac-Bulian A, Ružić A. Physical activity in overweight and obese patients with cardiovascular problems
60. -
Hrvatsko imunološko društvo Rijeka Laškarin, G, Peršić V, Ružić A, Travica Samsa D, Rakić M, Raljević D, Pehar Pejčinović V. Granulysin - mediated cytotoxicity in the peripheral blood of patients with non-ST segment elevation myocardial infarction
61. -
Hrvatsko imunološko društvo Rijeka Massari D, Prpić Massari L, Kehler T, Kaštelan M, Peršić V, Ružić A, Laškarin G. Analysis of granulysin-mediated cytotoxicity in peripheral blood of patients with psoriatic arthritis
62. -
Hrvatsko imunološko društvo Rijeka Miletić, B, Peršić V, Ružić A, Zaputović L, Laškarin G. Correlation of plasma cardiac troponin and frequency of perforin expressing lymphocytes in peripheral blood of patients with myocardial infarction
63. -
5. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Pula Klobučar-Majanović S, Ružić A, Pokrajac-Bulian A, Licul V, Tamara T, Crnčević-Orlić Ž, Peršić V, Štimac D. Usporedba liječenja pretilosti intragastričnim balonom i bihevioralno-kognitivnim pristupom
64. -
20-godišnja konferencija hrvatskih psihologa Dubrovnik Damjanjević M, Pokrajac-Bulian A, Ružić A. Kognitivno-bihevioralni tretman pretilosti
65. -
Kongres Hrvatskog kardiološkog društva Zagreb Glavaš S, Ružić A, Glavaš G, Skorup L, Zaputović L, Mavrić Ž. Grafički upitnik - korak naprijed u probiru erektilne disfunkcije?
66. -
21. dani Ramira i Zorana Bujasa Zagreb Pokrajac-Bulian A, Tkalčić M, Ružić A. Samoefikasnost u kontroli težine, prejedanje i simptomi anksioznosti i ljutnje kod pretilih pacijenata s kardiovaskularnim smetnjama
67. -
Kongres Hrvatskog kardiološkog društva Opatija Glavaš S, Valenčić L, Trbojević N, Tomašić AM, Tibauth S, Turčić N, Zaputović L, Ružić A. Assessment of erectile function in cardiovascular patients: the graphic questionnaire as a novel diagnostic test
68. -
Kongres Hrvatskog kardiološkog društva Opatija Matana A, Zaputović L, Zaninović Jurjević T, Ružić A, Malić D, Smoljan I, Jurjević N, Skorup L, Marinović M. Effect of right bundle branch block on in-hospital mortality in patients with heart failure
69. -
Kongres Hrvatskog kardiološkog društva Opatija Skorup L, Gobić D, Tomulić V, Lulić D, Zaninović Jurjević T, Zaputović L, Ružić A. Takotsubo after general anesthesia for chronic subdural hematoma: case report
70. -
Kongres Hrvatskog kardiološkog društva Opatija Skorup L, Gobić D, Tomulić V, Lulić D, Zaninović Jurjević T, Zaputović L, Ružić A. Takotsubo cardiomyopathy after severe emotional stress: a case report and a brief literature review
71. -
Kongres Hrvatskog kardiološkog društva Opatija Zaninović Jurjević T, Ružić A, Malić D, Smoljan I, Jurjević N, Skorup L, Marinović M, Đokić B, Zaputović L, Matana A. Gender and age related differences in patients hospitalized for acutely decompensated heart failure: single centre results
72. -
4. kongres Hrvatskog torakalnog društva s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb Vukić Dugac A, Popović Grle S, Barišić B, Jalušić Glunčić T, Butorac Petanjek B, Badovinac S, Glad Lj, Ružić A, Samaržija M, Jakopović M. Endothelial dysfunction and systematic inflammation during acute exacerbations of COPD
73. -
Kongres Hrvatskog kardiološkog društva Zagreb Dalmatin R, Lulić D, Gulan G, Zaputović L, Ružić A. Monoartritis kao prva manifestacija Streptococcus sanguis endokarditisa dvolisne aortne i mitralne valvule – prikaz slučaja
74. -
CroEcho 2017 Poreč Paušić M, Vranješević M, Zaninović Jurjević T, Jurjević N, Lekić A, Zaputović, Dalmatin R, Bastiančić L, Zaninović Jurjević T, Žagar D, Zaputović L, Ružić A. Papillary fibroelastomas – 15 years single-centre case series and vrief review of the literat
75. -
CroEcho 2017 Poreč Dalmatin R, Zaninović Jurjević T, Zaputović L, Ružić A. Membranous ventricular septal aneurysm – incidental discovery or supstrate for atypical chest discomfort? Case report
76. -
Zagreb International Medical Summit - ZIMS16 Zagreb Vranić L, Belančić A, Vuksan I, Kovačić S, Miškulin R, Zaninović Jurjević T, Ružić A. Acute myocarditis mimicking Takotsubo cardiomyopathy
77. -
Cardiologia croatica Vuksan I, Belančić A, Vranić L, Jurjević N, Hlača Caput T, Ružić A, Zaputović L, Zaninović Jurjević T. Epidemiološki i klinički profil bolesnica liječenik u Kliničkom bolničkom centru rijeka s otpusnom dijagnozom Takotsubo kardiomiopatije

Uredništva časopisa

1. - Medicus

2. - Cardologija Croatica

Recenzije

1.
2. Medicina Fluminensis
3. Acta Clinica Croatica
4. Collegium Antropologicum
5. Cardiologia Croatica
6. Liječnički vijesnik
7. Journal of Ageing Research
8. Medical Hypotheses
9. Croatian Medical Journal

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
organizacija i razvoj laboratorija
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija   sudjelovanje u unaprjeđenju stručnog rada i organizacije - uvođenje novih metoda, organizacija i razvoj ustrojstvenih jedinica i laboratorija
2.
-
osnivanje Dnevne bolnice za kronično srčano zatajivanje
Zavod za kardiovaskularne bolesti Klinike za internu medicinu KBC Rijeka   sudjelovanje u osnivanju

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. - Prehrana - izvor zdravlja i bolesti
Sveučilište za treću životnu dob
Sveučiište u Rijeci
2. - Kardiološka rehabilitacija - integrirana priprema za trajnu sekundarnu prevenciju

Opatija
3. - Zašto statini u akutnom koronarnom sindromu?

Opatija
4. - Prolaps mitralne valvule - definicija, probir, terapijski pristup

Opatija
5. - Maslinovo ulje - zaštitnik srca

Grožnjan
6. - Dijagnostika i terapija kardijalne dekompenzacije

Opatija
7. - Kardijalna dekompenzacija od dijagnostike do terapije

Opatija
8. - Prehrana kao prevencija i terapija kardiovaskularnih bolesti

Karlovac
9. - Mjesto ACE-inhibitora u liječenju bolesnika s preboljelim infarktom

Opatija
10. - Suvremena kardioterapija u ambulanti liječnika opće medicine

Delnice
11. - Kritički odabir masnoća u prehrani

Opatija
12. - Suvremena kardioterapija u ambulanti liječnika opće medicine

Krk
13. - Suvremena kardioterapija u ambulanti liječnika opće medicine

Delnice
14. - Stacionarna kardiološka rehabilitacija. "Kardiovaskularna bolest - vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta"

Opatija
15. - Zašto (ne) treba držati dijetu

Rijeka
16. - Takotsubo - otvorena pitanja ljubavne zagonetke

Opatija
17. - Novosti kroz kardiovaskularni kontinuum

Rijeka
18. - Prehrana - istine i zablude

Rijeka
19. - Prehranom do zdravlja - gdje smo i kuda idemo

Rab
20. - Klinička prehrana - Pepeljuga suvremene medicine

Rab
21. - Prehranom do zdravlja: gdje smo i kuda idemo

Rab
22. - Prehrana sportaša - naglasak na mlađu životnu dob

Rijeka
23. - Prehrana i mozak

Rijeka
24. - Simpatička hiperaktivnost u bolesnika sa šećernom bolešću

web-edukacija

Popularizacija znanosti

1. - Svjetski dan srca
manifestacija
Opatija
2. - Svjetski dan srca
manifestacija
Rijeka
3. -
velik broj manifestacija promocije zdravlja, lječilišnog turizma i programiranog medicinskog odmora u zemlji i inozemstvu
Opatija i Rijeka

Novinski članci

1. - Vodič kroz redukcijsku dijetu
Abbott Laboratories
2. - Vježbanje produljuje život. Živjeti zdravo - mjesečni prilog o zdravlju
Novi list, Glas Istre, Glas Slavonije
3. - Dječja pretilost, najbrži put do bolesti. Živjeti zdravo - mjesečni prilog o zdravlju
Novi list, Zadarski list, Glas Slavonije
4. - Kuharica za slasne delicije koje čuvaju zdravlje. Živjeti zdravo - mjesečni prilog o zdravlju
Novi list, Zadarski list, Glas Slavonije
5. - Zablude o instant-mršavljenju. Živjeti zdravo - mjesečni prilog o zdravlju
Novi list, Zadarski list, Glas Slavonije
6. - Umjesto obmane popularnih dijeta - jednostavan jelovnik mršavljenja. Živjeti zdravo - mjesečni prilog o zdravlju
Novi list, Zadarski list, Glas Slavonije
7. - Klinička prehrana i dijetoterapija
Priručnik za bolesnike s bolestima srca i krvnih žila Radne skupine za prevenciju i rehabilitaciju bolesti srca i krvnih žila

Uredništvo

1. - - kolumnist redovog mjesečnog priloga "Živjeti zdravo" u Glasu Istre, Glasu Slavonije, Novom listu i Karlovačkom listu
2. - -

Medijski nastupi

1. - Klinička prehrana (gost-urednik redovnog tjednog znanstveno-popularizacijskog priloga)
lokalna TV postaja KanalRi

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - član
Odbor za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
2. - - član
Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci
3. - - prorektor za znanost
Rektorat Sveučilišta u Rijeci
4. - - član
Nacionalno povjerenstvo za specijalizacije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
5. - - predsjednik
Programsko vijeće Rijeka - Europska prijestolnica kulture, EPK2020 Sveučilišta u Rijeci
6. - - predsjednik
Stručno vijeće za internacionalizaciju i projekte Sveučilišta u Rijeci