Tatjana Špoljarić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju
Korisnik nema dostupan javni profil!