Dominik Patafta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za menadžment
Korisnik nema dostupan javni profil!