Sara Madžarov Matijević mag. iur.

Pravni fakultet Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

e-pošta : smadzarov@pravri.hr
prostorija : kabinet br. 2 Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
telefon : 0038551 359 522

ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

26.4.2018. - 26.4.2018. Javnobilježnički ispit Stručni ispit Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
1.7.2017. - 15.4.2019. univ. spec. iur. Poslijediplomski specijalistički studij "Financijsko pravo trgovačkih društava" Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
10.3.2017. - 15.4.2017. Svjedodžba Opći tečaj intelektualnog vlasništva putem učenja na daljinu (on-line) Državni zavod za intelektualno vlasništvo u okviru WIPO
8.3.2016. - 8.3.2016. Pravosudni ispit Stručni ispit Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
1.10.2008. - 2.7.2013. mag. iur. Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2019. - Asistent na katedri Trgovačko pravo i pravo društava Održavanje nastave, rad sa studentima, pisanje znanstvenih članaka, sudjelovanje u znanstvenim konferencijama, administracija vezana uz rad katedre, sudjelovanje u pripremi i izradi potrebne dokumetacije za projekte EU. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
28.5.2018. - 31.12.2018. Javnobilježnički prisjednik Zamjena javnog bilježnika u svim postupcima i radnjama koje je ovlašten obavljati, ovjeravanje i potvrđivanje isprava, sastavljanje javnobilježničkih akata, provođenje cjelokupnih ostavinskih postupaka, neposredan rad sa strankama i davanje pravnih savjeta, osnivanje d.o.o., j.d.o.o. i d.d., osnivanje podružnica, osnivanje i promjene ustanova, statusne promjene u trgovačkim društvima (pripajanje, spajanje, podjela, preoblikovanje), osnivanje trgovačkih društava putem sustava e-Tvrtka, sastavljanje prijava u registarskom postupku, posvjedočenje tijeka nagradnih igara, sastavljanje ugovora, tabularnih isprava, brisovnih očitovanja i drugih isprava, sastavljanje prijedloga u zemljišnoknjižnom postupku, provođenje formalnog postupka osiguranja novčane tražbine prijenosom prava vlasništva, javnobilježničko priopćenje izjava, potvrđivanje zaključaka glavne skupštine dioničkog društva, podnošenje elektronskih zemljišnoknjižnih prijedloga te izdavanje elektronskih zemljišnoknjižnih izvadaka, javnobilježnički polog isprava i novca. Javni bilježnik Vesna Ćuzela
8.9.2016. - 27.5.2018. Javnobilježnički savjetnik Ovjeravanje i potvrđivanje isprava, neposredan rad sa strankama i davanje pravnih savjeta, provođenje ostavinskog postupka i izrada rješenja o nasljeđivanju, osnivanje i statusne promjene u trgovačkim društvima (pripajanje, spajanje, podjela i preoblikovanje trgovačkih društava), provođenje ovršnog postupka, posvjedočenje tijeka nagradnih igara, sastavljanje ugovora, tabularnih isprava, brisovnih očitovanja i drugih isprava, sastavljanje prijedloga u zemljišnoknjižnom postupku, sastavljanje prijava u registarskom postupku, provođenje formalnog postupka osiguranja novčane tražbine prijenosom prava vlasništva, javnobilježničko priopćenje izjava, podnošenje elektronskih zemljišnoknjižnih prijedloga te izdavanje elektronskih zemljišnoknjižnih izvadaka, dostava isprava sukladno Zakonu o parničnom postupku Javni bilježnik Vesna Ćuzela
1.10.2013. - 7.9.2016. Javnobilježnički vježbenik Sastavljanje nacrta ugovora i drugih isprava, pripremanje ostavinskog postupka, provođenje ovršnog postupka, vanjsko uredovanje i izvršavanje zadataka, podizanje protesta, vršenje dostava, priopćavanje izjava, neposredan rad sa strankama, pripremanje dokumentacije za osnivanje i promjene u trgovačkim društvima Javni bilježnik Vesna Ćuzela

Nagrade i priznanja

Korisnik stipendije Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (posebno nadareni redovni studenti)
Dekanova nagrada za uspješnost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članstva

1.1.2019. - Zavod za pravo društava i financijsko pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2019. - Trgovačko pravo
Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2019. - Pravo društava
Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2019. - Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo
Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: