Biljana Stojanovska

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

prostorija : F-607
e-pošta : biljana.stojanovska@uniri.hr
telefon : +385 51 265 679

Obrazovanje

1.3.2019. - Poslijediplomski studij Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2015. - 10.6.2016. CEEPUS Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
28.10.2013. - 28.4.2017. Magistar filoloških znanosti u oblasti makedonskog jezika Filološki fakultet Blaže Koneski Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju
18.2.2013. - 18.6.2013. CEEPUS Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
20.2.2012. - 30.4.2012. CEEPUS Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
10.9.2008. - 10.12.2012. Diplomirani filolog makedonskog i slovenskog kao drugog studija Filološki fakultet Blaže Koneski Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju

Radno iskustvo

5.8.2019. - 11.8.2019. Lektorica za makedonski jezik Lektorica za makedonski jezik na 52. Ljetnoj školi Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu; početni stupanj Međunarodni seminar za makedonski jezik, književnost i kulturu
9.10.2018. - Lektorica za makedonski jezik Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
16.6.2018. - 1.7.2018. Lektorica za makedonski jezik Lektorica za makedonski jezik na 51. ljetnoj školi Međunarodnoga seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu; srednji stupanj Međunarodni seminar za makedonski jezik, književnost i kulturu

Članstva

20.11.2018. - Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Makedonski jezik 2

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: 2+1
- Makedonski jezik 4

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: 2+1
- Makedonska kultura i civilizacija

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: 2+1
- Makedonski jezik 1

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: 2+1
- Makedonski jezik 3

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: 2+1

Osobni razvoj

6.5.2019. - 8.5.2019. Issues in the Professionalization of Professoriate: Teaching and Working in Global Universities


Norma sati:
15.11.2018. - TranslatingEurope Workshop


Norma sati:
21.8.2017. - 1.9.2017. Hrvatski seminar za strane slaviste


Norma sati: 45 sati (3 ECTS)
10.7.2017. - 21.7.2017. Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik na nadaljevalni ravni B2


Norma sati: 3 ECTS
4.7.2016. - 15.7.2016. 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture


Norma sati: 60 sati
1.10.2015. - 10.6.2016. Jezične vježbe iz hrvatskoga kao drugog i stranog jezika (B2 i C1 po ZEROJ-u)


Norma sati: 225 sati + 225 sati (14 ECTS + 14 ECTS)
28.6.2010. - 16.7.2010. 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture


Norma sati: 90 sati (5 ECTS)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Biljana Stojanovska
Neprototipne kondicionalne rečenice u makedonskom jeziku
Literaturen zbor LXIV godina, Skopje 1–6 51-59 - 2017.

Znanstveni projekti

1. -
Semantičke domene deiktičkih riječi: Istraživanje brzih semantičkih procesa u jeziku ; suradnica i doktorandica; Hrvatska zaklada za znanost; ;

Znanstveni skupovi

1. 28.6.2019. - 29.6.2019.
DeicTeS: Deixis in Language Symposium Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 16.5.2019. - 18.5.2019.
33. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci organizacijski odbor

Umjetnički projekti

1. - Prijevod sa slovenskog na makedonski romana Panika Dese Muck, Skopje: Ars lamina.; ; ; ;

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 24.5.2019. - Misionarska djelatnost Svetih braća Ćirila i Metoda
Svečana akademija povodom obilježavanja dana Sv. Ćirila i Metoda
MKD Ilinden - Rijeka
2. 29.11.2018. - Početak filmske umjetnosti u Makedoniji
Dani makedonske kulture
MKD Ilinden - Rijeka