Jelena Roganović

Medicinski fakultet Katedra za pedijatrijuRadno iskustvo

- Nastavnik suradnik Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Docent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Izvanredni profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Redoviti profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Specijalizacija iz pedijatrije Klinički bolnički centar Rijeka
- Specijalist pedijatar / Odjelni liječnik Klinički bolnički centar Rijeka
- Pročelnica Odjela za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Klinički bolnički centar Rijeka

Nagrade i priznanja

1.1.2014. Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku godinu 2012./2013. za biomedicinske i biotehničke znanosti
1.1.2012. Godišnja nagrada Grada Rijeke za primjenu holističkog pristupa u liječenju djece te povezivanje znanosti, kulture, zdravstva i neprofitnog sektora na dobrobit zajednice
1.1.1998. Nagrada Sveučilišta u Padovi za znanstveni projekt "Genetic Factors in leukemia and lymphoma", 2. mjesto
1.1.1983. Priznanje Sveučilišta u Rijeci za najboljeg studenta Medicinskog fakulteta u Rijeci za akademsku 1982./1983. godinu

Članstva

- KROHEM (Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti)
- GCI-SPM (Gruppo Cooperativo Italiano - Sarcomi delle Parti Molli)
- AEIOP (Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica)
- ISH (International Society of Haematology) - European and African Division
- SIOP (International Society of Paediatric Oncology)
- Nacionalna grupa za leukemije i limfome
- Društvo hematologa i transfuziologa Hrvatske
- Društvo za puerikulturu
- Hrvatsko pedijatrijsko društvo - Ogranak Rijeka
- Hrvatska liječnička komora
- Hrvatski liječnički zbor

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

- Ne-Hodgkinovi limfomi u bolesnika liječenjih u Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Livija Alšić
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Menadžment u sestrinstvu
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
- Značajke i rezultati liječenja djece oboljele od akutne mijeloične leukemije u Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Tatjana Čuljak
Diplomski studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija, Sveučilište u Rijeci
- Tijek i ishod idiopatske trombocitopenične purpure u djece
Marina Letica-CrepuljaZnanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Roganovic J
Neonatal thrombocytopenia
Women’s Health & Gynecology 3 - 2017. http://scientonline.org/open-access/neonatal-thrombocytopenia.pdf

2. Mantadakis E, Roganovic J
Safety and efficacy of ferric carboxymaltose in children and adolescents with iron deficiency anemia
J Pediatr - 2017.

3. Roganovic J
Late effects of the treatment for childhood cancer
Balkan Journal of Medical Genetics 20 73-74 - 2017.

4. Roganovic J
Parenteral iron therapy in children with iron deficiency anemia
Journal of Nursing & Patient Care 2 27 - 2017.

5. Roganovic J
Transfusions in Critically Ill Pediatric Patients
Journal of Perioperative & Critical Intensive Care Nursing - 2016.

6. Roganovic J, Mantadakis E
Parenteral iron therapy in children with iron deficiency anemia
World J Pediatr 12 122-123 - 2016.

7. Vukelić-Damijani N, Katalinić N, Načinović-Duletić A, Roganović J, Balen S.
Dijagnostika nasljednih koagulacijskih poremećaja u Kliničkom bolničkom centru Rijeka
Medicina Fluminensis 52 125-132 - 2016.

8. Roganovic J
Prevencija sideropenije
Paediatria Croatica 60 198-204 - 2016.

9. Roganovic J
Late effects of treatment for childhood cancer
J Nurs Care 5 112 - 2016.

10. Roganovic J, Bilic E, Rajic Lj, Femenic R
Treatment of pediatric B-cell non-Hodgkin lymphoma in Croatia
Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia, Proceedings of SOHO 2016 Annual Meeting 16 S100-101 - 2016.

11. Konja J, Bilić E, Rajić Lj, Čulić S, Roganović J, Femenić A
Uspješno liječenje djece s akutnom limfatičnom leukemijom liječene u Hrvatskoj
Paediatr Croat 60 162-163 - 2016.

12. Pavlović M, Kolenda S, Femenić R, Konja J, Petrović-Gluščić A, Roganović J, et al
Rezultati liječenja akutne mijeloične leukemije dječje dobi – 10-godišnje iskustvo hrvatskih pedijatrijskih centara
Paediatr Croat 60 168 - 2016.

13. Roganović J, Čučak T, Seili-Bekafigo I, Dubravčić K, Lasan-Trčić R
Akutna mijeloična leukemija u djece: Analiza kliničkih i bioloških značajki te rezultata liječenja u Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Paediatr Croat 60 169 - 2016.

14. Roganović J, Rimac M, Milevoj-Ražem M, Jonjić N
Multisustavna histiocitoza u dojenčeta – Prikaz slučaja
Paediatr Croat 60 169-170 - 2016.

15. Roganović J, Rimac M, Ružman L, Balić M, Lah Tomulić K, Nikolić H, Jonjić N
Sakrokokcigealni teratom – Prikaz slučaja
Paediatr Croat 60 170 - 2016.

16. Roganović J, Šerifi S
Medikamentozno liječenje dojenačkih hemangioma
Paediatr Croat 60 170-171 - 2016.

17. Ružman L, Palčevski G, Roganović J
4 u 1 (Četiri uzroka anemije u jednog bolesnika)
Paediatr Croat 60 171 - 2016.

18. Roganovic J
Cijepljenje djece s malignim bolestima
Medicinski zapisi 65 166-172 - 2016.

19. Bilić E, Geljić A, Femenić R, Čulić S, Roganović J, Jakovljević G, et al
Alergijska reakcija na L-asparaginazu i ishod liječenja akutne limfoblastične leukemije kod djece
Bilten Krohema 8 10-13 - 2016.

20. Roganović J, Kolombo I
Dojenački hemangiomi
Medicina Fluminensis 52 444-451 - 2016.

21. Roganović J, Čučak T, Seili-Bekafigo I, Dubravčić K, Lasan-Trčić R
Akutna mijelična leukemija u djece: analiza kliničkih i bioloških značajki te rezultata liječenja u Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Medicina Fluminensis 52 532-539 - 2016.

22. Roganovic J, Matijasic N, Jonjic N
Pediatric solid pseudopapillary neoplasm of the pancreas – Case Report and Literature Review
- 2015. http://www.jscimedcentral.com/Pathology/pathology-3-1044.pdf

23. Roganović J, Brgodac E, Đorđević A
Parenteral iron therapy in children with iron deficiency anemia
Paediatrics Today 11 24-29 - 2015.

24. Roganović J, Brgodac E, Jonjić N
Syringocystadenoma papilliferum: A rare tumor in an unusual location
Paediatrics Today 11 50-53 - 2015.

25. Kranjčec I, Roganović J
Utjecaj željeza na rast i učestalost infekcija u dojenčadi
Paediatr Croat 59 1-6 - 2015.

26. Roganovic J, Kranjcec I
Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia
Int J Pediatr Health Care Adv 2 1-3 - 2015.

27. Glavan N, Roganović J, Glavan-Gačanin L, Jonjić N
Appendectomy in a child with cyclic neutropenia in profound neutropenic episode
Ther Clin Risk Manag 11 1217-1219 - 2015.

28. Roganovic J
Immune thrombocytopenia in children
RAD, Medical Sciencies 524 59-72 - 2015.

29. Roganovic J
Neonatal thrombocytopenia: A common clinical problem
Pediatrics Today 11 115-125 - 2015.

30. Roganović J, Matijašić N, Mascarin M
Pediatric advanced stage nasopharyngeal carcinoma – case report
Acta Medica Academica 44 186-190 - 2015.

31. Kranjčec I, Roganović J, Jonjić N
Pilomatrixoma: A benign appendageal tumor not uncommon in children
Acta Dermatovenerol Croat 23 308-309 - 2015.

32. Roganovic J
Važnost detekcije i praćenja ostatne bolesti kod pedijatrijskih leukemija
Liječnički vjesnik 136 70 - 2014.

33. Duletić-Načinović A, Valković T, Fišić E, Roganović J, Petranović D, Host I, Lučin K, Štifter S, Juranović T, Seili-Bekafigo I, Jonjić N
Prognostički značaj VEGF, osteopontina i monocitno kemotaktičkog proteina-1 u bolesnika s difuzno B velikostaničnim limfomom
Liječnički vjesnik 136 123 - 2014.

34. Konja J, Rajić Lj, Bilić E, Čulić S, Roganović J, Femenić R, Batinić D, Lasan R, Zadro R, Jakovljević G, Gjadrov Kuveždić K, Armanda V, Kuljiš D, Pavlović M, Aničić M, Matić T
Rezultati liječenja djece s akutnom limfatičkom leukemijom Protokolom „ALL-IC-BFM 2002“ u Hrvatskoj
Paediatria Croatica 58 66 - 2014.

35. Peršić M, Roganović J, Ovuka A
Udruženost celijakije, imune trombocitopenije i imunohemolitičke anemije – prikaz dviju bolesnica
Paediatria Croatica 58 124 - 2014.

36. Kranjčec I, Roganović J
Dijagnosticira li se pilomatriksom u djece često pogrješno
Paediatria Croatica 58 183-184 - 2014.

37. Roganovic J
Parenteralna prehrana u pedijatrijskoj onkologiji
Paediatria Croatica 58 187 - 2014.

38. Roganović J, Mascarin M, Jonjić N, Grahovac B
Nazofaringealni karcinom u šesnaestogodišnjeg dječaka
Paediatria Croatica 58 187-188 - 2014.

39. Roganović J, Kranjčec I
Refraktorna autoimuna hemolitička anemija
Paediatria Croatica 58 188 - 2014.

40. Roganović J, Matijašić N, Jonjić N
Maligni melanom – prikaz bolesnika
Paediatria Croatica 58 188 - 2014.

41. Matzdorff A, Neufeld EJ, Roganovic J
To treat or not to treat-from guidelines to individualized patient management.
Semin Hematol 50 S12-17 - 2013.

42. Roganovic J
Rijetki tumori u djece
Paediatr Croat 57 5-10 - 2013.

43. E. Bilić, K. Urch, P. Konjevoda, F. Popović, R. Femenić, J. Konja, M. Pavlović, S. Čulić, J. Roganović, M. Nakić, T.F. Hajnžić, G. Jakovljević, J. Stepan, V. Armanda, D. Kuljiš, A. Bonevski, Lj. Rajić
Učestalost leukemija i limfoma kod djece u Hrvatskoj
Bilten Krohema 5 15-19 - 2013.

44. Roganovic J
Imuna trombocitopenija u djece
Paediatr Croat 57 178-184 - 2013.

45. Roganovic J
Emergencies in pediatric oncology
J Nurs Care 2 61 - 2013.

46. Lah Tomulic K, Frleta N, Cace N, Roganovic J, Banac S, Tomulic V, Gobic D
Successful right atrial thrombus lysis with alteplase in a nine month old infant
Signa Vitae 8 59-61 - 2013.

47. Konja J, Rajić Lj, Čulić S, Roganović J, Femenić R, i sur
Rezultati liječenja djece s akutnom limfatičkom leukemijom Protokolom „ALL-IC-BFM 2002“ u Hrvatskoj
Liječnički vijesnik 134 47 - 2012.

48. Roganovic J
Stečena hemofilija A – prikaz slučaja.
Liječnički vijesnik 134 90 - 2012.

49. Duletić-Načinović A, Valković T, Petranović D, Host I, Dekanić A, Hadžisejdić I, Grahovac B, Roganović J, Lučin K, Jonjić N
Učestalost vaskularnih komplikacija u bolesnika s PH-neg mijeloproliferativnim neoplazmama
Liječnički vijesnik 134 95-96 - 2012.

50. Roganovic J
Eozinofilija u djece
Paediatr Croat 56 97-104 - 2012.

51. Castleman’s disease – case report
Roganović J, Ćoza P, Jonjić N
Paediatrics Toda 8 165-171 - 2012.

52. Roganovic J
Acquired haemophilia A
Pediatric & Therapeutics 2 49 - 2012.

53. Roganovic J
Aggresive fibromatosis of the nose
European Cancer Organisation - 2012. http://www.ecco-org.eu/Education/Member-activities/SIOPE-case-studies/Case-study-January-2012.aspx

54. Herceg-Cavrak V, Roganovic J, Stepan J, Jakovljevic G
Aortic pulse wave velocity increased in children treated with anthracyclines for malignant disease
- 2012. http://www.sioponline.org/sites/default/files/Publication%20Only%20Abstracts.pdf

55. Konja J, Rajić LJ, Stepan J, Čulić S, Roganović J, i sur
Gdje je Hrvatska u dječjoj hematologiji i onkologiji
Paediatria Croatica 56 37-50 - 2012.

56. Herceg-Čavrak V, Roganović J, Stepan J, Jakovljević G
Povećana brzina širenja pulsnog vala u djece liječene antraciklinima zbog maligne bolesti
Paediatr Croat 56 104 - 2012.

57. Konja J, Rajić Lj, Bilić E, Femenić R, Čulić S, Roganović J
Kako liječiti adolescente s akutnom limfatičnom leukemijom
Paediatr Croat 56 149 - 2012.

58. Roganović J, Banac S, Gudac Mađarević D, Jonjić N
Inflamatorni pseudotumor pluća
Paediatr Croat 56 152 - 2012.

59. Roganović J, Ćoza P, Jonjić N
Castlemanova bolest – prikaz bolesnika
Paediatr Croat 56 152 - 2012.

60. Roganović J, Brgodac E
Značajke sideropenične anemije u hospitalizirane djece
Paediatr Croat 56 153 - 2012.

61. Roganovic J
long-term survivors of childhood cancer
Journal of Obesity & Weight Loss Therapy 2 94 - 2012.

62. Roganovic J
Tumori kosti u djece
Pedijatrija danas 7 1-9 - 2011.

63. Roganović J, Šegulja S
Agresivna fibromatoza – prikaz slučaja
Pedijatrija danas 7 63-68 - 2011.

64. Roganovic J
Akutna limfoblastična leukemija u djece
Medicina Fluminensis 47 343-352 - 2011.

65. Roganovic J
Acquired hemophilia presenting in a 14-year old girl
Transfusion Alternatives in Transfusion Medicine 12 38-39 - 2011.

66. Roganovic J
Petechial-like lesions, eye abnormalities, and albuminuria in a young boy
Pediatr Dermatol 28 727-728 - 2011.

67. Valković T, Mikulić M, Roganović J, Vince A, Kaić B, Vrhovac R
Krohem: preporuke o cijepljenju bolesnika sa zloćudnim hematološkim bolestima
Bilten Krohema 3 49-51 - 2011.

68. Roganovic J
Cijepljenje djece s malignim bolestima
Bilten Krohema 3 52-54 - 2011.

69. Roganovic J
Pediatric Fabry disease: A case report.
Clinical Therapeutics 32 - 2010.

70. Roganović J, Kvenić B, Jonjić N, Seili-Bekafigo I, Kardum-Skelin I
Neonatal hemophagocytic lymphohistiocytosis - case report.
Coll Antropol 34 285-90 - 2010.

71. Nacinovic-Duletic A, Grohovac D, Hadžisejdić I, Dekanić A, Roganović J, Grahovac B, Jonjić N
Prevalence of the JAK2-V617F mutation in patients with chronic myeloproliferative disorders
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 48 17 - 2010.

72. Roganovic J
Pelvic ganglioneuroma – case report
Coll Antropol 34 683-685 - 2010.

73. Konja J, Stepan Giljević J, Čulić S, Roganović J, et al.
Današnje mogućnosti liječenja zloćudnih bolesti u djece
Pediatria Croatica 54 46-51 - 2010.

74. Konja J, Rajić Lj, Bilić E, Femenić R, Čulić S, Roganović J, et al.
Liječenje adolescenata s akutnom limfatičkom leukemijom
Pediatria Croatica 54 126 - 2010.

75. Roganovic J
Krvna slika u najčešćim bolestima u djece
Pediatria Croatica 54 127 - 2010.

76. Roganović J, Kvenić B, Jonjić N, Seili-Bekafigo I
Neonatalna hemofagocitna limfohistiocitoza – Prikaz slučaja.
Pediatria Croatica 54 127-128 - 2010.

77. Roganović J, Šegulja S, Jonjić N
Agresivna fibromatoza – Prikaz bolesnika
Pediatria Croatica 54 128 - 2010.

78. Roganovic J
Pediatric Fabry disease: A case report.
Clinical Therapeutics 32 S111 - 2010.

79. Tamary H, Roganovic J, Chitlur M, Nugent DJ
Consensus Paper – ICIS Expert Meeting Basel 2009 treatment milestones in immune thrombocytopenia.
Ann Hematol 89 S5-S10 - 2010.

80. Roganovic J, Jonjic N
Recurrent pneumothorax complicating poorly differentiated sarcoma – Case report.
Ped Blood Cancer 55 992 - 2010.

81. Roganovic J, Adams D
PHACES syndrome – Case report and literature review.
Coll Antropol 33 311-314 - 2009.

82. Roganovic J
Epidemiologija malignih bolesti u djece
Pedijatrija danas 5 1-12 - 2009.

83. Roganovic J, Letica-Crepulja M, Dordevic L
Recurrent immune thrombocytopenic purpura in children.
Pediatr Hematol Oncol 25 243-244 - 2008.

84. Roganovic J
Farmakogenomika u terapiji akutnih limfatičnih leukemija u djece
Medicina 44 16-21 - 2008.

85. Roganovic J
An update on the treatment of high-risk hemangiomas in infants.
Eur J Pediatr Surg 17 147 - 2007.

86. Roganovic J, Kalinyak K
Intracranial hemorrhage in children with idiopathic thrombocytopenic purpura.
Pediatr Int 48 517 - 2006.

87. Roganovic J
Superior mediastinal syndrome in an infant caused by mediastinal teratoma – Case report.
Tumori (Milan) 92 462-464 - 2006.

88. Roganovic J, Letica-Crepulja M
Idiopathic thrombocytopenic purpura: A 15-year natural history study at the Children's Hospital Rijeka.
Ped Blood Cancer 47 662-664 - 2006.

89. Roganovic J
Idiopatska trombocitopenična purpura u djece
Pedijatrija danas 2 191-202 - 2006.

90. Roganovic J
Tumori jetre
Paediatr Croat 50 260-264 - 2006.

91. Roganovic J
Rituximab treatment in refractory idiopathic thrombocytopenic purpura in children.
Eur J Pediatr 164 334 - 2005.

92. Roganovic J, Radojcic-Badovinac A, Ahel V
Increased prevalence of minor anomalies in children with hematologic malignancies.
Med Pediatr Oncol 38 128-130 - 2002.

93. Bisogno G, Roganovic J, Carli M, Scarzello G, Calderone M, Faggin R, Perilongo G
Primary intracranial fibrosarcoma.
Childs Nervous System 18 648-651 - 2002.

94. Roganovic J, Smokvina M, Ahel V, Saina G, Mavrinac B, Jonjic N
Intra-abdominal lymphangioma – Case report.
Klinische Padiatr 213 347-349 - 2001.

95. Bisogno G, Roganovich J, Sotti G, Ninfo V, di Montezemolo LC, Donfrancesco A, Mascarin M, Carli M
Desmoplastic small round cell tumour in children and adolescents.
Med Pediatr Oncol 34 338-342 - 2000.

96. Roganovic J, Radojcic-Badovinac A
Increased general predisposition to cancer but not to specific neoplasms of the hematopoietic system in children with hematological neoplasms: A hypothesis.
Acta Haematol 103 172-174 - 2000.

97. Roganovich J, Bisogno G, Cecchetto G, d'Amore ESG, Carli M
Paratesticular desmoplastic small round cell tumor: Case report and review of the literature.
J Surg Oncol 71 269-272 - 1999.

98. Indraccolo S, Minuzzo S, Nicoletti L, Cretella E, Simon M, Papakonstantinou G, Hehlmann R, Mion M, Bertorelle R, Roganovic J, Chieco-Bianchi L
Mutator phenotype in human hematopoietic neoplasms and its association with deletions disabling DNA repair genes and bcl-2 rearrangements.
Blood 94 2424-2432 - 1999.

99. Roganovic J
Congenital abnormalities in children with acute leukemia.
J Pediatr 135 653 - 1999.

100. Simonić A, Roganović-Đorđević J, Golubović V
Influence of various cholinergic and anticholinergic drugs on rectal temperature in rats.
Arch Int Pharmacodyn 294 273-282 - 1988.

101. Simonić A, Roganović J
Regulacija tjelesne temperature i kolinergijska neurotransmisija u središnjem živčevlju štakora
Medicina 23 7-9 - 1987.

102. Simonić A, Roganović J, Atanacković D
Kolinergijska neurotransmisija i tjelesna temperatura u štakora.
Acta Fac Med Fluminensis 10 28-31 - 1985.

103. Simonić A, Roganović J, Atanacković D
Effect of anticholinergic agents on the rectal temperature in rats.
Iugosl Physiol Pharmacol Acta 21 351-352 - 1985.

104. Simonić A, Roganović J, Atanacković D
The role of muscarinic and nicotinic receptors in central cholinergic hypothermia in rats.
Iugosl Physiol Pharmacol Acta 21 353-354 - 1985.

105. Atanacković D, Simonić A, Roganović J
Influence of piracetam on active avoidance behaviour in rats.
Acta Pharm Jugosl 34 139-142 - 1984.

106. Simonić A, Roganovic J, Atanacković D
Utjecaj piracetama na proces konsolidacije neposredno stečenog znanja u uvjetima djelovanja elektrošoka.
Medicina 20 25-28 - 1984.

Pozvana predavanja

1. Roganovic J
Report on Drug Reimbursement - Croatia
CDDF Multi-Stakeholder Workshop Access to Innovative Oncology Drugs in Europe. Madrid, Španjolska - 7.9.2017.
2. Roganovic J
Parenteral iron therapy in children with iron deficiency anemia
26th World Nursing Education Conference. Prag, Češka - 1.9.2017.
3. Roganovic J
Rare tumors/non-RMS in Croatia
Rhabdomyosarcoma Croatian Meeting. Zagreb - 6.6.2017.
4. Roganovic J
Kasne posljedice liječenja pedijatrijske neoplazme
15. Pedijatrijski dani Republike Srpske. Teslić, Srbija - 21.4.2017.
5. Roganovic J
Late effects of the treatment for childhood cancer
2nd Congress of the Macedonian Hematology Association with international participation. Skopje, Makedonija - 19.4.2017.
6. Roganovic J
Posljedice liječenja neoplazme u djetinjstvu
Poslijediplimski tečaj "Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: tranzicija zdravstvene skrbi". Šibenik - 11.3.2017.
7. Roganovic J
Neurološke komplikacije u bolesnika s karcinomom
Tečaj "Rijetke bolesti u neurologiji". Osijek - 24.2.2017.
8. Roganovic J
Late effects of treatment of childhood cancer
2nd World Congress on Nursing. Abu Dhabi, Ujedinjeni Arapski Emirati - 29.11.2016.
9. Roganovic J
Fabryeva bolest
Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Bečići, Crna Gora - 22.10.2016.
10. Roganovic J
Cijepljenje djece s malignim bolestima
Prvi kongres preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem. Bečići, Crna Gora - 22.10.2016.
11. Roganovic J, Bisogno G, Schneider DT, Godzinsky J
Rare tumors in children and adolescents: Progress through collaboration
12. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva. Opatija - 14.10.2016.
12. Roganovic J
Total parenteral nutrition in children with cancer
11th Regional Central-Eastern/South-Eastern European Pediatric Onco-Hematology Meeting. Ljubljana, Slovenija - 7.10.2016.
13. Roganovic J, Bisogno G, Schneider DT, Godzinsky J
Rare tumors in children and adolescents: Progress through collaboration
Annual Congress of the Hungarian Pediatric Association & 15th Croatian-German-Hungarian International Pediatric Meeting. Szeged, Mađarska - 23.9.2016.
14. Roganovic J
Krvna slika i periferni razmaz u najčešćim oboljenjima u pedijatriji
XIX. Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija - 7.6.2016.
15. Roganovic J
Plućna toksičnost sustavne antitumorske terapije
Poslijediplomski tečaj s međunarodnim sudjelovanjem "Pogreške pri liječenju pulmoloških bolesnika". Komiža - 27.5.2016.
16. Roganovic J
Rare tumors in children and adolescents: progress through collaboration
2nd Biennal International Pediatric Oncology Congress in Memory of Prof. Parvaneh Vossough. Teheran, Iran - 12.5.2016.
17. Roganovic J
Treatment outcome following allergy to E. coli L-asparaginase in children with acute lymphoblastic leukemia: A Croatian study
27th Annual Meeting of the International BFM Study Group. Atena, Grčka - 23.4.2016.
18. Roganovic J
Prevencija sideropenije
33. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola. Split - 19.4.2016.
19. Roganovic J
Anemija u novorođenčadi
1. Kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Teslić, Srbija - 9.4.2016.
20. Roganovic J
Fabryeva bolest u djece
13. Simpozij "Rijetke metaboličke bolesti". Rijeka - 7.4.2016.
21. Roganovic J
Cijepljenje djece s malignim bolestima
Tečaj "Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: cijepljenje i cjepiva, probir razvojnog poremećaja kuka". Šibenik - 12.3.2016.
22. Roganovic J
Tumori mozga u djece
"Rijetke bolesti u neurologiji". Osijek - 26.2.2016.
23. Roganovic J
Maligne bolesti u dojenčadi
4. Hrvatski simpozij o rijetkim bolestima i 4. nacionalna konferencija o rijetkim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb - 12.2.2016.
24. Roganovic J
Rijetki tumori u djece
Poslijediplomski tečaj "Dijete sa solidnim malignim tumorom". Zagreb - 15.1.2016.
25. Roganovic J
Fabryeva bolest - od simptoma do terapije
44. Simpozij Hrvatskog društva za dječju neurologiju s međunarodnim sudjelovanjem "Neurometaboličke bolesti i neurokutalni sindrom". Split - 21.11.2015.
26. Roganovic J
Prevencija pothranjenosti kronično bolesne djece
Tečaj "Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi". Šibenik - 24.10.2015.
27. Roganovic J
Predicting severity of repeated febrile neutropenic episode in pediatric oncologic patients - Croatian pilot retrospective cohort study
26th Annual Meeting of the International BFM Study Group. Budimpešta, Mađarska - 9.10.2015.
28. Roganovic J
Parenteral iron therapy in children with iron deficiency anemia
14th International Pediatric Meeting. Staufenberg, Njemačka - 3.10.2015.
29. Roganovic J
Novi pristupi liječenju pedijatrijskih akutnih leukemija
Strokovno srečanje Klinike za pedijatrijo Reka in Klinike za pedijatrijo Maribor. Maribor, Slovenija - 18.9.2015.
30. Roganovic J
Krvna slika i periferni razmaz u najčešćim oboljenjima u pedijatriji
XVIII. Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija - 10.6.2015.
31. Roganovic J
Citološka analiza bronhoalveolarnog lavata u djece
Poslijediplomski tečaj s međunarodnim sudjelovanjem "Dijagnostičke metode u pulmologiji". Komiža - 29.5.2015.
32. Roganovic J
Napredak u dijagnozi i liječenju tumora bubrega u djece
Domaći simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Tumori bubrega u djece". Rijeka - 26.5.2015.
33. Roganovic J
Limfadenopatija u djece
Medicinski fakultet u Mostaru. Mostar, BiH - 21.5.2015.
34. Roganovic J
Imuna trombocitopenija u djece
Medicinski fakultet u Mostaru. Mostar, BiH - 21.5.2015.
35. Roganovic J
Imuna trombocitopenija u djece
6. Simpozij "Razvojna biologija trombocita, trombocitopenije i mijeloproliferativne neoplazme. Rijeka - 12.3.2015.
36. Roganovic J
Very rare tumors in children and adolescents in Europe: Croatia
EXPeRT Very Rare Tumor Meeting. Padova, Italija - 5.3.2015.
37. Roganovic J
Chediak-Higashi sindrom
Poslijediplomski tečaj "Rijetke bolesti u neurologiji". Osijek - 27.2.2015.
38. Roganovic J
Specifičnosti transfuzijskog liječenja u djece
Stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Više od krvi". Rijeka - 12.12.2014.
39. Roganovic J
Chediak-Higashi sindrom
Jesenski sastanak KROHEM-a. Osijek - 14.11.2014.
40. Roganovic J
Fabry disease in children
Genomics of rare diseases. Serbordisinn 2014 Golden Helix Symposium. Beograd, Srbija - 31.10.2014.
41. Roganovic J
Novi pristupi liječenju dječjih akutnih leukemija
3. HAZU Tribina "Novija postignuća u imunologiji i hematologiji". Rijeka - 14.10.2014.
42. Roganovic J
Suportivna skrb u pedijatrijskoj onkologiji
II. Regionalni kongres "Suportivna terapija onkoloških bolesnika". Budva, Crna Gora - 3.10.2014.
43. Roganovic J
Krvna slika i periferni razmaz u najčešćim oboljenjima u pedijatriji
XVII. Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija - 11.6.2014.
44. Roganovic J
Diferencijalna dijagnoza tumora u trbuhu
XVII. Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija - 10.6.2014.
45. Roganovic J
Maligne bolesti pluća u djece
Poslijediplomski tečaj "Kronična bolest i dišni sustav". Komiža - 30.5.2014.
46. Roganovic J
Trombofilije
14. Pedijatrijski dani Republike Srpske. Teslić, Srbija - 25.4.2014.
47. Roganovic J
Značaj ranog prepoznavanja Fabryeve bolesti
"Rijetke bolesti u neurologiji". Osijek - 17.4.2014.
48. Roganovic J
Suportivna terapija u pedijatrijskoj onkologiji
XIII. Pedijatrijski dani Republike Srpske. Teslić, Srbija - 12.4.2014.
49. Roganovic J
Neutropenija - čest problem u kliničkoj pedijatrijskoj praksi
11. Poslijediplomski tečaj "Sekundarna prevencija u pedijatriji". Slavonski brod - 22.3.2014.
50. Roganovic J
Važnost detekcije i praćenja ostatne bolesti kod pedijatrijskih leukemija
6. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa i 5. stručni sastanak medicinskih sestara i tehničara. Rovinj - 21.3.2014.
51. Roganovic J
Nazofaringealni karcinom
3. Hrvatski simpozij o rijetkim bolestima i 3. Nacionalna konferencija o rijetkim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb - 27.2.2014.
52. Roganovic J
Emergencies in pediatric oncology
International Conference on Nursing & Emergency Medicine. Las Vegas, USA - 3.12.2013.
53. Roganovic J
Važnost detekcije i praćenja ostatne bolesti kod leukemija
1. Regionalni kongres "Edukacija i znanost u onkologiji". Zagreb - 21.11.2013.
54. Roganovic J
Fabryeva bolest u dječjoj dobi
1. Zagrebačka Fabry škola. Zagreb - 21.11.2013.
55. Roganovic J
Parenteralna primjena željeza u djece sa sideropeničnom anemijom
XXXVIII. Stručno-znanstveni sastanak pedijatara Hrvatskog primorja, Istre, Like i Gorskog kotara. Poreč - 6.10.2013.
56. Roganovic J
Management of Fabry disease in children in Croatia
Fabry School 2013. Otočec ob Krki, Slovenija - 13.9.2013.
57. Roganovic J
Krvna slika i periferni razmaz u najčešćim oboljenjima u pedijatriji
XVI. Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija - 11.6.2013.
58. Roganovic J
Tehnika izrade i rutinskih bojenja krvnog razmaza
XVI. Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija - 10.6.2013.
59. Roganovic J
Pulmonary inflammatory pseudotumor
12th Croatian-German-Hungarian Paediatric Meeting. Heviz, Mađarska - 1.6.2013.
60. Roganovic J
Infekcije donjeg dišnog sustava u djece s malignim bolestima
Poslijediplomski tečaj s međunarodnim sudjelovanjem "Prevencija i liječenje infekcija dišnog sustava". Komiža - 24.5.2013.
61. Roganovic J
Acquired hemophilia presenting in a 14-year old girl
IX Jornada Latinoamericana de Hematologia, Inmunologia y Medicina Transfusional. Havana, Kuba - 22.5.2013.
62. Roganovic J
Fabryeva bolest
XII. Pedijatrijski dani Republike Srpske. Teslić, Srbija - 27.4.2013.
63. Roganovic J
Imuna trombocitopenija
30. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola. Split - 16.4.2013.
64. Roganovic J
Poremećaji koagulacije u djece
10. Poslijediplomski tečaj "sekundarna prevencija u pedijatriji". Slavonski brod - 9.3.2013.
65. Roganovic J
Malignant diseases in children
XVII. Samit ruskih pedijatara. Moskva, Rusija - 14.2.2013.
66. Roganovic J
Limfadenopatija
2. Poslijediplomski tečaj "Aktualnosti iz pedijatrijske hematologije i onkologije". Osijek - 1.12.2012.
67. Roganovic J
Tumori mozga
2. Poslijediplomski tečaj "Aktualnosti iz pedijatrijske hematologije i onkologije". Osijek - 1.12.2012.
68. Roganovic J
Kako prepoznati urođeni poremećaj koagulacije
2. Poslijediplomski tečaj "Aktualnosti iz pedijatrijske hematologije i onkologije". Osijek - 1.12.2012.
69. Roganovic J
Gljivične infekcije u djece s oslabljenom imunošću
2. Poslijediplomski tečaj "Aktualnosti iz pedijatrijske hematologije i onkologije". Osijek - 1.12.2012.
70. Roganovic J
Fabryeva bolest - kako otkriti na vrijeme?
Poslijediplomski tečaj "Nasljedne metaboličke bolesti 2012". Zagreb - 19.11.2012.
71. Roganovic J
Suportivna skrb u pedijatrijskoj onkologiji
1. Regionalni kongres Suportivna terapija onkoloških bolesnika. Sarajevo, BiH - 16.11.2012.
72. Roganovic J
Acquired haemophilia A
2nd International Conference on Pediatrics and Ginecology. Hyderabad, India - 25.9.2012.
73. Roganovic J
Krvna slika i periferni razmaz u najčešćim oboljenjima u pedijatriji
XV. Seminar - Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija - 13.6.2012.
74. Roganovic J
Inflamatorni pseudotumori u djece i odraslih
Poslijediplomski tečaj s međunarodnim sudjelovanjem "Tumori dišnog sustava". Bol - 18.5.2012.
75. Roganovic J
Imuna trombocitopenična purpura u djece
KROHEM sastanak. Trakošćan - 4.5.2012.
76. Roganovic J
Eozinofilija u djece
29. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola. Split - 17.4.2012.
77. Roganovic J
Agresivna fibromatoza u djece
6. Hrvatski onkološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Dubrovnik - 28.3.2012.
78. Roganovic J
Stečena hemofilija A
5. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb - 16.3.2012.
79. Roganovic J
Novorođenačke anemije
Poslijediplomski tečaj "Sekundarna prevencija u pedijatriji". Slavonski brod - 3.3.2012.
80. Roganovic J
Rijetki tumori u djece
2. Hrvatski simpozij o rijetkim bolestima. Zagreb - 24.2.2012.
81. Roganovic J
Timski pristup liječenju tumora jetre
Poslijediplomski tečaj "Dijete sa solidnim malignim tumorom". Zagreb - 16.12.2011.
82. Roganovic J
Current treatment of infantile hemangiomas
International Conference on Pediatrics and Ginecology. Philadelphia, Pennsylvania, USA - 8.12.2011.
83. Roganovic J
Invazivne gljivične infekcije u djece s poremećenom imunošću
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Rijeka. Rijeka - 30.11.2011.
84. Roganovic J
Leukocitoza - čest problem u pedijatrijskoj praksi
XXXVI. Stručno-znanstveni sastanak pedijatara Hrvatskog primorja, Istre, Like i Gorskog kotara. Opatija - 14.10.2011.
85. Roganovic J
Fabryeva bolest
Sastanak Hrvatskog kardiološkog društva Podružnice Rijeka. Opatija - 14.9.2011.
86. Roganovic J
Krvna slika i periferni razmaz u najčešćim oboljenjima u pedijatriji
XIV. Seminar - Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija - 8.6.2011.
87. Roganovic J
Tehnika izrade i rutinskih bojenja krvnog razmaza
XIV. Seminar - Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija - 7.6.2011.
88. Roganovic J
Invazivne gljivične infekcije u pedijatrijskih imunokompromitiranih bolesnika
Pfeizerov antiinfektivni forum. Osijek - 28.5.2011.
89. Roganovic J
Imuna trombocitopenična purpura
Poslijediplomski tečaj "Aktualnosti iz pedijatrijske hematologije i onkologije". Osijek - 21.5.2011.
90. Roganovic J
Maligne bolesti u djece
Poslijediplomski tečaj "Aktualnosti iz pedijatrijske hematologije i onkologije". Osijek - 21.5.2011.
91. Roganovic J
Fabry disease in children
33rd Union of Middle-East and Mediterranean Pediatric Societies. Amman, Jordan - 5.5.2011.
92. Roganovic J
Leukocitoza – čest problem u pedijatrijskoj praksi
X. Pedijatrijski dani Republike Srpske. Teslić, Srbija - 16.4.2011.
93. Roganovic J
Maligne bolesti u djece
Trajni simpozij Hrvatskog liječničkog zbora - Podružnica Rijeka. Rijeka - 29.3.2011.
94. Roganovic J
Krvna slika i periferni razmaz u najčešćim bolestima u pedijatriji
XIII. Seminar pedijatrijske škole Srbije. Zlatibor, Srbija - 2.6.2010.
95. Roganovic J
Parenteralna prehrana u hematološko-onkoloških bolesnika u pedijatriji
3. Hrvatski simpozij „Mediteranski koncept parenteralne prehrane“. Zagreb - 14.5.2010.
96. Roganovic J
Sindrom gornjeg medijastinuma
IX. Pedijatrijski dani Republike Srpske. Kozara, Srbija - 17.4.2010.
97. Roganovic J
Liječenje pedijatrijskih bolesnika s refraktornim i relapsnim sarkomima mekih tkiva
5. Hrvatski onkološki kongres. Cavtat - 25.3.2010.
98. Roganovic J
Fabryeva bolest
Thalassotherapia Opatija - 22.3.2010.
99. Roganovic J
Fabryeva bolest
XXV. Stručni sastanak pedijatara Dalmacije. Zadar - 20.3.2010.
100. Roganovic J
Fabryeva bolest
Trajni simpozij Hrvatskog liječničkog zbora - Podružnica Rijeka. Rijeka - 17.3.2010.
101. Roganovic J, Smokvina M, Ahel V
Increased prevalence of minor anomalies in children with haematological malignancies
2nd Hungarian-Croatian Paediatric Symposium. Szentendre, Mađarska
102. Roganovic J
Onkološke aktualnosti dječje dobi
9. Stručni sastanak pedijatara Regiona Sjeveroistočne BiH. Tuzla, BiH
103. Roganovic J
Limfadenopatije
VIII. Pedijatrijski dani Republike Srpske. Mrakovica, Republika Srpska
104. Roganovic J
Transfusion therapy in critically ill children
32nd UMEMPS (Union of Middle-Eastern and Mediterranean Pediatric Societies) Congress. Cavtat
105. Roganovic J
Idiopatska trombocitopenična purpura u djece
Symposium "Current Topics in Pediatrics 2008". Skopje, Makedonija
106. Roganovic J
Hiperleukocitoza
VII. Pedijatrijski dani Republike Srpske. Banja Luka, Republika Srpska
107. Roganovic J
Tumori jetre
XI. Pedijatrijska škola Srbije. Zlatibor, Srbija
108. Roganovic J
Hiperleukocitoza
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Rijeka. Rijeka
109. Roganovic J
Emergencies in pediatric oncology
IV Congress of Macedonian Pediatric Association with International Participation. Ohrid, Makedonija
110. Roganovic J
Tromboza u djece
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Rijeka. Rijeka
111. Roganovic J
Akutne leukemije u djece
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Pula. Pula
112. Roganovic J
Dječji limfomi
Interdisciplinarni stručni skup "Dijagnostika i liječenje limfoma - hrvatski konsenzus". Zagreb
113. Roganovic J
Tumori jetre
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Rijeka. Rijeka
114. Smokvina M, Krpan N, Prpić I, Tomulić V, Roganović J
Epidemiološke značajke malignih bolesti na Klinici za dječje bolesti Kantrida Rijeka
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Split. Split
115. Banac S, Roganović J, Ahel V, Rožmanić V, Čače N, Zubović I
Alveolarni makrofagi - pokazatelji ponavljajućih aspiracija
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Split. Split
116. Smokvina M, Roganović J
Cijepljenje djece s malignim bolestima
XXVII. Sastanak pedijatara Istre, Hrvatskog primorja, Like i Gorskog kotara. Pazin
117. Roganović J, Prpić I, Paučić-Kirinčić E, Klarić I, Sasso A, Modrušan-Mozetič Z
Kvantitativna promjena leukocita u perifernoj krvi prilikom tipičnih febrilnih konvulzija
XXX. Simpozij iz dječje neurologije. Rijeka
118. Roganovic J, Prpic I, Paucic-Kirincic E, Klaaric I
Kvantitativne promjene leukocita periferne krvi u djece s febrilnim konvulzijama
XXVI. Sastanak pedijatara Istre, Hrvatskog primorja, Like i Gorskog kotara. Pag
119. Roganovic J, Smokvina M, Ahel V, Mavrinac B, Šaina G, Jonjic N
Intraabdominalni limfangiom
Sastanak pedijatara Rijeke i Maribora. Maribor, Slovenija
120. Prpić I, Smokvina M, Paučić-Kirinčić E, Roganović J
Kliničko epidemiološke značajke primarnih tumora središnjeg živčanog sustava u djece
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Pula. Pula
121. Roganović J, Radojčić-Badovinac A, Smokvina M, Buretić-Tomljanović A
Učestalost malignih bolesti u obiteljima djece s leukemijom i limfomom
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Pula. Pula
122. Roganović J, Smokvina M, Ahel V, Šaina G, Mavrinac B, Jonjić N
Intraabdominalni limfangiom
25. Regionalni sastanak pedijatara. Rijeka
123. Prpić I, Kirinčić-Paučić E, Smokvina M, Gazdik M, Sasso A, Modrušan-Mozetič Z, Roganović J, Križ M
Kliničko-epidemiološka obilježja primarnih tumora središnjeg živčanog sustava
25. Regionalni sastanak pedijatara. Rijeka
124. Smokvina M, Roganovic J
Imunatrombocitopenije u djece - dijagnostički i terapijski pristup
Sastanak Hrvatskog liječničkog zbora - Podružnica Zadar. Zadar
125. Roganovic J
Genetski faktori u etiologiji malignih bolesti u djece
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Rijeka. Rijeka
126. Banac S, Roganovic J, Ahel V, Damijanjevic T
Značaj citološke analize bronhalnog aspirata u dječjoj dobi
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Rijeka. Rijeka
127. Roganovic J, Bisogno G, Scarzello G, Dall'Igna P, Donfrancesco A, Massolo F, Fidani P, Mascarin I, Zanetti I, Carli M
Tumore a piccole cellule rotonde desmoplastico. Risultati in 7 bambini.
Sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva - Ogranak Rijeka. Rijeka
128. Roganović J, Peršić M, Krstulja M
Crijevne limfangiektazije
Sastanak Pedijatrijske sekcije - Ogranak Rijeka. Rijeka
129. Čekada S, Roganović J, Franulović J, Rožmanić V
Kraniofacijalne dismorfije - prikaz slučajeva
XVII. Regionalni sastanak pedijatara. Krk
130. Peršić M, Roganović J, Fućkar Ž, Šaina G
Kongenitalni nedostatank žučnog mjehura - prikaz bolesnika
Sastanak Pedijatrijske sekcije - Ogranak Rijeka. Rijeka
131. Knezić I, Gazdik M, Krpan-Antonin N, Šubat-Dežulović M, Matić Đ, Roganović J
Hemolitičko-uremički sindrom. Uspješno liječenje suvremenim metodama u osmogodišnje djevojčice.
Sastanak Pedijatrijske sekcije - Ogranak Rijeka. Rijeka

Znanstveni projekti

1. 1.1.2006. - 31.12.2013.
Angiogeneza u agresivnih ne-Hodgkinovih limfoma; Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
2. 1.1.1996. - 31.12.2000.
Genetska istraživanja plodnosti čovjeka; Suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.1992. - 31.12.1996.
Citogenetska i molekularna istraživanja humanog fertiliteta; Suradnik; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;
4. -
PARC - ITP Study - Pediatric and Adult Intercontinental Registry on Chronic (ITP) Idiopathic Thrombocytopenic Purpura; Suradnik; ; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Sunčica Mulc; Doktorat Maligne bolesti u djece; ; ;
2. -
Ela Brgodac; Doktorat Sideropenična anemija u djece; ; ;

Uredništva časopisa

1. - Pediatrics Today - Editorial Council

2. - Medicina Fluminensis - Urednički odbor / Editorial Board

3. - Journal of Pediatric Biochemistry - Reviewer Board

4. - Global Journal of Medical and Clinical Case Reports – Editorial Board Member
http://www.peertechz.com/Clinical-Case-Reports/editorialboard.php
5. - International Journal of Hematology Research - Editorial Board Member
http://www.ghrnet.org/index.php/ijhr
6. - Journal of Women’s Health & Gynecology – Editorial Board Member
http://scientonline.org/jwhg/ebjwhg.php
7. - International Journal of Neonatal Science and Therapeutics – Editorial Board Member
http://scidoc.org/editorial_board.php?id=21
8. - Journal of Respiratory Disorders – Editorial Board Member
http://www.elynsgroup.com/journal/editorial-board/journal-of-respiratory-disorders
9. - Journal of Perioperative and Critical Intensive Care Nursing – Editorial Board Member
www.omicsonline.org/editor-profile/Jelena_Roganovic/
10. - Journal of Dermatological Research (ISSN 2413-8223) – Editorial Board Member

11. - SciTz Clinical and Medical Oncology - Editorial Board Member
http://scitechz.com/Clinical_Editorialboard.html
12. - The Scientific Pages of Hematology – Editorial/Reviewer Board
http://thescientificpages.org/page/general-medicine/ebj.php?jid=hematology
13. - Gavin Journal of Case Reports - Gavin Publishers – Reviewer Board Member

14. - Nursing & Care Open Access Journal – Honorable Editor
http://medcraveonline.com/NCOAJ/editorial-board

Recenzije

1. 2017. Intravascular Hemolysis as a Presenting Feature of Acute Cytomegalovirus Infection in an Immunocompetent Patient – The Scientific Pages of Hematology
2. 2017. Prevalence of anatomical Celiac Trunk variations using 3D Angiography Computed Tomography images in a reference Hospital in Cali-Colombia - Annex EMS, Annex Publishers
3. 2017. Efficacy and safety of nimotuzumab combined with radiotherapy with or without cisplatin-based chemotherapy in elderly patient subgroup (aged 60 and older) with nasopharyngeal carcinoma – Dove Medical Press
4. 2017. Variants in TPMT, ITPA, MRP4 and MRD1 genes as predictors of 6-mercaptopurine induced toxicity in children with acute lymphblastice leukemia - Journal of Pediatric Hematology and Oncology
5. 2017. Effect of laparoscopic ovarian cauterization on Zn, Fe and Mg serum level in PCO’s patient - Women’s Health & Gynecology
6. 2017. Jointpoint regression analysis of incidence and mortality from acute myeloid leukemia in the population of Belgrade (Serbia): epidemiological study – Turkish Journal of Hematology
7. 2017. Coexistence of synchronous bilateral Wilms tumor and trisomy 21 – first report and review of literature - Medicina Fluminensis
8. 2017. Narcissism and Eating Disorders in adolescent population - EC Paediatrics
9. 2017. Impact of obstetric factors on umbilical cord blood units quality - Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
10. 2017. Different induction chemotherapy regimens in nasopharyngeal carcinoma from non-endemic regions - Cancer Management and Research, Dove Medical Press
11. 2017. The Challenges in Detection of Nasopharyngeal Carcinoma with Early Clinical Symptoms Using MRI: Diagnostic Accuracy 3.0-Tesla MRI Compared to Nasoendoscopic Biopsy - Cancer Management and Research, Dove Medical Press
12. 2017. Association of autoimmune hepatitis type 1 in a child with Evans syndrome – Journal of Pediatrics and Pediatric Medicine
13. 2016. Breast Cancer During and After Pregnancy - Journal of Women’s Health & Gynecology
14. 2016. Comparative Analysis of Conventional and ThinPrep test Papanicolaou. Technical and Economical Aspects - Peertechz Journal of Cytology and Pathology
15. 2016. Assessing the Relation of Post Coital Bleeding and Pre-Cancerous Lesions of the Cervix - Journal of Women’s Health & Gynecology
16. 2016. MiR-34b-3 and miR-449a inhibit malignant progression of nasopharyngeal carcinoma by targeting lactate dehydrogenase A – Oncotarget
17. 2016. Lipid profile in children and adolescents with various types of anemia – Journal of Biological Regulators & Homeostatic Agents
18. 2016. Malignant fibrous histiocytoma of vagina radiation-induced in a patient with squamous carcinoma of uterine cervix. Case report and Review of the literature - Journal of Women’s Health & Gynecology
19. 2016. Invasive fungal sinusitis causing massive epistaxis: a case report - Journal of Otolaryngology and Rhinology
20. 2016. Successful treatment with low-dose radiotherapy of a patient with Kasabach-Merritt syndrome – Pediatrics International
21. 2016. Giant mediastinal biphasic synovial sarcoma – A rare clinical presentation - Journal of Respiratory Disorders
22. 2016. Acute onset pancytopenia in a previously healthy teenager - Journal of Paediatrics and Neonatal Disorders (JPND)
23. 2016. Infantile hemangioma: A brief review of clinical manifestations, associations and treatment - Journal of Dermatology and Clinical Research
24. 2016. Parenteral iron therapy in the treatment of iron deficiency anemia in CKD patients – Journal of Hematology and Transfusion
25. 2016. Microbial Cultures of the Respiratory Tract in Familial Dysautonomia Lung Disease – Journal of Respiratory Disorders
26. 2016. Spontaneous pneumothorax following heavy lifting: A case report - Journal of Respiratory Disorders
27. 2016. Evaluation of Management Outcome of Adolescent Type-1 Diabetes Patients in Selected Clinics In Calabar, Nigeria – Annals of Hematology and Oncology
28. 2016. Thrombocytopenia in pregnancy - Analysis of etiology and outcome of pregnancy - Journal Hematology, Blood Transfusion & Disorders
29. 2016. Determinants of adverse transfusion reactions at Delta State University Teaching Hospital, Oghara, Delta State, Nigeria: Analysis of 46 cases - Asian Journal of Medicine and Health
30. 2016. Case Report of Chronic Pancreatitis in a Patient with Celiac Disease and Extra-Intestinal Manifestations of Celiac Disease: Report of a Case and a Literature Review - Gavin Journal of Case Reports
31. 2016. Effectiveness of Self-efficacy Theory-based Interventions on Quality of Life for Patients with Nasopharyngeal Carcinoma of the Minority Zhuang Tribe in Guangxi, China: A Prospective Study - Neuropsychiatric Disease and Treatment, Dove Medical Press
32. 2016. A retrospective study comparing outcomes and toxicities of intensity-modulated radiotherapy vs. two-dimensional conventional radiotherapy for the treatment of children and adolescent nasopharyngeal carcinoma - BMC Cancer
33. 2016. Immune Thrombocytopenia: Pathogenesis and Treatment Approaches - Journal of Hematology and Transfusion
34. 2016. Synchronous Vulvar-Breast Cancer Metastasis: Case Report and Review of the Literature - Women’s Health & Gynecology
35. 2016. Whether extra adjuvant chemotherapy benefit for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma treatment? A randomized controlled meta-analysis - OncoTargets and Therapy
36. 2015. Retroperitoneal lymphangioma in adults - a rare clinical entity – Case Report in Surgery, Hindawi
37. 2015. PHACES Syndrome: A New Association with Ectopia Cordis and Hemihypertrophy - Journal of Dermatological Case Reports
38. 2015. Knowledge, Beliefs, and Attitudes of First-time Fathers and its Relationship to the Intention to support Breastfeeding in both Rural and Urban Settings - Journal of Womens Health & Gynecology
39. 2015. CML in children: A brief-review - Journal of Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences
40. 2015. Neurological presentation of Griscelly syndrome: Case report - Journal of Pediatric Neurology
41. 2015. Pilot study to investigate select haemostasis, endocrine and biochemical parameters in women who undergo in-vitro fertilisation (IVF) before and after stimulation with follicle stimulating hormone (FSH) - Annals of Clinical Pathology
42. 2015. Subacute metacarpal osteomyelitis in a child: case report and literature review - Paediatria Croatica
43. 2015. A sustained elevated estradiol is not the trigger for the preovulatory luteinizing hormone surge - Journal of Women's Health & Gynecology
44. 2015. Gestational trophoblastic neoplasia: Series of 17 cases - Journal of Women’s Health & Gynecology
45. 2014. Cytomegalovirus Retinitis in a Child with Lymphoblastic Lymphoma – Paediatria Croatica
46. 2013. Intracranial hemorrhage from late vitamin K deficiency at infants in Albania – Pedijatrija danas
47. 2013. Specifičnosti u liječenju epileptičkih napadaja kod tumora mozga - prikaz bolesnika - Paediatria Croatica
48. 2013. Leukapheresis in childhood acute leukemias: Single center experience – Pediatric Hematology and Oncology
49. 2013. Prognostic significance of DNA index in children with pre-B cell acute lymphoblastic leukemia – Pediatric Hematology and Oncology
50. 2013. Initial lymphocyte count in patients with acute immune thrombocytopenic purpura: Can it predict persistence of the disease - Pediatric Hematology and Oncology
51. 2013. Successful treatment of relapsing thrombotic thrombocytopenic purpura with rituximab in a girl – Pediatrics International
52. 2013. Study of the clinicopathological profile of paediatric haematological malignancies at a tertiary care centre - Paediatria Croatica
53. 2012. Hodgkin’s disease; patients’ characteristics and prognostic factors of a single center in Istanbul – Pediatric Hematology and Oncology
54. 2012. Pojavnost anemije u dojenčadi u Gospiću i utjecaj prehrane na njen nastanak – Pedijatrija danas
55. 2012. Tumori kosti u dječjoj dobi – Pedijatrija danas
56. 2012. Extramedullary relapse of acute myeloid and lymphoid leukemia in children: A retrospective analysis - Pediatric Hematology and Oncology
57. 2011. Tretman boli u djece u terminalnom stadiju maligne bolesti: Prikaz slučaja – Pedijatrija danas
58. 2011. Hemofagocitna limfohistiocitoza – Pedijatrija danas
59. 2011. Large malignant cardiac tumor in a 7-year-old child: Case report - Pediatria Croatica
60. 2011. Use of romiplostin for primary immune thrombocytopenia in children - Pediatric Hematology and Oncology
61. 2011. Schonlein-Henoch syndrome in children: Epidemiologic data and coagulation disturbances – Medica Jadertina
62. 2011. Liječenje Histiocitoze Langerhansovih stanica u djece - Liječnički vijesnik
63. 2011. Epistaxis in Kaduna, Nigeria: A review of 101 cases in a resource constrained setting – Journal of Clinical Medicine and Research
64. 2011. Sustained molecular remission after arsenic trioxide and gemutuzumab ozogamicin in a pediatric patient with relapsed acute promyelocytic leukemia – Pediatric Hematology and Oncology
65. 2011. Psychosocial status of childhood cancer survivors who develop one or more secondary malignancies – Acta Medica Academica
66. 2010. Purpura Henoch-Schonlein - Collegium Antropologicum
67. 2010. Current diagnosis and treatment of childhood leukemia - Pediatria Croatica
68. 2010. Populacije limfocita periferne krvi kod pedijatrijskih pacijenata sa konotrunkalnim anomalijama srca - Pedijatrija danas
69. 2010. The Positiveness of Myeloid Antigen in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia and Its Effect on Prognosis in Cukurova Region of Turkey - Pediatric Hematology and Oncology
70. 2010. Eritrodermija kao znak primarne imunodeficijencije - Pedijatrija danas
71. 2009. Juvenilna mijelomonocitna leukemija - Collegium Antropologicum

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.1996. - 31.12.1996.
Pedijatrijska hemato-onkologija
 
Voditelj stručnog projekta

Javno djelovanje

Novinski članci

1. 1.1.2006. - Hemofilija - kvalitetan život bez straha
Narodni zdravstveni list
24-26
2. 1.1.2005. - Croatia: From Ruin to Renewed Hope.
Haemophilia Leader
4: 8-9
3. 1.1.2004. - Kemoterapija - Moderni lijekovi pobjeđuju rak.
Narodni zdravstveni list
V-VI: 1-8
4. 1.1.2002. - Rak u djece - rijedak i izlječiv.
Narodni zdravstveni list
IX-X: 6-8
5. 1.1.2001. - Limfadenopatija u djece
Narodni zdravstveni list
I-II: 26-27
6. 1.1.2001. - Anemije novorođenčadi. Željezo - neophodno za rast i razvoj djeteta.
Narodni zdravstveni list
VII-VIII: 8-9
7. 1.1.2000. - Febrilne konvulzije - Dramatična slika izaziva strah roditelja
Narodni zdravstveni list
XI-XII: 12-13
8. 1.1.1997. - Anemija u djece
Narodni zdravstveni list
I-II: 8-9