Martina Baričević

Filozofski fakultet Odsjek za anglistiku

prostorija : F - 458 (OPU), F - 905 (ANG)
telefon : 00 385 51 265 781 (OPU); 00 385 51 265 621 (ANGL)
e-pošta : martina.baricevic@uniri.hr