Ana Malnar

Ekonomski fakultet Katedra za teorijsku ekonomiju

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar
Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
ORCID ID
Researcher ID

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Microeconomics 2
Poslovna ekonomija (International business)
Ekonomski fakultet
asistent
Norma sati: