Nika Gržeta mag. bioteh. u med.

Medicinski fakultet Katedra za farmakologiju

e-pošta : nika.grzeta@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 3 1
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

2.9.2009. - 30.9.2014. Magistra biotehnologije u medicini Biotehnologija u medicini Sveučilište u Rijeci, Odjel za Biotehnologiju

Radno iskustvo

1.10.2018. - Asistent na Zavodu za Farmakologiju Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
3.4.2017. - 14.2.2018. Asistent na Zavodu za Farmakologiju Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
9.6.2015. - 31.3.2017. Specijalist operativnih registracija Jadran - Galenski laboratorij d.d., Odjel za registracije

Nastavna djelatnost

Kolegiji

3.4.2017. - Farmakologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Asistent
Norma sati:
3.4.2017. - Farmakologija
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Asistent
Norma sati:
3.4.2017. - Opća toksikologija
Preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Asistent
Norma sati:
3.4.2017. - Specijalna toksikologija I
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Asistent
Norma sati:
3.4.2017. - Specijalna toksikologija II
Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rački V, Petrić D, Kučić N, Gržeta N, Jurdana K, Rončević-Gržeta I
Cortical grey matter loss in schizophrenia: Could microglia be the culprit?
Medical Hypotheses 88 18-21 - 2016.

Q2
WOS

Kongresna priopćenja

1.
Župan G, Rajič Bumber J, Pilipović K, Gržeta N, Župan Ž, Križ, J
Repetitive mild traumatic brain injury increases cytosolic expression, cleavage and phosphorylation of TDP-43 in the mouse frontal cortex poster 8th Annual Traumatic Brain Injury Conference Washington, DC, SAD - 16.5.2018.
2.
Rački V, Gržeta N, Jurdana K, Kučić N
Phenotype changes of microglial cells under various stimuli prezentacija 5. studentski kongres neuroznanosti - NeuRi Rijeka - 26.4.2015.

Stručna djelatnost