Jasna Bićanić

Filozofski fakultet Odsjek za kroatistiku

Radno iskustvo

1.10.2018. - Asistent Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka
25.4.2017. - 5.5.2017. Učitelj hrvatskoga jezika Osnovna škola "Pehlin", Rijeka
13.2.2017. - 24.2.2017. Učitelj hrvatskoga jezika Osnovna škola "Pehlin", Rijeka
29.3.2016. - 30.9.2018. Naslovno suradničko zvanje asistenta na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci (vanjski suradnik, bez zasnivanja radnog odnosa) Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka
1.12.2014. - 1.12.2015. Učitelj hrvatskoga jezika (pripravnik volonter) Osnovna škola "Milan Brozović", Kastav
6.12.2013. - 6.7.2014. Stručni suradnik za koordinaciju, studentsku mobilnost i osiguravanje kvalitete Sveučilišnoga poslijediplomskog studija Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka (Hrvatska)
8.7.2013. - 5.12.2013. Pedagog (pripravnik) Dječji vrtić "Viškovo"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2018. - Literarne i novinarske učeničke družine
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka
suradnik
Norma sati: 22,5
1.10.2016. - Metodika jezičnoga i književnoga odgoja i obrazovanja
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni studij - nastavnički smjer)
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2016. - Metodika jezičnoga i književnoga odgoja i obrazovanja
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka
suradnik
Norma sati: 30
1.10.2016. - Čitanje i pisanje u školi
Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni i dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka
suradnik
Norma sati: 22,5
1.4.2016. - Osnove poučavanja hrvatskoga jezika i književnosti
Hrvatski jezik i knjževnost (jednopredmetni studij - nastavnički smjer)
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 22,5
1.4.2016. - Hrvatski jezik i književnost u školskoj praksi
Hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 135
1.4.2016. - Osnove poučavnja hrvatskoga jezika i književnosti
Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka
suradnik
Norma sati: 22,5

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bićanić, Jasna
Ne izgrađuj zdanja, nego ljude (prikaz knjige)
Knjižničar/ka: Časopis Knjižničarskog društva Rijeka 9 27-37 http://www.kdr.96.lt/Casopis-KDR-2018.pdf

2. Bićanić, Jasna
Neknjiževni tekstovi u poučavanju strategije sažimanja. (stručni rad)
Metodički vidici 7 181 - 198 http://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1829

Kongresna priopćenja

1.
Bićanić, Jasna, Opašić, Maja
Korektivna povratna informacija u poučavanju materinskoga jezika referat Center for Language Research Conference 2018 (CLARC2018) Rijeka, Hrvatska - 8.6.2018.
2.
Bićanić, Jasna, Opašić, Maja
Pogreške u pisanim radovima iz perspektive učenika referat Dijete i jezik danas Osijek, Hrvatska - 1.12.2017.

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - predsjednik
Povjerenstvo za evaluaciju projekata Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci (2013.)
2. - - član
Odbor za kvalitetu Sveučilišne knjižnice Rijeka
3. - - član
Upravno vijeće Sveučilišne knjižnice Rijeka
4. - - član
Povjerenstvo za unutarnju prosudbu Medicinskoga fakulteta u Rijeci
5. - - član
Fakultetsko vijeće Filozofskoga fakulteta u Rijeci
6. - - član (predstavnik studenata)
Stručno vijeće Centra za studije Sveučilišta u Rijeci
7. - - član
Povjerenstvo fonda Aleksandar Abramov