Karla Kotulovski mag. iur.

Pravni fakultet Katedra za radno i socijalno pravo

Google Znalac
ORCID
Researcher ID

Obrazovanje

15.10.2017. - 15.12.2017. Modul specijalističkog studija Promocija zdravlja i prevencije programa cjeloživotnog učenja Planiranje, implemetacija i evaluacija programa prevencije i jačanja otpornosti Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.3.2017. - 30.6.2018. Diploma Realitetna terapija i teorija izbora Udruga za realitetnu terapiju RH, William Glasser International & European Institute for Reality Therapy
1.11.2015. - 4.3.2016. Državni stručni ispit- Diploma Državni stručni ispit Ministarstvo uprave
1.10.2015. - 4.3.2017. spec.crim. Poslijediplomski specijalistički studij "Kriminalističko istraživanje" Sveučilište u Rijeci
1.10.2009. - 8.7.2014. mag.iur. Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.9.2018. - 5.10.2018. Asistent na katedri Radno i socijalno pravo Održavanje konzultacija, nastave, ispita. Znanstvene aktivnosti: upis doktorskog studija i ispunjavanje obveze vezane uz isti: : Izrada orijentacijskog plana; Prikupljanje literarne građe i znanstvenih publikacija i sl. Sudjelovanje u pripremi i izradi potrebne dokumetacije za projekte EU. Ostale aktivnosti: redoviti odlazak na tečajeve, edukacije i predavanja za potrebe radnog mjesta. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.2018. - 5.10.2018. Asistent na katedri Radno i socijalno pravo Održavanje konzultacija, nastave, ispita. Znanstvene aktivnosti: upis doktorskog studija i ispunjavanje obveze vezane uz isti: : Izrada orijentacijskog plana; Prikupljanje literarne građe i znanstvenih publikacija i sl. Sudjelovanje u pripremi i izradi potrebne dokumetacije za projekte EU. Ostale aktivnosti: redoviti odlazak na tečajeve, edukacije i predavanja za potrebe radnog mjesta. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2017. - 31.8.2018. Stručni suradnik za pravna pitanja u Odjelu za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti terenski rad: supervizija kordinatora u provedbi preventivnog programa odjela pod nazivom "Trening životnih vještina" (provodi se u višim razredima osnovnih škola) - administracija - suradnja u provedbi programa "Zdrav za 5" - rješavanje pravnih pitanja za registrirane ovisnike pri Centru za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja - vođenje zapisnika, analiza skrininga za mentalno zdravlje učenika, vršenje prijave novih ovisnika u registar ovisnika ZZJZPGZ - redoviti odlazak na edukacije - sudjelovanje na Danima prevencije kriminaliteta 2017, Urbana (ne)sigurnost i novi sigurnosni izazovi - izvoditelj programa Koraci za budućnost bez nasilja kojeg provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odsjek za prevenciju nasilja u osnovnim školama s kojima je dogovorena suradnja Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
18.12.2014. - 18.12.2015. Pravni poslovi, Odjel za maloljetničku delikvenciju; Odjel za obitelj, djecu i mlade Izvidi na teren Rad sa strankama (uzimanje izjava) Sudjelovanje u sudskim postupcima Prikupljanje podataka, pisanje izvješća, rješenja, obavijesti, službenih zabilješki Centra za socijalnu skrb Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Radno i socijalno pravo
Preddiplomski stručni studija-Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Međunarodno radno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:
- Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstvene knjige

1.
Laleta, Sandra ; Kotulovski, Karla
Profesionalizacija udomiteljstva u hrvatskom i usporednom pravu: radnopravni i socijalnopravni aspekti
Popović, Stjepka i Zloković, Jasminka Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822743

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
15.6.2015. - 16.6.2015.
Seminar iz sportskog prava (2nd Rijeka EU Sports Law Seminar) na Pravnom fakultetu u Rijeci
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci  
2.
-
Objava rada u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo "Rizik" (bilten za promicanje mentalnog zdravlja djece i mladih) pod naslovom "Nasilje nad djecom - Mračni fenomen". Poveznica http://www.zzjzpgz.hr/odjeli/prevovis/Rizik-20.pdf
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije  
3.
-
Projekt "Koraci za budućnost bez nasilja;-e nasilje" Projekt se provodi u osnovnim i srednjim školama na području Primorsko-goranske županije s kojima je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ostavrio suradnju.
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Odjel za prevenciju nasilja   Izvoditelj programa
4.
-
Interdisciplinarni znanstveno-stručni skup "Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi".
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci   Aktivni sudionik
5.
-
Konferencija "Fleksigurnost i novi oblici rada-izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava"
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci