Ylenia Prodan mag. mikrobiol.

Medicinski fakultet Katedra za molekularnu medicinu i biotehnologiju
Medicinski fakultet Katedra za molekularnu medicinu i biotehnologiju

e-pošta : ylenia.prodan@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar
ORCID
RESEARCHER ID

Obrazovanje

1.10.2018. - Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2014. - 30.5.2018. Magistrica Mikrobiologije Mikrobiologija Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
1.10.2010. - 15.7.2013. Prvostupnica Medicinsko laboratorijske dijagnostike Stručni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.9.2006. - 1.7.2010. Jezična gimnazija Gimnazija Eugena Kumičića, Opatija

Radno iskustvo

17.9.2018. - Zavod za molekularnu medicinu i biotehnologiju Doktorand-asistent Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.4.2019. - Molekularna medicina i biotehnologija II
Preddiplomski studij Sanitarnog inženjerstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Rok Kostanjšek, Ylenia Prodan, Blaž Stres, Peter Trontelj
Composition of the cutaneous bacterial community of a cave amphibian, Proteus anguinus
FEMS Microbiology Ecology 95 - 2019. https://doi.org/10.1093/femsec/fiz007

Q1

Znanstveni projekti

1. 15.3.2019. -
Karakterizacija mehanizama putem kojih heterozigotna mutacija ribosomskog proteina L24 uzrokuje patološki fenotiop u miša; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; 59.495,08;

Znanstveni skupovi

1. -
SOS Proteus, 2nd International workshop Črnomelj, Slovenija sudionik
2. -
SEH 19th European Congress of Herpetology and OGM Salzburg, Austria sudionik

Stručna djelatnost