Tihana Vujnović

Medicinski fakultet Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju

e-pošta : tihana.vujnovic@medri.uniri.hr

Obrazovanje

1.9.1998. - 15.6.2002. Srednja stručna sprema Zdravstveno laboratorijski tehničar Srednja Medicinska škola u Rijeci

Radno iskustvo

14.4.2008. - Laboratorijski tehničar Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet