prof.dr.sc. Saša Ostojić dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku
Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku

e-pošta : sasa.ostojic@medri.uniri.hr
telefon : (051) 651-183
prostorija : Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 938 14 18

Obrazovanje

1.1.2003. - Doktor znanosti Doktor znanosti iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1997. - Magistar znanosti Magistar znanosti iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1985. - 1.1.1991. Doktor medicine Studij opće medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2018. - znanstveni savjetnik u trajnom zvanju Sveučilište u Rijeci - Medicinski fakultet
1.1.2014. - redoviti profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - znanstveni savjetnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - izvanredni profesor Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - viši znanstveni suradnik Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2005. - docent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - viši asistent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1998. - asistent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1994. - mlađi asistent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - liječnik na radu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1991. - liječnik - stažist pripravnik Klinički Bolnički Centar - Rijeka

Nagrade i priznanja

Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora, za razdoblje 2005.-2009.
Državna nagrada za znanost Republike Hrvatske (kategorija: Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti)
Godišnja nagrada Grada Rijeke - za izniman doprinos spoznaji, promociji, popularizaciji i unapređenju biomedicinskih znanosti
Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnica Rijeka
Državna nagrada za pedagoški rad Republike Hrvatske - 'Ivan Filipović' (kategorija: Godišnja nagrada za područje visokog školstva)

Članstva

1.1.2013. - Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju Hrvatskog Liječničkog Zbora (HLZ)
1.1.2011. - Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) - Evaluacijski odbor za 10. rok natječaja Stipendije za doktorande
1.1.2010. - Nadzorni odbor Hrvatskog društva za kliničku bioetiku (HDKB)
1.1.2009. - Povjerenstvo za evaluaciju studentskih programa Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2008. - Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2008. - Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2008. - Povjerenstvo za izradu programa specijalizacije medicinske genetike, Hrvatsko društvo za humanu genetiku
1.1.2006. - Povjerenstvo za uvođenje e-učenja na Sveučilištu u Rijeci
- Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama
- Hrvatsko antropološko društvo
- Hrvatsko društvo za kliničku bioetiku
- Slovensko društvo za humanu genetiku
- Hrvatsko društvo za rijetke bolesti
- Hrvatsko društvo za humanu genetiku (HDHG)
- Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction (AASIR)
- European Society for Reproductive Immunology (ESRI)
- European Society for Human Genetics (ESHG)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2011. - Pedijatrija
Stručni studij fizioterapija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Klinička genetika
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - Izumi koji su unaprijedlili dentalnu medicinu
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Biologija
Stručni izvanredni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2012. Medicinska etika i klinička bioetika
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Medicinska genetika
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Znanost o znanosti
Doktorski studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Klinička bioetika
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Stanična i molekularna biologija
Prediplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2009. - Biologija
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Medicinska genetika i biologija reprodukcije
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Osnove kliničke genetike
Poslijediplomski specijalistički studij Biomedicina razvojne dobi
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Genetički i epigenetički čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Genetički čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Medicinska genetika
Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2008. Biologija čovjeka i medicinska genetika
Sveučilišni studij "Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu"
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - Osnove molekularne biologije
Doktorski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1993. - Medicinska biologija
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1993. - Stanična biologija s genetikom
Integrirani preddiplomski i diplomski svučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.1998. - Značaj citogenetičkog testa mutageneze kao metode nadzora osoba profesionalno izloženih ionizacijskom zračenju
Nada Starčević
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nina Pereza, Saša Ostojić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Genetika ponavljajućih spontanih pobačaja: napredci i prijepori
Medicina Fluminensis 52 203-10 - 2016. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=233755

Q3

2. Nina Pereza, Saša Ostojić, Anamarija Smirčić, Alenka Hodžić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
nsertion/deletion polymorphism in intron 16 of ACE gene in idiopathic recurrent spontaneous abortion: case-control study, systematic review and meta-analysis
Reproductive Biomedicine Online 32 237-46 - 2016.

Q1
WOS

3. Nina Pereza, Borut Peterlin, Marija Volk, Miljenko Kapović, Saša Ostojić
A critical update on endothelial nitric oxide synthase gene variations in women with idiopathic recurrent spontaneous abortion: genetic association study, systematic review and meta-analyses
Molecular Human Reproduction 21 466-78 - 2015.

Q1
WOS

4. Nina Pereza, Srećko Severinski, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Kristina Baraba Dekanić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Cornelia de Lange syndrome caused by heterozygous deletions of chromosome 8q24: Comments on the article by Pereza et al. [2012].
American Journal of Medical Genetics A 167 1426-7 - 2015.

Q3
WOS

5. Nina Pereza, Saša Ostojić, Anamarija Smirčić, Alenka Hodžić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
The -2549 insertion/deletion polymorphism in the promoter region of the VEGFA gene in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion
Journal of Assisted Reproduction and Genetics 32 1789-94 - 2015.

Q3
WOS

6. Pereza Nina, Pleša Ivana, Peterlin Ana, Jan Žiga, Tul Nataša, Kapović Miljenko, Ostojić Saša, Peterlin Borut
Functional polymorphisms of matrix metalloproteinase 1 and 9 genes in women with spontaneous preterm birth
Disease Markers 2014 171036 - 2014.

Q2

7. Ostojić, Saša; Peterlin, Borut
Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja( Genetic factors in etiology of recurrent spontaneous abortion )
Medicina - Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 40 (2004), 4; 256-264 40 256-264 - 2004.

8. Anita Barišić, Sanja Dević Pavlić, Saša Ostojić, Nina Pereza
Matrix metalloproteinase and tissue inhibitors of metalloproteinases gene polymorphisms in disorders that influence fertility and pregnancy complications: A systematic review and meta-analysis
Gene 647 48-60

Q3
WOS

9. Andrej Belančić, Damir Vučinić, Nina Pereza, Saša Ostojić
Studentska sekcija časopisa Medicina Fluminensis – jamstvo za svijetlu budućnost
Medicina fluminensis 54 4-5

Q3
WOS

10. Nina Pereza, Saša Ostojić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Systematic review and meta-analysis of genetic association studies in idiopathic recurrent spontaneous abortion
Fertility and sterility 107 150-9.e2

Q1
WOS

11. Anita Barišić, Nina Pereza, Alenka Hodžić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin, Saša Ostojić
Functional single nucleotide polymorphisms of matrix metalloproteinase 7 and 12 genes in idiopathic recurrent spontaneous abortion
Journal of Assisted Reproduction and Genetics 34 365-71

Q2
WOS

12. Anita Barišić, Nina Pereza, Alenka Hodžić, Saša Ostojić, Borut Peterlin
A single nucleotide polymorphism of DNA methyltransferase 3B gene is a risk factor for recurrent spontaneous abortion
American Journal of Reproductive Immunology 78

Q2
WOS

13. Ostojić, Saša; Barać, Lovorka; Smolej Narančić, Nina; Vitale, Ksenija; Mojsović, Angelo; Kapović, Miljenko
Blood pressure in relation to age and sex in the population of the island of Krk, Croatia
Collegium Antropologicum (0350-6134) 20 (1996), Supplement; 15-20

14. Starčević Čizmarević, Nada; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Citogenetička analiza kromosomskih aberacija u osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju( Cytogenetic analysis of chromosomal aberrations in people preofessionally exposed to ionising radiation )
Medicina - Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 40 (2004), 4; 305-309

15. Novokmet, Natalija; Marjanović, Damir; Škaro, Vedrana; Projić, Petar; Lauc, Gordan; Grahovac, Blaženka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Rudan, Pavao
Genetic Polymorphism of 15 STR Loci in the Population of the Island of Cres
Annals of human biology (0301-4460) 38 (2011), 1; 12-21

16. Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Sex-specific differences of craniofacial traits in Croatia: The impact of environment in a small geographic area
Annals of Human Biology (0301-4460) 34 (2007), 3; 296-314

17. Chaouat, Gerard; Zourbas, Sandrine; Ostojić, Saša; Lapprée Delage, Genevieve; Dubanchet, Sylvie; Ledee-bataille, Natalie; Martal, Jacques
New insights into maternal-fetal interactions at implantation
Reproductive BioMedicine Online (1472-6491) 2 (2001), 3; 198-203

18. Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Pedri M., Louisa
The Importance of Progressive Evolution of Medical Genetics and Genetic Counselling
Formosan journal of medical humanities (1606-5727) 10 (2009), 1/2; 46-72

19. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Maver, Aleš; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
The insulin-like growth factor 2 receptor gene Gly1619Arg polymorphism and idiopathic recurrent spontaneous abortion.
Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine (1476-7058) 25 (2012), 4; 429-431

20. Chaouat, Gerard; Ledee-bataille, Natalie; Zourbas, Sandrine; Dubanchet, Sylvie; Sandra, Olivier; Martal, Jacques; Ostojić, Saša; Frydman, René
Implantation : can immunological parameters of implantation failure be of interest for pre-eclampsia?
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 59 (2003), 2; 205-217

21. Chaouat, Gerard; Ledee-bataille, Natalie; Zourbas, Sandrine; Dubanchet, Sylvie; Sandra, Olivier; Martal, Jacques; Ostojić, Saša; Frydman, René
Implantation : can immunological parameters of implantation failure be of interest for pre-eclampsia?
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 59 (2003), 2; 205-217

22. Chaouat, Gérard; Zourbas, Sandrine; Ostojić, Saša; Lapprée Delage, Geneviè ve; Dubanchet, Sylvie; Ledée, Natalie; Martal, Jacques
A brief review of recent data on some cytokine expression at the materno-foetal interface which might challenge the classical Th1/Th2 dichotomy
Journal of reproductive immunology (0165-0378) 53 (2002), 1-2; 241-256

23. Kabalin, Milena; Kolarić, Branko; Vasiljev Marchesi, Vanja; Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Rukavina, Tomislav; Kapović, Miljenko
Body Mass Index, Waist Circumference and Waist-to-Hip Ratio: Which Anthropometric Indicator is Better Predictor for the Hypertension Development in Women Population of the Island Cres
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM (0350-6134) 36 (2012), 2; 363-368

24. Brajenović-Milić, Bojana; Ristić, Smiljana; Kern, Josipa; Vuletić Smiljana; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
The effect of a compulsory curriculum on ethical attitudes of medical students
Collegium Antropologicum (0350-6134) 24 (2000), 1; 47-52

25. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
Insulin-like growth factor 2 and insulin-like growth factor 2 receptor gene polymorphisms in idiopathic male infertility
Journal of Reproductive Medicine (0024-7758) 58 (2013); 132-136

26. Pereza, Nina; Volk, Marija; Zrakić, Nikolina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ostojić, Saša
Genetic variation in tissue inhibitors of metalloproteinases as a risk factor for idiopathic recurrent spontaneous abortion
Fertility and sterility (0015-0282) 99 (2013); 1923-1929

27. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Matrix metalloproteinases 1, 2, 3 and 9 functional single-nucleotide polymorphisms in idiopathic recurrent spontaneous abortion
Reproductive biomedicine online (1472-6483) 24 (2012), 5; 567-575

28. Pereza, Nina; Severinski, Srećko; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Maver, Aleš; Dekanić, Kristina, Baraba; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Third case of 8q23.3-q24.13 deletion in a patient with Langer-Giedion syndrome phenotype without TRPS1 gene deletion
American journal of medical genetics. Part A (1552-4825) 158A (2012), 3; 659-663

29. Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Secular change of craniofacial measures in Croatian younger adults
American Journal of Human Biology (1042-0533) 18 (2006), 5; 668-675

30. Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Ostojić, Saša; Gombač, Elena; Kapović, Miljenko
Secular change of body height and cephalic index of Croatian medical students (University of Rijeka)
American Journal of Physical Anthropology (0002-9483) 123 (2004), 1; 91-96

31. Pereza, Nina; Barbarić, Irena; Ostojić, Saša; Čače, Neven; Kapović, Miljenko
Recurrent achalasia in a child with Williams-Beuren syndrome
Collegium Antropologicum (0350-6134) 35 (2011), 3; 941-944

32. Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko
A Current Genetic and Epigenetic View on Human Aging Mechanisms
Collegium antropologicum (0350-6134) 33 (2009), 2; 687-699

33. Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Genetic Predisposition to Idiopathic Recurrent Spontaneous Abortion : Contribution of Genetic Variations in IGF-2 and H19 Imprinted Genes
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 60 (2008), 2; 111-117

34. Ostojić, Saša; Volk, Marija; Medica, Igor; Kapović, Miljenko; Meden-Vrtovec, Helena; Peterlin, Borut
Polymorphisms in the interleukin-12/18 genes and recurrent spontaneous abortion
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 58 (2007), 5; 403-408

35. Pereza, Nina; Buretić-Tomljanović, Alena; Vraneković, Jadranka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Sindrom prstenastog kromosoma 18( Ring chromosome 18 syndrome )
Medicina fluminensis (0275-7729) 46 (2010), 2; 208-213

36. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Zergollern-Čupak, Ljiljana; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut.
Klinička dismorfologija i razvojne anomalije( Clinical dysmorphology and developmental anomalies )
Medicina (0025-7729) 46 (2010), 1; 5-18

37. Pereza, Nina; Zergollern-Čupak, Ljiljana; Ostojić, Saša
Elektroničke baze podataka humanih genetičkih poremećaja: osnove diferencijalne dijagnostike u kliničkoj genetici( Electronic databases of human genetic disorders: the fundamentals of differential diagnosis in clinical genetics )
Medicina (0025-7729) 45 (2009), 1; 22-37

38. Pereza, Nina; Ostojić, Saša
Funkcionalna nejednakost roditeljskih genoma u etiologiji gestacijskih trofoblastičnih bolesti( Functional non-equivalence of parental genomes in the etiology of gestational trophoblastic disease )
Medicina (0025-7729) 44 (2008), 1; 22-37

39. Ostojić, Saša; Pereza, Nina
Genetički pogled na teorije starenja( Genetic view on aging theories )
Medicina (0025-7729) 42 (2006), 1; 4-14

40. Chaouat, Gerard; Ledee-bataille, Natalie; Zourbas, Sandrine; Ostojić, Saša; Dubanchet, Sylvie; Martal, Jacques; Frydman, René
Cytokines, implantation and early abortion: re-examining the Th1/Th2 paradigm leads to question the single pathway, single therapy concept
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 50 (2003), 3; 177-186

41. Ostojić, Saša; Dubanchet, Sylvie; Chaouat, Gérard; Abdelkarim, Mjihdi; Truyens, Carine; Capron, Frederique
Demonstration of the Presence of IL-16, IL-17 and IL-18 at the Murine Fetomaternal Interface during Murine Pregnancy
American journal of reproductive immunology (1046-7408) 49 (2003), 2; 101-112

42. Pereza, Nina; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Vraneković, Jadranka; Bićanić, Nenad; Kapović, Miljenko
Izodicentrični X kromosom i složeni mozaicizam 45, X/46, X, idic(X)(q28)/46, XX u bolesnice sa sekundarnom amenorejom, visokim rastom i pretilošću( Isodicentric X chromosome and complex mosaicism 45, X/46, X, idic(X) (q28)/46, XX in a patient with secondary amenorrhea, tall stature and obesity )
Medicina fluminensis (0025-7729) 47 (2011), 1; 107-114

43. Pereza, Nina; Črnjar, Ksenija; Buretić-Tomljanović, Alena; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ostojić, Saša
Y chromosome azoospermia factor region microdeletions are not associated with idiopathic recurrent spontaneous abortion in Slovenian population: association study and literature review
Fertility and Sterility (0015-0282) 99 (2013); 1663-1667

44. Medica, Igor; Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Kastrin, Andrej; Peterlin, Borut
Association between genetic polymorphisms in cytokine genes and recurrent miscarriage – a meta-analysis
Reproductive biomedicine online (1472-6483) 19 (2009), 3; 406-414

Znanstvene knjige

1.
Saša Ostojić, Nina Pereza
Genetičko informiranje u praksi
Genetički i epigenetički čimbenici pobačaja Vida Čulić, Jasminka Pavelić, Maja Radman Medicinska naklada Zagreb - 2015.

Pozvana predavanja

1. Saša Ostojić
”Current View on Genetics and Bioethics: The Importance of Progressive Evolution of Medical Genetics and Genetic Counselling“; Peking University Health Science Center, Peking
Peking (Kina) - 27.4.2012. Pozvano predavanje prigodom svečane proslave ’20. godišnjice uspostave diplomatskih odnosa Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine” i 100. godišnjice Peking University Health Science Center, Peking
2. Saša Ostojić
”Emocije, motivacija, učenje, znanje”; Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab 2011.
Rab - 7.10.2011.
3. Saša Ostojić, Nina Pereza
"Current views on genetic and epigenetic etiology of recurrent spontaneous abortion"; V hrvatski kongres humane genetike. Bol(Brač)
Bol, Brač - 20.6.2011.
4. Blatnik A, Volk M, Ostojić S, Pereza N, Kapović M, Peterlin B.
"Genetics of recurrent miscarriage"; The Second International Scientific Symposium - Molecular genetics research today and it's application possibilities,
Tuzla (BiH) - 22.10.2010.
5. Saša Ostojić
"Current View on Bioethics and Genetics: Genetic Counselling"; The 5th International Conference on Clinical Ethics and Consultation, Taiwan, 2009.
Taipei (Taiwan) - 11.3.2009.
6. Saša Ostojić
"Bioethics and Genetics: Current View on Genetic Counselling"; The 9th World Congress of Bioethics, Rijeka 2008.
Rijeka - 5.9.2008.
7. Saša Ostojić
„Ekologija duha:emocije, motivacija, učenje“; II. Državni stručni skup „Održivi razvoj“ za nastavnike kemije i biologije
Opatija - 26.3.2008.
8. Saša Ostojić
“Emocije, motivacija, učenje“; Radionica „Naracija“, Mediteranski Institut za Istraživanje života (MedILS)
MedILS, Split - 25.5.2007.
9. Saša Ostojić
„Genetičko savjetovanje“; BOSR8 - 8. Dani Bioetike, Katedra za društvene znanosti, Hrvatsko društvo za kliničku bioetiku i Hrvatsko bioetičko društvo - Podružnica Rijeka
Rijeka - 18.5.2007.
10.

Kongresna priopćenja

1.
Sorta-Bilajac, Iva; Ostojić, Saša
Back to Basics: Is there a Place for Virtue-Ethics-Approach in Genetic Counseling?
2.
Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut.
Functional single nucleotide polymorphisms in promoter region of matrix metalloproteinase -1, -2, -3 and -9 as risk factors for recurrent spontaneous abortion
3.
Pereza, Nina; Severinski, Srećko; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Maver, Aleš; Baraba, Kristina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
A rare case of 8q23.3-q24.13 microdeletion in a patient with Langer-Giedion syndrome without TRPS1 gene deletion
4.
Blatnik, A; Volk, Marija; Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Genetics of recurrent miscarriage
5.
Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Miljenko Kapović, Borut Peterlin
Insulin-like growth factor 2 receptor gene Gly1619Arg polymorphism in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion.
6.
Ostojić, Saša; Volk, Marija; Medica, Igor; Meden-Vrtovec, Helena; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Polymorphisms in the Interleukin-12 and IL-18 Genes and Recurrent Spontaneous Abortion
7.
Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Igf2 and H19 gene polymorphisms in couples with recurrent spontaneous abortion
8.
Peterlin, Borut; Ostojić, Saša; Medica, Igor; Volk, Marija; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko
Genetic polymorphisms in RSA susceptibility – a systematic review of immunity-related genes
9.
Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Ostojić, Saša; Vraneković, Jadranka; Randić Ljiljana, Kapović, Miljenko; Radojčić Badovinac, Anđelka
Cytogenetic and chromosome Y microdeletion analysis of infertile men from North-Adriatic region of Croatia
10.
Ostojić, Saša
Bioethics and Genetics: Current view on Genetic counseling
11.
Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Genetic predisposition to idiopathic recurrent spontaneous abortion: Igf2 and H19 gene polymorphisms
12.
Pereza, Nina; Peterlin, Borut; Kapović, Miljenko; Ostojić, Saša
Direct and potential (epi)genetic causes of recurrent spontaneous abortion: advances and controversies
13.
Pereza, Nina; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ostojić, Saša
Single nucleotide polymorphisms of tissue inhibitors of metalloproteinases genes in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion
14.
Novokmet, Natalija; Marjanović, Damir; Havaš Auguštin, Dubravka; Šarac, Jelena; Šarić, Tena; Škaro, Vedrana; Projić, Petar; Lauc, Gordan; Grahovac, Blaženka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Rudan, Pavao
Geographic Sub-Structuring of The Island of Cres (Croatia) – Microsatellite Perspective
15.
Ostojić, Saša; Pereza, Nina; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut
Current view on genetics and epigenetics of recurrent spontaneous abortion
16.
Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Ostojić, Saša; Gombač, Elena; Kapović, Miljenko
Secular change in body height and cephalic index of Croatian medical students (University of Rijeka)
17.
Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Obersnel, Vojko; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Verša, Damjana; Paić, Marin; Kapović, Miljenko
Populacijsko-genetička analiza određenih fenotipskih svojstava u autohtonoj populaciji otoka Krka( Population-genetic analysis of certain fenotypic traits in the autochtonous population of island of Krk )
18.
Pereza Nina, Ostojić Saša, Smirčić Anamarija, Volk Marija, Kapović Miljenko, Peterlin Borut
The -2549 insertion/deletion polymorphism in the promoter region of the VEGFA gene in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion
19.
Pereza Nina, Ostojić Saša, Volk Marija, Kapović Miljenko, Peterlin Borut
Insercijsko-delecijski polimorfizmi ACE, NOS3 i VEGFA gena u žena s idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima
20.
Barišić Anita, Pereza Nina, Hodžić Alenka, Peterlin Borut, Ostojić Saša
A single nucleotide polymorphism of DNA methyltransferase 3B gene is a potential risk factor for recurrent spontaneous abortion
21.
Pereza Nina, Kolak Maja, Peterlin Ana, Tul Nataša, Peterlin Borut, Ostojić Saša
Gene polymorphisms of DNA methyltransferases in women with spontaneous preterm birth
22.
Gašparović Krpina Milena, Peterlin Ana, Tul Nataša, Peterlin Borut, Ostojić Saša, Pereza Nina
The FokI polymorphism in vitamin D receptor gene in women with spontaneous preterm birth influences new-born birth weight
23.
Barišić Anita, Pereza Nina, Ostojić Saša, Peterlin Borut, Hodžić Alenka
Single nucleotide polymorphisms of vitamin D receptor and recurrent pregnancy loss

Znanstveni projekti

1. 1.1.2008. - 1.1.2014.
„Genetički čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja“; (broj projekta: 062-0000000-3548) ; Voditelj projekta; MZOŠ; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2014.
“Genetičke i biomedicinske značajke populacije otoka Cresa”; (broj projekta: 062-1962766-0309); ; Suradnik na projektu; MZOŠ; ;
3. 1.1.1996. - 1.1.2001.
“Indukcija oksidaza miješanih funkcija u riba Kvarnerskog zaljeva”; (broj projekta: 006210); Suradnik na projektu; MZOŠ; ;
4. -
Biobanka TransMedRi - Banka biouzoraka u sklopu istraživanja spontanih i medicinski indiciranih pobačaja ; Suradnik; (EU-FP7 Regpot-2010-5, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
5. -
Genetski čimbenici u eitologiji učestalih spontanih pobačaja ; Voditelj; Sveučilište u Rijeci, Rijeka; ;
6. -
Biobanka TransMedRi - Banka biouzoraka u sklopu istraživanja prijevremenih poroda ; Voditelj; EU-FP7 Regpot-2010-5, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci; ;
7. -
Varijabilnost gena uključenih u nadzor epigenetičkih modifikacija u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu; Suradnik; Sveučilište u Rijeci, Rijeka; ;
8. -
Genska varijabilnost i epigenetički čimbenici u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu ; Suradnik; Sveučilište u Rijeci, Rijeka; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2009. - 1.1.2013.
Nina Pereza; "Varijabilnost gena matriks metaloproteinaza i tkivnih inhibitora metaloproteinaza u parova s ponavljajućim spontanim pobačajima nepoznate etiologije"; Biomedicina; 16.12.2013.;

Uredništva časopisa

1. 1.1.2008. - Urednik znanstveno-stručnog časopisa „Medicina Fluminensis“, glasila hrvatskog liječničkog zbora, Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2. - Urednička vizija za novu Medicinu( Editorial vision for the new Medicina )


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.1993. -
Sudjelovanje u detekciji utjecaja genotoksičnih mutagenih čimbenika okoliša (citogenetički test mutageneze).
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Analiza i postavljanje nalaza

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 26.4.2012. - Detalji
ABB Conference
Peking, Kina
2. 2.12.2011. - Detalji
Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)
Zagreb
3. 18.3.2011. - Detalji
Tjedan mozga 2011., ”Mozak i edukacija”
Osijek
4. 5.2.2011. - Detalji
L3A - Life Long Learning Akademija
Zagreb
5. 7.4.2010. - Detalji
Stomatološka poliklinika ”OrtoNova”
Rijeka
6. 3.2.2010. - Detalji
Stomatološka poliklinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
7. 21.10.2009. - Detalji
Znanstveni odbor svih studenata Medicinskog fakulteta, „5.ZosSci caffe“
Rijeka
8. 8.12.2008. - Detalji
Dani Medicinskog fakulteta
Rijeka
9. 3.10.2007. - Detalji
Poliklinika RI-Dent
Rijeka
10. 3.4.2007. - Detalji
Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas"
Rijeka
11. 29.9.2006. - Detalji
Skup Zavoda za školstvo Republike Hrvatske, podružnica Rijeka
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 8.7.2010. - Detalji
Hrvatsko društvo za humanu genetiku
Zagreb
2. 24.6.2010. - Detalji
Hrvatsko društvo za humanu genetiku
MedLIS, Split
3. 28.5.2009. - Detalji
„Klub Sušačana“
Rijeka
4. 24.4.2009. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
5. 6.10.2008. - Detalji
Trajni simpozij Hrvatskog liječničkog zbora, Podružnica Rijeka
Rijeka
6. 14.12.2007. - Detalji
Godišnja Skupština slovenskog društva za humanu genetiku
Ljubljana
7. 29.4.2006. - Detalji
Festival znanosti
Zagreb
8. 28.4.2006. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
9. 13.4.2006. - Detalji
Tribina Kluba mladih “Masido“
Kastav
10. 8.10.2005. - Detalji
SF konvencija “RIKON 2005."
Rijeka
11. 23.4.2005. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
12. 19.4.2005. - Detalji
Festival znanosti
Pazin
13. 27.4.2004. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
14. 26.4.2004. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka

Novinski članci

1. 1.1.2011. - Detalji
Narodni Zdravstveni List 2011; 612-613:1-8 (umetak);
Rijeka
2. 1.1.2010. - Detalji
Narodni Zdravstveni List 2010; 602-603:1-8 (umetak).
Rijeka
3. - Detalji

Medijski nastupi

1. 10.12.2013. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
2. 2.5.2013. - Detalji
Ri TV
Rijeka
3. 9.1.2012. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
4. 14.12.2011. - Detalji
Hrvatska radio-televizija
Zagreb
5. 27.11.2011. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
6. 14.5.2011. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
7. 16.11.2009. - Detalji
Radio Trsat
Rijeka
8. 18.5.2009. - Detalji
HRT - Obrazovni program hrvatskog radija
Zagreb
9. 11.5.2009. - Detalji
HRT - Obrazovni program hrvatskog radija
Zagreb
10. 24.4.2009. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
11. 28.4.2006. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka
12. 9.5.2005. - Detalji
HRT - Obrazovni program hrvatskog radija
Zagreb
13. 25.4.2005. - Detalji
HRT - Radio Rijeka
Rijeka