predavač Marija Bukvić Marija Bukvić prof. reh. ;mag ses.

Fakultet zdravstvenih studija Katedra za zdravstvenu njegu

Google scholar

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID
researcherid
ResearcherID: S-2503-2018

Obrazovanje

- bacc.med.teh. Stručni studij sestrinstvo Medicinski fakultet Rijeka
- prof.rehabilitator Edukacijska rehabilitacija ERF-Sveučilišta u Zagrebu
- polaznik Poslijediplomski doktorski studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci,Sveučilište u Rijeci
- magistra sestrinstva Diplomski studij-Menadžment u sestrinstvu Fakultet zdravstvenih studija Rijeka

Radno iskustvo

- Glavna sestra odjela Organiziranje i rukovođenje Klinika za pedijatriju -KBC RIJEKA
- Glavna sestra za kvalitetu zdravstvene zaštite Organiziranje i rukovođenje KBC RIJEKA
- Glavna sestra ustanove, profesor rehabilitator- pripravnik Organiziranje, rukovođenje, zdravstvena i socijalna skrb za korisnike Centar za rehabilitaciju Fortica
- v.d. ravnatelj ustanove Upravljanje i rukovođenje centrom Centar za rehabilitaciju Fortica
- profesor Organizacija i izvođenje nastave, seminara , vježbi. Organiziranje i održavanje ispita za učenike Srednjoškolsko brazovanje Medicinska škola u Rijeci
- predavač Organizacija i izvođenje nastave, seminara , vježbi. Organiziranje i održavanje ispita za studente Sveučilište u Rijeci-Fakultet zdravstvenih studija

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Zdravstvena njega djeteta.
Stručni studij sestrinstva
Medicinskog fakulteta u Rijeci
vanjski suradnik -mentor
Norma sati:
- Zdravstvena njega djeteta
Stručni studij sestrinstva-redovni studij
Medicinskom fakultetu
nositelj kolegija-predavač
Norma sati:
- Zdravstvena njega djeteta
Stručni studij sestrinstva-izvanredni studij
Medicinskom fakultetu u Rijeci
nositelj kolegija-predavač
Norma sati:
- Zdravstvena njega djeteta
Stručni studij sestrinstva
Veleučilištu u Karlovcu
Nositelj kolegija-predavač
Norma sati:
- Zdravstvena njega djeteta
Preddiplomski studij sestrinstva
Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci
nositelj kolegija-predavač
Norma sati:
- Zdravstvena njega djeteta u Jedinici intenzivnog liječenja
Preddiplomski studij sestrinstva-redovni
Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci
nositelj kolegija-predavač
Norma sati:
- Zdravstvena njega djeteta
preddiplomski studij sestrinstva-izvanredni
Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci
sitelj kolegija
Norma sati:
- Zdravstvena njega djeteta u Jedinici intenzivnog liječenja
preddiplomski studij sestrinstva izvanredni
Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci
predavač- nositelj kolegija
Norma sati:
- Zdravstvena njega djeteta u Jedinici intenzivnog liječenja
Preddiplomski studij sestrinstva
Veleučilištu u Karlovcu
predavač -nositelj kolegija
Norma sati:
- Zdravstveni odgoj
Predškolski odgoj
Učiteljski fakultet Rijeka
Predavač-nositelj kolegija
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Batinac, Tanja, Plazoni Zeljko , Bukvi Marija
Angioedem uzrokovan lijekovima koji djeluju na angiotenzinski sustav
Cardiologia Croatica 10 283-287

Exc

2. Plazoni Zeljko, Batinac, Tanja, Bukvi Marija
Hypersensitivity Reactions to Iodinated Contrast Media
Cardiologia Croatica 10 269-273

Exc


Stručna djelatnost