Prof. dr. sc. Helena Blažić Redoviti profesor u trajnom zvanju

Ekonomski fakultet Katedra za financije i bankarstvo

prostorija : kabinet 35
e-pošta : helena.blazic@efri.hr
mobitel :

Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 300 9 7
ORCiD
Researcher ID (Clarivate Analytics)

Obrazovanje

1.10.2016. - 31.10.1997. Croatia Mentor Program, Stipendija Vlade SAD-a , Područje: oporezivanje University of Kentucky, Carol Martin Gatton College of Business & Economics, School of Accountancy
1.10.2016. - 30.11.1994. Stipendija Alpe-Adria, Područje: porezna politika Universität Klagenfurt, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik
1.4.1999. - Doktor ekonomskih znanosti Doktorski studij ekonomije Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.10.1989. - 1.6.1993. Magistar ekonomskih znanosti Poslijediplomski znanstveni magistarski studij ekonomije Sveučilište u Ljubljani, Ekonomski fakultet
1.1.1984. - 1.1.1998. Diplomirani ekonomist Ekonomija: Međunarodna razmjena Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
-

Radno iskustvo

12.2.2013. - Redoviti profesor u trajnom zvanju 3 javnofinancijska/porezna kolegija na preddiplomskom studiju, 4 na diplomskom studiju, 4 na PSS-ovima, 1 na doktorskom studiju Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2008. - 1.1.2013. Redoviti profesor 3 javnofinancijska/porezna kolegija na preddiplomskom studiju, 4 na diplomskom studiju 4 na PSS-ovima, 1 na doktorskom studiju Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2003. - 1.1.2008. Izvanredni profesor 3 javnofinancijska/porezna kolegija na dosadašnjem dodiplomskom studiju ekonomije, 2 na dosadašnjim znanstvenim PDS-ovima, 2 na novim prediplomskim studijima ekonomije i poslovne ekonomije, 4 na novim PSS-ovima Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2000. - 1.1.2003. Docent Predavanja, seminari, ispiti, diplomski radovi, konzultacije - kolegiji na dosadašnjem četverogodišnjem studiju ekonomije: "Javne financije", "Usporedni porezni sustavi", "Oporezivanje poduzeća", te kolegij na PDS-u "Upravljanje javnim financiranjem" Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.1999. - 1.1.2000. Viši asistent Predavanja, seminari, pomoć s ispitima, pomoć s diplomskim radovima – kolegiji na dosadašnjem četverogodišnjem studiju ekonomije: «Javne financije», «Usporedni porezni sustavi», «Oporezivanje poduzeća» Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.1993. - 1.1.1999. Asistent Seminari, pomoć s ispitima, pomoć s diplomskim radovima – kolegiji na dosadašnjem četverogodišnjem studiju ekonomije: «Javne financije», «Usporedni porezni sustavi», te samo u šk.god 1993/94 – «Međunarodne financije» Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.1989. - 1.1.1993. Mlađi istraživač (danas “znanstveni novak”) Pomoć s seminarima, pomoć s ispitima, pomoć s diplomskim radovima – kolegij «Javne financije» na dosadašnjem četverogodišnjem studiju ekonomije Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Nagrade i priznanja

American Council on Education, HED (Higher Education for Development): Recognition for HEDs Institutional Partnership Program 2004-2006
USAID/Croatia: for the cooperation in the local government reform
University of Ljubljana, Faculty of Administration, scientific journal “Uprava/Administration”: for the contribution to the journal development

Članstva

1.1.2013. - International Institute of Public Finance
- ALUMNI EFRI
- Udruga za razvoj visokog školstva "Universitas"
- Hrvatsko društvo ekonomista
- National Tax Association, USA

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2009. - Usporedni porezni sustavi (obvezni/izborni)
Diplomski studij, Poslovna ekonomija, smjerovi Financije i bankarstvo, Međunarodno poslovanje, Informatičko poslovanje
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Porezna politika (izborni)
Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - Porezni sustavi EU (izborni)
Diplomski studij: Ekonomija, smjer Gospodarstvo Europske unije
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Međunarodno oporezivanje (izborni)
Poslijediplomski specijalistički studij Kontroling
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2007. - Oporezivanje poduzeća (izborni)
Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - E-porezni sustavi Hrvatske i europskih zemalja (izborni)
Poslijediplomski specijalistički studiji Inteligentno elektroničko poslovanje i Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Lokalne javne financije (izborni)
Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Oporezivanje poduzeća (obvezni/izborni)
Preddiplomski studij, Poslovna ekonomija, smjer Financije i bankarstvo; Diplomski studij, Poslovna ekonomija, smjer Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2006. - Javne financije (obvezni/izborni)
Preddidiplomski studij Ekonomija i Poslovna ekonomija, smjerovi Financije i bankarstvo, Financije i računovodstvo, Marketing,Međunarodno poslovanje, Informatičko poslovanje, Menadžment, Poduzetništvo
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2006. Lokalne javne financije (obvezni)
Poslijediplomski znanstveni studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2006. Upravljanje javnim financiranjem
Poslijediplomski znanstveni studij Menadžment
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2000. - 1.1.2007. Javne financije
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2008. Usporedni porezni sustavi
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1999. - 1.1.2008. Oporezivanje poduzeća
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.1993. - 1.1.1994. Međunarodne financije
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1989. - 1.1.2000. Javne financije
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- 1.1.2000. Usporedni porezni sustavi (i politike)
Dodiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

13.12.2017. - POREZNA OPTEREĆENOST PLAĆA U HRVATSKOJ I SUSJEDNIM ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE
Mirjana Brumnjak
Poslijediplomski specijalistički studij "Računovodstvo"
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.9.2017. - 25.9.2017. Socio-economic development of the IMF and World Bank as a factor in the economic growth
Renata Đeldum
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
19.9.2017. - 19.9.2017. Oporezivanje plaća u Republici Hrvatskoj i usporedba sa zemljama članicama OECD-a
Marko Stanišić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
19.9.2017. - 19.9.2017. Usporedba poreza na dobit i poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj i Češkoj Republici
Luka Knežević
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
11.9.2017. - 11.9.2017. Ovršni postupak radi prisilne naplate poreznih dugovanja
Tea Koraca
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
14.7.2017. - 14.7.2017. Upravljanje javnim dugom Republike Hrvatske
Borna Gerić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
10.7.2017. - 10.7.2017. Porez na dodanu vrijednost i fiskalizacija u ugostiteljstvu
Josip Peruško
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
26.6.2017. - 26.6.2017. Komparativna analiza poreza na promet nekretnina u državama članicama Europske unije i u Republici Hrvatskoj
Božena Baljak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
19.6.2017. - 19.6.2017. Porez na dobit u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji: utjecaj na investicije
David Host
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
12.6.2017. - 12.6.2017. PRIJAVA POREZA NA DOHODAK
ANTONIA – IVA SMOLJAN
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet
29.5.2017. - 29.5.2017. Porez na nasljedstva i darove
Ivan Nakić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
19.9.2016. - 19.9.2016. Mjere OECD-a i EU protiv porezne evazije poreza na dobit
Natali Racan
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
12.9.2016. - 12.9.2016. PDV u ugostiteljstvu
Mia Kosić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
5.9.2016. - 5.9.2016. Stope PDV-a: usporedba EU i RH
Tina Marković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
11.7.2016. - 11.7.2016. Ekološki porezi
Tomislav Korenić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
29.6.2016. - 29.6.2016. Oporezivanje plaća u Republici Hrvatskoj
Katja Samaržija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
28.6.2016. - 28.6.2016. Oporezivanje obrtnika u Hrvatskoj
Robert Dobrilovich
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
20.6.2016. - 20.6.2016. Borba protiv porezne utaje na primjeru fiskalizacije u Republici Hrvatskoj
Marina Prgomet
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
30.5.2016. - 30.5.2016. Mjesto oporezivanja porezom na dodanu vrijednost u EU
Tamara Požar Tomić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
25.5.2016. - 25.5.2016. Transferne cijene: porezne implikacije
Marko Kirinčić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
28.9.2015. - 28.9.2015. Utjecaj novouvedenog poreza na kamate na štednju na osobnu štednju građana u Republici Hrvatskoj
Doris Živić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
28.9.2015. - 28.9.2015. Trošarine na duhan i duhanske proizvode
Toni Gržac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
21.9.2015. - 21.9.2015. OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE U OBLIKU KAMATA
Matej Selar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
13.7.2015. - 13.7.2015. LOKALNI POREZI
Ana Horenec
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
23.6.2015. - 23.6.2015. PRIJENOS POREZNE OBVEZE PDV-A
Ozana Flegar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
23.6.2015. - 23.6.2015. OBRAČUN OPOREZIVANJA PLAĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ I USPOREDBA SA ZEMLJAMA ČLANICAMA OECD-a
JASNA MADHALE JADAV
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
15.6.2015. - 15.6.2015. TRANSFERNE CIJENE
Suzana Horvat
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
15.6.2015. - 15.6.2015. RAZREZ POREZA NA DOHODAK
Milica Štokić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
1.6.2015. - 1.6.2015. IZRAVNI I NEIZRAVNI POREZI U REPUBLICI HRVATSKOJ: USPOREDBA SA EUROPSKOM UNIJOM
Petar Uremović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
18.4.2015. - 18.4.2015. Međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj
Maja Grdinić
Doktorski studij
Ekonomski fakultet
29.9.2014. - 29.9.2014. KOMPARATIVNA ANALIZA POLJSKOG I HRVATSKOG POREZNOG SUSTAVA
Petra Vukasović – Lončar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
29.9.2014. - 29.9.2014. MEĐUNARODNO DVOSTRUKO OPOREZIVANJE DOBITI
DANIJEL MAVRLJA
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
29.9.2014. - 29.9.2014. OPOREZIVANJE NEKRETNINA
Ante Fućak
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
15.9.2014. - 15.9.2014. Trošarine na duhan i duhanske proizvode
Tihomir Katić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
15.9.2014. - 15.9.2014. POREZNA EVAZIJA
Anja Jugović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
8.9.2014. - 8.9.2014. POTENCIJALNI PROBLEMI PRIMJENE NOVOG POREZA NA NEKRETNINE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Magdalena Majcan
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
14.7.2014. - 14.7.2014. PRIJAVA POREZA NA DOBIT NA PRIMJERU DRUŠTVA „OG GRAFIKA D.O.O.“
Valerija Blašković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
14.7.2014. - 14.7.2014. OPOREZIVANJE MIROVINA
Siniša Vujnović
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
7.7.2014. - 7.7.2014. POREZNI POTICAJI U OKVIRU POREZA NA DOBIT
Mirela Kostelac
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
7.7.2014. - 7.7.2014. KOORDINACIJA POREZA NA DOBIT U EUROPSKOJ UNIJI
Jelena Selihar
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
16.6.2014. - 16.6.2014. POREZNI NADZOR
Vesna Crnković
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
11.6.2014. - 11.6.2014. STOPE PDV-a U EU S POSEBNIM OSVRTOM NA RH
Željka Satošek
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
4.6.2014. - 4.6.2014. PDV U REPUBLICI HRVATSKOJ NAKON ULASKA U EU S NAGLASKOM NA INTRAKOMUNITARNU TRGOVINU
ELVIRA KENDIĆ
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
28.5.2014. - 28.5.2014. SPECIFIČNOSTI OPOREZIVANJA POMORACA
Antonija Kurtov
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
13.9.2013. - Ekološki porezi u zemljama OECD-a i Republici Hrvatskoj
Mateja Lilek

Ekonomski fakultet,Rijeka
9.9.2013. - Porezni poticaji poreza na dobit
Marinela Brčić

Ekonomski fakultet,Rijeka
11.7.2013. - Oporezivanje dividendi u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske Unije
Matija Petran

Ekonomski fakultet,Rijeka
9.7.2013. - Porez na imovinu: Porez na nekretnine i porez na neto bogatstvo
Antonia Dušman

Ekonomski fakultet,Rijeka
7.7.2013. - Porez na financijske transakcije i njegova uloga i perspektiva u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj
Massimo Milevoj

Ekonomski fakultet,Rijeka
7.7.2013. - Proračunski proces jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - primjer grada Opatije
Nataša Vujnović

Ekonomski fakultet,Rijeka
27.6.2013. - Javni dug Republike Hrvatske
Antonia Vukelić

Ekonomski fakultet,Rijeka
21.6.2013. - Obvezni doprinosi za socijalno osiguranje
Nataša Kosanović

Ekonomski fakultet,Rijeka
18.6.2013. - Porez na nasljedstva i darove
Mateja Požega

Ekonomski fakultet,Rijeka
18.6.2013. - Stope PDV-a: Usporedba RH, EU i zemalja regije
Antonio Tolja

Ekonomski fakultet,Rijeka
16.6.2013. - Učinci promjene poreznih razreda (i neoporezivog dijela) na neto plaću
Siniša Marić

Ekonomski fakultet,Rijeka
7.6.2013. - Porezni praznik
Mateja Kontek

Ekonomski fakultet,Rijeka
2.5.2013. - Dualni porez na dohodak
Mirko Pištan

Ekonomski fakultet,Rijeka
28.9.2012. - PDV i MSP
Ivana Grčević

Ekonomski fakultet,Rijeka
28.9.2012. - Usporedba porezne strukture u državama članicama Europske Unije i Republici Hrvatskoj
Mateo Tomljanović

Ekonomski fakultet,Rijeka
25.9.2012. - Usporedba PDV-a Hrvatske i Slovenije s osvrtom na harmonizaciju u EU
Silvia Nađ

Ekonomski fakultet,Rijeka
25.9.2012. - Trošarine na alkohol i alkoholna pića
Milena Šajnović

Ekonomski fakultet,Rijeka
25.9.2012. - Oporezivanje drugog dohotka
Katarina Šimičević

Ekonomski fakultet,Rijeka
21.9.2012. - Stope PDV-a u EU
Petra Mavriček

Ekonomski fakultet,Rijeka
21.9.2012. - Porez na financijske transakcije i porez na financijske aktivnosti
Sanja Jugo

Ekonomski fakultet,Rijeka
21.9.2012. - Porez na nasljedstva i darove
Tajana Marušić

Ekonomski fakultet,Rijeka
21.9.2012. - Financiranje lokalne samouprave porezima: primjer grada Rijeke
Dubravka Topalušić

Ekonomski fakultet,Rijeka
21.9.2012. - Utjecaj krize na porezni sustav Europske Unije
Ivana Vidmar

Ekonomski fakultet,Rijeka
17.9.2012. - Standardne olakšice poreza na dohodak
Aleksandra Domijan

Ekonomski fakultet,Rijeka
17.9.2012. - Porez na dobit u Republici Hrvatskoj
Sanja Salajić

Ekonomski fakultet,Rijeka
10.9.2012. - Porezni sustav jedinica lokalne samouprave, usporedba grada Rijeke sa jadranskim gradovima u Republici Hrvatskoj
Igor Banović

Ekonomski fakultet,Rijeka
10.9.2012. - Oporezivanje plaća u Hrvatskoj
Petra Špoljarić

Ekonomski fakultet,Rijeka
16.7.2012. - Ekološki porezi u Republici Hrvatskoj
Ivana Budiselić

Ekonomski fakultet,Rijeka
16.7.2012. - Podnošenje godišnje prijave poreza na dobit na primjeru poduzeća ENA d.o.o. Karlovac
Marija Lovrić

Ekonomski fakultet,Rijeka
16.7.2012. - Nulta stopa poreza na dodanu vrijednost u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj
Milijana Panić

Ekonomski fakultet,Rijeka
16.7.2012. - Porezne olakšice poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
Lora Mihalić

Ekonomski fakultet,Rijeka
12.7.2012. - Trošarine na kavu
Ivana Bogović

Ekonomski fakultet,Rijeka
12.7.2012. - Lokalni porezi u Republici Hrvatskoj s osvrtom na Europsku Uniju
Ivna Kauzlarić

Ekonomski fakultet,Rijeka
4.7.2012. - Porez na dobit i MSP
Majda Janković

Ekonomski fakultet,Rijeka
4.7.2012. - Oslobođenja u sustavu PDV-a u Republici Hrvatskoj
Jelena Zlojutro

Ekonomski fakultet,Rijeka
2.7.2012. - Snižena stopa PDV-a na ugostiteljske usluge
Matea Marić

Ekonomski fakultet,Rijeka
2.7.2012. - Porezi na imovinu u Republici Hrvatskoj- usporedba s Europskom Unijom
Mirta Puškarić

Ekonomski fakultet,Rijeka
20.6.2012. - Porez na dobit u Europskoj Uniji
Jasmin Vrban

Ekonomski fakultet,Rijeka
11.6.2012. - Međunarodno dvostruko oporezivanje
Sandra Gudlin

Ekonomski fakultet,Rijeka
11.6.2012. - Trošarine na energente i električnu energiju
Sanela Kovačević

Ekonomski fakultet,Rijeka
23.2.2012. - Porez na dodanu vrijednost u turizmu - primjer na turističkoj agenciji
Marija Sertić

Ekonomski fakultet,Rijeka
17.10.2011. - Lokalni proračun i ekonomski razvoj
Surdić Benvin Karmen
Menadžment u javnom sektoru
Ekonomski fakultet Rijeka
10.10.2011. - Porezna evazija
Maja Petričko

Ekonomski fakultet,Rijeka
30.9.2011. - Utaja poreza u ugostiteljskim objektima
Petra Kukolja

Ekonomski fakultet,Rijeka
26.9.2011. - Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak u RH
Marina Tuček

Ekonomski fakultet,Rijeka
19.9.2011. - d.d., d.o.o. i obrt u poreznom sustavu Republike Hrvatske
Elvis Vikić

Ekonomski fakultet,Rijeka
12.9.2011. - Obrtnik kao obveznik poreza na dobit
Sandra Janko

Ekonomski fakultet,Rijeka
12.9.2011. - Oporezivanje plaća u Republici Hrvatskoj
Ivana Trošelj

Ekonomski fakultet,Rijeka
12.9.2011. - Oporezivanje plaća u Republici Hrvatskoj i usporedba sa zemljama članicama OECD-a
Ivana Trošelj

Ekonomski fakultet,Rijeka
5.9.2011. - Porezni aspekt amortizacije
Jasna Miler

Ekonomski fakultet,Rijeka
15.7.2011. - Poticanje štednje građana RH porezom na dohodak
Bešlić Anisija
Porezni menadžment
Ekonomski fakultet Split
15.7.2011. - Izuzeća poreza na dodanu vrijednost
Mimica Ljiljana
Porezni menadžment
Ekonomski fakultet Split
11.7.2011. - Porez na dohodak od samostalne djelatnosti – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
Milena Bižić

Ekonomski fakultet,Rijeka
4.7.2011. - Ekološki porezi u zemljama OECD-a i Republici Hrvatskoj
Melita Bosak

Ekonomski fakultet,Rijeka
4.7.2011. - Snižena stopa poreza na dodanu vrijednost u zemljama članicama Europske Unije i Republici Hrvatskoj
Martina Šestak

Ekonomski fakultet,Rijeka
20.6.2011. - Porezi na nasljedstva i darove
Sanja Borković

Ekonomski fakultet,Rijeka
20.6.2011. - Porezne oaze
Ivana Oužecki

Ekonomski fakultet,Rijeka
9.6.2011. - Utjecaj poreznih olakšica na poticanje štednje
Anita Bosak

Ekonomski fakultet,Rijeka
7.6.2011. - Porez na imovinu
Tomi Lovrenović

Ekonomski fakultet,Rijeka
23.5.2011. - Porezni poticaji za investicije
Iva Marin

Ekonomski fakultet,Rijeka
16.5.2011. - Proračun grada Ozlja
Ivana Ivasić

Ekonomski fakultet,Rijeka
18.4.2011. - Trošarine na alkoholna pića, bezalkoholna pića i pivo
Mirna Jurenec

Ekonomski fakultet,Rijeka
7.2.2011. - 7.2.2011. Mogućnosti poboljšanja socioekonomskih i fiskalnih učinaka sustava obveznog mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj
Marija Zuber
Doktorski studij
Ekonomski fakultet
27.12.2010. - Porez na nekretnine kao prihod lokalne samouprave
Stašić Sandra
Menadžment
Ekonomski fakultet Rijeka
10.11.2010. - Oporezivanje kladionica
Ivana Starčević Frković

Ekonomski fakultet Rijeka
18.10.2010. - Trošarine na duhan i duhanske proizvode
Josip Naglić

Ekonomski fakultet Rijeka
11.10.2010. - Državne potpore kao poticaj razvoju gospodarstva Republike Hrvatske
Paola Simonović

Ekonomski fakultet Rijeka
6.10.2010. - Oporezivanje organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj
Davor Starek

Ekonomski fakultet Rijeka
6.10.2010. - Struktura i financiranje javnog duga Republike Hrvatske
Šime Ercegović

Ekonomski fakultet,Rijeka
4.10.2010. - Javni dug Republike Hrvatske
Renata Medved

Ekonomski fakultet,Rijeka
27.9.2010. - Trošarine na energente u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj
Iva Zorović

Ekonomski fakultet Rijeka
27.9.2010. - Harmonizacija poreza na dodanu vrijednost u Europskoj Uniji
Dajana Randić

Ekonomski fakultet Rijeka
27.9.2010. - Porez na nasljedstva i darove
Katarina Depikolozvane

Ekonomski fakultet,Rijeka
13.9.2010. - Dualni porez na dohodak
Ines Zaharija

Ekonomski fakultet Rijeka
13.9.2010. - Međunarodno dvostruko oporezivanje dobiti
Andrea Perše

Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2010. - Velika depresija i prva globalna financijska kriza 21. stoljeća - usporedna analiza
Tina Perić

Ekonomski fakultet Rijeka
14.7.2010. - Trošarina na duhanske proizvode
Antonija Bićanić

Ekonomski fakultet,Rijeka
14.7.2010. - Porez na nasljedstva i darove
Karmen Milotić

Ekonomski fakultet,Rijeka
5.7.2010. - Proračun grada Buzeta
Irina Štokovac

Ekonomski fakultet Rijeka
5.7.2010. - Oporezivanje plaća u Republici Hrvatskoj
Alenka Daus

Ekonomski fakultet,Rijeka
5.7.2010. - Usporedna analiza oporezivanja dohotka od kapitala Republike Hrvatske i zemalja regije
Tajana Macut

Ekonomski fakultet,Rijeka
18.5.2010. - Oporezivanje imovine
Magdalena Matanović

Ekonomski fakultet,Rijeka
17.5.2010. - Ekonomsko dvostruko oporezivanje poduzeća
Marko Purković

Ekonomski fakultet Rijeka
12.4.2010. - Međunarodno dvostruko oporezivanje dohotka u Republici Hrvatskoj
Josip Šimičević

Ekonomski fakultet Rijeka
11.4.2010. - Porez na dodanu vrijednost (PDV) – obračun i popunjavanje mjesečnih i godišnjih obrazaca
Iva Baus

Ekonomski fakultet,Rijeka
15.2.2010. - Usklađivanje PDV-a Republike Hrvatske sa Europskom Unijom
Ana Radošević

Ekonomski fakultet Rijeka
27.11.2009. - Proračunski proces u Republici Hrvatskoj: primjer Virovitičko-podravske županije
Ankica Garaj

Ekonomski fakultet Rijeka
16.11.2009. - Pojam i značajke javnog dobra
Maja Rumenjak

Ekonomski fakultet Rijeka
12.10.2009. - Razvojna obilježja zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj
Maja Banović

Ekonomski fakultet Rijeka
6.10.2009. - 6.10.2009. Varijabilnost financijskog stanja i rizika u funkciji utvrđivanja dužničkog kapaciteta projekta javno-privatnog partnerstva
Damir Juričić
Doktorski studij
Ekonomski fakultet
5.10.2009. - Porezna evazija
Ozana Milotić

Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2009. - Porez na dodanu vrijednost
Martina Radić

Ekonomski fakultet Rijeka
21.9.2009. - Javni rashodi prema funkcijama – usporedna analiza
Zoran Vidačić

Ekonomski fakultet Rijeka
16.9.2009. - Oporezivanje fizičkih osoba u Norveškoj
Mario Stazić

Ekonomski fakultet Rijeka
14.9.2009. - Fiskalna funkcija carina
Ivan Vukmanović

Ekonomski fakultet Rijeka
31.8.2009. - Proračun grada Krka
Sara Crnčić

Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2009. - Porezi na nasljedstva i darove
Josipa Hodak

Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2009. - Porezna klasifikacija
Dijana Jovanović

Ekonomski fakultet Rijeka
9.7.2009. - Trošarine na duhan i duhanske proizvode
Nives Štimac

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Prihodi državnog proračuna Republike Hrvatske
Marina Bruketa

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Porezni poticaji u Republici Hrvatskoj
Nada Ciboci

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Obračun poreza na dodanu vrijednost
Lidija Magdić

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Porezne olakšice poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj
Anita Marić

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Deficitno financiranje u Republici Hrvatskoj
Miljana Panić

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Akcize na energente
Maja Petričko

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Prijava poreza na dohodak
Ivana Poštić

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj
Nikolina Satošek

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Financiranje jedinica lokalne i područne samouprave
Martina Srnec

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Prihodi proračuna Republike Hrvatske
Nikolina Stanivuković

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Javne nabave
Marina Stan

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Porez na dodanu vrijednost
Martina Šestak

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Posebni porez na duhan i duhanske proizvode
Marina Župan

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2009. - Flat Tax
Iva Marin

Ekonomski fakultet Rijeka
6.7.2009. - Javno dobro
Ana Domladovac

Ekonomski fakultet Rijeka
6.7.2009. - Porezna evazija
Sandra Janko

Ekonomski fakultet Rijeka
6.7.2009. - Porez na nasljedstva i darove
Matea Blašković

Ekonomski fakultet Rijeka
6.7.2009. - Javni dug u Republici Hrvatskoj
Andrea Minigo

Ekonomski fakultet Rijeka
6.7.2009. - Osnovna osobna olakšica i obiteljske olakšice u poreznom sustavu Republike Hrvatske
Vedrana Bosanac

Ekonomski fakultet Rijeka
24.6.2009. - Snižene stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj Uniji i Hrvatskoj
Martina Juretić

Ekonomski fakultet Rijeka
15.6.2009. - Globalizacija i porezna politika
Marija Knežević

Ekonomski fakultet Rijeka
27.5.2009. - Oporezivanje plaća u Republici Hrvatskoj
Dolores Hlača

Ekonomski fakultet Rijeka
13.5.2009. - Financiranje predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj
Goranka Šimunović

Ekonomski fakultet Rijeka
27.4.2009. - Porezni nadzor u Republici Hrvatskoj
Sandra Paškvan

Ekonomski fakultet Rijeka
9.4.2009. - Porez po odbitku i oporezivanje nerezidenata u poreznom sustavu Republike Hrvatske
Režić Milka

Ekonomski fakultet Split
20.2.2009. - Smanjenje učinka regresivnosti poreza na dodanu vrijednost u Republici Hrvatskoj
Škarica Mišela

Ekonomski fakultet Split
24.11.2008. - Porez na nasljedstva i darove
Marina Ćuković

Ekonomski fakultet Rijeka
3.11.2008. - Porez na dobit i porez na dohodak: usporedba hrvatskog i talijanskog sustava 2008.
Perlita Antolović

Ekonomski fakultet Rijeka
7.7.2008. - Ekološki porezi
Vesna Rokvić

Ekonomski fakultet Rijeka
1.7.2008. - Trošarine na alkohol i pivo
Maja Kičimbači

Ekonomski fakultet Rijeka
1.7.2008. - Porez na dohodak
Hanadi Hulusija

Ekonomski fakultet Rijeka
1.7.2008. - Analiza poreznih prihoda jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj - primjer grada Krka
Ana Bajčić

Ekonomski fakultet Rijeka
1.7.2008. - Porez na dodanu vrijednost u turističkim agencijama
Vedrana Bjelobrk

Ekonomski fakultet Rijeka
23.6.2008. - Doprinosi za socijalna osiguranja u Hrvatskoj i usporedba sa zemljama OECD-a
Ana Čargonja

Ekonomski fakultet Rijeka
23.6.2008. - Porez na dohodak u Republici Hrvatskoj
Marko Kalčić

Ekonomski fakultet Rijeka
26.5.2008. - Državni proračun kao instrument financiranja javnih potreba u Republici Hrvatskoj
Martina Kardum

Ekonomski fakultet Rijeka
19.5.2008. - Financiranje osnovnog školstva
Petra Kiršić

Ekonomski fakultet Rijeka
5.5.2008. - Imovinski porezi
Ana Kasalo

Ekonomski fakultet Rijeka
17.3.2008. - Oporezivanje nasljedstva i darova u Europskoj uniji, SAD-u i Republici Hrvatskoj
Iva Baričević

Ekonomski fakultet Rijeka
25.2.2008. - Oporezivanje usluga porezom na dodanu vrijednost
Sabina Forca

Ekonomski fakultet Rijeka
21.12.2007. - Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih osoba
Livia Žagar

Ekonomski fakultet Rijeka
18.12.2007. - Izbjegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja pri oporezivanju dohotka i dobiti u Republici Hrvatskoj
Šećer Diana
Porezi i revizija
Ekonomski fakultet Split
17.12.2007. - Aktualnost alternativnog modela oporezivanja potrošnje u novim i budućim članicama EU i državama jugoistočne europe
Vanja Dubajić

Ekonomski fakultet Rijeka
10.12.2007. - Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na oporezivanje plaća
Maja Batinica

Ekonomski fakultet Rijeka
7.12.2007. - Analiza i metode utvrđivanja transfernih cijena
Vedran Majcan

Ekonomski fakultet Rijeka
1.10.2007. - Porez na dodanu vrijednost u hotelijerstvu
Dario Zrilić

Ekonomski fakultet Rijeka
17.9.2007. - Ubiranje PDV-a na jedinstvenom europskom tržištu - intrakomunitarna trgovina
Brankica Gogić

Ekonomski fakultet Rijeka
17.9.2007. - Usklađenost hrvatskog zakona o Porezu na dodanu vrijednost s pravnom stečevinom EU
Ružica Juretić
Diplomski studij
Ekonomski fakultet
9.7.2007. - Oporezivanje obrtnika u Republici Hrvatskoj
Sandra Babić

Ekonomski fakultet Rijeka
21.5.2007. - Nova klasifikacija javnih prihoda i rashoda odnosno državne statistike
Lana Fruhwirt

Ekonomski fakultet Rijeka
29.4.2006. - Porez na dodanu vrijednost u ugostiteljstvu
Senta Stipe
Porezi i revizija
Ekonomski fakultet Split
14.5.2005. - Analiza oporezivanja dobiti u Hrvatskoj
Marušić Nives
Porezi i revizija
Ekonomski fakultet Split
14.5.2005. - Oporezivanje dohotka u Hrvatskoj
Baban Ivica
Porezi i revizija
Ekonomski fakultet Split
- Porez na dohodak od nesamostalnog rada
Suzana Karlović
Preddiplomski: Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Oporezivanje dobiti u Republici Hrvatskoj za leasing društva
Manuela Bukovec
Diplomski studij: Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Međunarodno dvostruko oporezivanje dohotka izaslanih radnika
Dejana Kosanović
Diplomski studij: Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Koordinacija i harmonizacija poreza na dobit u EU - direktive i C(C)CTB
Goran Vučinić
Diplomski studij: Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Međunarodno porezno planiranje u multinacionalnim korporacijama
Josipa Mikić
Diplomski studij: Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Uloga porezne uprave u sprječavanju i otkrivanju PDV prijevara na zajedničkom tržištu Europske unije
Mate Bodul
Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Ovršni postupak u praksi Porezne uprave Republike Hrvatske
Mario Vlahov
Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Mateo Ražman
Preddiplomski studij: Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Financiranje zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj i usporednim zemljama
Magdalena Majstorović
Diplomski studij: Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Usporedno oporezivanje mirovina uz rad
Ivana Trčak
Diplomski studij: Poslovna ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Porez na nekretnine
Elena Mandić
Preddiplomski studij: Ekonomija
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- RAČUNOVODSTVENI TRETMAN OPOREZIVANJA INOZEMNIH TRANSAKCIJA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI
Ana Stričević
Poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2005. - The EU Tax Policy
Summer School International Environment and European Integration
University of Rijeka, Faculty of Economics and Chair Jean Monnet
predavač
Norma sati:
1.6.2003. - Local government finance: Comparison of Croatia with developed countries and transition countries
Seminar za lokalne dužnosnike
University of Rijeka, Faculty of Economics, Cleveland State University, Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs, The Unger Croatia Center for Local Government Leadership in collaboration with Urban Institute Local Government Reform Project and USAID
predavač
Norma sati:
1.1.2001. - predavanje:Croatian Tax System: from Consumption-based to Income-based
International Faculty Development Seminar The Evolution of South–East Europe: the Croatian Perspective
The Inter-University Centre, Dubrovnik, Council on International Educational Exchange
predavač
Norma sati: 4
- Porezni sustav
Ovlašteni računovođa
Hrvatski računovođa
predavač
Norma sati:

Gostujući nastavnik

1.1.2008. - Steuerwesen
Masterstudium, Angewandte Betriebswirtschaftslehre
Alpen-Adria Universität Klagenfurtt, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
suradnik
Norma sati: 8
1.1.2008. - Javne financije
Preddiplomski studij
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
suradnik
Norma sati: 4
1.1.2006. - Tax System
Mgistarski studij: Administration
Sveučilište u Ljubljani, Fakulteta za upravo
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Porezi i poslovna strategija (izborni)
Poslijediplomski specijalistički studij Poslovna ekonomija i doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2001. - 1.1.2006. Porezni sustav i politika
Stručni poslijediplomski studij Porezi i revizija, kasnije Porezni menadžment
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.1996. - 1.1.1997. Oporezivanje poduzeća
Dodiplomski studij
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
suradnik
Norma sati: 60

Obrazovni projekti

1.10.2004. - 30.9.2006. Institutional Partnerships Program: Unger Center CSU – University of Rijeka –Faculty of Economics

Financiranje: Higher Education for Development

Izdavaštvo

1.12.2013. - Što porezni stručnjaci misle o poreznom sustavu i poreznoj politici u Hrvatskoj?, u časopisu "Porezni vjesnik : službeno glasilo Porezne uprave Republike Hrvatske" (1330-0903) 22 (2013), 12; 31-37, zajedno s Šimović, Hrvojem i Štambuk, Anom

Financiranje: Ministarstvo financija, Porezna uprava i Institut za javne financije
1.1.2010. - "Snižena stopa poreza na dobit za mala i srednja poduzeća" u časopisu "Porezi vjesnik" (1330-0903) 19 (2010), 10; 53-61

Financiranje: Ministarstvo financija, Porezna uprava
1.1.2008. - "Usporedba oporezivanja kamata u novim i budućim članicama EU", u: The new real boss - Studentski radovi (1846-4556) 2 (2008), zajedno s Dubajić, Vanjom

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2008. - "Porezno opterećenje radne snage u Hrvatskoj", u: The new real boss - Studentski radovi (1846-4556) 2 (2008), zajedno s Batinica, Majom

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
1.1.2007. - "USA-Croatian Cooperation in Education and Training for Public Administration in Croatia", u časopisu "Uprava/Administration" (1581-7555) 4 (2007), 4; 77-98, zajedno s Cozzens, Thomas A. i Kaštelan-Mrak,Marijom

Financiranje: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
1.12.2006. - Usporedni porezni sustavi – Oporezivanje dohotka i dobiti + ažurirane tablice

Financiranje: Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet
1.1.2004. - Ekonomska decentralizacija i lokalna samouprava / Economic Decentralization and Local Government

Financiranje: Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet, Cleveland State University, Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs
1.1.1999. - Javne financije (Public finance), Harvey S. Rosen; redaktor K. Ott

Financiranje: Institut za javne financije, Zagreb
1.1.1995. - Sustav i politika lokalnog financiranja - prilog teoriji i analizi lokalnih financija (na primjeru Županije Primorsko-goranske)

Financiranje: Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Baljak, Božena; Blažić, Helena; Štambuk, Ana; Tomas Žiković, Ivana; Zaninović, Vinko
TREBA LI OPOREZIVATI KUPNJU NEKRETNINA U HRVATSKOJ? - STAV STANOVNIŠTVA
Zbornik Veleučilišta u Rijeci / Journal of the Polytechnic of Rijeka 6 23-38 - 2018. https://hrcak.srce.hr/199863

A1
WOS

2. Blažić, Helena; Štambuk, Ana; Šimović, Hrvoje; Lazović-Pita, Lejla; Klun, Maja
What tax experts in former socialist countries think about tax policy: the cases of Slovenia, Croatia and Bosnia and Herzegovina
Economic systems 41 667-693 - 2017. https://authors.elsevier.com/a/1WDcm3LbXXABLG https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2016.12.005

Q2
A1
WOS

3. Blažić, Helena; Šimović, Hrvoje; Štambuk, Ana
Introduction of a Local Real Estate Tax in Croatia: a Survey of Expert and Public Opinion
Lex localis - Journal of Local Self-Government 14 53-74 - 2016. http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/14.1.53-74%282016%29

Q2
A1
WOS

4. Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana
Income vs. Consumption-based concept of direct taxation: eternal debate in Croatia
Ekonomski pregled 67 185-205 - 2016. http://www.hde.hr/sadrzaj.aspx?Podrucje=1420

Q3

5. Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana
Perspectives of tax reforms in Croatia: expert opinion survey
TAX REFORMS: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES, CONFERENCE PROCEEDINGS 121-147 - 2014. http://www.ijf.hr/download_file.php?file=tax_reform_proceedings.pdf

6. Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana
Perspectives of tax reforms in Croatia: expert opinion survey
Financial Theory and Practice 38 405-439 - 2014. http://www.fintp.hr/upload/files/ftp/2014/4/simovic_blazic_stambuk.pdf

A1

7. Blažić, Helena; Šimović, Hrvoje; Štambuk, Ana
Mjesto socijalne politike u poreznoj politici RH: anketa poreznih stručnjaka ( The role of social policy in tax policy of the Republic of Croatia: a survey of tax experts )
Revija za socijalnu politiku (1330-2965) 21 327-360 - 2014. http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/view/1216/1274

Q3
A1
WOS

8. Blažić, Helena; Drezgić, Saša
Personal income tax non-standard reliefs in EU member states, Croatia and countries of the region
Financial Theory and Practice (1846-887X) 37 73-107 - 2013. http://www.fintp.hr/en/home/

A1

9. Blažić, Helena; Drezgić, Saša
Komparativna analiza nestandardnih olakšica poreza na dohodak u Europskoj uniji i regiji
Skrivena javna potrošnja: Sadašnjost i budućnost poreznih izdataka / Bratić, Vjekoslav ; Fabris, Martina (ur.). - Zagreb : Institut za javne financije (ISBN: 978-953-6047-63-5). 65-80 - 2012. http://www.ijf.hr/upload/files/file/skrivena_javna_potrosnja/zbornik.pdf

10. Blažić, Helena; Dimitrić, Mira
PDV na radno intenzivne i lokalno pružene usluge u EU: mogućnosti primjene u RH( VAT on Labour Intensive and Locally Provided Services in EU: Implementation Possibilities in Croatia )
Ekonomija/Economics (1330-0636) 18 (2011), 1; 1-19 18 1-19 - 2011. http://rifin.com/ekonomijaeconomics

11. Blažić, Helena; Stašić, Sandra; Drezgić, Saša
The administrative costs of local government property-based user charges and their regressivity
Uprava / Administration (1581-7555) IX 7-29 - 2011. http://www2.fu.uni-lj.si/uprava/en/

A1

12. Sever, Ivo; Drezgić, Saša; Blažić, Helena
Budget spending and economic growth in Croatia : dynamics and relathionships over the past two decades
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : Časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 29 291-322 - 2011. http://www.efri.uniri.hr/hr/zbornik-radova

Q2
A1
WOS

13. Sever, Ivo; Drezgić, Saša; Blažić, Helena
Proračunska potrošnja i ekonomski rast u Hrvatskoj - Kretanja i odnosi tijekom protekla dva desetljeća
Zbornik radova sa znanstvenog okruglog stola "Gospodarsko-socijalni razvitak hrvatskog društva tijekom proteklih 20 godina samostalnosti: Uspjesi zablude i pogreške" / Karaman-Aksentijević, Nada ; Drezgić, Saša ; Frančišković, Ivan (ur.). - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet ; Znanstveno društvo ekonomista , 2011. 31-68 (ISBN: 978-953-7813-07-9) 31-68 - 2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610959

14. Blažić, Helena;Zaharija, Ines
DUALNI POREZ NA DOHODAK: ŠTO SE DOHODILO SA NORDIJSKIM ZEMLJAMA I GDJE JE HRVATSKA?
ZBORNIK RADOVA U POVODU 80. GODIŠNJICE ŽIVOTA PROF. EMERITUSA BOŽIDARA JELČIĆA / Lončarić-Horvat, Olivera (ur.). - Zagreb : Visoka poslovna škola Libertas (ISBN: 978-953-56450-0-9). 93-110 - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=494601

15. Blažić, Helena; Dimitrić, Mira
The Reduced VAT Rate for Small Business in Croatia
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : Časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 27 83-114 - 2009. http://www.efri.uniri.hr/hr/zbornik-radova

Q4
A1
WOS

16. Blažić, Helena
Flat tax in the SEE: Has it reached the peak?
Second International Symposium on the Development of Public Administration in South East Europe, Symposium Proceedings / Pevcin, Primož (ur.). - Ljubljana, Slovenija : University of Ljubljana, Faculty of Administration (ISBN: 978-961-262-004-2). - 2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=360363

A1

17. Blažić, Helena; Bašagić, Dženeta
Blaže oporezivanje dividendi: svjetska praksa i pozicija Republike Hrvatske( Lower Taxes on Dividends: World Practice and Position of the Republic of Croatia )
Računovodstvo, revizija i financije (0353-8087) XVIII (2008), 1; 210-214 XVIII 210-214 - 2008. http://www.rrif.hr/rrif.html

18. Blažić, Helena; Dimitrić, Mira; Škalamera-Alilović, Dunja
Lump sum tax for small business: The case of Croatia
Public Administration and Public Policy in Emerging Europe & Eurasia: For Professionalism, Impartiality and Transparency, NISPAcee (ISBN: 80-89013-28-7). - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295448

A1

19. Blažić, Helena
PRIKAZ: Global Challenges in Tax Administration / Rodney Fisher i Michael Walpole (ur.).Birmingham: Fiscal Publications, 2005.
Financijska teorija i praksa (1332-3970) XXX 95-102 - 2006. http://www.ijf.hr/FTP/2006/1/blazic.pdf

20. Dimitrić, Mira; Blažić, Helena
Zašto obrtnici nisu prihvatili paušalno oporezivanje dohotka?( Why small business has not accepted the lump sum taxation )
Računovodstvo, revizija i financije (0353-8087) XVI 67-70 - 2006. http://www.rrif.hr/rrif.html

21. Blažić, Helena; Vlahinić-Dizdarević, Nela
FDI Determinants in Southeast European Countries with Special Reference to Tax Incentives
Economic Studies (0205-3292) XV 34-57 - 2006. http://ideas.repec.org/s/bas/econst.html

A1

22. Blažić, Helena
Compliance costs of taxation in a transition country: the example of Croatia
National Tax Association : Proceedings of the Ninety-seventh Annual Conference 2004 / Kalambokidis, Laura (ur.). - Washington DC : National Tax Association 383-394 - 2005. http://books.google.hr/books/about/Proceedings_of_the_Ninety_seventh_Annual.html?id=gliltgAACAAJ&redir_esc=y

A1
WOS

23. Blažić, Helena; Drezgić, Saša
Family Tax Treatment: A Comparative analysis of Croatia an CEE
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe / Koch, Miloš (ur.). - Brno : Faculty of Business and Management, Brno University of Technology - 2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221120

A1

24. Vlahinić-Dizdarević, Nela; Blažić, Helena
The Investment Effects of PTAs in Southeast Europe
Economic integrations, competition and cooperation / Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko (ur.). - Rijeka - 2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=209031

A1

25. Klun, Maja; Blažić, Helena
Tax compliance costs for companies in Slovenia and Croatia
Finanzarchiv (0015-2218) 61 418-437 - 2005. http://www.mohr.de/en/journals/economics/finanzarchiv-fa/journal.html

A1
WOS

26. Blažić, Helena; Bašagić, Dženeta
Dividend Taxation: The Comparative Analysis with Emphasis on Slovenia and Croatia
Uprava/Administration (1581-7555) III 83-100 - 2005. http://www2.fu.uni-lj.si/uprava/en/

A1

27. Blažić, Helena
PRIKAZ: Die Vermeidung internationaler Doppelbesteurung von Einkommen und konsumorientierte Steuersysteme / Branka Lončarević. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2004
Financijska teorija i praksa (1332-3970) 28 407-409 - 2004. http://www.ijf.hr/financijska_praksa/PDF-2004/3-04/blazic.pdf

28. Blažić, Helena
Tax Compliance Costs of Companies in Croatia
Ekonomický časopis 52 723-738 - 2004. http://www.sav.sk/?lang=en&charset=ascii&doc=journal&journal_no=34

Q4
A1
WOS

29. Blažić, Helena
Personal Income Tax Compliance Costs at an Individual Level in Croatia
Australian Tax Forum (0812-695X) 19 325-352 - 2004. https://www.taxinstitute.com.au/publications/australian-tax-forum

A1

30. Blažić, Helena
Troškovi oporezivanja u Hrvatskoj: troškovi poreznih obveznika i troškovi poreznih vlasti (Operating Costs of Taxation in Croatia: Compliance and Administrative Costs )
Financijska teorija i praksa (1332-3970) 28 271-291 - 2004. http://www.ijf.hr/hr/publikacije/casopisi/12/financijska-teorija-i-praksa/104/

A1

31. Blažić, Helena
Troškovi podnošenja prijave poreza na dohodak građana (The Costs of Submitting an Income Tax Return )
Financijska teorija i praksa (1332-3970) 28 293-308 - 2004. http://www.ijf.hr/hr/publikacije/casopisi/12/financijska-teorija-i-praksa/104/

A1

32. Blažić, Helena
Troškovi oporezivanja poslovnih subjekata koji su obveznici poreza na dobit( Compliance Costs of Business Taxes: Business Units that Pay Corporate Income Tax )
Financijska teorija i praksa (1332-3970) 28 325-337 - 2004. http://www.ijf.hr/hr/publikacije/casopisi/12/financijska-teorija-i-praksa/104/

A1

33. Blažić, Helena
Troškovi oporezivanja poslovnih subjekata koji su obveznici poreza na dohodak (Compliance Costs of Business Taxes: Business Units that Pay Personal Income Tax )
Financijska teorija i praksa (1332-3970) 28 309-324 - 2004. http://www.ijf.hr/hr/publikacije/casopisi/12/financijska-teorija-i-praksa/104/

A1

34. Pečarić, Mario; Blažić, Helena
Some Thesis about "New Role" of State in Fostering Enterprises and Economic Development in the Countries in Transition
Enterprise in Transition / Reić, Zlatan (ur.). - Split: The Faculty of Economics, Split 333-343 - 2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115072

A1

35. Blažić, Helena; Nikolić, Nikša; Pečarić, Mario
Consumption-Based Taxation at the Business Level: The Croatian Experience
The Journal of Entrepreneurial Finance & Business Ventures (1551-9570) 8 57-68 - 2003. http://www.worldcat.org/title/journal-of-entrepreneurial-finance-business-ventures/oclc/48928437

A1

36. Blažić, Helena; Brajdić, Marija
Sociodemografski i ekonomski činitelji modaliteta i troškova podnošenja prijave poreza na dohodak u Hrvatskoj (Sociodemographic and economic factors influencing the way and costs of filing income tax return in Croatia )
Financijska teorija i praksa 27 331-348 - 2003. http://www.ijf.hr/hr/publikacije/casopisi/12/financijska-teorija-i-praksa/104/

A1

37. Blažić, Helena
Corporate Tax Systems in CEE
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider EuropeBrno : Brno University of Technology, Faculty of Business and Management 41-47 - 2002. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=168793#zncasopis

A1

38. Blažić, Helena
Ekonomsko dvostruko oporezivanje u Hrvatskoj (Economic Double Taxation in Croatia )
Ekonomski pregled (0424-7558) 53 362-390 - 2002. http://www.hde.hr/pregled.aspx

A1

39. Blažić, Helena; Pečarić, Mario
Oporezivanje i investicije u tranzicijskim ekonomijama: primjer Hrvatske
Ekonomska globalizacija i razvoj u malim zemljama Europe / Božina, Lovre ; Krbec, Denisa (ur.). - Pula : Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" 513-525 - 2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=100578

40. Blažić, Helena; Nikolić, Nikša; Pečarić, Mario
Efficiency Implications of a "New" Tax Policy Towards Enterprises in Croatia
Global Entrepreneurship for the New Millennium / Koveos, Peter... et al. (ur.). - Syracuse : Syracuse University, School of Management - 2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42020

A1

41. Blažić, Helena; Denona, Nada
Consumption Taxation and its Influence on the Quality of Life of the Croatian Citizens (Comparison with the Relevant Mediterranean Countries)
Cooperation and Development in the Mediterranean, Split: University of Split, Faculty of Economics SESSION_4@Blažić-Denona.htlm - 2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=21832

A1

42. Blažić, Helena
Efikasnost porezne olakšice za dobrotvorne priloge( Efficiency of tax relief for charitable contributions )
Ekonomski pregled (0424-7558) 51 954-970 - 2000. http://www.hde.hr/pregled.aspx

A1

43. Kofler, Herbert; Blažić, Helena
Harmonisierung der Direkten Steuern in der EU( The Harmonization of Direct Taxes in the EU )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 59-60 395-412 - 2000. http://www.pravst.hr/zbornik.php

A1

44. Blažić, Helena; Denona, Nada
Distributional Effects of VAT in Central and Eastern Europe: The Case of Croatia
Zbornik radova ekonomskog fakulteta u Rijeci - časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 18 57-70 - 2000. http://www.efri.uniri.hr/hr/zbornik-radova

A1

45. Nikolić, Nikša; Blažić, Helena; Pečarić, Mario
The Role of Fiscal Policy in Development of Entrepreneurship in Croatia
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe / Karaszewski, Wlodzimierz ; Wisniewski, Jerzy W. ; Zarebski, Marek (ur.). - Torun : Nicholas Copernicus University of Torun, Faculty of Economic 621-631 - 1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=49882

A1

46. Blažić, Helena Blažić, Helena
DOKTORSKA DISERTACIJA: Međuodnos izravnog oporezivanja potrošnje i olakšica u hrvatskome poreznom sustavu
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 390 - 1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=20485

47. Blažić, Helena
Regresivnost poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj( The Regressivenes of VAT in Croatia )
Financijska praksa (0350-5669) 23 667-676 - 1999. http://www.ijf.hr/hr/publikacije/casopisi/12/financijska-teorija-i-praksa/104/

A1

48. Stropnik, Nada; Blažić, Helena; Kristen, Sabine
Vpliv davčnih olajšav za otroke in otroških dodatkov na razpoložljive dohodke družin( Impact of Tax Reliefs and Child Benefits of Family Disposable Income in Slovenia, Croatia and Austria )
IB revija (1318-2803) 33 31-44 - 1999. http://www.umar.gov.si/en/authors_contributions/ib_revija/?no_cache=1

49. Blažić, Helena
Potrošnja kao mjera jednakosti: primjer Hrvatske (Consumption as a Measure of Equality: the example of Croatia )
Financijska praksa (0350-5669) 23 (1999), 3; 355-374 23 355-374 - 1999. http://www.ijf.hr/hr/publikacije/casopisi/12/financijska-teorija-i-praksa/104/

A1

50. Blažić, Helena
Consumption-based Tax Reform in Croatia
Business and Economic Development in Central and Eastern Europe : Implications for Economic Integration into wider EuropeBrno : PC-DIR, Ltd., Publishing House, Brno - University of Brno 83-91 - 1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=20579

A1

51. Sever, Ivo; Blažić, Helena; Hadjina, Branko
Familiy tax treatment in Croatia
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu (1331-8004) 15 21-36 - 1997. https://www.efri.uniri.hr/hr/zbornik-radova

A1

52. Sever, Ivo; Blažić, Helena; Hadjina, Branko
Croatian Tax Adjustment to the EU and "Ecosocial Market Economy"
Economic System of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia / Kandžija, Vinko ; Kumar, Andrej ; Palankai, Tibor ; et al. (ur.). - Rijeka : Ekonomski fakultet 161-175 - 1997. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=8865

A1

53. Blažić, Helena
Aplikacija direktnog oporezivanja potrošnje u Hrvatskoj
Ekonomija / Economics 1 473-497 - 1995. http://www.rifin.com/ekonomijaeconomics/1054-godina-1-broj-4

54. Blažić, Helena
Porezna politika u funkciji razvoja malih i srednjih poduzeća
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka 3 239-250 - 1995. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?

A1

55. Blažić, Helena
MAGISTARSKI RAD: Problemi oporezivanja dohotka fizičkih osoba
Sveučilište u Ljubljani, Ekonomski fakultet - 1993.

56. Blažić, Helena
Adaptacija oporezivanja potrošnje u Hrvatskoj
Zbornik radova ekonomskog fakulteta Rijeka 11 3-22 - 1993. http://www.efri.uniri.hr/hr/zbornik-radova

57. Blažić, Helena
Alternativni modeli progresije poreza na dohodak
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Rijeka (0353-3689) 11 1-19 - 1993. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?

58. Blažić, Helena
Različiti aspekti poduzetništva
Zbornik radova ekonomskog fakulteta u Rijeci 9 177-190 - 1991.

59. Blažić, Helena
Doprinos GATT-a ublažavanju svjetskog protekcionizma
Zbornik radova ekonomskog fakulteta u Rijeci 8 159-172 - 1990.

60. Blažić, Helena
Tax Compliance Costs of Business Taxpayers in Croatia
Tax Administration: Chalenges of Globalising Tax SystemsSydney : Atax, UNSW, Faculty of Law 8-1-28-17. 2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=151832

Znanstvene knjige

1. Autor poglavlja u knjizi
Grdinić, Maja; Korenić, Tomislav; Blažić, Helena
Uloga ekoloških poreza u politici zaštite okoliša država članica Europske unije
Financije na prekretnici: Imamo li snage za iskorak? - in memoriam prof. dr. sc. Ivo sever Blažić, Helena ; Dimitrić, Mira ; Pečarić, Mario Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka - 2017. https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.uniri.hr/files/cr-collections/2/grdinic-korenic-blazic_ulogaekoloskihporezaupoliticizastiteokolisadrzavaclanicaeu.pdf
2. Urednik
Helena Blažić, Mira Dimitrić, Mario Pečarić
Financije na prekretnici: Imamo li snage za iskorak? In memoriam prof. dr. sc. Ivo Sever
Financije na prekretnici: Imamo li snage za iskorak? In memoriam prof. dr. sc. Ivo Sever Helena Blažić, Mira Dimitrić, Mario Pečarić Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka - 2017. https://www.efri.uniri.hr/hr/hr/e-izdanja/financije-na-prekretnici
3. Autor poglavlja u knjizi
Olgić Draženović, Bojana; Grdinić, Maja; Blažić, Helena.
Porez na financijske transakcije
Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava Stojanović, Alen; Šimović, Hrvoje Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb - 2016. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=807529
4. Autor poglavlja u knjizi
Suljić, Stella; Grdinić Maja; Blažić, Helena
Oporezivanje kamata na bankovnu štednju građana u državama Europske unije
Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava Stojanović, Alen; Šimović, Hrvoje Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb - 2016. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=811238
5. Autor poglavlja u knjizi
Blažić, Helena; Šimović, Hrvoje; Štambuk, Ana
Area Based versus Value Based Recurrent Taxation of Immovable Property
The EU Economic Environment Post-crisis: Policies, Institutions and Mechanisms Benazić, Manuel ; Božina Beros, Marta ; Gimigliano, Gabriella ; Novak, Aleš ; Učkar, Dean Juraj Dobrila University of Pula Pula - 2016.
6. Urednik knjige
Blažić, Helena ; Ott, Katarina ; Šimović, Hrvoje
Tax Reforms: Experiences and Perspectives
Tax Reforms: Experiences and Perspectives Blažić, Helena ; Ott, Katarina ; Šimović, Hrvoje Institut za javne financije Zagreb - 2014. http://www.ijf.hr/eng/conferences/tax-reforms-experiences-and-perspectives/808/
7. Autor poglavlja u knjizi
Blažić, Helena
Preferential Corporate Income Tax Treatment for SMEs : An International Comparison
Mala i srednja poduzeća: Financijska politika i ekonomsko-financijski okvir podrške Vidučić, Ljiljana Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split - 2012. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=620159
8. Autor poglavlja u knjizi
Blažić, Helena; Grdinić, Maja
Porez na imovinu u EU
Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju Prohaska, Zdenko : Dimitrić, Mira ; Blažić, Helena Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka - 2012. https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.uniri.hr/files/cr-collections/2/monografija-prohaska_dimitric_blazic.pdf
9. Autor poglavlja u knjizi
Blažić, Helena; Trošelj, Ivana
Međunarodna usporedba poreznog opterećenja radne snage: Utjecaj nove metodologije na položaj Hrvatske
Financije i menadžment u globalnoj ekonomiji Božina, Lovre ; Gonan-Božac, Marli ; Učkar, Dean Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam Pula - 2012.
10. Urednik knjige
Prohaska, Zdenko ; Dimitric, Mira ; Blažić, Helena
Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka - 2012. https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.uniri.hr/files/cr-collections/2/monografija-prohaska_dimitric_blazic.pdf
11. Autor poglavlja u knjizi
Blažić, Helena
Distributivni učinak PDVa: Usporedna analiza
Financije danas - dijagnoze i terapije Vidučić, Ljiljana ; Ivanov, Marijana ; Pečarić, Mario Ekonomski fakultet u Splitu, Ekonomski fakultet u Zagrebu Split - 2010.
12. Autor poglavlja u knjizi
Blažić, Helena
Preferential Corporate Income Tax Treatment for SMEs : An International Perspective
Public Administration Role in Social and Economic Transformation in South-East Europe Setnikar Cankar, Stanka ; Pevcin Primož Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo Ljubljana - 2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=489223
13. Autor poglavlja u knjizi
Blažić, Helena
Flat Tax in South East Europe: Has it Reached the Peak?
Contemporary Issues in Public Policy and Administrative Organisation in South East Europe Vintar, Mirko ; Pevcin, Primož Faculty of Administration, University of Ljubljana Ljubljana - 2009. 2009
14. Autor poglavlja u knjizi
Blažić, Helena
Croatian Tax System: From Consumption-based to Income-based
Taxation and Public Finance in Transition and Developing Economies McGee, Robert Springer New York - 2008. http://www.amazon.com/Taxation-Finance-Transition-Developing-Economies/dp/038725711X
15. Autor poglavlja u knjizi
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Blažić, Helena
Investment Effects of Regional Trade Agreements in Southeastern Europe
Economic integration prospects and dilemmas Kumar, Andrej ; Kandžija, Vinko University of Ljubljana, Faculty of Economics Ljubljana - 2007. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=296253
16. Autor knjige
Blažić, Helena
Usporedni porezni sustavi: Oporezivanje dohotka i dobiti + ažurirane tablice
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka - 2006. http://www.efri.uniri.hr/hr/e-izdanja
17. Urednik knjige
Karaman Aksentijević, Nada ; Blažić, Helena ; Kaštelan Mrak, Marija ; Rosentreub S., Mark
Ekonomska decentralizacija i lokalna samouprava / Economic Decentralization and Local Government
Ekonomski fakultet Rijeka, Cleveland State University, Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs, Unger Croatia Center for Local Government Leadership i The United States Agency for International Development, Local Government Reform Project, Croatia Rijeka, Cleveland, Zagreb - 2004.
18. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Blažić, Helena
16. Poglavlje: Porez na dohodak pojedinca
Javne financije, prijevod (izvornik: Harvey S. Rosen: Public finance, 5th edition) Ott, Katarina Institut za javne financije Zagreb - 1999.
19. Urednik
Blažić, Helena; Grdinić, Maja
Tax Policy and Fiscal Consolidation in Croatia
Tax Policy and Fiscal Consolidation in Croatia Blažić, Helena; Grdinić, Maja University of Rijeka, Faculty of Economics and Business Rijeka https://www.efri.uniri.hr/upload/knjiznica/Tax%20Policy%20and%20Fiscal%20Consolidation%20in%20Croatia16-07%20-%20verzija%2016.7.pdf

Pozvana predavanja

1. Helena Blažić
Local property tax: a way to increase fiscal decentralization and consolidation efforts? na: Reforms towards more decentralized governments and related problems of substantial effects on fiscal consolidation efforts
Rijeka - 6.7.2015.

Kongresna priopćenja

1.
Štambuk, Ana; Blažić, Helena
Eastern Croatian Taxpayers’ Perceptions of the Tax System Predavanje 6th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth Osijek - 25.5.2017.
2.
Olgić Draženović, Bojana; Blažić, Helena; Maradin, Dario
Estimation of Economic Implications of FTT on the Croatian Financial System Predavanje 6th International Scientific Symposium "Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth" Osijek - 25.5.2017. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=877943
3.
Pečarić, Mario; Blažić, Helena; Kusanović, Tino
The relationship among private, public and external debt- panel dana analyses for CEE countres 8th International conferences: The Economics of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World Split - 6.5.2016. http://inomics.com/8th-international-conference-economies-balkan-and-eastern-europe-countries-changed-world-ebeec-2016
4.
Helena Blažić
ANKETE EKSPERATA I STANOVNIŠTVA O POREZNOJ POLITICI U RH: Ankete poreznih stručnjaka: Hrvatska,Slovenija, BiH Predavanje XV. Interkatedarski skup katedri za financije1 Rijeka - 22.4.2016. https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.uniri.hr/files/cr-collections/2/program-interkatedarskiskupurijeci22.4.2016._pdf-1.pdf
5.
Helena Blažić, Hrvoje Šimović, Ana Štambuk
Local property tax: a way to increase fiscal decentralization and consolidation efforts? Pozvano predavanje Reforms towards more decentralized governments and related problems of substantial effects on fiscal consolidation efforts Rijeka - 6.7.2015.
6.
Drezgić, Saša; Blažić, Helena and Grdinić, Maja
Effects of Local Government Revenue Structure on Income Growth and Employment prezentacija 11th International Conference “Challenges of Europe: Growth, competitiveness and inequality Hvar - 1.1.2015. https://www.efst.hr/eitconf/
7.
Šimović, Hrvoje , Blažić, Helena and Štambuk, Ana
Income vs. Consumption-based Concept of Direct Taxation: Eternal Debate in Croatia prezentacija 11th International Conference “Challenges of Europe: Growth, competitiveness and inequality” Hvar - 1.1.2015. https://www.efst.hr/eitconf/
8.
Šimović, Hrvoje; Blažić, Helena; Štambuk, Ana
Perspectives of tax reforms in Croatia: expert opinion survey prezentacija TAX REFORMS: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES Zagreb - 20.6.2014. http://www.ijf.hr/download_file.php?file=tax_reform_proceedings.pdf
9.
Blažić, Helena; Drezgić, Saša
Komparativna analiza nestandardnih olakšica poreza na dohodak u Europskoj uniji i regiji Predavanje Skrivena javna potrošnja: Sadašnjost i budućnost poreznih izdataka Zagreb - 10.2.2012. http://www.ijf.hr/hr/konferencije/skrivena-javna-potrosnja-buducnost-poreznih-izdataka/597/program-konferencije/610/
10.
Sever, Ivo; Drezgić, Saša; Blažić, Helena
Proračunska potrošnja i ekonomski rast u Hrvatskoj - Kretanja i odnosi tijekom protekla dva desetljeća Predavanje Gospodarsko-socijalni razvitak hrvatskog društva tijekom proteklih 20 godina samostalnosti: Uspjesi zablude i pogreške Rijeka - 16.12.2011. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=610959
11.
Blažić, Helena; Dimitrić, Mira
PDV na radno intenzivne i lokalno pružane usluge u EU: mogućnosti primjene u RH Predavanje “Mogući pravci porezne reforme” Zagreb - 1.5.2011. http://www.rifin.com/images/stories/2011/05/ekonomija_economics_godina_18_broj_1_za_tisak.pdf
12.
Blažić, Helena; Zaharija, Ines
DUALNI POREZ NA DOHODAK: ŠTO SE DOHODILO SA NORDIJSKIM ZEMLJAMA I GDJE JE HRVATSKA? Predavanje ULOGA DRŽAVE U SOCIO-EKONOMSKOM RAZVOJU NACIONALNOG GOSPODARSTVA Zagreb - 2.12.2010. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=494601
13.
Dimitrić, Mira; Blažić, Helena
VAT on Labour Intensive and other Locally Supplied Services in the EU: Possible Implementation of Privileged Treatment in Croatia Predavanje 7th International Conference: Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija - 1.1.2009. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=425046
14.
Blažić, Helena
Flat tax in the SEE: Has it reached the peak? Predavanje Second International Symposium on the Development of Public Administration in South East Europe Ljubljana - 1.1.2008. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=360363
15.
Blažić, Helena; Dimitrić, Mira; Škalamera-Alilović, Dunja
Lump sum tax for small business: The case of Croatia Predavanje Public Administration and Public Policy in Emerging Europe & Eurasia: For Professionalism, Impartiality and Transparency Ljubljana - 1.1.2006. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=295448
16.
Blažić, Helena; Drezgić, Saša
Family Tax Treatment: A Comparative analysis of Croatia an CEE Predavanje The Thirteenth International Conference, Business and Economic Development in Central and Eastern Europe Brno - 1.1.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=221120
17.
Vlahinić-Dizdarević, Nela; Blažić, Helena
The Investment Effects of PTAs in Southeast Europe Predavanje 5th International Conference "Economic integrations, competition and cooperation" Lovran - 1.1.2005. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=209031
18.
Blažić, Helena
Compliance costs of taxation in a transition country : the example of Croatia Predavanje Annual Conference on Taxation (97 ; 2004), National Tax Association Minneapolis, Minnesota, SAD - 11.11.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=236803
19.
Blažić, Helena
Compliance costs of taxation in Croatia Predavanje 5. Interkatedarski skup katedri za financije Rijeka - 15.10.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=157077
20.
Blažić, Helena
Tax Compliance Costs of Business Taxpayers in Croatia Predavanje 6th International Conference on Tax Administration: Challenges of Globalising Tax Systems Sydney - 1.1.2004. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=151832
21.
Pečarić, Mario; Blažić, Helena
Some Thesis about "New Role" of State in Fostering Enterprises and Economic Development in the Countries in Transition Predavanje 5th International Conference: Enterprise in Transition Split-Tučepi - 1.1.2003. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115072
22.
Blažić, Helena; Ott, Katarina
Compliance and Administrative Costs of Taxation in Croatia Predavanje CERGE-EI/Global Development Network (GDN) 2nd Research Competition Workshop Prag - 1.8.2002.
23.
Blažić, Helena
Corporate Tax Systems in CEE Predavanje The Tenth Annual International Conference: Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe Brno - 1.1.2002. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=115065
24.
Blažić, Helena; Pečarić, Mario
Oporezivanje i investicije u tranzicijskim ekonomijama: primjer Hrvatske Predavanje Ekonomska gobaizacija i razvoj u malim zemljama Europe Pula - 1.1.2001. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=100578
25.
Blažić, Helena; Nikolić, Nikša; Pečarić, Mario
Efficiency Implications of a "New" Tax Policy Towards Enterprises in Croatia Predavanje Global Entrepreneurship for the New Millennium Syracuse - 1.1.2000. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=42020
26.
Blažić, Helena
Potrošnja kao mjera jednakosti Predavanje Zagreb - 1.4.1999. http://www.ijf.hr/hr/publikacije/serijske-publikacije/12/financijska-teorija-i-praksa/104/vol-23-1999/224/
27.
Blažić, Helena; Denona, Nada
Distributional Effects of VAT: The Case of Croatian Family Tax Burden Predavanje II. International Conference: Economic System of the European Union and Adjustment of the Republic of Croatia Lovran - 1.1.1999. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=38555
28.
Blažić, Helena
Consumption-based Tax Reform in Croatia Predavanje Business and economic development in Centrtal and Eastern Europe : implications for economic integration into wider Europe Brno - 1.1.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=20579
29.
Blažić, Helena; Denona, Nada
Consumption Taxation and its Influence on the Quality of Life of the Croatian Citizens (Comparison with the Relevant Mediterranean Countries) Predavanje The First ENCOUNTER OF MEDITERRANEAN ECONOMISTS Split - 1.1.1998. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=21832
30.
Sever, Ivo; Blažić, Helena; Hadjina, Branko
Croatian Tax Adjustment to the EU and "Ecosocial Market Economy" Predavanje Economic system of European Union and Adjustment of the Republic of Croatia Rijeka - 1.1.1997. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=8865
31.
Blažić, Helena
Porezna politika u funkciji razvoja malih i srednjih poduzeća Predavanje SMEs and the Economic Development Rijeka - 1.11.1995.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. - 31.1.2015.
Održivost javnih financija i učinkovitost fiskalne politike; vanjski suradnik; Sveučilište u Zagrebu; ;
2. 1.6.2014. -
Tax Policy and Fiscal Consolidation in Croatia; voditelj projekta; Hrvatska zaklada za znanost; 277.480,00; http://www.efri.uniri.hr/hr/znanstveni-projekti-hrzz
3. 12.3.2014. -
Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva; voditelj projekta; Sveučilište u Rijeci; 44.000 za 2014.; http://www.efri.uniri.hr/hr/blazic-13.02.1.2.02
4. 1.3.2010. - 1.8.2010.
Jean Monnet Project, 2nd Stage “South-Eastern European developments on the administrative convergence and enlargement of the European Administrative Space in Balkan states” ; istraživač; EACEA, European Commission; ; http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=488402
5. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Strategija ekonomsko-socijalnih odnosa hrvatskog društva ; voditelj projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=081-0000000-1264&period=2007
6. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Financijska politika i financijsko-ekonomski okvir podrške SME ; istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ; http://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=055-0000000-0861&period=2007
7. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Compliance and Administrative Costs of Taxation in Croatia; voditelj projekta; CERGE-EI, Prague, Global Development Network (with participation of WIIW, Vienna); Institut za javne financije, Zagreb; ; https://iweb.cerge-ei.cz/pdf/gdn/RRCII_11_summary.pdf; http://www.ijf.hr/hr/publikacije/casopisi/12/financijska-teorija-i-praksa/104/vol-28-2004/219/
8. 1.1.1996. - 1.1.2002.
Porezno opterećenje obitelji; istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
9. 1.1.1993. - 1.1.1994.
Financiranje jedinica lokalne samouprave i uprave; istraživač i tajnik; Primorsko-goranska županija; ;
10. 1.1.1992. - 1.1.1996.
Ekonomski razvoj i sustav javnih prihoda; istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;
11. -
Ekonomija i socijalističko samoupravno društvo; istraživač; Ministarstvo znanosti i tehnologije RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 18.6.2012. - 18.4.2015.
Maja Grdinić; Doktorat Međuovisnost poreznih struktura i ekonomskog rasta u odabranim državama srednje i istočne Europe i Republici Hrvatskoj; Ekonomija; 18.04.2015.;
2. 18.12.2006. - 6.10.2009.
Damir Juričić; Varijabilnost financijskog stanja i rizika u funkciji utvrđivanja dužničkog kapaciteta projekta javno-privatnog partnerstva; Ekonomija; 6.10.2009.;
3. - 7.2.2012.
Marija Zuber; Mogućnosti poboljšanja socioekonomskih i fiskalnih učinaka sustava obveznog mirovinskog osiguranja u Hrvatskoj; Ekonomija; 07.02. 2011;

Znanstveni skupovi

1. 2.5.2018. - 4.6.2018.
International Scientific Conference Economics of Digital Transformation (EDT) 2018 DIGITOMICS Opatija Moderator sesije
2. 14.10.2016. - 15.10.2016.
Public Sector Economics Zagreb moderator sesije
3. 22.4.2016. -
XV. Interkatedarski skup katedri za financije Rijeka Organizator i voditelj
4. 8.9.2014. - 10.9.2014.
Contemporary Local Economic Development Issues Rijeka član organizacijskog odbora
5. 10.6.2014. -
Tax Reforms – Experiences and Perspectives Zagreb član organizacijskog odbora
6. 26.9.2013. - 27.9.2013.
20th Days of Slovenian Public Administration Ljubljana član programskog odbora
7. 10.2.2012. -
Skrivena javna potrošnja: Sadašnjost i budućnost poreznih izdataka Zagreb moderator sesije, autor prezentiranog rada
8. 25.5.2011. -
Mogući pravci porezne reforme Zagreb moderator skupa i autor prezentiranog rada
9. 8.4.2011. -
Hrvatski javni dug: Upravljanje i izazovi razvoja tržišta Zagreb moderator sesije
10. 9.5.2007. -
Ekonomika i menadžment u javnom sektoru Rijeka član programskog odbora, moderator sesije
11. 15.10.2004. -
Peti interkatedarski skup katedri za financije Rijeka organizator i voditelj skupa i autor prezentiranog rada
12. - 24.4.2015.
10th International Scientific Conference „Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija voditelj i izvjestitelj radionice za doktorske studente mreže Central and South-East European PhD Network (CESEENET)
13. - 19.4.2013.
9th International Scientific Conference „Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija voditelj i izvjestitelj radionice za doktorske studente mreže Central and South-East European PhD Network (CESEENET)
14. - 3.4.2009.
7th International Conference: Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija moderator/voditelj sesije, autor prezentiranog rada
15. - 20.6.2008.
Second International Symposium on the Development of Public Administration in South East Europe Ljubljana član programskog odbora, moderator sesije, autor prezentiranog rada
16. - 15.6.2007.
First International Symposium on the development of Public Administration in Southeast Europe Ljubljana član programskog odbora, autor prezentiranog rada
17. - 21.4.2007.
6th International Conference “Economic integrations, competition and cooperation” Opatija moderator/voditelj sesije
18. - 10.4.2005.
5th International Conference “Economic integrations, competition and cooperation” Lovran moderator sesije i autor prezentiranog rada
19. - 13.11.2004.
Annual Conference on Taxation (National Tax Association) Minneapolis moderator sesije i autor prezentiranog rada

Uredništva časopisa

1. 1.1.2011. - Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci – Časopis za ekonomsku teoriju i praksu (The Proceedings of Rijeka Faculty of Economics – Journal of Economics and Business)
http://www.efri.uniri.hr/hr/zbornik-radova
2. 1.1.2011. - Poslovni konsultant
http://www.finconsult.ba/?izbor=1&ID=28
3. 1.1.2009. - The International Public Administration Review
http://www.fu.uni-lj.si/en/publishing-center/international-public-administration-review/
4. 1.1.2000. - Financial Theory and Practice
http://www.fintp.hr/

Recenzije

1. 2015. Računovodstvo poreza, Ivana Dražić Lutilsky, Martina Dragija, Marko Primorac, Hrvoje Šimović, Zagreb, Ekonomski fakultet, 2015
2. 2014. STRATEGIJA GOSPODARSKOG RAZVITKA GRADA CRIKVENICE
3. 2011. 5) Osnove upravljanja javnim dugom, Anto Bajo, Marko Primorac i Ana Andabaka Badurina, Institut za javne financije, Zagreb, ISBN 978-953-7613-47-1, 2011, 320 str.
4. 2011. Skrivena javna potrošnja – porezni izdaci: potreba ili udvaranje biračima?, Vjekoslav Bratić, Institut za javne financije, Zagreb, ISBN: 978-953-6047-52-9, 2011, 222 str.
5. 2008. Javne financije lokalnih jedinica vlasti, Anto Bajo i Dubravka Jurlina Alibegović, Školska knjiga, Zagreb, Ekonomski institut, Zagreb, Institut za javne financije, Zagreb, ISBN 978-953-0-30349-2, ISBN 978-953-7613-03-7, ISBN 978-953-6030-34-7, 2008, 270 str.
6. 2008. Recenzija prijevoda udžbenika: Javne financije, prijevod, 2. izdanje, 2010, Harvey S. Rosen i Ted Gayer (Public finance, eight edition, 2008), Institut za javne financije, ISBN: 978-953-7613-31-0, 675 str.
7. 2007. Javne financije u Hrvatskoj; promijenjeno III. Izdanje, Katarina Ott (ur.), Institut za javne financije, Zagreb, ISBN 978-953-6047-91-8, 2007, 167 str
8. 2006. Značilnosti javnega sektorja v Sloveniji in ugotavljanje njegove učinkovitosti, Stanka Setnikar Cankar i Maja Klun (ur.), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Upravna misel: zbirka znanstvenih monografij, ISBN 961-6139–69-X, ISBN 976-961-6139-69-4, 2006, 220 str.
9. 2005. Mala i srednja poduzeća: Financijski, računovodstveni i pravni aspekti osnivanja i poslovanja, Liljana Vidučić (ur.): Ekonomski fakultet Sveučilišta, Split, ISBN 953-6024-75-6, 2005, 182 str.
10. preko 60 recenzija za znanstvene časopise i zbornike radova međunarodnih znanstvenih skupova, od čega većinom za međunarodno priznate tj. referirane znanstvene časopise, npr.: Financial Theory and Practice, Uprava/Administration, Public Finance and Management, Lex Localis, Revija za socijalnu politiku, Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, South East European Journal of Economics and Business, Journal of Economy and Business...

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.1997. -
Dugoročni gospodarski razvitak grada Rijeke
Grad Rijeka  
istraživač
2.
1.1.1997. -
Položaj grada Rijeke u konačnoj razdiobi javnih prihoda
Grad Rijeka  
istraživać i tajnik
3.
1.1.1996. -
Analiza gospodarskog stanja grada Rijeke
Grad Rijeka  
istraživač
4.
-
Strategija dugoročnog razvoja općine Crikvenica
Općina Crikvenica  
istraživač

Stručna aktivnost

1.
-
stručni radovi upisani pod: nastava: izdavačka djelatnost
 

Javno djelovanje

Novinski članci

1. 18.9.2017. - PREPOZNATA KVALITETA Ekonomski fakultet svrstan među najprestižnije svjetske fakultete
Novi list
Rijeka
2. 10.11.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
3. 28.7.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
4. 6.10.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
5. 16.10.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka
6. 29.9.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka
7. 26.5.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka
8. 13.4.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka

Medijski nastupi

1. 10.11.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
2. 28.7.2012. - Detalji
Novi list
Rijeka
3. 6.10.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
4. 16.10.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka
5. 29.9.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka
6. 26.5.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka
7. 13.4.2004. - Detalji
Novi list
Rijeka
8. 1.4.2004. - Detalji
Radio Rijeka
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2016. - - Voditelj studija
Doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Rijeci
2. 1.1.2013. - - Pročelnik katedre
Ekonomski fakultet / Katedra za financije i bankarstvo
3. 1.1.2007. - 1.1.2010. - Predsjednik ureda
Ekonomski fakultet, Ured za međunarodnu suradnju
4. 1.1.2004. - 1.1.2007. - Voditelj studija
Ekonomski fakultet u Rijeci u suradnji s Cleveland State University, Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs, SAD i Fakulteta za upravo Sveučilišta u Ljubljani /Znanstveni poslijediplomski studij “Javna administracija"

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2010. - 1.1.2013. - Predsjednik povjerenstva
Ekonomski fakultet / Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
2. 1.1.2010. - - Član povjerenstva
Ekonomski fakultet / Povjerenstvo za poslijediplomske studije i doktorate
3. 1.1.2009. - 1.1.2010. - Član radne skupine
Sveučilište u Rijeci / Radna skupina za mobilnost
4. 1.1.2005. - 1.1.2009. - Član
Ekonomski fakultet / ALUMNI EFRI: Sud časti
5. 1.1.2000. - 1.1.2007. - Predsjednik povjerenstva
Ekonomski fakultet / Povjerenstvo za izdavačku djelatnost
6. 1.1.2000. - 1.1.2007. - Član povjerenstva
Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 2.11.2016. - - član u ime ekonomskih fakulteta RH
Povjerenstvo za fiskalnu politiku
2. 1.1.2008. - - Članica odbora
Ekonomski fakultet u mreži CESEENET (Central and South-East European PhD Network) / Izvršni odbor