Prof.dr.sc. Miranda Muhvić Urek dr.med.dent.

Medicinski fakultet Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju

e-pošta : miranda_um@hotmail.com
telefon : 051345634
e-pošta : miranda.muhvic.urek@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 271 8 8

Obrazovanje

1.1.2014. - izvanredni profesor Medicinski fakultet,Sveučilišta u Rijeci
1.1.2009. - docent Medicinski fakultet,Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - doktor biomedicinskih znanosti Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2007. specijalist oralni patolog specijalizacija KBC Zagreb
1.1.2002. - magistar biomedicinskih znanosti Medicinski nfakultet Sveučilišta u rijeci
1.1.1997. - 1.1.1999. poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina" Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1991. - 1.1.1997. doktor dentalne medicine Studij Dentalne medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2007. - 1.1.2007. specijalist oralni patolog Stomatološka poliklinika Medicinskog fakulteta u Rijeci
1.1.2007. - specijalist oralni patolog Klinika za dentalnu medicinu, KBC Rijeka
1.1.1997. - 1.1.1998. pripravnički staž doktora dentalne medicine Dom zdravlja Rijeka
1.1.1997. - asistent, viši asistent, docent Medicinski faluktet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

Druga nagrada za poster prezentaciju na 8th Biennal Congress of the European Association of Oral Medicine, Zagreb August 31st-September 2nd 2006.
Nagrada Ministarstva zdravlja za izvrsne rezultate u radu.

Članstva

1.1.2016. - European Association of Oral Medicine
1.1.2016. - Hrvatsko društvo za imunologiju sluznica
1.1.2015. - Hrvatsko društvo za dječju i preventivnu stomatologiju
1.1.2008. - Hrvatski liječnički zbor
1.1.2005. - Hrvatsko društvo za oralnu medicinu i patologiju
1.1.1999. - Komora dentalne medicine

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2010. - Rizični bolesnici u stomatološkoj praksi
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 30
1.1.2010. - Opća klinička stomatologija
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 135
1.1.2010. - Oralno zdravlje uvijet za opće zdravlje
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 1,5
1.1.2009. - Građa zuba
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medisinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Stomatološka propedeutika i dijagnostika
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 10
1.1.2007. - Oralna medicina
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 248
1.1.2007. - Oralna higijena
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski faluktet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 42
1.1.1997. - 1.1.2007. Stomatološki materijali
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski faklutet Sveučiklišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.2007. Fiksna protetika
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Med icinski fakultet Sveučilišta u rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

30.6.2016. - Oralne infekcije uzrokovane herpes simpleks virusom
Ivana Butković
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Rijeka
30.6.2016. - Dentalno-medicinsko liječenje bolesnika s bubrežnim zatajenjem
Andrea Amidžić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.11.2015. - Mogućnosti i uspješnost terapije oralnih komplikacija radioterapije onkoloških bolesnika
Ivona Gračanin
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilošta u Rijeci
17.11.2014. - Laseri u dentalnoj medicini
Žuvela Ante
Studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.9.2014. - Analgetici u dentalnoj medicini
Martina Bratus
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
29.9.2014. - Oralna lihenoidna reakcija
Denis Čulina
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.1.2014. - Pigmentacije oralne sluznice
Iva Nikolić
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
23.12.2013. - Oralni mukozitis uzrokovan zračenjem
Ilona Janko
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Dijabetes i oralno zdravlje
Senković Gabrijela
Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Rekurentni aftozni stomatitis
Prašnjak Petra
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Stomatitis geographica: prikaz slučaja
Balas Tijana
Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Kserostomija: uzroci, dijagnotika i liječenje
Car Maja
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Šećerna bolest i oralno zdravlje
Španiček Veronika
integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

17.9.2016. - THE 13th BIENNIAL EAOM CONGRESS, Torino, ItalijaNorma sati:
1.1.2014. - 9. Hrvatski međunarodni Quintessence kongresNorma sati:
1.1.2013. - Novosti u području restaurativne dentalne medicine, endodoncije, parodontologije i oralne medicine

Medicinski fakultet Sveučilita u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2012. - Dentalna medicina za praktičara

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2011. - Begovo Razdolje

komora dentalne medicine
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - 1. kongres Hrvatskog društva za oralnu medicinu i patologiju

Komora dentalne mdicine
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - Nove spoznaje u dijagnostici i terapiji infektivnih bolesti usne šupljine

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - Suvremena dijagnostika i liječenje oralnih bolesti

Mesicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

1.2.2016. - Tečaj govorništva i komunikacijske psihologije


Norma sati: 20 sati
1.1.2008. - doktor biomedicinskih znanosti


Norma sati:
1.1.2004. - Statistička metodologija znanstvenog istraživanja


Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2007. Specijalizacija iz oralne patologije


Norma sati:
1.1.2002. - Magistar biomedicinskih znanosti


Norma sati:
1.1.1997. - 1.1.1999. Posljediplomski znanstveni studij Biomedicina


Norma sati:
- 14.5.1999. BLS i ASLC tečaj


Norma sati: 20 sati

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Antonić, Robert ; Brumini Martina ; Vidović, Ivana ; Muhvić Urek, Miranda ; Glažar, Irena ; Pezelj-Ribarić, Sonja
The effects of low level laser therapy on the management of chronic idiopathic orofacial pain: trigeminal neuralgia, temporomandibular disorders and burning mouth syndrome
Medicina-fluminesis 53 61-67 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879525

WOS

2. Glažar, Irena ; Muhvić Urek, Miranda ; Kuiš, Davor ; Prpić, Jelena ; Mišković, Ivana ; Kovačević Pavičić, Daniela ; Pezelj-Ribarić, Sonja
Salivary flow rate, oral yeast colonization and dental status in institutionalized and non-institutionalized elderly
Acta clinica Croatica 55 390-395 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=884443

WOS

3. Muhvić-Urek Miranda, Tomac-Stojmenović Marija, Mijandrušić-Sinčić Brankica.
Oral pathology in inflammatory bowel disease.
World J Gastroenterol 2016; 22(25): 5655-5667 22 5655-5667 - 2016.

4. Glažar Irena, Mrak Bernarda, Muhvić-Urek Miranda, Pezelj-Ribarić Sonja.
Razlika električnog potencijala u usnoj šupljini kod pacijenata sa sindromom pekućih usta.
Medicina fluminensis 2016, 52: 62-66 52 62-66 - 2016.

5. Muhvic-Urek Miranda, Braut Alen, Culina Denis, Glazar Irena, Pezelj-Ribaric Sonja.
Oral lichenoid reaction caused by dental amalgam.
Bosnian Journal of Dental Medicine. 1 129-36 - 2015.

6. Muhvić Urek Miranda, Glažar Irena, Braut Alen, Pezelj-Ribarić Sonja.
Oralni mukozitis uzrokovan zračenjem – prikaz slučaja i postupka liječenja.
Medicina fluminensis. 2015;51:310-7. 51 310-7 - 2015.

7. Muhvic-Urek Miranda, Mijandrusic Sincic Brankica, Braut Alen
Oral manifestations of Crohn's disease: a case report.
Sanamed. 2015;10:205-8. 10 205-8 - 2015.

8. Muhvić-Urek Miranda, Vuksić Željka, Simonić-Kocijan Sunčana, Braut Vedrana, Braut Alen, Uhac Ivone.
Co-occurance of chronic head, face and neck pain, and depression in war veterans with post-traumatic stress disorder.
Acta Clin Croat. 2015;54:266-271. 54 266-271 - 2015.

9. Muhvić Urek M, Glažar I, Pezelj-Ribarić S.
Prevencija posljedica suhoće usta
Vjesnik dentalne medicine 1 30-2

10. Palatinuš P, Muhvić Urek M
Utjecaj nedostatka vitamin D na zdravlje usne šupljine
Fissura 3 36-8

11. Grujičić I, Pezelj-Ribarić S, Muhvić Urek M, Glažar I.
Infektivne bolesti žlijezda slinovnica
Vjesnik dentalne medicine 2 4-10

12. Amidžić A, Butković I, Butković V, Muhvić Urek M
Učestalost protetskog stomatitisa u nositelja mobilnih protetskih radova liječenih u specijalističkoj ordinaciji oralne medicine.
Vjesnik dentalne medicine 3/4 18-22

13. Butković I, Amidžić A, Muhvić-Urek M.
Halitoza: klasifikacija, dijagnoza i terapija.
Dentist 4 14-21

14. Amidžić A, Butković I, Muhvić Urek M.
Obloženi jezik
Fissura 2 9-12

15. Borčić, Josipa; Anić, Ivica; Muhvić-Urek, Miranda; Ferreri, Silvio
The prevalence of non-carious cervical lesions in permanent dentition
Journal of oral rehabilitation (0305-182X) 31 (2004), 2; 117-123

16. Pezelj-Ribarić, Sonja: Kqiku, Lumnije: Brumini, Gordana: Muhvić Urek, Miranda: Antonić, Robert: Kuiš, Davor: Glažar, Irena: Städtler, Peter
Proinflammatory cytokine levels in saliva in patients with burning mouth syndrome before and after treatment with low level laser therapy
Laser in medical science (0268-8921) 28 (2013), 1; 297-301

17. Glažar, Irena; Muhvić Urek, Miranda; Brumini, Gordana; Pezelj-Ribarić, Sonja
Oral sensorial complaints, salivary flow rate and mucosal lesions in the institutionalized elderly
Journal of oral rehabilitation (0305-182X) 37 (2010), 2; 93-99

18. Borčić, Josipa; Antonić, Robert; Muhvić Urek, Miranda; Petričević, Nikola; Nola-Fuchs, Petra; Ćatić, Amir; Smojver, Ivica
3-d Stress Analysis in First Maxillary Premolar
Collegium Antropologicum (0350-6134) 31 (2007), 4; 1025-1029

19. Muhvić Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Vukšić-Mihaljević, Željka; Leović, Dinko; Blečić, Nataša; Kovač, Zoran
Oral health status in war veterans with post-traumatic stress disorder
Journal of Oral Rehabilitation (0305-182X) 34 (2007), 1; 1-8

20. Muhvić-Urek, Miranda; Bralić, Marina; Ćurić, Stipica; Pezelj-Ribarić, Sonja; Borčić, Josipa; Tomac, Jelena
Imbalance between Apoptosis and Proliferation causes late Radiation Damage of Salivary Gland in Mouse
Physiological research (0862-8408) 55 (2006), 1; 89-95

21. Simčić, Daria; Pezelj-Ribarić, Sonja; Gržić, Renata; Horvat, Jelena; Brumini, Gordana; Muhvić-Urek, Miranda
Detection of salivary interleukin 2 and interleukin 6 in patients with burning mouth syndrome
Mediators of inflammation (0962-9351) 54632 (2006); 1-4

22. Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Muhvić-Urek, Miranda; Kovačević, Daniela; Frančišković, Tanja; Šimunović-Šoškić, Marica
The prevalence of temporomandibular disorders in war veterans with post-traumatic stress disorder
Military medicine (0026-4075) 171 (2006), 11; 1147-1149

23. Bralić, Marina; Muhvić Urek, Miranda; Stemberga, Valter; Golemac, Mijo; Jurković, Slaven; Borčić, Josipa; Braut, Alen; Tomac, Jelena
Cell Death and Cell Proliferation in Mouse Submandibular Gland during Early Post-irradiation Phase
Acta medica Okayama (0386-300X) 59 (2005), 4; 153-159

24. Muhvić Urek, Miranda; Bralić, Marina; Tomac, Jelena; Borčić, Josipa; Uhač, Ivone; Glažar, Irena; Antonić, Robert; Ferreri, Silvio
Early and late effects of X-irradiation on submandibular gland: A morphological study in mice
Archives of medical research (0188-4409) 36 (2005), 4; 339-343

25. Vučićević Boras, Vanja; Rogić, Dunja; Brailo, Vlaho; Vidović Juras, Danica; Glažar, Irena; Muhvić-Urek, Miranda
Sialochemistry in Patients with Oral Lichen Planus
Acta stomatologica Croatica (0001-7019) 45 (2011), 3; 184-189

26. Pezelj-Ribarić, Sonja; Gržetić, Nataša; Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Kuiš, Davor
Salivary flow rate before and after low level laser therapy
International magazine of laser dentistry (1616-6345) 2 (2010), 4; 6-8

27. Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Muhvić-Urek, Miranda; Reljić, Vedrana; Simonić-Kocijan, Sunčana; Gržić, Renata; Šimunović-Šoškić, Marica
Zvukovi u temporomandibularnom zglobu u bolesnika s tposlijetraumatskim stresnim poremećajem( Temporomandibular joint sounds in patients with posttraumatic stress disorder )
Medicina : glasilo Hrvatskoga lije� ni� koga zbora, Podru� nica Rijeka (0025-7729) 42 (2006), 4; 247-252

28. Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Muhvić Urek, Miranda; Blečić, Nataša; Gržić, Renata; Kovačević, Daniela
FUNKCIJA STOMATOGNATOG SUSTAVA U OBOLJELIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA
Acta Stomatologica Croatica (0001-7019) 38 (2004), 3; 157-167

29. Kovac, Zoran; Uhac, Ivone, Simunovic-Soskic, Marica; Muhvic-Urek, Miranda, Reljic, Vedrana; Kocijan, Willy
Posebnosti otiska u implantologiji( Particularities of impression in implantology )
Medicina : glasilo Hrvatskoga lije� ni� koga zbora, Podru� nica Rijeka (0025-7680) 42 (2006); 255-259

30. Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Jurčević, Marko; Kuiš, Davor; Prpić, Jelena; Mišković Ivana; Pezelj-Ribarić, Sonja
Razlika električnog potencijala i pH sline u pacijenata s erozivnim i neerozivnim oralnim lihen planusom( Electric potential difference and salivary pH in patients with erosive and non-erosive oral lichen planus )
Medicina-fluminesis (1847-6864) 50 (2014), 3; 317-324

31. Braut Alen , Kordic Dean, Glavicic Volovicic Snježana, Muhvic-Urek Miranda.
Teeth isotransplantation: clinical concept.
Bosnial Journal of Dental Medicine. 2014;1:123-8. 1 123-8

Znanstvene knjige

1.
Muhvić Urek, Miranda
Uloga sline u prevenciji karijesa i parodontalnih bolesti( Pole of saliva in the prevention of tooth decay and periodontal diseases )
Web knjižara - 2013.
2.
Muhvić Urek, Miranda
Oralna fokalna infekcija( Oral focal infection )
Medicinski fakultet u Rijeci - 2013.
3.
Antonić, Robert; Brekalo Pršo, Ivana; Glavičić, Snježana; Glažar, Irena; Ivančić Jokić, Nataša; Kuiš, Davor; Muhvić Urek, Miranda; Pezelj-Ribarić, Sonja; Šimunović-Šoškić, Marica
Oralno zdravlje uvjet za opće zdravlje( Oral health condition and general health )
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2013.
4.
Muhvić Urek, Miranda
Stomatološko liječenje pacijenata s bolestima mokraćnospolnog sustava( Dental treatment of patients with urogenital diseases )
Hrvatska komora dentalne medicine - 2012.
5.
Muhvić Urek, Miranda
Stomatološko liječenje pacijenata s bolestima limfnog sustava( Dental treatment of patients with diseases of lymphatic system )
Komora dentalne medicine - 2012.

Pozvana predavanja

1. Miranda Muhvić Urek
Pacijentov „put“ u slučaju potvrđene dijagnoze.
Simpozij „Uloga stomatologa u ranom otkrivanju karcinoma u usnoj šupljini“ Zagreb, Hrvatska - 7.4.2017.
2. Miranda Muhvić Urek
Extraintestinal manifestations and complications of IBD in oral mucosa
1st International Symposium of Adriatic Club for mucosal Immunology (ACMI) Novigrad, Croatoa 11 June 2016. - 11.6.2016.
3. Miranda Muhvić Urek
Liječenje bolesti oralne sluznice
Rijeka - 6.2.2015.
4. Miranda Muhvić Urek
Imunomodulatori i njihov značaj u dentalnoj medicini
Rijeka - 26.4.2014.
5. Miranda Muhvić Urek
suvremeni pristu u liječenju oralnih bolesti
Rijeka - 9.2.2013.
6. Miranda Muhvić Urek
Imunomodilatori u dentalnoj medicini
Rijeka
7. Muhvić-Urek Miranda
Sistemska faza parodontne terapije. Inicijalna parodontna terapija.
Rijeka
8. Muhvić Urek, Miranda
Suvremeni pristup u terapiji oralnih bolesti( New aspects in the treatment of oral deseases )
9. Muhvić Urek, Miranda
Lijekovi u dentalnoj medicini( Medications in dentistry )
10. Muhvić Urek, Miranda
Stomatološka priprema i liječenje bolesnika zračenih u području glave i vrata( Dental prevention and treatment procedure in patients irradiated in head and neck region )
11. Muhvić Urek, Miranda
Utjecaj pušenja na sustavno zdravlje( The effect of smoking on general health )
12. Muhvić Urek, Miranda
Dijagnostika i liječenje oralnih fokalnih infekcija( Oral focal infection - diagnostic procedure and treatment )
13. Muhvić Urek, Miranda
Oralni fokusi i njihov utjecaj na zdravlje organizma( Oral foci and their effect on general health )
14. Muhvić Urek, Miranda
Stomatološko liječenje onkoloških bolesnika - prikaz slučaja( Dental treatment of patients with cancer - a case report )

Kongresna priopćenja

1.
Muhvuć Urek, Miranda; Belušić Gobić, Margita; Zamolo, Gordana; Glažar, Irena; Dekanić, Andrea; Prpić, Jelena; Pezelj-Ribarić, Sonja
Oralne manifestacija von Reklinghausenove bolesti Poster prezentacija 9. Hrvatski međunarodni Quintessence kongres Zagreb - 17.10.2014.
2.
Palatinuš P, Srdoč I, Muhvić-Urek M
Herpes zoster of the trigeminal nerve- a case report. 2nd international dental students congress poster prezentacija 2nd international dental students congress. Rijeka, Htvatska
3.
Tomac-Stojmanović M, Muhvić-Urek M, Mijandrušić Sinčić B.
Oral pathology in inflammatory bowel disease: a case series. poster prezentacija 9. Hrvatski internistički kongres s međunarodnim sudjelovanjem. Opatija, Hrvatska
4.
Muhvić-Urek M, Kovačević-Pavičić D, Antonić R, Prpić J, Bonifačić I, Glažar I, Pezelj-Ribarić S.
Medications as risk factors for hyposalivation in the elderly. Oral Dis. 2016; 22 Suppl 22: 32. poster prezentacija THE 13th BIENNIAL EAOM CONGRESS Torino, Italija
5.
Glažar I, Prpić J, Pezelj-Ribarić, Muhvic-Urek M, Kovacevic-Pavicic D, Kuis D.
Candida colonization in blind and visually impaired persons. Oral Dis. 2016; 22 Suppl 22: 17. poster prezentacija THE 13th BIENNIAL EAOM CONGRESS Torino, Italija
6.
Palatinuš P, Vrbanec K, Muhvić-Urek M.
Šećerna bolest i oralno zdravlje. oralna prezentacija Sedmi studentski kongres Prehrana i klinička dijetoterapija s međunarodnim sudjelovanjem rijeka, Hrvatska
7.
Pezelj-Ribarić, Sonja; Peršić, Romana; Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Brekalo Pršo, Ivana
Burning mouth syndrome before and after treatmnet with low level laser therapy
8.
Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo, Ivana; Karlović, Ivana; Glažar, Irena; Blašković, Marko; Božović, Vanja; Muhvić-Urek, Miranda
Salivary Levels of TNF-alpha Cytokine of Patients with Oral Lichen Planus-A Preliminary Study
9.
Blečić, Nataša; Uhač, Ivone; Muhvić Urek, Miranda; Kovač, Zoran; Leović, Dinko; Vukšić-Mihaljević, Željka; Lisko, Dalibor
Mandibular movements in patients with masticatory myofascial pain dysfunction
10.
Muhvić Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Vukšić-Mihaljević, Željka; Leović, Dinko; Blečić, Nataša; Kovač, Zoran
Impact of Orofacial Pain on Daily Living in PTSD Patients
11.
Uhač, Ivone; Muhvić-Urek, Miranda; Kovač, Zoran; Leovic, Dinko; Vukšić-Mihaljević, Željka; Lisko, Dalibor
Mandibular movement in patients with masticatory myofascial pain dysfunction
12.
Kovač, Zoran; Uhač, Ivone; Girotto, Miljena; Kovačević, Daniela; Gržić, Renata; Muhvić-Urek, Miranda; Borčić, Josipa
THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPE OF OCCLUSION AND TMJ SOUNDS
13.
Muhvić-Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Blečić, Nataša; Kovač, Zoran; Šimunović-Šoškić, Marica, Antonić, Robert; Borčić, Josipa
THE INFLUENCE OF BRUXISM ON MANDIBULAR MOVEMENT
14.
Glažar, Irena; Boltižar, Mateja; Muhvić Urek, Miranda; Jurčević, Marko; Antonić, Robert; Pezelj-Ribarić, Sonja
Role of electrical potential on OLP exacerbation: a pilot study
15.
Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Jurčević, Marko; Prpić, Jelena; Borčić, Josipa; Pezelj-Ribarić, Sonja
Burning mouth syndrome in patients with different metal alloys
16.
Glažar, Irena; Peršić, Romana; Jurčević, Marija; Muhvić Urek, Miranda; Brekalo Pršo, Ivana; Pezelj-Ribarić, Sonja
Oral candidal colonization and oral candidiasis in the institutionalized and non-institutionalized elderly
17.
Muhvić-Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Vukšić-Mihaljević, Željka; Giacometti, Jasminka; Simonić Kocijan, Sunčana; Braut, Vedrana
The substance P and dopamine plasma levels in posttraumatic stress disorder patients with masticatory muscle pain
18.
Glažar, Irena; Pezelj-Ribarić, Sonja; Muhvić Urek, Miranda; Breklao Pršo, Ivana; Brumini, Gordana
Oral symptoms among institutionalized and non-institutionalized elderly
19.
Glažar, Irena; Pezelj-Ribarić, Sonja; Abram, Maja; Muhvić Urek, Miranda; Borčić, Josipa
Oral Candida species susceptibility to antimycotics in patients receiving head and neck radiotherapy
20.
Glažar, Irena; Mravak-Stipetić, Marinka; Blanuša, Maja; Muhvić Urek, Miranda; Živko-Babić, Jasenka
Correlation between pH and concentration of nickel and chromium in saliva
21.
Glažar, Irena; Abram, Maja; Pezelj-Ribarić, Sonja; Muhvić Urek, Miranda; Matica, Biserka
Antifungal resistance patterns among oral Candida species from patients receiving head and neck radiotherapy
22.
Reljić, Vedrana; Muhvić Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Leović, Dinko; Simonić-Kocijan, Sunčana
Chronic Orofacial Pain, Depression and PTSD Co-occur
23.
Muhvić-Urek, Miranda; Mravak-Stipetić, Marinka; Blanuša, Maja; Glažar, Irena; Pezelj-Ribarić, Sonja
Salivary nickel and chromium in patients with burning mouth syndrome
24.
Borčić, Josipa; Anić, Ivica; Smojver, Ivica; Miletić, Ivana; Muhvić Urek Miranda; Karlović, Zoran
Influence of occlusal contacts on stress distribution in two-rooted teeth restored with aesthetic endodontic posts
25.
Borčić, Josipa; Anić, Ivica; Ćatić, Amir; Šegović, Sanja; Muhvić Urek, Miranda; Uhač, Ivone
Finite element study of the glass fibre endodontic posts
26.
Glažar, Irena; Abram, Maja; Pezelj-Ribarić, Sonja; Tićac, Brigita; Muhvić Urek, Miranda; Maričić, Domagoj
Colonisation of oral cavity by Candida species
27.
Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Šimunović Šoškić, Marica; Antonić, Robert; Kovačević Pavičić, Daniela; Pezelj-Ribarić, Sonja
Oralni mukozitis uzrokovan zračenjem: prikaz slučaja( Radiation induced oral mucositis: case report )
28.
Mijandrušić Sinčić, Brankica; Barbarić, Irena; Licul, Vanja; Muhvić Urek, M; Glažar, I; Juretić, M; Lučin, Ksenija
Immunomodulators in the treatment of pyostomatitis vegetans: report of two cases.
29.
Muhvić Urek, Miranda
Stomatološka priprema i liječenje bolesnika zračenih u području glave i vrata( Dental prevention and treatment procedures in patients irradiated in head and neck region )
30.
Kovač, Zoran; Uhač, Ivone; Muhvić-Urek, Miranda; Simonić, Sunčana; Fugošić, Vesna; Braut, Vedrana
Oralno zdravlje kod bolesnika s multiplom sklerozom( Oral Health in Patients with Multiple Sclerosis )
31.
Uhač, Ivone; Muhvić-Urek, Miranda; Kovač, Zoran; Simonić-Kocijan, Sunčana; Braut, Vedrana; Fugošić, Vesna; Šimunović-Šoškić, Marica
Uporaba algometra o objektivizaciji orofacijalne boli mišićnog podrijetla( Determination of Muscle Originated Orofacial Pain Level By Using Algometer )
32.
Zoran Kovač, Tomislav Ćabov, Ivona Uhač, Marica Šimunović-Šoškić, Miranda Muhvić-Urek, Willy Kocijan
Implantoprotetska rehabilitacija u pacijenta na antikoagulantnoj terapiji( Implantoprosthetic Rehabilitation of a Patient On Anticoagulation Therapy )
33.
Borčić, Josipa; Antonić, Robert; Glažar, Irena; Muhvić Urek, Miranda; Ćatić, Amir; Petričević, Nikola
Stress distributin in different type of post and core
34.
Glažar, Irena; Pezelj-Ribarić, Sonja; Abram, Maja; Muhvić Urek, Miranda
Candida species susceptibility to fluconazole in patients with oral symptoms
35.
Muhvić-Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Vukšić-Mihaljević, Željka; Leović, Dinko; Kovač, Zoran; Matijević, Marko; Braut, Alen
Osjetljivost žvačnih mišića na pritisak u PTSP bolesnika
36.
Borčić, Josipa; Ćatić, Amir; Smojver, Ivica; Muhvić Urek, Miranda; Antonić, Robert; Petričević, Nikola
Stress distribution in tooth restored with post and core
37.
Simonić-Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Muhvić Urek, Miranda; Vikšić-Mihaljević, Željka; Leović, Dinko; Reljić, Vedrana
Dental and prosthodontic status in posttraumatic stress disorder patients
38.
Antonić, Robert; Šimunović Šoškić, Marica; Uhač, Ivone; Valentić Peruzović, Melita; Muhvić Urek, Miranda; Borčić, Josipa; Kovačević Pavičić, Daniela; Braut, Alen
Occlusal and Rest vertical dimension in dentate and prosthodontic patients
39.
Kovač, Zoran; Uhač, Ivone; Kovačević, Daniela; Blečić, Nataša; Gržić, Renata; Muhvić-Urek, Miranda
Prevalance of muscle disorders in multiple sclerosis patients.
40.
Muhvić-Urek, Miranda; Bralić, Marina; Ćurić, Stipica; Jonjić, Stipan; Pernjak Pugel, Ester; Tomac, Jelena
Apoptosis and proliferation in X-irradiated submandibular gland
41.
Muhvić-Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Vukšić-Mihaljević, Željka; Leović Dimko; Blečić, Nataša; Kovač, Zoran
Impact of orofacial pain on daily living in PTSD patients
42.
Glažar, Irena; Abram, Maja; Pezelj-Ribarić, Sonja; Tićac, Brigita; Muhvić Urek Miranda; Maričić, Domagoj
Oral yeast carriage in hospitalized patients under-going anti-cancer therapy
43.
Muhvić-Urek, Miranda; Borčić, Josipa; Uhač, Ivone; Pezelj-Ribarić, Sonja; Tomac, Jelena; Bralić, Marina; Glažar, Irena; Maričić, Domagoj
Degranulation of granular convoluted tube cells in mouse submandibular gland
44.
UHAČ, IVONE; BLEČIĆ, NATAŠA; KOVAČ, ZORAN; KOVAČEVIĆ, DANIELA; MUHVIC-UREK, MIRANDA; ŠIMUNOVIĆ-ŠOŠKIĆ, MARICA
Oral Health in War Veterans with Posttraumatic Stress Disorder
45.
Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Blečić, Nataša; Muhvić-Urek Miranda; Gržić, Renata; Mikić, Vlatka
Orofacial Pain and Posttraumatic Stress Disorder
46.
Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Blečić, Nataša; Muhvić-Urek, Miranda; Šimunović-Šoškić, Marica; Antonić, Robert
TMD Prelevance in War Veterans with PTSD
47.
Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Muhvić-Urek, Miranda; Blečić, Nataša
TMD Subtypes in War Veterans with PTSD
48.
Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Muhvić-Urek, Miranda; Blečić, Nataša; Gržić, Renata; Mikić, Vlatka
The influence of bruxism on temporomandibular joint sounds
49.
Kovač, Zoran; Uhač, Ivone; Muhvić-Urek, Miranda; Šimunović-Šoškić, Marica; Girotto, Miljena; Kovačević, Daniela
The Relation between Occlusion and Bruxims
50.
Muhvic Urek, Miranda; , Borčić, Josipa; Uhač, Ivone; Pezelj-Ribaric, Sonja; Ferreri, Silvio; Bralic, Marina; Tomac, Jelena; Kovač, Zoran; Delić, Zdravko
THE EFFECT OF X-IRRADIATION ON APOPTOSIS AND PROLIFERATION OF PARENCHYMAL CELL POPULATIONS IN MOUSE SUBMANDIBULAR GLAND
51.
Uhač, Ivone; Kovac, Zoran; Valentic-Peruzovic, Melita; Simunovic-Soskic, Marica; Muhvic-Urek, Miranda; Kovacevic, Daniela
Chronic Orofacial Pain in War Veterans with PTSD
52.
Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Muhvić-Urek, Miranda; Šimunović-Šoškić, Marica; Kovačević, Daniela; Girotto, Miljena
Muscle Palpation Tenderness in War Veterans with PTSD
53.
Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Muhvić-Urek, Miranda; Šimunović-Šoškić, Marica; Kovačević, Daniela; Girotto, Miljena
Self-reported Symptoms of TMD in War Veterans with PTSD
54.
Ferreri, Silvio; Legović, Mario; Borčić, Josipa; Muhvić-Urek, Miranda; Lauc, Tomislav
The Role of Arch Width in Late Lower Arch Crowding
55.
Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Šimunović, Marica; Muhvić, Miranda; Borčić, Josipa; Kovačević, Daniela
Kinesiographic Analysis of Dental Occlusion Morfology
56.
Mijandrušić-Sinčić, Brankica; Licul, Vanja; Muhvić-Urek, Miranda; Glažar, Irena; Juretić, Mirna; Lučin, Ksenija; Štimac, Davor
Pyostomatitis vegetans associated with inflammatory bowel disease : report of two cases
57.
Muhvić Urek, Miranda; Uhač, Ivone; Frančišković, Tanja; Giacometti, Jasminka; Milin, Čedomila; Braut, Alen; Borčić, Josipa; Glažar, Irena
Odnos razine tvari P i boli žvačnih mišića (The Relationship Between Plasma Substance P Level and Masticatory Muscle Pain in PTSD Patients)
58.
Antonić, Robert; Muhvić Urek, Miranda; Glažar, Irena; Šimunović Šoškić, Marica; Simonić Kocijan, Sunčana; Petričević, Nikola; Pezelj Ribarić, Sonja
Bol zuba zbog snižene vertikalne dimenzije i temporomandibularnog poremećaja - prikaz slučaja( Teeth pain due to reducted vertical dimension and temporomandibular disorder - a case report )

Znanstveni skupovi

1. 11.5.2017. -
5. međunarodni stručno-znanstveni simpozij Health for All?! "Zdravlje za sve?! Prvo riječ, pa onda lijek!" Rijeka, Hrvatska sudionik
2. 17.11.2016. - 19.11.2016.
15. Kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem Beograd, Srbija
3. -

Uredništva časopisa

1. 1.1.2016. - Sanamed

2. 1.1.2015. - Sanamed


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2007. - 1.1.2007.
specijalist oralni patolog
Stomatološka poliklinika Medicinskog fakulteta   rad u specijalističkoj ambulanti
2.
1.1.2007. -
specijalist oralni patolog
Klinika za dentalnu medicinu KBC Rijeka   rad u specijalističkoj ambulanti

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 20.3.2014. - Detalji
Svjetski dan oralnog zdravlja
Rijeka

Popularizacija znanosti

1. 19.9.2014. - Detalji
Najava Europskog dana oralnog zdravlja i mjeseca oralog zdravlja 2014.
Rijeka
2. - Detalji

Intervjui

1. - Detalji

Novinski članci

1. 1.1.2013. - Detalji
Vjesnik dentalne medicine
2. 1.1.2013. - Detalji
Vjesnik dentalne medicine
3. 1.1.2013. - Detalji
Vjesnik Dentalne medicine
4. 1.1.2013. - Detalji
Diabetes
5. 1.1.2012. - Detalji
Vjesnik dentalne medicine
6. 1.1.2012. - Detalji
Dentist
7. 1.1.2012. - Detalji
Vjesnik dentalne medicine
8. 1.1.2010. - Detalji
Vjesnik dentalne medicine
9. 1.1.2002. - Detalji
Medix
10. 1.1.2001. - Detalji
Medix
11. 1.1.2001. - Detalji
Medix
12. 1.1.2001. - Detalji
Medix
13. 1.1.2000. - Detalji
Medix

Medijski nastupi

1. 20.9.2014. - Detalji
Novi list
Rijeka