Dr. sc. (PhD) Dejan Miljenović

Ekonomski fakultet Katedra za ekonomiku poduzeća

prostorija : Ekonomski fakultet u Rijeci, Ivana Filipovića 4
e-pošta : dejan.miljenovic@efri.hr

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija
Google Scholar - Google znalac

Obrazovanje

1.5.2016. - 1.6.2016. Statistička radionica s primjerima u statističkom paketu ˝R˝ pod vodstvom prof. dr. sc. Wolfganga K. Härdlea s Humboldt Universität zu Berlin, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Humboldt Universität zu Berlin. svibanj–lipanj 2015. Humboldt Universität zu Berlin i Ekonomski fakultet u Rijeci
1.12.2014. - 15.7.2015. Svjedodžba o položenom pedagoško-psihološkom programu (s koeficijentom opterećenja polaznika od 60 ECTS bodova). Program pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja, Učiteljski fakultet u Zagrebu (s koeficijentom opterećenja polaznika od 60 ECTS bodova). Program je licenciran i akreditiran od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, 2015. Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet u Zagrebu
1.11.2013. - 12.11.2014. Svjedodžba o položenom pedagoško-psihološko i didaktično metodičkom obrazovanju (koeficijent opterećenja 60 ECTS bodova) Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja visokoškolskih nastavnika (s koeficijentom opterećenja polaznika od 60 ECTS bodova), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci u organizaciji Centra “Stjepan Matičević“ Sveučilišta u Zadru Centar “Stjepan Matičević“ Sveučilišta u Zadru i Ekonomski fakultet u Rijeci
30.9.2011. - 1.10.2011. Radionica iz napredne statistike ˝Statistical Analysis of Financial Data” u suradnji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Humboldt Universität zu Berlin u organizaciji prof. dr. sc. Saše Žikovića i prof. dr. sc. Wolfganga Karla Hardlea Humboldt Universität zu Berlin i Ekonomski fakultet u Rijeci
1.6.2010. - 1.7.2010. Tečaj na temu “Iskustva u znanstvenom istraživanju i pisanju disertacije u području društvenih znanosti“, Tehnički fakultet, Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, lipanj – srpanj 2010. Tehnički fakultet, Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci
1.11.2009. - 20.6.2016. doktor znanosti (dr. sc.) Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije Ekonomski fakultet u Rijeci
1.5.2009. - 1.10.2009. Statistika – program obrazovanja UniStat 1, 2 i 3: ˝Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika˝, Tehnički fakultet, Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, svibanj – lipanj, listopad 2009. Tehnički fakultet, Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2008. diplomirani ekonomist (dipl. oec.) Sveučilišni dodiplomski studij Ekonomski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2016. - Poslijedoktorand Održavanje vježbi, seminarskih sati i pismenih ispita sudjelujući u izvođenju kolegija na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju po ECTS sustavu. Aktivno sudjelovanje u znanstvenim i gospodarskim projektima, priprema i izvedba EU projektnih komponenti. Izdavačka djelatnost, sudjelovanje na znanstvenim skupovima, konferencijama te stručnim radionicama iz područja ekonomike poduzetništva, financija i menadžmenta. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka
1.1.2009. - 30.9.2016. Asistent u suradničkom zvanju Održavanje vježbi, seminarskih sati i pismenih ispita sudjelujući u izvođenju kolegija na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju po ECTS sustavu. Aktivno sudjelovanje u znanstvenim i gospodarskim projektima, priprema i izvedba EU projektnih komponenti. Sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, znanstveni istraživač na projektima MZOS-a. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet Rijeka
1.10.2006. - 1.9.2008. Pripravnik (redovita godišnja praksa) Pripravništvo u Odjelu financija i planiranja, Odjelu pravne službe i Odjelu komercijalnih poslova Trgovačko-ugostiteljsko poduzeće ˝Promet˝ d.d., Vrbovsko
- Pripravnik (dobrovoljni internship) Pripravništvo u logističkom menadžmentu i komercijalnim poslovima Gebruder Weiss - transport i logistika
- Dobrovoljno usavršavanje Rad na poslovima osiguranja (procjena i upravljanje rizicima, reosiguranja) Croatia Osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d i

Nagrade i priznanja

21.4.2017. Rektorova nagrada za nastavnu izvrsnost (na temelju dvogodišnje najbolje evaluacije izvedene nastave od strane studenata i najvećeg uzorka u evaluaciji)
1.4.2017. Najbolje ocijenjen poslijedoktorand u studentskoj evaluaciji kvalitete nastave i nastavnika za akademsku godinu 2016./2017. (najbolje ocjene za dva kolegija, od čega je najviša 4,96, a uz najviši ukupni odziv studenata na anketu od čak 70%)
15.2.2017. Potvrda Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Ekonomskog fakulteta Sveučiilšta u Rijeci za najbolje ocjenjenog nastavnika sukladno visokim rezultatima studentske evaluacije nastave i nastavnika
1.10.2016. Najbolje ocjenjen asistent u suradničkom zvanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci temeljem evaluacije kvalitete nastavnog procesa i rada nastavnika za akademsku godinu 2015./2016. s ocjenom 4,92 na najvećem uzorku/odazivu studenata u anketi
3.6.2016. Priznanje za najboljeg asistenta koje dodjeljuje Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci za akademsku godinu 2015./2016.
1.10.2014. Najviša ocjena dr. sc. Dejana Miljenovića u studentskoj anketi kvalitete nastavnika za akademsku godinu 2013./2014. (ocjena 4,41 uz najveći uzorak/odaziv studenata u anketi)
1.10.2007. Potvrda Ekonomskog fakulteta u Rijeci da student Dejan Miljenović spada među 10% najboljih studenata 4. godine sveučilišnog dodiplomskog studija
1.10.2006. Stipendija grada Vrbovskog za nadarene studente
1.10.2006. Potvrda Ekonomskog fakulteta u Rijeci da student Dejan Miljenović spada među 10% najboljih studenata 3. godine sveučilišnog dodiplomskog studija

Članstva

20.12.2016. - 24.3.2017. Glavni urednik časopisa ˝Eastern Journal of Economics and Finance˝ u izdanju Online Science Publishing (OSP), New York, United States of America, Ajman, United Arab Emirates
12.12.2016. - 24.3.2017. Član uredništva časopisa ˝Journal of Accounting & Marketing˝ u izdanju OMICS International, Los Angeles, SAD OMICS International, Los Angeles, SAD
1.10.2016. - 24.3.2017. Od akademske godine 2016./2017. dr. sc. Dejan Miljenović stalni je član Odbora za razvoj učenja na daljinu tzv. Distance Learning
1.1.2015. - 24.3.2017. Član Gospodarskog savjeta Grada Ogulina
1.1.2014. - 24.3.2017. Član projektno-izvršnog tima Centra za lokalni ekonomski razvoj (CLER)
1.1.2013. - 30.9.2016. Član Odbora za suradnju s gospodarstvom Ekonomskog fakulteta u Rijeci (pod vodstvom prodekana za suradnju s gospodarstvom prof. dr. sc. Ivana Frančiškovića
1.1.2012. - 24.3.2017. član Udruge profesionalnih računovođa sa sjedištem u Rijeci
1.10.2011. - 30.9.2016. Od akademske godine 2011./2012. dr. sc. Dejan Miljenović stalni je član Ureda za europske projekte pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci
1.1.2010. - 31.12.2012. Tajnik katedre za Ekonomiku poduzeća pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - 23.3.2017. • Fundementals of Entrepreneurship (akademska godina 2016./2017. do danas)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2016. - 23.3.2017. • Osnove menadžmenta malih i srednjih poduzeća (akademska godina 2016./2017. do danas)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2016. - 23.3.2017. • Menadžment malih i srednjih poduzeća (akademska godina 2016./2017. do danas)
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2016. - 23.3.2017. • Projektiranje organizacije (akademska godina 2016./2017. do danas)
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2015. - 23.3.2017. • Međunarodna osiguranja (akademska godina 2015./2016. do danas)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2015. - 23.3.2017. • Ekonomika osiguranja (akademska godina 2015./2016. do danas)
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2015. - 30.9.2016. • Tehnološka politika i konkurentnost (akademska godina 2015./2016.)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2015. - 30.9.2016. • Makroekonomija Europske unije (akademska godina 2015./2016.)
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2015. - 30.9.2016. • Marketing usluga (akademska godina 2015./2016. do danas)
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2014. - 30.9.2016. • Poslovna politika banaka (akademska godina 2014./2015. i 2015./2016.)
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2014. - 30.9.2015. • Upravljanje rizicima (akademska godina 2014./2015.)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2014. - 30.9.2015. • Risk Management (akademska godina 2014./2015.)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2014. - 30.9.2015. • Stručna praksa (akademska godina 2014./2015.)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2014. - 30.9.2015. • Stručna praksa (akademska godina 2014./2015.)
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.10.2013. - 30.9.2014. • Monetarna ekonomija (akademska godina 2014./2015.)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.1.2009. - 30.9.2014. • Analiza i planiranje (akademska godina 2008./2009. do 2014./2015.)
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 120
1.1.2009. - 30.9.2014. • Kontroling (akademska godina 2008./2009. – 2014./2015.)
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 45
1.1.2009. - 30.9.2014. • Revizija (akademska godina 2008./2009. – 2014./2015.)
Diplomski studij
Ekonomski fakultet Rijeka
asistent
Norma sati: 22,5

Osobni razvoj

1.5.2016. - 1.6.2016. Statistička radionica s primjerima u statističkom paketu ˝R˝ pod vodstvom prof. dr. sc. Wolfganga K. Härdlea s Humboldt Universität zu Berlin, u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Humboldt Universität zu Berlin. svibanj–lipanj 2015.


Norma sati:
1.12.2014. - 15.7.2015. Program pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja, Učiteljski fakultet u Zagrebu (s koeficijentom opterećenja polaznika od 60 ECTS bodova). Program je licenciran i akreditiran od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, 2015.


Norma sati: 60 ECTS
1.11.2013. - 12.11.2014. Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja visokoškolskih nastavnika (s koeficijentom opterećenja polaznika od 60 ECTS bodova)


Norma sati: 60 ECTS
30.9.2011. - 1.10.2011. Radionica iz napredne statistike ˝Statistical Analysis of Financial Data” u suradnji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Humboldt Universität zu Berlin u organizaciji prof. dr. sc. Saše Žikovića i prof. dr. sc. Wolfganga Karla Hardlea


Norma sati:
1.6.2010. - 1.7.2010. Tečaj na temu “Iskustva u znanstvenom istraživanju i pisanju disertacije u području društvenih znanosti“, Tehnički fakultet, Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, lipanj – srpanj 2010.


Norma sati:
1.11.2009. - 20.6.2016. Poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i poslovne ekonomije


Norma sati: 180 ECTS
1.5.2009. - 1.10.2009. Statistika – program obrazovanja UniStat 1, 2 i 3: ˝Primjena statističkih metoda u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika˝, Tehnički fakultet, Akademija informatičkih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, svibanj – lipanj, listopad 2009.


Norma sati:

Obrazovni projekti

1.10.2016. - 24.3.2017. Obrazovni program cjeloživotnog učenja - Osnovni i napredni modul

Financiranje:
1.10.2016. - 24.3.2017. Program Učenja na daljinu ˝Distance learning˝

Financiranje:
1.1.2013. - 31.12.2015. EU projekt ˝Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih˝; tzv. EnterYOUTH unutar operativnog programa Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) Slovenija-Hrvatska 2007.-2015. godine - vođenje radionica za stjecanje poduzetničkih vještina mladih i nezaposlenih

Financiranje:
15.7.2011. - 15.7.2016. ˝Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice EU (dosadašnji projekt u potpori MZOS-a, šifra projekta: 13.02.1.2.03) - obrazovne radionice za studente

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Miljenović, Dejan
Smjernice i standardi nefinancijskog izvještavanja
Računovodstvo, revizija i financije XXVI 42-48 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822785

2. Miljenović, Dejan
Analiza nefinancijskih pokazatelja
Računovodstvo, revizija i financije XXVI 208-210 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=828705

3. Kutnjak, Goran ; Grčić Fabić, Mirjana ; Miljenović, Dejan
Corruption in Croatian Society and Entrepreneurship
768-777 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=821348

4. Kutnjak, Goran; Fabić, Mirjana Grčić; Miljenović, Dejan;
Corruption in Croatian Society and Entrepreneurship
5. Međunarodni znanstveni simpozij" Gospodarstvo istočne Hrvatske–vizija i razvoj" - 2016.

5. Miljenović, Dejan;
DEVELOPMENT OF THE STANDARDISED REPORTING MODEL ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
- 2016.

6. Miljenović, Dejan;
Guideliness and standards of non-financial reporting
Računovodstvo, revizija i financije 26 42-48 - 2016.

7. Kutnjak, Goran ; Miljenović, Dejan ; Stilin, Žarko
Crisis Phenomena in the Republic of Croatia – as a Social, Economic and Political Process
Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Vol.6, No.6, Supplement 5, December 2015, Rome – Italy 6 383-393 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=793210

8. Miljenović, Dejan ; Kutnjak, Goran ; Stilin, Žarko
Application Possibilities of Non-financial Reporting Guidelines
127-134 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788467

9. Miljenović, Dejan; Kutnjak, Goran; Stilin, Žarko;
Application Possibilities Of Non-Financial Reporting Guidelines
Economy & Business Journal 9 127-134 - 2015.

10. Kutnjak, Goran; Miljenović, Dejan; Stilin, Žarko;
Crisis Phenomena in the Republic of Croatia–as a Social, Economic and Political Process
Mediterranean Journal of Social Sciences 6 383 - 2015.

11. Kutnjak, Goran ; Miljenović, Dejan ; Radović, Matija
Defining Financial Strategies of an Enterprise at Times of Crisis
Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing , Vol. 5, No. 19, Rome – Italy, kolovoz 2014. 5 553-563 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=748273

12. Kutnjak, Goran ; Miljenović, Dejan ; Radović, Matija
Utjecaj poslovnih ciklusa i očekivanja na financijsku strategiju poduzeća
331-339 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=748278

13. Kutnjak, Goran ; Miljenović, Dejan ; Radović, Matija
Women in the turn of contemporary social change
1154-1165 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=748274

14. Kutnjak, Goran; Miljenović, Dejan; Radović, Matija;
Women In The Turn Of Contemporary Social Change
Economy & Business Journal 8 1154-1165 - 2014.

15. Kutnjak, Goran; Miljenović, Dejan; Radović, Matija;
Defining Financial Strategies of an Enterprise at Times of Crisis
Mediterranean Journal of Social Sciences 5 553 - 2014.

16. Kutnjak, Goran; Miljenović, Dejan; Radović, Matija;
The impact of business cycles and expectations of the financial strategy of the company
4th International Conference «Vallis Aurea»-focus on Regional and Innovation Development - 2014.

17. Kutnjak, Goran ; Radović, Matija ; Miljenović, Dejan
Implications of a Crisis on Small Businesses in The European Union and Republic of Croatia
Chinese Business Review ; David Pulishing Company, Illinois, USA 12 172-185 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644487

18. Kutnjak, Goran ; Radović, Matija ; Miljenović, Dejan
An Economic Paradox - Society Development through not Employing Young People?
407-417 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644490

19. Kutnjak, Goran; Radović, Matija; Miljenović, Dejan;
An Economic Paradox-Society Development through not Employing Young People?
12th International Symposium «Economy & Business» - 2013.

20. Kutnjak, Goran; Radović, Matija; Miljenović, Dejan
Implications of the Crisis on Small Businesses in The European Union and Republic of Croatia
Chinese Business Review ; David Pulishing Company, Illinois, USA (1537-1506) 12 (2013), 3; 172-185

21. Kutnjak, Goran; Radović, Matija; Miljenović, Dejan
An Economic Paradox - Society Development through not Employing Young People?
Journal of International Scientific Publication «Economy & Business» / Renata Novakova, Slovakia (ur.). - Sunny Beach, Bulgaria : Info Invest Ltd , 2013. 407-417.

Znanstvene knjige

1.
Prohaska, Zdenko; Maradin, Dario; Miljenović, Dejan;
EFFICIENCY EVALUATION OF WIND POWER COMPANIES WITH EMPHASIS ON FINANCIAL RESULT
- 2015.
2.
Miljenović, Dejan; Maradin, Dario; Prohaska, Zdenko;
Corporate Social Responsibility and Financial Sustainability
- 2015.

Znanstveni projekti

1. 1.9.2015. - 31.8.2018.
LIFE Clim´Foot: ˝Upravljanje klimom: Provedba javnih politika za izračun i smanjenje ugljikovog otiska poslovnih subjekata” (2015. - 2018.); Koordinator; Energetski institut ˝Hrvoje Požar˝ (EIHP); 1.471.767 EUR (60% sufinancirano - LIFE program) EIHP: 149.017 EUR (97.310 EUR ili 65,3% sufinancirano - LIFE program);
2. 12.3.2014. - 9.4.2018.
Strategija korporacije - sadašnja budućnost (Traganje za mogućnostima rasta u Republici Hrvatskoj); Član - Istraživač; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ; https://www.efri.uniri.hr/hr/strategija_korporacije_%E2%80%93_sadasnja_buducnost_traganje_za_mogucnostima_rasta_poduzeca_u_republici_hrvatskoj_profdrsc_ivan_mencer/242/110
3. 1.1.2013. - 31.12.2015.
Projekt Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Grada Rijeke pod nazivom EnterYOUTH: ˝Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih˝; Suradnik u realizaciji projekta; Operativni program Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) Slovenija-Hrvatska 2007.; ;
4. 15.7.2011. - 15.7.2016.
˝Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice EU (dosadašnji projekt u potpori MZOS-a, šifra projekta: 13.02.1.2.03); Kreator i voditelj radionica; MZOS; ;
5. 1.3.2009. - 31.12.2012.
“Korporativno upravljanje i poslovna uspješnost“ (šifra projekta: 081-0000000-1280); Istraživač na projektu; MZOS; ;

Znanstveni skupovi

1. 2.6.2016. - 4.6.2016.
5. Međunarodni znanstveni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i razvoj" / Mašek Tonković, Anka (ur.). - Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku , 2016. Osijek Izlagač
2. 1.9.2015. - 5.9.2015.
14th International Symposium «Economy & Business» Elenite, Bugarska Izlagač
3. 18.9.2014. - 20.9.2014.
4th International Conference «Vallis Aurea» - focus on Regional and Innovation Development Požega Izlagač
4. 1.9.2014. - 5.9.2014.
13th International Symposium «Economy & Business» Elenite, Bugarska Izlagač
5. 1.9.2013. - 5.9.2013.
12th International Symposium «Economy & Business» Sunny Beach, Bugarska Izlagač

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2013. - 31.12.2015.
EnterYOUTH: ˝Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih˝
Operativni program Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) Slovenija-Hrvatska 2007. - Ekonomski fakultet u Rijeci i Grad Rijeka  
Suradnik u realizaciji projekta Ekonomskog fakulteta u Rijeci i Grada Rijeke pod nazivom EnterYOUTH: ˝Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih˝ a koji se ostvaruje unutar operativnog programa Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA) Slovenija-Hrvatska 2007.
2.
-
˝Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice EU (dosadašnji projekt u potpori MZOS-a, šifra projekta: 13.02.1.2.03)
MZOS i Ekonomski fakultet u Rijeci  
Sudjeluje kao kreator i redoviti voditelj međunarodne radionice Ljetne škole Ekonomskog fakulteta u Rijeci pod nazivom “Društveno odgovorno poslovanje u europskom poslovnom kontekstu“ koja se organizira u okviru navedenog projekta od 2011. godine do danas
3.
-
“Korporativno upravljanje i poslovna uspješnost“ (šifra projekta: 081-0000000-1280)
MZOS i Ekonomski fakultet u Rijeci  
istraživač na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom “Korporativno upravljanje i poslovna uspješnost“ (šifra projekta: 081-0000000-1280)

Stručna aktivnost

1.
20.12.2016. - 24.3.2017.
Glavni urednik časopisa ˝Eastern Journal of Economics and Finance˝ u izdanju Online Science Publishing (OSP), New York, USA, Ajman, UAE
Online Science Publishing (OSP), New York, United States of America, Ajman, United Arab Emirates   Glavni urednik
2.
12.12.2016. - 24.3.2017.
Član uredništva časopisa ˝Journal of Accounting & Marketing˝ u izdanju OMICS International, Los Angeles, SAD
OMICS International, Los Angeles, SAD   Urednik
3.
1.5.2016. - 24.3.2017.
Redoviti suradnik i autor članaka u časopisu za financijska i računovodstvena pitanja ˝Računovodstvo, revizija i financije˝ - RRiF
RRiF-plus d.o.o., Zagreb   Redoviti suradnik

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.10.2016. - 24.3.2017. - Član
Ekonomski fakultet u Rijeci/Odbor za razvoj učenja na daljinu (Distance Learning)
2. 1.10.2014. - 30.9.2015. - Stručni koordinator
Ekonomski fakultet u Rijeci/Ured za razvoj karijera
3. 1.1.2013. - 30.9.2016. - Član
Ekonomski fakultet u Rijeci/Odbor za suradnju s gospodarstvom
4. 1.10.2011. - 30.9.2016. - Član
Ekonomski fakultet u Rijeci/Ured za europske projekte
5. 1.1.2010. - 31.12.2012. - Tajnik/član
Ekonomski fakulte u Rijeci/Tajnik i član katedre za Ekonomiku poduzeća