Hana Paleka mag.oec.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Zavod za financije

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Hana Paleka

Obrazovanje

- Gimnazijska maturantica Jezični smjer Prva sušačka hrvatska gimnazija
- Sveučilišna prvostupnica ekonomije (univ. bacc. oec.) Preddiplomski studij - menadžment događaja i slobodnog vremena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
- Magistra ekonomije (mag.oec.) Diplomski studij - menadžment događaja i slobodnog vremena Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Nagrade i priznanja

Dekanova semestralna nagrada
Dekanova semestralna nagrada
Dekanova semestralna nagrada
Dekanova semestralna nagrada
Dekanova semestralna nagrada
Dekanova godišnja pohvala
Dekanova godišnja pohvala
Deaknova godišnja pohvala

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Hodžić, Sabina ; Paleka, Hana
Health Tourism in the European Union: Financial Effects and Future Prospects // International Conference of the School of Economics and Business in Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2018.


Stručna djelatnost