Nina Grgurić Čop

Ekonomski fakultet Katedra za marketing

Radno iskustvo

1.3.2018. - Asistent Ekonomski fakultet u Rijeci