Vesna Fugošić

Medicinski fakultet Katedra za stomatološku protetiku

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar

Obrazovanje

1.1.2007. - 1.1.2010. specijalist stomatološke protetike Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1997. - 1.1.2002. doktor dentalne medicine Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1996. - 1.1.2002. doktor medicine Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2010. - specijalist stomatološke protetike KBC Rijeka
1.1.2006. - asistent Medicinski fakultet, Studij dentalne medicine, Sveučilište u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2005. doktor dentalne medicine Stomatološka poliklinika RIDENT, Rijeka
1.1.2003. - 1.1.2004. stažist-doktor dentalne medicineo obavljanje pripravničkog staža Dom zdravlja Krk
1.1.2002. - 1.1.2003. stažist-doktor medicine obavljanje pripravničkog staža Dom zdravlja Krk

Nagrade i priznanja

13.10.2010. Pohvalnica za najviše obrađenih naziva u stomatološkoj terminoloških bazi projekta HRSTON

Članstva

- HDSP
- HKDM
- HLK

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Klinička mobilna protetika

Studij dentalne medicine, Medicinski faklultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Pretklinička mobilna protetika

Studij dentalne medicine, Medicinski faklultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Obrazovni projekti

1.1.2010. - HRSTON

Financiranje:
- Etiopatogeneza orofacijalne boli 062-0650446-0403

Financiranje: Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa
- Zdravlje stomatognatog sustava žena u različitim fazama reproduktivne dobi 062-0650446-0498

Financiranje: Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa

Izdavaštvo

1.1.2010. - Adhezivno cementirani keramički nadomjesci u prednjoj denticiji. Biomimetski pristup.

Financiranje: Media ogled d.o.o.
1.1.2010. - Stomatološko nazivlje

Financiranje: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Simonić-Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Braut, Vedrana; Kovač, Zoran; Kovačević Pavičić, Daniela; Fugošić, Vesna; Urek Muhvić, Miranda
Influence of chronic stress and oclusal interference on masseter muscle pain in rat
Collegium antropologicum (0350-6134) 33 (2009), 3; 863-866

2. Braut, Vedrana; Ćatović, Adnan; Fugošić, Vesna
Atraumatski prikaz granice preparacije za bezmetalne protetske nadomjestke
Medix : specijalizirani medicinski dvomjesečnik (1331-3002) XV (2009), 82; 202-205

3. Uhač, Ivone; Tariba, Petra; Kovač, Zoran; Simonić Kocijan, Sunčana; Lajnert, Vlatka; Fugošić Mesić, Vesna; Kuiš, Davor; Braut, Vedrana
Masticatory Muscle and Temporomandibular Joint Pain in Croatian War Veterans with Posttraumatic Stress Disorder
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), 4; 1161-1166

4. Bago, Ivona; Ćatović, Adnan; Fugošić, Vesna
Gubitak tvrdih zubnih tkiva uzrokovan oralnim parafunkcijama
Medix (1331-3002) 79 (2008); 172-176

5. Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Fugošić Vesna
Implantoprotetsko zbrinjavanje nedostajećeg gornjeg sjekutića( Implant suported terapy of missing incizor )
Medix (1331-3002) 14 (2008), 78;

6. Antonić, Robert; Kovačević Pavičić, Daniela; Borčić, Josipa; Mikić, Vlatka; Fugošić, Vesna; Petričević, Nikola
Protetsko liječenje preciznim pričvrstcima( Prosthetic treatment with precision attachment )
Medicina (0025-7680) 42 (2006); 269-273

7. Mikić, Vlatka; Gržić, Renata; Kovačević Pavičić, Daniela; Antonić, Robert; Fugošić, Vesna
Etiologija temporomandibularnih poremećaja( Etiology of temporomandibular disorder )
Medicina (0025-7680) 42 (2006); 237-242

8. Ivančić Jokić, Nataša; Bakarčić, Danko; Fugošić, Vesna; Majstorović, Martina; Škrinjarić, Ilija
Dental trauma in children and young adults visiting a University Dental Clinic
Dental Traumatology (1600-4469) 25 (2009), 1; 84-87

9. Kovačević Pavičić, Daniela; Delić, Zdravko; Lajnert, Vlatka; Fugosić, Vesna; Simonić Kocijan, Sunčana; Buković, Dino
Changes of alveolar bone density around the abutment teeth in patients wearing removable partial dentures depending on Kennedy classification
Collegium antropologicum (0350-6134) 33 (2009), 4; 1349-1352

10. Simonić Kocijan, Sunčana; Uhač, Ivone; Tariba, Petra; Fugošić, Vesna; Kovačević Pavičić, Daniela; Lajnert, Vlatka; Braut, Vedrana
Alterations in the Masseter Muscle and Plasma IL-6 Level Following Experimentally Induced Occlusal Interference and Chronic Stress – A Study in Rats
Collegium antropologicum (0350-6134) 36 (2012), 2; 651-655

11. Lajnert, Vlatka; Frančišković, Tanja; Gržić, Renata; Kovačević Pavičić, Daniela; Bakarčić, Danko; Buković, Dino; Čelebić, Asja; Braut, Vedrana; Fugošić, Vesna
Depression, somatization and anxiety in female patients with temporomandibular disorder (TMD)
Collegium antropologicum (0350-6134) 34 (2010), 4; 1415-1419

Znanstvene knjige

1. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Prof.dr.sc. Ivone Uhač,dr.med.dent.
Adhezivno cementirani keramički nadomjesci u prednjoj denticiji. Biomimetski pristup.
Media ogled d.o.o. Zagreb - 2010.

Kongresna priopćenja

1.
Simonić Kocijan, Sunčana; Mikic, Vlatka; Fugošić, Vesna; Gržić, Renata; Kovačević Pavičić, Daniela; Bakarčić, Danko; Horvat, Jelena
Emocionalni profil pacijenata s temporomandibularnom disfunkcijom
2.
Ćelić, Robert; Fugošić, Vesna; Braut, Vedrana
Usporedba ponovljivosti metoda registracije centrične relacije( Comparison of the replicability of centric relation registration methods )
3.
Simonić-Kocijan, Sunčana; Mikić, Vlatka; Fugošić, Vesna; Kovačević Pavičić, Daniela; Bakarčić, Danko; Horvat, Jelena
Emotional Profile of Patients with Temporomandibular Dysfunction
4.
Izrada dugotrajnih privremenih restauracija Telio CAD-om (prikaz slucaja) Zoran Kovac, Ivone Uhac, Vesna Fugosic, Petra Tariba, Suncana Simonic-Kocijan
Izrada dugotrajnih privremenih restauracija Telio CAD-om (prikaz slucaja)( Long lasting prpvisional Telio CAD restorations(case report) )
5.
Tariba, Petra; Uhač, Ivone; Kovač, Zoran; Fugošić, Vesna; Simonić-Kocijan, Sunčana; Lajnert, Vlatka.
Rekonstrukcija pojedinačnog zuba izvanstandardnim oblikom potpuno keramičkog fiksnog protetskog nadomjestka( Reconstruction of a single tooth completely non-standard form of ceramic fixed prosthetic restoration )
6.
Bago, Ivona; Badel, Tomislav; Fugošić, Vesna; Kern, Josipa; Kraljević Šimunković Sonja
Students' knowledge related to temporomandibular disorders from the view of gerodontology
7.
Vedrana Braut, Vesna Fugosic, Ivone Uhac, Zoran Kovac, Suncana Simonic-Kocijan, Petra Tariba, Vlatka Lajnert
Estetska kompatibilnost dvaju različitih materijala korištenih u rekonstrukciji bezmetalnim protetskim nadomjestcima( Aesthetic Compatibility Between Two Different Types of Metal Free Restorations. A case report. )
8.
Lajnert, Vlatka; Gržić, Renata; Kovačević Pavičić, Danijela; Badel, Tomislav; Fugošić, Vesna; Antonić, Robert
Emotional profile of patients with temporomandibular disorders( Emotional profile of patients with temporomandibular disorders )
9.
Braut, Vedrana; Ardu, Stefano; Uhač, Ivone; Simonić-Kocijan, Sunčana; Fugošić, Vesna; Krejci, Ivo
Influence of Mechanical Degradation on Surface Gloss of Composite Resin Materials
10.
Uhač, Ivone; Muhvić-Urek, Miranda; Kovač, Zoran; Simonić-Kocijan, Sunčana; Braut, Vedrana; Fugošić, Vesna; Šimunović-Šoškić, Marica
Uporaba algometra o objektivizaciji orofacijalne boli mišićnog podrijetla( Determination of Muscle Originated Orofacial Pain Level By Using Algometer )
11.
Fugosić, Vesna; Bakarčić, Danko; Mikić, Vlatka; Ivancic Jokic, Nataša; Grzić, Renata
Caries expirience in children with disabilities compared to healthy children
12.
Kovač, Zoran; Uhač, Ivone; Muhvić-Urek, Miranda; Simonić, Sunčana; Fugošić, Vesna; Braut, Vedrana
Oralno zdravlje kod bolesnika s multiplom sklerozom( Oral Health in Patients with Multiple Sclerosis )
13.
Antonić, Robert; Fugosic, Vesna; Petričević, Nikola; Borčić, Josipa
Mjerenje slobodnog interokluzijskog prostora kod ozubljenih i protetski zbrinutih pacijenata

Znanstveni projekti

1. 1.1.2010. -
Stomatološko nazivlje HRSTON; suradnik; ; ;
2. 1.1.2007. -
Etiopatogeneza orofacijalne boli; suradnik; Ministartsvo znanosti, obrazovanja i športa; ;
3. 1.1.2003. - 1.1.2008.
Zdravlje stomatognatog sustava u žena u različitim fazama reproduktivne dobi; suradnik; Ministartsvo znanosti, obrazovanja i športa; ;

Stručna djelatnost