Antonija Kranjec mag.math

Ekonomski fakultet Katedra za kvantitativnu ekonomiju

e-pošta : antonija.kranjec@efri.hr
telefon : (051) 355 - 140
prostorija : Ekonomski fakultet, kabinet 89Obrazovanje

- Magistar matematike Diplomski studij - Diskretna matematika i primjene Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci
- Prvostupnik matematike Preddiplomski studij matematike Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

- Projektant programer Billing ciklus za telekomunikacijske tvrtke (mjesečne obrade, održavanje i unapređenje sustava, analize podataka) Multicom d.o.o.
- Asistent Izvođenje i priprema nastave te istraživački rad. Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Nagrade i priznanja

Diplomirala s velikom pohvalom (magna cum laude) – prosječna ocjena: 87.4%
Završila sa velikom pohvalom (magna cum laude) – prosječna ocjena: 80%

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Matematika
Preddiplomski studij - smjer Ekonomija, Poslovna ekonomija
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
asistent
Norma sati: 30
- Mathematics
Preddiplomski studij na engleskom jeziku - International business
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
asistent
Norma sati: 30
- Matematička analiza za ekonomiste
Preddiplomski studij (izvanredni) - Ekonomija, Poslovna ekonomija
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
asistent
Norma sati: 5
- Matematika
Preddiplomski studij (izvanredni) - Ekonomija, Poslovna ekonomija
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
asistent
Norma sati: 10

Osobni razvoj

- Ekonometrijske metode u financijama (Data panels in Stata)


Norma sati: 10
- Ekonometrijske metode u financijama (Time Series in Stata)


Norma sati: 10
- Applied Econometrics


Norma sati: 35

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. - Festival znanosti
Studenti za studente - "Neke metode analize vremenskih nizova"
Rijeka