Maša Plešković

Filozofski fakultet Odsjek za anglistiku

e-pošta : masa.pleskovic@uniri.hrObrazovanje

- profesor hrvatskog jezika i književnosti Hrvatski jezik i književnost Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- doktorica znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja filologije Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

- asistentica Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku
- profesorica hrvatskoga jezika Škola stranih jezika Sputnik, Zagreb
- lektorica hrvatskoga jezika Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), Filozofski fakultet
- lektorica hrvatskoga jezika Sveučilište u Bologni (Italija), MIREES - Interdisciplinary Master’s in East European Research and Studies
- lektorica hrvatskoga jezika Sveučilište u Padovi (Italija), Filozofski fakultet
- lektorica hrvatskoga jezika Sveučilište u Firenci (Italija), Filozofski fakultet
- knjižničarka Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka
- profesorica hrvatskoga jezika i književnosti Ugostiteljska škola, Opatija

Članstva

- Bilingualism Matters @Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;
Between elitism and democratisation: the standard language in academic community
Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjeju lingvistiku - 2014.

2. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;
" Who did you call a missus?!"–or a look at a (pragma) linguistic problem in modern Croatian
Jezik i informacija-Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku - 2013.

3. Matešić, Mihaela; Plešković, Maša;
Mr and Mrs from opposition into apposition-on the pragmatics of addressing in Croatian.
5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika - 2012.

4. Košuta, Nataša; Plešković, Maša;
Kulturspezifische Elemente in Lehrwerken für Kroatisch als Zweit-und Fremdsprache
Peti hrvatski slavistički kongres - 2012.

5. Hadži, Vesna Požgaj; Plešković, Maša; Čužić, Tomislav;
Croatian with or without grammar
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 13 177-200 - 2011.

6. Hadži, Vesna Požgaj; Bulc, Tatjana Balažic; Plešković, Maša; Benjak, Mirjana;
Communicating Culture–Cultural Elements in Foreign Language Teaching
Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe - 2010.

7. Hadži, Vesna Požgaj; Plešković, Maša; Ćužić, Tomislav; Bulc, Tatjana Balažic;
Verb Morphology in Textbooks for Croatian as a Foreign Language
Sarajevski filološki susreti I - 2010.

8. Plešković, Maša;
Motivacija studentata ljubljanskoga sveučilišta za studij južnoslavenskih jezika
Srpski kao strani jezik u teroiji i praksi 229-237 - 2010.

Znanstveni projekti

1. -
AThEME - Advancing the European Multilingual Experience; asistentica; Europska Unija; ; https://www.atheme.eu

Znanstveni skupovi

1. 23.6.2019. - 28.8.2019.
International Symposium on Bilingualism: The Next Generation Edmonton, Kanada suautor
2. 31.1.2019. -
AThEME Final Conference „Multilingualism Across the Lifespan: Opportunities and Challenges for the European Citizen“ Bruxelles, Belgija suautor i izlagač
3. 7.9.2018. -
Bilingualism Matters First Research Symposium Edinburgh, UK suautor i izlagač
4. 8.6.2018. - 10.6.2018.
CLARC „Perspektive jezične raznolikosti” Rijeka suautor i izlagač
5. 24.4.2015. - 26.4.2015.
XXIX. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja” Zadar suautor i izlagač
6. 18.4.2013. - 20.4.2013.
XXVII međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću” Dubrovnik suautor
7. 11.5.2012. - 13.5.2012.
XXVI međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku HDPL „Jezik ako informacija” Zagreb suautor i izlagač
8. 27.11.2010. -
Međunarodni znanstveni skup Filološka istraživanja danas FID Beograd suautor i izlagač
9. 22.10.2010. - 24.10.2010.
Srpski kao strani jezik Beograd autor i izlagač
10. 7.9.2010. - 10.10.2010.
Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka suautor i izlagač
11. 14.5.2010. - 15.5.2010.
Međunarodni suradni skup: Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe Skoplje suautor i izlagač

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
10.7.2015. - 11.7.2015.
Predavanje: Surogat ili o komunikacijskim strategijama u srodnim jezicima
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH   Predavač
2.
5.7.2012. - 6.7.2012.
Predavanje: Gospodin i gospođa iz opozicije u apoziciju ili o pragmatici oslovljavanja u hrvatskome jeziku
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH   Suautor i predavač
3.
5.7.2012. - 6.7.2012.
Okrugli stol: Hrvatska traži lektora
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH   Voditeljica
4.
8.7.2011. - 9.7.2011.
Svirači se ne trude uzalud
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH   Suautor i predavač
5.
8.7.2011. - 9.7.2011.
Radionica: Mi o društvu, društvo pred vratima
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH   Suautor i predavač
6.
9.7.2010. - 10.7.2010.
Radionica: Jabuke i kruške ili kako razvijati interkulturnu kompetenciju
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga SIH   Suautor i predavač
7.
-
Predavanje: Istraživanje fijumanskoga dijalekta: izazovi, rezultati i preporuke za očuvanje
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Centar za jezična istraživanja   Predavač
8.
-
Predavanje: Fijumanski dijalekt: očuvanje ili napuštanje jezika?
Završni sastanak suradnika i dionika na projektu AThEME u Hrvatskoj   Suautor

Javno djelovanje

Intervjui

1. 2.4.2019. - Dialetto fiumano: stimolarlo affinche' scompaia
La Voce del Popolo
Rijeka

Medijski nastupi

1. - „Jezik i predrasude“
HRT - HR 1