Dr. sc. Goran Bilogrivić docent

Filozofski fakultet Odsjek za povijest

prostorija : F-438
e-pošta : goran.bilogrivic@uniri.hr
telefon : +385 51 265 732
konzultacije : UTO 12.30 - 13.30; ČET 11.00 - 12-00 h

Obrazovanje

20.3.2017. - 13.4.2017. Istraživačka stipendija COST Short Term Research Mission, Action TD1406-Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) Universita degli Studi di Padova, Dipartimento dei beni culturali: Archeologia, storia dell'arte, dell cinema e della musica
30.10.2016. - 20.11.2016. Istraživačka stipendija COST Short Term Research Mission, Action TD1406-Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB) Universita degli Studi di Padova, Dipartimento dei beni culturali: Archeologia, storia dell'arte, dell cinema e della musica
2.12.2008. - 24.2.2016. Doktor humanističkih znanosti Poslijediplomski doktorski studij medievistike Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7.10.2005. - 28.4.2011. Modul "Norveška i Skandinavija" Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
16.7.2003. - 13.10.2008. Diplomirani arheolog Arheologija Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.11.2017. - Docent Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.3.2010. - 29.2.2016. Znanstveni novak - asistent Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Bilogrivić, Goran
Borna, dux Guduscanorum - Local Groups and Imperial Authority on the Carolingian Southeastern Frontier
Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 25 170-176 - 2019.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=1005277

2. Bilogrivić, Goran
Uloga crkvenog namještaja u komuniciranju identiteta u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 111 331-382 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=986808

3. Bilogrivić, Goran
Urne, Slaveni i Hrvati. O paljevinskim grobovima i doseobi u 7. stoljeću
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 36 1-17 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=998592

4. Gian Pietro Brogiolo, Alexandra Chavarría Arnau, Federico Giacomello, Miljenko Jurković, Goran Bilogrivić
The Late Antique Church of Saint Lawrence, Banjol (Island of Rab, Croatia) – Results of the First Two Archaeological Campaigns (2015-2016)
Hortus artium medievalium : journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages 23 666-673 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880716

5. Gračanin, Hrvoje ; Bilogrivić, Goran
Siscia in Late Antiquity and the Early Middle Ages: Fate of a Post-Roman Town in Southern Pannonia
Acta Archaeologica Carpathica LI 103-144 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=888865

6. Gračanin, Hrvoje ; Bilogrivić, Goran
Postrimski grad u južnoj Panoniji: primjer Siscije
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 32 1-26 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=755709

7. Bilogrivić, Goran
Ratnici ili lovci? Noževi i strijele u grobovima na području ranosrednjovjekovne Hrvatske
Starohrvatska prosvjeta 41 23-32 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=750310

8. Bilogrivić, Goran
Ulomak pluteja s prikazom lova na jelena iz Novigrada i ljetnikovac Werner u Zagrebu
Radovi Instituta za povijest umjetnosti 38 41-50 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=750311

9. Bilogrivić, Goran
Carolingian swords from Croatia – new thoughts on an old topic
Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica X 67-83 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=677799

10. Bilogrivić, Goran
O mačevima posebnog tipa 1 u Hrvatskoj
Starohrvatska prosvjeta 38 83-110 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=545896

11. Bilogrivić, Goran
Čiji kontinuitet? Konstantin Porfirogenet i hrvatska arheologija o razdoblju 7–9. stoljeća
Radovi - Zavod za hrvatsku povijest 42 37-48 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=545887

12. Bilogrivić, Goran
Karolinški mačevi tipa K
Opuscula archaeologica 33 125-182 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=545879