Anja Vuković mag.psych.


prostorija : 333
telefon : 669-218
e-pošta : anja.vukovic.cpp@uniri.hr

ResearcherID
ORCID
Google Znalac

Obrazovanje

1.1.2017. - Poslijediplomski doktorski studij iz psihologije Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2013. - 21.9.2014. Magistra edukacije psihologije Sveučilišni diplomski studij - nastavnički modul Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.10.2011. - 21.9.2014. Magistra psihologije Diplomski sveučilišni studij psihologije Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.10.2008. - 1.1.2011. Sveučilišni prvostupnik psihologije (baccalaurea psihologije) Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Barbara Kalebić Maglica, Anja Vuković
Autoritarnost kao medijator efekta osobina ličnosti na predrasude studenata prema homoseksualnim osobama
Društvena istraživanja 25 393-411 http://hrcak.srce.hr/168400

Q3