Lidija Ban Matovac


telefon : 051 265-686
prostorija : 715
e-pošta : lidija.bmatovac@ffri.uniri.hr

Obrazovanje

- Profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i diplomirana knjižničarka Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
- Informationswirtschaft (studijski boravak) Fachhochschulstudiengänge, Ges.m.b.H., Eisenstadt, Austrija
- Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
- Program stručnog usavršavanja sveučilišnih djelatnika. Modul: Kvalitetno obrazovanje (Program pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja) Sveučilište u Zadru
- Književnost i jezik u srednjoeuropskom kontekstu (istraživački boravak) Institut za slavistiku, Sveučilište u Beču, Austrija

Radno iskustvo

- Nastavnik hrvatskog kao nasljednog jezika i hrvatske kulture Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Hrvatska nastava u inozemstvu, Koordinacija Stuttgart, Reutlingen, Njemačka
- Predavačica hrvatske književnosti i kulture i lektorica hrvatskog kao drugog i stranog jezika Odjel za balkanske jezike, Filozofski fakultet, Trakijsko sveučilište, Edirne, Turska
- Lektorica hrvatskog kao drugog i stranog jezika Međunarodna ljetna škola hrvatskog jezika, književnosti i kulture „Zoranićeva arkadija“, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
- Asistentica Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, Hrvatska