Doc.prim.dr.sc. Marija Vučić Peitl dr.med.

Medicinski fakultet Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu

e-pošta : marijavp@gmail.com
e-pošta : marija.vucic.peitl@uniri.hr
mobitel : +385917810136

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google Znalac 93 6 4
ORCID
ResearcherID 44 4

Obrazovanje

- Doktor medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Poslijediplomski studij iz biomedicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Pripremna izobrazba iz grupne analize Zavod za grupnu analizu Klinike za psihološku medicinu Medicinski fakultet Zagreb
- Magistar znanosti Seksualno samopoimanje u shizofrenih bolesnika Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Specijalist psihihijatar Specijalistički ispit iz Psihijatrije Zagreb, Psihijatrijska bolnica Vrapče
- Poslijediplomski tečaj I. kategotije "Nuspojave psihofarmaka" Zagreb, Psihijatrijska bolnica Vrapče
- Znanstveni suradnik na projektu Klinički i biologijski pokazatelji generaliziranog anksioznog i paničnog poremećaja Znanstveni institut Ruđer Bošković Zagreba, Ministarstvu znanosti
- Stalni sudski vještak Forenzička psihijatrija Ministarstvo pravosuđa RH
- Kognitivno-bihevioralna terapija - I. i II. Stupanj Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Subspecijalist biologijske psihijatrije Subspecijalistički ispit iz Biologijske psihijatrije Zagreb, Psihijatrijska bolnica Vrapče
- Znanstveni suradnik Ministarstvo znanosti RH
- Viši naslovni asistent Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Vanjski suradnik Teologija u Rijeci Katolički bogoslovni fakultet Sveučilište u Zagrebu,
- Viši znastveni suradnik Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Primarijus Ministarstvo zdravlja RH
- Naslovni docent Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

- liječnik opće medicine pripravnički staž KBC Rijeka
- liječnik opće medicine volonterski rad Klinika za psihiajtriju KBC Rijeka
- spezijalizant psihijatrije specijalizacija Klinika za psihijatriju KBC Rijeka
- specijalist psihijatar odjelni liječnik Klinika za psihijatriju KBC Rijeka
- specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije Pročelnica Zavoda za intezivnu psihijatrijsku skrb Klinika za psihijatriju KBC Rijeka
- specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije Pročelnica Odjela za simptomatske psihičke smetnje Klinika za psihijatriju KBC Rijeka
- specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije odjelni liječenik Klinika za psihijatriju KBC Rijeka
-

Nagrade i priznanja

Hrvatskog psihijatrijskog društva za najbolji rad na Hrvatskom psihijatrijskom kongresu u Osijeku

Članstva

- Društvo za KBT
- Hrvatski liječnički sindikat
- Hrvatsko psihijatrijsko društvo
- Društvo za unaprijeđenje mentalnog zdravlja "Zajedno", Rijeka
- Hrvatski liječnički zbor
- Hrvatsko katoličko liječničko društvo

Nastavna djelatnost

Mentor u završnim radovima

- Stavovi srednjoškolaca prema psihijatrijskim bolesnicima
Danijela Tibljaš
Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo-promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka
- Kvaliteta života i depresivnost u onkoloških bolesnika i bolesnika oboljelih od šećerne bolesti
Iva Sotošek
Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo-promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka
- Utjecaj socijalne podrške na sindrom sagorijevanja u fizioterapeuta
Dominik Matešić
Sveučilišni diplomski studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka
- Duševni poremećaji osoba starije životne dobi za vrijeme Domovinskog rata, mirnodopskog razdoblja i ekonomske krize
Pere Krmpotić
Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka
- Utjecaj novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama na učestalost prisline hospitalizacije na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka
Fadil Habibović
Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo-promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka
- Upotreba psihofarmaka u dementnih bolesnika liječenih na Zavodu za kliničku psihijatriju KBC Rijeka u petogodišnjem periodu
Gaetana Vivoda
Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo-promicanje i zaštita mentalnog zdravlja
Fakultet zdravstvenih studija, Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vučić Peitl, Marija ; Tibljaš, Danijela ; Prološčić, Joško ; Habibović, Fadil
Stigmatizacija duševnih bolesnika od srednjoškolaca
Socijalna psihijatrija 46 307-325 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=961209

2. Blažević Zelić, Sandra ; Rubeša, Gordana ; Brajac, Ines ; Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard
Satisfaction with life and coping skills in the acute and chronic urticaria
Psychiatria Danubina 28 34-38 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876707

WOS

3. Vučić Peitl, Marija ; Krmpotić, Pere ; Prološčić, Joško ; Habibović, Fadil
Učestalost traženja psihijatrijske pomoći osoba starije životne dobi za vrijeme Domovinskog rata, mirnodopskog razdoblja i ekonomske krize
Socijalna psihijatrija 44 343-352 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=861594

4. Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Pešić, Vesna
Dubinski komunikacijski osjećaji živih:smrt u suicidu
Media, culture and public relations 5 47-51 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=700496

5. Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Petrić, Daniela
Virus Ethiology of Schizophrenia : The Characteristics of the "Little Ice Age" and its Consequences
Collegium antropologicum 38 1175-1177 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=752475

WOS

6. Pvlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Zwingl, Ana ; Jovanović, Paula ; Mandić, Tamara
Kraepelin danas ili demencija u shizofreniji!?
Neurologiagia Croatica 2014, 63 (suppl.2) 63 152-152 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=721459

WOS

7. Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard ; Blažević-Zelić, Sandra ; Petrić, Daniela
Influence of Personality Traits on Sexual Functioning of Patients Suffering from Schizophrenia or Depression
Collegium antropologicum 35 115-120 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538033

WOS

8. Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard ; Prološčić, Joško ; Petrić, Daniela
Stigmatization of Patients Suffering from Schizophrenia
Collegium antropologicum 35 141-145 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538039

WOS

9. Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard
Sexual self-perception in schizophrenic and depressive patients
Nordic journal of psychiatry 65 306-310 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=538055

WOS

10. Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Sandra Blažević-Zelić, Sandra ; Škarpa-Usmiani, Ivona ; Peitl, Vjekoslav
Symptoms of agitated depression and/or akathisia
Psychiatria Danubina 23 108-110 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829115

WOS

11. Vučić-Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard ; Blažević-Zelić, Sandra ; Petrić, Danijela
Influence of personality traits on sexual functioning of patients suffering from schizophrenia or depression
Collegium antropologicum 35 115-120 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876759

WOS

12. Pavlovic, Eduard ; Vucic Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav
Knowledge of foreign language/foreign languages
Acta clinica Croatica. Supplement 2 50 128-128 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=562747

WOS

13. Vučić Peitl, Marija ; Petrić, Daniela ; Peitl, Vjekoslav
Ziprasidone as a possible cause of cleft palate in a newborn
Psychiatria Danubina 22 117-119 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812397

WOS

14. Petrić, Daniela ; Vučić Peitl Marija ; Peitl Vjekoslav
High doses alprazolam induced amenorrhoea and galactorrhoea
Psychiatria Danubina 23 123-124 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=812399

WOS

15. Ljubičić, Rudolf ; Peitl, Vjekoslav ; Ljubičić Bistrović, Ivana ; Gudelj, Lea ; Ljubičić, Đulijano ; Vučić Peitl, Marija
Correlation of levels of depressiveness and choice of elective subjects in medical students
Collegium antropologicum 34 807-11 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=494223

WOS

16. Vučić-Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Grahovac, Tanja ; Pavlović, Eduard
Galactorrhea- side effect of risperidone in combination with Depakine Chrono in a patient with bipolar disorder
Psychiatria Danubina 22 125-127 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=447833

WOS

17. Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Torić, Ines
Stavovi spram različitih komunikativnih oblika obiteljskog života u shizofrenih i depresivnih bolesnika (u relativno dobroj remisiji) i kod zdravih pojedinaca
Informatologia 43 204-211 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=489125

WOS

18. Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard ; Peitl, Antun ; Peitl, Vjekoslav
Amenorrhoea-consequence of combined treatment with sulpiride and risperidone in a patient suffering from schizophrenia
Psychiatria Danubina 22 123-124 - 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=597219

WOS

19. Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard
Influence of religion on sexual self-perception and sexsual satisfaction in patients suffering from schizophrenia and depression
International journal of psychiatry in medicine 39 155-167 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=436272

WOS

20. Vučić Peitl, Marija ; Rubeša, Gordana ; Peitl, Vjekoslav ; Ljubičić, Đulijano ; Pavlović, Eduard
Aspects of sexual self-perception in schizophrenic patients
The European journal of psychiatry 23 37-46 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=456816

WOS

21. Živković, Ljiljana ; Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija
CT mozga u shizofrenih bolesnika s izraženim motoričkim poremećajima:indikacija u posebnim okolnostima(1990.-1992.)
Mostariensia 28 127-136 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385508

22. Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija
Invalidnost i patnja
Glasnik Hrvatskoga katoličkoga liječničkog društva 19 10-11 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604278

23. Pavlović, Eduard ; Janković, Mirjana ; Vučić Peitl, Marija
Similarity and difference among multiple sclerosis group during psychiatric controls
- 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=489126

24. Pavlović, Eduard ; Ljubičić, Đulijano ; Peitl, Vjekoslav ; Vučić Peitl, Marija ; Ljubičić Bistrović, Ivana ; Ljubičić, Rudolf
Dimensions of human spirituality layman understandings of health and limits of medicine
Psychiatria Danubina 20 508-511 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=387129

25. Ljubičić, Đulijano ; Vučić-Peitl, Marija ; Pavlović, eduard, Peitl, Vjekoslav.
Hereditary predisposition and sexual self - concept in schizophrenia
Psychiatria Danubina 19 42-48 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=351747

26. Ljubičić, Đulijano ; Vučić-Peitl, Marija ; Vitezić, Dinko ; Peitl, Vjekoslav ; Grbac, Josip
Psychopharmacotherapy and spirituality
Psychiatria Danubina 19 216-222 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=351782

27. Vučić Peitl, Marija ; Ljubičić, Đulijano ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard
The role of computed tomography in differental diagnosis of acutely psychotic patients
Socijalna psihijatrija 35 145-147 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385545

28. Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Antun ; Jonovska, Suzana
Tehnologija oglašavanja i načini uspostavljanja komunikacije s javnosti
Informatologia 39 208-210 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598797

WOS

29. Vučić Peitl, Marija ; Torić, Ines ; Habibović, Fadil ; Peitl, Vjekoslav
Značenje motivacije u liječenju alkoholne ovisnosti
Socijalna psihijatrija 34 95-100 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829245

30. Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard ; Ljubičić, Đulijano.
Značenje CT u diferencijalnoj dijagnozi primarno psihotičnih i halucinatornih bolesnika
Neurologiagia Croatica Proceedings 45th International Neuropsychiatric Pula Congress 54 suppl.2 137-137 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599465

WOS

31. Babić-Martinović, Livia ; Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Antun
Verbalization and action in a group of alcohol addicts
Neurologia Croatica. Supplement 54 suppl 2 142-142 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599684

32. Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Marohnić, Đurđica ; Babić-Martinović, Livia
Connection between fatty food and depression
Neurologia Croatica. Supplement 54 Suppl 2 147-147 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=599748

33. Peitl, Antun ; Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard
Učinkovitost olanzapina u liječenju organskog afektivnog poremećaja s pokušajem suicida
Socijalna psihijatrija 33 51-54 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603419

34. Peitl, Antun ; Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija
Saving and quality of life in people of Rijeka
Informatologia. Separat speciale 9 9-9 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605629

WOS

35. Peitl, Antun ; Pavlović, Eduard ; Pavlović, Ivan ; Marohnić, Đurđica ; Vučić Peitl, Marija
Paleontology-basis for understanding human aggressiveness
Neurologia Croatica. Proceedings 44th International Neuropsychiatric Pula Symposium, Supplement1 53 150-151 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604933

36. Peitl, Antun ; Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Marohnić, Đurđica
Značenje EEG u dijagnostici
Informatologia 37 348-350 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385549

37. Vucic Peitl, Marija ; Pavlovic, Eduard ; Peitl, Antun
Sexual self-perception in schizophrenic patients in relation to sex and age
- 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604210

38. Pavlović, Eduarad ; Živković, Ljijljana ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Antun
CT scanning of schizophrenic and schizophreniform patients with motor disorders
Neurologia Croatica Proceedings 43rd Neuropsychiatric Pula Symposium Supplement 2 52 88-88 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=606806

WOS

39. Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard ; Turković, Marica
Antipsihotici i seksualno samopoimanje u shizofrenih bolesnika
Socijalna psihijatrija 30 183-188 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385514

40. Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard ; Peitl, Antun
Sramežljivost u depresivnih bolesnika
Medicina i turizam / Medicine and tourism 6 22-24 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604277

41. Pavlović, Eduard ; Vučić, Marija ; Pecotić, Jadran ; Marohnić, Đurđica ; Peitl, Antun ; Mićović, Vladimir ; Jonjić, Anto
MALT scores in two groups of schizophrenic patients
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 24 19-22 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385548

42. Pavlović, Eduard ; Vučić, Marija
Debolezza: Culturally Determined Behaviour in Istria
Psychopathology 30 215-222 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385416

WOS

43. Pavlović, Eduard ; Vučić, Marija ; Jonjić, Anto ; Mićović, Vladimir
Attitude toward sex in schizophrenic patients
Psychiatria Danubina 9 215-218 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385544

44. Pavlović, Eduard ; Vučić, Marija
Hospicij Sv.Franje Asiškog u Rijeci iz 1917. godine:preteča modernog hospicija
Acta Facultatis Medicae Fluminensis 22 57-62 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385546

Kongresna priopćenja

1.
Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Habibović, Fadil
Najčešće primjenjivani psihofarmaci kod različitih vrsta demencija Poster Hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti (CROCAD-18) s međunarodnim sudjelovanjem Novigrad, Hrvatska - 6.10.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=960788
2.
Rubeša, Gordana ; Peitl, A ; Vučić-Peitl, M
Efficacy of risperidone in relapsing psychotic patients Poster XXIV CINO Congress Paris 2004 Pariz, Francuska - 17.3.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=892721
3.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Radovančević, Ljubomir ; Pavlović, Alojz
IVAN ŠAH (1824, Vaclavice – 1904, Zagreb ) : vrsni prirodoznanstveni edukator / preteča kasnijih kibernetičara !? Predavanje Društvo i tehnologija 2015. - Dr. Juraj Plenković Society and Technology 2015 - Dr. Juraj Plenković / XXII. međunarodni znanstveni skup XXII. International Scientefic Conference Opatija, Hrvatska - 30.6.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=788740
4.
Pavlović, Eduard ; Pešić, Vesna ; Vučić Peitl, Marija
Modrušani / Istra : selo Metuzalema Predavanje Medicina i rat: humanost u nehumanosti / u povodu stote obljetnice početka prvogsvjetskog rata 15.znanstveno-stručni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska - 7.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=728453
5.
Petrić, Daniela ; Rački, Valentino ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Grahovac, Tanja ; Vučić-Peitl, Marija ; Frančišković, Tanja
Efficacy and tolerability of paliperidone palmitate long-acting injectable antipsychotic in first-episode schizophrenic patients Poster 29 th World Congress of Neuropsychopharmacology Vancouver, Canada - 26.6.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=707144
6.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Petrić, Daniela
Virus etiology of schizophrenia: the characteristics of the "Little ice age" and its consequences Predavanje 6th International congress of Croatian association for protection of non ionizing radiation Opatija, Hrvatska - 27.4.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=696708
7.
Pešić, Vesna ; Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija
Geslo Majke Marije Krucifikse Kozulić prelamano kroz prizmu hagioterapijskih načela Predavanje 14. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska - 9.11.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=653126
8.
Ljubičić Bistrović, Ivana ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Ljubičić, Rudolf ; Peitl, Vjekoslav
Dual antidepressant and verbalization of early sexual trauma foster mental health recovery Poster 1st international Conference on creative Psychopharmacotherapy 14th central European Neuropsychopharmacolpgical Symposium 6th croatian Congress of Psychopharmacotherapy Dubrovnik, Hrvatska - 28.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=658543
9.
Petrić, Daniela ; Vučić-Peitl, Marija ; Graovac, Mirjana ; Rački, Valentino ; Kaštelan, Ana ; Frančišković, Tanja
Prevention of relapse with risperidone long acting injectable antipsychotic in first episode schizophrenic patients Poster 1st International Conference on creative psychofarmacotherapy Dubrovnik, Hrvatska - 28.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649098
10.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Pešić, Vesna
Death in suicide : feelings of lives Predavanje XX. Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija-Dr. Juraj Plenković / XX. International scientific conference-Dr. Juraj Plenković Opatija, Hrvatska - 30.6.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=637492
11.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Prološčić, Joško ; Frančišković, Tanja
Equal response of adolescent monozygotic twins suffering from a first episode of schizophrenia to a risperidone long-acting injectable antipsychotic Poster 11th World Congress of Biological Psychiatry Kyoto, Japan - 27.6.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=635688
12.
Petrić, Daniela ; Vučić Peitl, Marija ; Graovac, Mirjana ; Kastelan, Ana ; Frančišković, Tanja ; Racki, Valentino
Advantages of therapy with risperidone long-acting injectable antipsychotic in first-episode schizophrenic patients Poster 11th World Congress of Biological Psychiatry Kyoto, Japan - 27.6.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=635686
13.
Petrić, Daniela ; Kosić, Radoslav ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Vučić-Peitl, Marija
Utjecaj filma u preadolescenciji na nastanak i perzistiranje psihopatologije kroz odrastanje Poster 10.hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 7.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=954740
14.
Petrić, Daniela ; Kosić, Radolsav ; Graovac, Mirjana ; Kaštelan, Ana ; Vučić-Peitl, Marija.
Utjecaj filma u preadolescenciji na nastanak i perzistiranje psihopatologije kroz odrastanje Poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 7.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659404
15.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Petrić, Daniela ; Prološčić, Joško
Granični poremećaj osobnosti i granične situacije Poster 10. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 7.4.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=637748
16.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Pešić, Vesna ; Prološčić, Joško
Novo doba i novi svetac zaštitnik:zašto posvećena slika Svete Ivane / Ivanke ( Gianne ) Berette Molle u Vrbovskom ( Gorski kotar )!? Predavanje 13.znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska - 10.11.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603428
17.
Pavlović, Eduard ; Radovančević, Ljubomir ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško
Otto Weininger i Beč: poticaj i uništenje Predavanje 13.znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici Rijeka, Hrvatska - 10.11.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603425
18.
Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard ; Ljubičić, Đulijano ; Grahovac, Tanja ; Prološčić, Joško
Medikamentozni pristup psihotičniom nesuradljivom pacijentu sa teškom tjelesnom bolesti Poster 5. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji Dubrovnik, Hrvatska - 15.10.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604944
19.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija
Čovjek i životinja danas Predavanje Society and technology 2011/Društvo i tehnologija 2011 Lovran, Croatia/Hrvatska - 30.6.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=597711
20.
Lavić Kosić, Gordana ; Šuran, Dalibor ; Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard
Značenje podataka o pušenju i stupnju intrapsihičke tenzije u uzimanju sestrinske anamneze Predavanje 17. dani psihijatrijskog društva medicinskih sestara/tehničara:sestrinske dijagnoze u zdravstvenoj skrbi psihijatrijskih bolesnika Plitvička Jezera, Hrvatska - 11.6.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604206
21.
Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard ; Peitl, Vjekoslav
Utjecaj sociodemografskih čimbenika na seksualno samopoimanje u shizofrenih i depresivnih bolesnika Predavanje 5.hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 30.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604952
22.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Torić, Ines ; Habibović, Fadil
Stavovi spram tvrdnji o igri u shizofrenih i depresivnih bolesnika i u zdravih pojedinaca Predavanje 5.hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik - 3.10.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=492834
23.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija
Predznanje o Alzheimerovoj bolesti u jednoj skupini studenata stručnog zdrastvenog studija Poster 5.hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem Zadar, Hrvatska - 25.9.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=489148
24.
Habibović, Fadil ; Jedriško, Irena ; Vučić Peitl, Marija
Smijehom protiv stresa u medicinskih sestara i tehničara koji rade s duševnim bolesnicima Predavanje Sestrinstvo i stres, 16. dani psihijatrijskog društva Opatija, Hrvatska - 12.6.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829255
25.
Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard ; Peitl, Antun ; Peitl, Vjekoslav
Klinički prijelazi iz jednog tipa shizofrenog poremećaja u druge tipove shizofrenog poremećaja Poster 7. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 28.3.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604442
26.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Pavleković, Violeta ; Jovanović, Paula ; Jurčević Mira, Tamara Mandić
Shizofrenija i internet: Ili obrnuto!? Poster 2.hrvatski kongres socijalne psihijatrije i psihijatrije u zajednici s međunarodnim sudjelovanjem: psihijatrija po mjeri čovjeka Split, Hrvatska - 3.10.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=597979
27.
Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Eduard ; Ljubičić, Djulijano ; Ružić, Klementina
Influence of psychopharmacotherapy on the aspects of sexual self-perception in patients suffering from schizophrenia or depression Poster 9th World Congress of Biological Psychiatry Francuska, Pariz - 2.7.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=422208
28.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Jonovska, Suzana
Medijski religijski sadržaji u percepciji psihičkih bolesnika Predavanje DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2009. Zadar, Hrvatska - 30.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=424572
29.
Ružić, Klementina ; Rička Žauhar, Zrinka ; Dadić Hero, Elizabeta ; Vučić Peitl, Marija ; Medved, Paola
Forenzičke dileme: Antisocijalni poremećaj ličnosti - psihički poremećen ili normalan? Poster International Neuropsychiatric Pula Congress Pula, Hrvatska - 20.6.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=420738
30.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Zwingl Mikler, Ana ; Jovanović, Paula ; Jurčević, Mira ; Mandić, Tamara
Nespecificirana shizofrenija i rana trauma Poster 6. hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 19.4.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603707
31.
Vučić Peitl, Marija ; Ružić, Klementina
CT mozga-dijagnostičke dileme u psihijatriji Poster Hrvatski psihijatrijski dani (6 ; 2009) Opatija, Hrvatska - 19.4.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=389327
32.
Vučić Peitl, Marija ; Ružić, Klementina ; Peitl, Vjeko ; Ljubičić, Đulijano
Rispolept consta and ejaculation disorder Poster 1st Croatian Congress on side effects of psychotropics Hrvatska, Osijek - 1.3.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=421482
33.
Ljubičić, Đulijano ; Ljubičić-Bistrović, Ivana ; Marinović, Davor ; Vučić-Peitl, Marija
Suicid kod pacijenata s bipolarnim afektivnim poremećajem Predavanje 1 hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka Osijek, Hrvatska - 1.3.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661263
34.
Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard ; Peitl, Vjekoslav
How to establish what medication is responsible for side effects in a patient with polypragmasy? Predavanje 1.hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka Osijek, Hrvatska - 1.3.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604954
35.
Vučić Peitl, Marija ; Torić, Ines ; Peitl, Vjekoslav ; Habibović, Fadil
Stigmatization of shizophrenic patients Ostalo 14th Symposium AEP Section epidemiology and Social psichiatry Dubrovnik - 14.6.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829253
36.
Grahovac, Tanja ; Vučić Peitl, Marija
Učinkovitost psihoterapijskog tretmana u bolesnice s organskim psihosindromom Poster Peti hrvatski psihijatrijski dani Opatija, Hrvatska - 13.4.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=391381
37.
Vučić Peitl, M ; Rubeša, Gordana ; Ljubičić, D ; Peitl, V.
Sexual disturbances associated with use of SSRI’s and other antidepressants. Poster 15th AEP Congress - Association of European Psychiatrists Madrid, Španjolska - 21.3.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=892862
38.
Rubeša, Gordana ; Pavić-Čavka, Đ ; Pecotić, J ; Vučić-Peitl, M.
Depresija i kvaliteta života Poster Četvrti hrvatski psihijatrijski kongres "Za boljitak bez stigme" Cavtat, Hrvatska - 8.10.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=893122
39.
Pavlović, Eduard ; Ljubičić, Đulijano ; Vučić Peitl, Marija
Konverzija psihofarmaka i njihov učinak na opće psihofizičko stanje u shizofrenih i depresivnih bolesnika Predavanje Drugi hrvatski kongres o psihofarmakologiji s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 7.10.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=605340
40.
Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Antun ; Pavlović, Eduard
Hereditary burden and sexual self-perception in schizophrenic patients Poster AEP Congress (13 ; 2005) Muenchen, Njemačka - 6.4.2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=387238
41.
Vučić Peitl, Marija ; Ružić, Klementina ; Torić, Ines ; Janović, Sanja ; Merle, Aron
Uloga motivacije u liječenju alkoholne ovisnosti Demonstracija 2.hrvatska konferencija o alkoholizmu i drugim ovisnostima=2nd Croatian Conference on Alcoholism and Other Addictions and 6th Alpe-Adria Conference on Alcoholism Opatija - 3.10.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388052
42.
Peitl, Antun ; Pavlović, Eduard ; Štuk, Armin ; Vučić Peitl, Marija ; Marohnić, Đurđica
Reflexion through pism of modern technic Predavanje Društvo i tehnologija 2004/ Society and Technology 2004 Opatija, Hrvatska - 30.7.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604755
43.
Rubeša, Gordana ; Kosec Tatić, T ; Vučić Peitl, M.
Prikaz učinkovitosti liječenja paranoidne shizofrenije depotnim preparatom risperidona Poster Prvi Hrvatski psihijatrijski dani Rovinj, Hrvatska - 21.4.2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=893293
44.
Rubeša, Gordana ; Peitl, A ; Vučić-Peitl, M.
Učinkovitost risperidona (Rispolepta) u relapsirajućih psihotičnih bolesnika. Poster Prvi hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem Cavtat, Hrvatska - 30.9.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=892957
45.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Simonić, Edita ; Peitl, Antun ; Marohnić, Đurđica ; Matković, Željko
Bolesnici s psihozom i psorijazom-sociodemografske karakteristike Predavanje Treći hrvatski psihijatrijski kongres/Sažeci radova Osijek, Hrvatska - 28.9.2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=604612
46.
Vučić Peitl, Marija ; Pavlović, Eduard ; Peitl, Vjekoslav
Uloga Zyprexe Velotab u liječenju komorbidnih psihijatrijskih bolesti Poster 4.hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem: psihofarmakoterapija i komorbiditet/izazovi, dileme i kontraverze Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598800
47.
Petrić, Daniela ; Juretić, Mirna ; Frančišković, Tanja ; Graovac, Mirjana ; Vučić-Peitl, Marija
ORAL AND OROPHARINEGEAL CANCER AND DEFENCE MECHANISMS Poster 20 th European Congress of psychiatry Prag, Češka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573826
48.
Petrić, Daniela ; Juretić, Mirna ; Frančišković, Tanja ; Graovac, Mirjana ; Vučić-Peitl, Marija
ORAL AND OROPHARINEGEAL CANCER AND DEFENCE MECHANISMS Poster 20thEuropean Congress of psychiatry Prag, Češka
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=573480
49.
Ljubičić Bistrović, Ivana ; Vučić Peitl, Marija ; Prološčić, Joško ; Ljubičić, Rudolf ; Peitl, Vjekoslav
Dualni antidepresivi i verbalizacija rane seksualne traume:put oporavka depresivne pacijentice Poster 1stInternational conference on creative psychopharmacotherapy 14thCentral european neuropsychopharmacological symposium 6thCroatian congres of psychopharmacotheraphy Dubrovnik, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661268
50.
Pavlovic, Eduard ; Vucic Peitl, Marija ; Peitl, Antun
Mental disorders and suicide in Croatia Poster 4th International Meeting « Suicide: Interplay of genes and Environment /Sensitivity, depression and suicide: mechanismus of vulnerability and resilience, Ghent, Belgium.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385653
51.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Gržeta-Pavlović, Vanda
Kockanje u Rijeci(2003.-2004.) Predavanje Kockanje:1.hrvatski interdisciplinarni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem Virovitica, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=385895
52.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Pešić, Vesna
Određene vrijednosne kategorije i Alzheimerova bolest Poster 6. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem Primošten, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=598403
53.
Pavlović, Eduard ; Vučić Peitl, Marija ; Peitl, Vjekoslav ; Pavlović, Vlatka
Mjesto učenja i čestoća prakticiranja stranih jezika u određenih skupina psihijatrijskih bolesnika Predavanje 14. Dani bioetike: Jezik medicine - od geneze do kulture i etike komunikacije Rijeka, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603232
54.
Vučić Peitl, Marija ; Ružić, Klementina ; Torić, Ines ; Janović, Sanja ; Merle, Aron
Uloga motivacije u liječenju alkoholne ovisnosti Poster
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=388055

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. - Agustin Dragan Dujmušić: Riječki kapucin, alkoholog i muzikoterapeut
Matica hvratska ogranak Rijeka. Hrvatska kapucinska provincija
Rijeka
2. - Agustin Dragan Dujmušić: Laički alkoholog i muzikoterapeut
Tribina Hrvatskog katoličkog liječeničkog društva
Rijeka
3. - Deboleza: Culturally Behevior in Istria
Tribina Hrvatskog čakavskog društva
Opatija
4. - Određeni psihički aspekti u multiploj sklerozi
Tjedni multiple skleroze
Rijeka
5. - Posttraumatski stresni poremećaj
Prezentacija knjige "Hrvati u bosanskom loncu"
Rijeka