Nadja Čekolj mag. paed. et soc.

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

telefon : 051 265 635
prostorija : 310
e-pošta : nadja.cekolj@uniri.hrObrazovanje

- Sveučilišna prvostupnica sociologije Preddiplomski studij sociologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Magistra pedagogije i sociologije Diplomski studij pedagogije i sociologije Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
- Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- Asistentica Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

30.9.2014. Nagrada "Dinko Tomašić" za najbolji studentski rad u ak. god. 2013./2014. za rad u koautorstvu pod naslovom "Erasmus - motivacija, prakse i poteškoće studentske mobilnosti"

Članstva

- OMEP (Organisation Mondiale pour l'Education Préscolaire - World Organisation for Early Childhood Education and Care)
- Udruga za razvoj visokog školstva "Universitas"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Obiteljska pedagogija
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistentica
Norma sati: 30
- Obitelj i djeca u riziku
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistentica
Norma sati: 15
- Razvojna pedagoška djelatnost
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistentica
Norma sati: 30
- Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistentica
Norma sati: 30
- Odnosi u obitelji
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistentica
Norma sati: 30
- Metodika rada pedagoga I
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistentica
Norma sati: 15
- Metodika rada pedagoga II
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistentica
Norma sati: 30
- Pedagogija ranog i predškolskog odgoja
Prediplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Asistentica
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Nadja Čekolj
Pedagogy Student Attitudes Towards Single Motherhood – Challenges and Perspectives
Croatian Journal of Education - Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje - prihvaćen i recenziran

Znanstvene knjige

1. koautorica
prof. dr. sc. Jasminka Zloković Nadja Čekolj
Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

Kongresna priopćenja

1.
izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Nadja Čekolj doc. dr. sc. Siniša Kušić
Dekonstrukcija moći (nacionalne) obrazovne politike na primjeru građanskog odgoja i obrazovanja usmeno 2. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju” Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
2.
Nadja Čekolj
Pedagogy Student Attitudes Towards Single Motherhood – Challenges and Perspective Individualno izlaganje OMEP 69th World Assembly and International Conference: Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future Opatija, Hrvatska
3.
Nadja Čekolj
Školski volonterski programi u funkciji razvoja građanstva održivosti Individualno izlaganje Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija Filozofski fakultet u Rijeci
4.
prof. dr. sc. Jasminka Zloković Nadja Čekolj
Predstavljanje znanstvene monografije "Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa" Usmeno izlaganje Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem "Pedagogija u vremenu promjene" Zagreb

Znanstveni projekti

1. -
Pedagoški aspekti odnosa u obitelji, istraživanje "Obiteljski diskurs u kontekstu nasilja u obitelji"; Suradnica; Sveučilište u Rijeci; ;
2. -
Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja; Suradnica; Hrvatska zaklada za znanost; ;

Znanstveni skupovi

1. -
Doktorska konferencija za studente poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti - DOKON 2018 Rijeka članica organizacijskog odbora

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Recenzija: Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? Pristup visokom obrazovanju i odabir studija, Branislava Baranović (ur.); ;

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - Koordinatorica za znanost na Odsjeku za pedagogiju
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - Povjerenstvo za izradu novih studijskih programa Pedagogije
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci
2. - - Članica organizacijskog odbora DOKON 2018.
Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci