Jan Maroević


e-pošta : jan.maroevic@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Jan Maroević, dr.med.

Obrazovanje

1.10.2010. - 15.7.2016. Doktor medicine Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2016. - Asistent Zavod za anatomiju Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2016. - Anatomija (22ECTS)
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 150