Martina Šopić mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja

e-pošta : martina.sopic@uniri.hr
konzultacije : utorak, 14:00 - 16:00 h
prostorija : G-118

Obrazovanje

19.12.2016. - Doktorski studij Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
17.12.2014. - Položen stručni ispit u strukovnom području građevinarstva za obavljanje poslova sudionika u gradnji Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
9.10.2009. - 29.9.2011. Magistra inženjerka građevinarstva (mag. ing. aedif.) Diplomski sveučilišni studij Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
13.7.2006. - 29.9.2009. Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka građevinarstva (univ. bacc. ing. aedif.) Preddipplomski sveučilišni studij Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
1.9.2002. - 29.6.2006. Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

14.6.2016. - Asistentica na Katedri za organizaciju i tehnologiju građenja Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
19.10.2015. - 13.6.2016. Nastavnica pripravnica gospodarske matematike Nastava gospodarske matematike, razredničko – administrativni poslovi Ugostiteljska škola Opatija
25.7.2012. - 24.7.2014. Suradnica u projektnom uredu Izrada nacrtne dokumentacije RK – projekt d.o.o.

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Organizacija i tehnologija građenja
Preddiplomski sveučilišni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
- Organizacija građenja
Preddiplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:
- Tehnologija građenja
Preddiplomski stručni studij
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
Asistent
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Šopić, Martina; Vukomanović, Mladen; Car-Pušić, Diana
Značaj vizualnih tehnologija za praćenje progresa i procjene produktivnosti zemljanih radova,
e-Zbornik, elektronički zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 08 - 2018.

2. Šopić, Martina; Car-Pušić, Diana
Statistička obrada podataka o vremenskim neprilikama u svrhu određivanja mjesečnog intervala s matematički očekivanim danima zastoja pri radu gradilišta na području grada Rijeke,
Zbornik Radova (Građevinski Fakultet Sveučilišta U Rijeci) XXI http://zr.gradri.uniri.hr/index.php/zr/article/view/61

Kongresna priopćenja

1.
Tijanić, Ksenija; Šopić, Martina; Marović, Ivan; Car-Pušić, Diana
Analysis of the Construction Machinery Work Efficiency as a Factor of the Earthworks Sustainability, Predavanje, International Scientific Conference "People, Buildings and Environment 2018", Brno, Češka - 18.10.2018.
2.
Šopić, Martina; Vukomanović, Mladen; Car-Pušić, Diana
Planning and Control of Productivity of Construction Machinery through Use of Wireless Technology, Predavanje, 13th International Conference on Organization, Technology and Management in Construction, Poreč, Hrvatska - 29.9.2017.
3.
Šopić, Martina; Vukomanović, Mladen
Modelling the Productivity of Construction Machinery by Using RFID Technology, Objavljen rad, 13th International Conference on Organization, Technology and Management in Construction, Poreč, Hrvatska

Znanstveni skupovi

1. 11.9.2017. - 12.9.2017.
3. Simpozij doktorskog studija građevinarstva, Zagreb, Sudjelovanje s radom i izlaganjem