Hrvoje Omrčen dr. med.

Medicinski fakultet Katedra za anatomiju

e-pošta : hrvoje.omrcen@medri.uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Hrvoje Omrčen, dr. med.

Obrazovanje

21.7.2010. - 15.7.2016. Doktor medicine Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

3.10.2016. - Zavod za anatomiju Asistent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

3.10.2016. - Anatomija (22 ECTS)
Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Suradnik
Norma sati: 150

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni skupovi

1. 10.6.2016. - 12.6.2016.
7. studentski kongres "Prehrana i klinička dijetoterapija" s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka-Opatija Član organizacijskog odbora
2. 2.4.2016. - 3.4.2016.
1. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka Član organizacijskog odbora
3. 17.12.2015. -
4. MedRi Znanstveni Piknik - interni simpozij studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Rijeka Predsjednik organizacijskog odbora
4. 12.6.2015. - 14.6.2015.
6. studentski kongres "Prehrana i klinička dijetoterapija" s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka-Opatija Član organizacijskog odbora
5. 24.4.2015. - 26.4.2015.
5. studentski kongres neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem - NeuRi Rijeka-Rab Član organizacijskog odbora
6. 11.12.2014. -
3. MedRi Znanstveni Piknik - interni simpozij studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Rijeka Predsjednik organizacijskog odbora
7. 25.4.2014. - 27.4.2014.
4. studentski kongres neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem - NeuRi Rijeka-Rab Član organizacijskog odbora
8. 6.12.2013. -
2. MedRi Znanstveni Piknik - interni simpozij studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Rijeka Član organizacijskog odbora
9. 26.4.2013. - 28.4.2013.
3. studentski kongres neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem - NeuRi Rijeka-Rab Član organizacijskog odbora
10. 7.12.2012. -
1. MedRi Znanstveni Piknik - interni simpozij studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Rijeka Član organizacijskog odbora
11. 27.4.2012. - 29.4.2012.
2. studentski kongres neuroznanosti s međunarodnim sudjelovanjem - NeuRi Rijeka-Rab Član organizacijskog odbora
12. 30.4.2011. - 1.5.2011.
1. studentski kongres neuroznanosti - NeuRi Rijeka-Opatija Član organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Radiološki atlas za studente medicine
Klinički zavod za radiologiju, KBC Rijeka  
Član stručnog tima

Stručna aktivnost

1.
17.6.2016. - 18.6.2016.
1. Riječka škola intervencijske radiologije i invazivne kardiologije
Klinički bolnički centar Rijeka   Član organizacijskog odbora
2.
2.4.2016. - 3.4.2016.
1. kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   Pomoćni instruktor za FAST protokol u traumi
3.
28.5.2015. - 31.5.2015.
European Society for Emergency Medicine (EuSEM) Refresher Course IV
European Society for Emergency Medicine (EuSEM)   Sudionik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 14.3.2013. - Prikaz dostupnih terapijskih mogućnosti u borbi protiv ovisnosti o nikotinu
Tjedan mozga 2013.
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.6.2014. - 15.7.2016. - Voditelj odbora za znanost
Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (FOSS-MedRi)