Ivana Miočić

Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju

konzultacije : Prema dogovoru
e-pošta : ivana.miocic@uniri.hr
prostorija : F-321
telefon : 051/669-212Obrazovanje

9.3.2018. - Program cjeloživotnog obrazovanja - Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju: Učenje i poučavanje Centar za obrazovanje nastavnika, Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2015. - Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2012. - 21.9.2015. Magistra pedagogije Sveučilišni diplomski studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2009. - 24.9.2012. Prvostupnica pedagogije Sveučilišni preddiplomski studij pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2016. - Asistentica Zaposlena na projektu Hrvatske zaklade za znanost - "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" Filozofski fakultet u Rijeci
1.3.2015. - 30.9.2016. Vanjska suradnica - asistentica Održavanje seminara i vježbi na kolegijima Povijest djetinjstva i Europska dimenzija u obrazovanju na preddiplomskom i diplomskom studiju Pedagogije Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

8.4.2014. - Udruga za razvoj visokoga školstva "Universitas" - članica Izvršnog odbora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Povijest djetinjstva
Preddiplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnica
Norma sati: 52,5
- Europska dimenzije u obrazovanju
Diplomski studij pedagogije
Filozofski fakultet u Rijeci
Suradnica
Norma sati: 45

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Miočić, Ivana.
Nastavničke kompetencije sveučilišnih nastavnika: izazovi i očekivanja. (Pregledni rad)
Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja 66 63-76

2. Miočić, Ivana; Turk, Marko.
Školski pedagozi: nositelji (europskih) promjena u obrazovanju? (Izvorni znanstveni rad)
Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga. Zbornik u čast Stjepana Staničića 94-113.

3. Miočić, Ivana.
Marko Turk i Jasminka Ledić: Kompetencije akademske profesije. Fata volentem ducunt, nolentem trahunt. (Prikaz knjige)
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 25 576-580

4. Turk, Marko; Miočić, Ivana; Marinović, Monika; Turković, Inka; Ledić, Jasminka.
Croatian Students' Awareness, Understanding and Attitudes Regarding European Dimension in Education. (Izvorni znanstveni rad)
Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 862-869

5. Miočić, Ivana.
Jasminka Ledić, Stjepan Staničić, Marko Turk: Kompetencije školskih pedagoga. (Prikaz knjige)
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja. 23 538-542

Znanstvene knjige

1. Suautorica poglavlja u knjizi
Ćulum, Bojana; Miočić, Ivana; Rončević, Nena.
Nastavničke i znanstveno-istraživačke kompetencije mladih znanstvenika u Hrvatskoj
U: Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika (ur.). J. Ledić i M. Turk Filozofski fakultet u Rijeci
2. Suautorica poglavlja u knjizi
Miočić, Ivana; Turk, Marko.
„Svi odmah znaju predavati pa i ti možeš”: Profesionalna socijalizacija mladih znanstvenika u nastavnu djelatnost
U: Narativi o profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika (ur.). J. Ledić i M. Brajdić Vuković Filozofski fakultet u Rijeci
3. Suautorica poglavlja u knjizi
Turk, Marko; Ledić, Jasminka; Miočić, Ivana.
Povezanost nastave i istraživanja: politike i izazovi integracije
U: Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika (ur.). J. Ledić i M. Turk Filozofski fakultet u Rijeci
4. Suautorica knjige
Ledić, Jasminka; Miočić, Ivana; Turk, Marko
Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi
Filozofski fakultet u Rijeci

Kongresna priopćenja

1.
Vignjević, Bojana; Ledić, Jasminka; Miočić, Ivana; Turk, Marko
To be or not to be (European)?: Geography textbooks analysis in Croatian primary schools Predavanje 42nd ATEE Conference 2017 Dubrovnik, Hrvatska - 25.10.2017.
2.
Miočić, Ivana
Profesionalna socijalizacija mladih znanstvenika u nastavnu djelatnost Predavanje Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2017. Filozofski fakultet u Rijeci - 19.5.2017.

Znanstveni projekti

1. -
Kompetencijski profil akademske profesije: između novih zahtjeva i mogućnosti (APROFRAME); Suradnica; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://projekti.uniri.hr/aproframe.html
2. -
"Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“; Suradnica; Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.hrzz.hr/default.aspx?id=2309
3. -
Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi; Suradnica; Sveučilište u Rijeci; ; https://helpdesk.uniri.hr/project/Europska_dimenzija_u_obrazovanju
4. -
Akademska profesija u društvu znanja (APIKS); Suradnica; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/675?controler=projekti