Prof. dr. sc. Nada Gosić

Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Fakultet zdravstvenih studija Katedra za javno zdravstvo
Medicinski fakultet Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini

e-pošta : nada.gosic@medri.uniri.hr

scholar.google.hr

Obrazovanje

1.12.1999. - Doktorica humanističkih znanosti područje filozofija Filozofski fakultet u Zagrebu
20.1.1990. - Magistar društveno-političkih nauka Poslijediplomski studij Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu
17.4.1980. - Diplomirani politolog Sveučilišni studij Fakultet političkih nauka Univerzitet u Sarajevu
20.6.1976. - Svjedodžba završene osnovne škole Osnovnoškolsko obrazovanje Osnovna škola u Tuzli
30.5.1976. - Diploma završene srednje škole Srednjoškolsko obrazovanje Gimnazija u Tuzli

Radno iskustvo

21.2.2012. - red. prof. Voditeljica kolegija: Medicinska etika, Bioetika, Etika zdravstvene skrbi, Bioetika i kultura dijaloga u medicini, Bioetika u znantvenoistraživačkom radu Voditeljica znanstvenog projekta »Bioetika i kultura« Voditeljica Riječke podružnice Hrvatskog bioetičkog društva Članica uredništva časopisa Jahr Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci od 1.12.2014 i Katedra za Javno zdravstvo Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
1.10.2006. - 20.2.2011. Izvanredna prof. Voditeljica kolegija: Medicinska etika, Bioetika, Etika zdravstvene skrbi, Voditeljica Riječke podružnice Hrvatskog bioetičkog društva Voditeljica znanstvenog projekta »Bioetika i politika« Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.4.2001. - 30.9.2006. Docentica Voditeljica kolegija: Medicinska etika, Bioetika, Etika zdravstvene skrbi i izbornih bioetičkih kolegija Katedra za društvene znanosti, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
2.2.1998. - 31.3.2001. Predavač Voditeljica kolegija: Medicinska etika, Etika zdravstvene skrbi, suradnica na kolegijima Medicinska etika i bioetika, Bioetika Katedra za društvene znanosti, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.2.1996. - 1.2.1998. Srednjoškolska profesorica Profesorica predmeta Etika, Politika i gospodarstvo Srednja škola Delnice
1.4.1986. - 31.10.1994. Asistent/Profesor više škole Područje rada: Društvene znanosti - predavač na predmetu Osnovi nauke o društvu Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli
1.1.1980. - 1.1.1986. Srednjoškolska profesorica Profesorica na predmetima društvenih znanosti Tehnološki školski centar u Tuzli

Članstva

1.1.2016. - 18. riječki dani bioetike: Prehrana u svjetlu bioetičkih promišljanja, Organizacijski odbor
1.1.2016. - Europska bioetika na djelu EuroBioAct, Radionice bioetičkih standarda, Organizacijski odbor
1.1.2016. - Stručno povjerenstvo za izbor pročelnika katedre Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - 1.1.2015. Stručna radna skupina za izradu kurikuluma predmeta Etika
1.1.2015. - Centar za društvene i humanističke znanosti u profesijama u zdravstvu
1.1.2015. - Stručno povjerenstvo za za praćenje probnog rada radnika/ice
1.1.2015. - 17. riječki dani bioetike: Profesionalizam u medicini i zdravstvu, Organizacijski odbor
1.1.2015. - EuroBioAct International conference declaring war on declarations: various bioethical theories respond to modern practical challenges, Organizacijski odbor
1.1.2015. - Stručno povjerenstvo za izbor suradnika Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
1.1.2015. - Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci
1.1.2015. - Stručno povjerenstvo za izbor nastavnika Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
1.1.2014. - 1.1.2015. Predsjednica Programskog odbora simpozija Zdravlje i kultura, 24. Dani Frane Petrića, 20.-23.9.2015. Cres.
1.1.2014. - Znanstveno vijeće Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
1.1.2014. - Povjerenstvo za potvrđivanje izvješća stručnog povjerenstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju kriterija nastavane izvrsnosti u postupku produljenja radnog odnosa nakon 65. godina života
1.1.2012. - Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola u školskoj godini 2012./2013. članica
1.1.2012. - Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2012. - Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2012. - Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Stručno povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja (dva nastupna predavanja) Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu
1.1.2011. - 1.1.2013. Hrvatsko filozofsko društvo, predsjednica
1.1.2011. - 1.1.2012. Stručna povjerenstva radi davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta - član (Učiteljski fakultet u Zagrebu, Medicinski fakultet u Rijeci )
1.1.2011. - Dani Frane Petrića, Cres, Organizacijski odbor
1.1.2010. - 1.1.2014. Uredništvo časopisa Jahr
1.1.2010. - 1.1.2012. Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije (Filozofski fakultet Sveučilišteu Zagrebu – član)
1.1.2005. - 1.1.2013. Uredništvo časopisa Synthesis Philosophica
1.1.2005. - 1.1.2013. Uredništvo časopisa Filozofska istraživanja
1.1.2005. - Upravni odbor Hrvatskog društva za unapređenje beskrvnog liječenja
1.1.2003. - 1.1.2007. Upravni odbor Hrvatskog filozofskog društva
1.1.2003. - Uredništvo časopisa Metodički ogledi
1.1.2003. - Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa Sveučilišta u Rijeci- član
1.1.2001. - Lošinjski dani bioetike, Organizacijski odbor
1.1.2000. - 1.1.2008. Upravni odbor Hrvatskog bioetičkog društva
- Vijeće Hrvatske donorske mreža

Nastavna djelatnost

Kolegiji

23.5.2016. - 25.5.2016. Bioetika u znanstvenoistraživačkom radu
Poslijediplomski sveučilišni studij Bioemedicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditeljica kolegija
Norma sati: 30
10.5.2016. - 6.6.2016. Osnove medicinske etike i bioetike
Diplomski studij Sestrinstvo
Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica kolegija
Norma sati: 42,5
2.5.2016. - 24.5.2016. Bioetika
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditeljica kolegija
Norma sati: 44
19.4.2016. - 10.6.2016. Etika zdravstvene skrbi
Stručni studij Radiološka tehnologija
Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica kolegija
Norma sati: 52,5
4.4.2016. - 8.4.2016. Bioetika i kultura dijaloga u sestrinstvu
Stručni studij Sestrinstva
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 42,5
18.1.2016. - 17.2.2016. Bioetika i dentalna etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditeljica kolegija
Norma sati: 52,5
11.1.2016. - 10.2.2016. Etika zdravstvene skrbi
Stručni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica kolegija
Norma sati: 52,5
1.10.2015. - 30.9.2016. Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 202
1.10.2015. - 30.9.2016. Etika u zdravstvu
Stručni studij Fizioterapija
Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2015. - 30.9.2016. Bioetika i kultura dijaloga u medicini
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 36,5
1.10.2015. - 30.9.2016. Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina II. godina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnica
Norma sati: 2
1.10.2015. - 30.9.2016. Etika zdravstvene skrbi
Stručni studij Medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2015. - 30.9.2016. Bioetika i dentalna etika
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina V. godina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2015. - 30.9.2016. Bioetika i dentalna etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina I. godina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2015. - 30.9.2016. Etika zdravstvene skrbi
Stručni studij Radiološka tehnologija
Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2015. - 30.9.2016. Bioetika
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 27,5
1.10.2014. - 30.9.2015. Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 202
1.10.2014. - 30.9.2015. Etika u zdravstvu
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet/Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2014. - 30.9.2015. Bioetika i kultura dijaloga u medicini
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 39,5
1.10.2014. - 30.9.2015. Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina II. godina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnica
Norma sati: 2
1.10.2014. - 30.9.2015. Kako komunicirati s gluhim pacijentima?
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnica
Norma sati: 4
1.10.2014. - 30.9.2015. Medicinska etika
Stručni studij Medicinsko- laboratorijska dijagnostika- Izvanredni studij
Medicinski fakultet/Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica
Norma sati: 42,5
1.10.2014. - 30.9.2015. Medicinska etika
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet/Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica
Norma sati: 42,5
1.10.2014. - 30.9.2015. Medicinska etika
Stručni studij Medicnsko.laboratorijska dijagnostika - Izvanredni studij (umijesto siječnja 2015)
Medicinski fakultet/Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica
Norma sati: 27,5
1.10.2014. - 30.9.2015. Bioetika i dentalna etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2014. - 30.9.2015. Osnovi medicinske etike i bioetike
Diplomski studiji Sestrinstva i Fizioterapije
Medicinski fakultet/Fakultet zdravstvenih studija
voditeljica
Norma sati: 35
1.10.2014. - 30.9.2015. Bioetika u znanstvenoistraživačkom radu
Poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 30
1.10.2013. - 30.9.2014. Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 146
1.10.2013. - 30.9.2014. Medicinska etika
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 42,5
1.10.2013. - 30.9.2014. Medicinska etika
Stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Izvanredni studij
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 42,4
1.10.2013. - 30.9.2014. Bioetika i dentalna etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2013. - 30.9.2014. Etika zdravstvene skrbi
Stručni studij Radiološka tehnologija
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2013. - 30.9.2014. Bioetika
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 25
1.10.2013. - 30.9.2014. Osnove medicinske etike i bioetike
Diplomski studij Sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 42,5
1.10.2013. - 30.9.2014. Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 146
1.10.2013. - 30.9.2014. Etika u zdravstvu
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2013. - 30.9.2014. Etika zdravstvene skrbi
Stručni studij radiološka tehnologija Izvanredni studij
Medicinski fakultet u rijeci
voditeljica
Norma sati: 42,5
1.10.2013. - 30.9.2014. Bioetika i kultura dijaloga u medicini
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 34,5
1.10.2013. - 30.9.2014. O zdravlju drugačije
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 19,5
1.10.2012. - 30.9.2013. Osnove medicinske etike i bioetike
Diplomski studij Sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.10.2012. - 30.9.2013. Medicinska etika
Medicinsko laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 42,5
1.10.2012. - 30.9.2013. Medicinska etika
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika Izvanredni studij
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 42,5
1.10.2012. - 30.9.2013. Bioetika i dentalna etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2012. - 30.9.2013. Bioetika u znanstvenoistraživačkom radu
Poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 30
1.10.2012. - 30.9.2013. Etika zdravstvene skrbi
Stručni studij Radiološka tehnologija
Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2012. - 30.9.2013. Bioetika i kultura dijaloga u fizioterapiji
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 36
1.10.2012. - 30.9.2013. Bioetika
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarstvo
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 42,5
1.10.2012. - 30.9.2013. Etika u zdravstvu
Stručni studij Fizioterapija
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 52,5
1.10.2012. - 30.9.2013. Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnica
Norma sati: 80
1.10.2012. - 30.9.2013. Medicinska etika
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicins II. godina
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnica
Norma sati: 2
1.10.2012. - 30.9.2013. Bioetika i kultura dijaloga u medicini
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 34,5
1.10.2012. - 30.9.2013. O zdravlju drugačije
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet u Rijeci
voditeljica
Norma sati: 29,5
1.10.2009. - 30.9.2009. Integrativna bioetika
Medicina i pravo
Pravni fakultet u Splitu
suradnik
Norma sati: 8
1.10.2006. - 30.8.2007. Bioetika i kultura dijaloga u medicini
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 42,5
1.10.2005. - 30.9.2008. Bioetički istraživački protokol
Poslijediplomski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 18
1.10.2005. - 30.9.2006. O zdravlju drugačije
Preddiplomski sveučilišni studij Medicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 42,5
1.10.2005. - 30.9.2006. Bioetika i kultura dijaloga u sestrinstvu
Stručni studij Sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.10.2005. - 30.9.2006. Bioetika i kultura dijaloga u fizioterapiji
Stručni studij Fizioterapije
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.10.1998. - 30.9.2002. Bioetika u znanstveno-istraživačkom radu
Poslijediplomski studij Biomedicina
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 12

Mentor u završnim radovima

- Etika i bolesti ovisnosti: Droga
Sandra Grgurić
Medicinsko-laboratorijski inženjeri
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Etika i bolesti ovisnosti: Pušenje i alkoholizam
Sandra Barac
Medicinsko-laboratorijski inženjeri
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Diplomski rad
Anamarija Vranić
Fizioterapija
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Načelo pravednosti u medicinsko.laboratorijskoj dijagnostici
Nataša Vodička
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Bioetičke perspektive u postupcima medicinsko-laboratorijske dijagnostike kod novorođenčadi
Iva Kruljac
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Bioetičke perspektive i pobačaj u medicinsko-laboratorijskoj dijagnostici
Iva Černjul
Medicinsko-laboratorijska dijagnostika
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- Bioetika i zdravlje
Barbara Kvartuč
Organizacija, planiranje i upravljenje u zdravstvu
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2013. - Osnove medicinske etike i bioetike
Diplomski studij Sestrinstva
Medicinski fakultet u Rijeci
voditelj
Norma sati: 52,5
1.1.2011. - Etika i društvo
Sveučilište za treću dob
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 3
1.1.2010. - Etika i društvo
Sveučilište za treću dob
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati: 6

Obrazovni projekti

1.1.2008. - 3rd International Summer School Integrative Bioethics; direktori: Prof. dr. sc. Walter Schweidler., Prof. dr. sc. Ante Čović

Financiranje: DAAD/Stabilitätspakt für Südosteuropa; Volkswagen-Stiftung Hanover, Germany
1.1.2002. - 1.1.2003. Introduction of a Course of Bioethics voditelj: prof. dr. sc. Elvio Baccarini

Financiranje: Otvoreno društvo Hrvatska

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Gosić, Nada
(Bio)ethics Curriculum for Postgraduate Education of Physicians-Theoretical and Practical Possibilities for Standardisation
Journal of Research in Medical Education & Ethics 6 21-26 - 2016.

A1

2. Nada Gosić
Jonas Edward Salk - pronalazač cjepiva protiv dječje paralize i utemeljitelj biofilozofije
Znankovi vremena, Institut Ibn Sina, Sarajevo 17 15-32 - 2014.

A1

3. Gosić, Nada, Muzur, Amir
Aktualizacija i prikaz prvog teksta o medicinskoj etici na engleskom jeziku
Jahr, Godišnjak katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 4 145-156 - 2013.

4. Gosić, Nada
Bioetička edukacija u Hrvatskoj: povijesni i aktualni pristup
Jahr, Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci 3 99-110 - 2012.

5. Gosić, Nada
The actuality of thoughts of Fritz Jahr in bioethics education or why Fritz Jahr advocates character education
Jahr, Annual of the Department of Social Sciences and Medical Humanities, 2 407-414 - 2011.

6. Gosić, Nada
Amir Muzur - Mysteries of The Brain
Synthesis Philosophica, 2 388-390 - 2010.

A1

7. Gosić, Nada
Definition of Bioethics in Bioethics Education in Croatia
Synthesis Philosophica 2 349-368 - 2009.

A1

8. Gosić, Nada
The Hippocratic Oath - A Historical Perspective in Bioethics Education
Synthesis Philosophica 2 225-238. - 2008.

A1

9. Frković, Aleksandra, Gosić, Nada
Practical Exsperiences in The Work of Institutional Ethics Committees in Croatia on the example of Ethics Committes at Clinical Center Rijeka (Croatia)
HEC Forum 1 37-48 - 2006.

A1

10. Gosić, Nada
“Ante Čović - Ethics and Bioethics
Synthesis philosophica 1 221-225 - 2005.

A1

11. Gosić, Nada
Privatnost i povjerenje u medicinskoj etici i bioetici
Sestrinski edukacijski magazin 2 1-15 - 2005.

A1

12. Gosić, Nada
Kršćanska i/ili univerzalna etika, analitički osvrt
Bogoslovska smotra 1 297-312 - 2004.

A1

13. Gosić, Nada
Tijelo – neiscrpan izvor znanosti
Bogoslovska smotra 73 175-192 - 2003.

A1

14. Gosić, Nada
Bioetički sadržaji u problemu ugradnje umjetnih organa i tkiva
Filozofska istraživanja 2 263-273 - 2003.

A1

15. Gosić, Nada
Novelties from Croatia: Students of Phylosophy, Law and Theology in Bioethics Education
Shynthesis Phylosophica 1-2 365-377 - 2003.

A1

16. Gosić, Nada
Tonči Matulić - Bioetika
Bogoslovska smotra 4 947-950 - 2003.

A1

17. Gosić, Nada
Bioetika, politika i bioetičko obrazovanje
Filozofska istraživanja 1 115-132 - 2002.

A1

18. Gosić, Nada
Bioetičko obrazovanje u srednjim školama
Metodički ogledi 9 55-68 - 2002.

A2

19. Gosić, Nada
Mirko Štifanić, Renata Dobi-Babić: Prava pacijenata ili tko će živjeti, a tko umrijeti
Bogoslovska smotra 1 181-184 - 2002.

A1

20. Gosić, Nada
Informed Consent in Graduate Education in Croatia
Brazilian Journal of Medical Education 26 215-223 - 2002.

A1

21. Gosić, Nada
Informed consent u poslijediplomskom obrazovanju
Filozofska istraživanja 4 743-755 - 2000.

A1

22. Šegota, Ivan, Gosić, Nada
“Moral Education in Croatia (The Rijeka Model)
Brazilian Journal of Medical Education (Revista brasileira de educaçao médica) 3 34-40 - 2000.

A1

23. Gosić, Nada
Bioethics in Croatia
Synthesis pfilosophica 183-198 - 1999.

A1

24. Gosić, Nada
Znanstveno-nastavna konceptualizacija predmeta medicinska etika na Medicinskom fakultetu u Rijeci
Društvena istraživanja 5 751-764 - 1996.

A1

Znanstvene knjige

1. Autor knjige
Gosić, Nada
Liječnici-preteče bioetike
Bioetika Ante Čović Pergamena Zagreb - 2015.
2. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada
Integrativna bioetika i prirodno naslijedje: zbornik radova Četvrtog medjunarodnog bioetickog simpozija u Bosni i Hercegovini
Percivalova etička baština Ballian, Dalibor, Hukić, Emina Bioetičko društvo u Bosni i Hercegovini Sarajevo - 2015.
3. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada
Bioethik und Bildung/Bioethics and Education,
Pluriperspectivity and the Funcionality of Contents of Bioethical Education in Croatia Walter Schweidler, Kurt Walter Zeidler Academia Verlag Berlin - 2014.
4. Autor poglavlja u knjizi
Valjan, Velimir (ur)
Umjetna krv - profesionalni i etički izazovi
Integrativna bioetika pred izazovima biotehnologije Valjan, Velimir Bioetičko društvo u Bosni i Hercegovini Sarajevo - 2012.
5. Rad u zborniku s međunarodnog skupa
Gosić, Nada
Proceedings from First International interdisciplinary conference »Bioethics- The Sign of a New Era: Bioethics, Media, Law and Medicine«,
Bioetički silabus Donev, Dejan Faculty of Law Justinianus primus Skopje - 2012.
6. Poglavlje u knjizi
Gosić, Nada
Fritz Jahr and the Foundation of Global Bioethics. The Future of Integrative bioethics
The actuality of thoughts of Fritz Jahr in bioethics education or why Fritz Jahr advocates character education Muzur, Amir, Sass Hans-Martin Lit Verlag, GmbH&Co. KG Wien, Berlin - 2012.
7. Autor knjige
Gosić, Nada
Bioetičke perspektive
Bioetika Ante Čović Pergamena Zagreb - 2011.
8. Urednik knjige
Nada Gosić, Jansen E. S. Brigitte
Law, Public Health Care System and Society, Volume 5, Croatia: Politics, Legislation, Patient’s Rights and Euthanasia
Law, Public Health Care System and Society Jansen E. S. Brigitte Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung München, - 2011.
9. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada , Jansen E. S. Brigitte (ur)
“Political Influence on the Work of Health Institutions int The Republic of Croatia - Normative and Practical Perspective
Law, health care systems and society Jansen E. S. Brigitte Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung München - 2011.
10. Autor poglavlja u knjizi
Jansen E. S. Brigitte (ur)
“Pluriperspectivity and Integrative Bioethics in Development Strategies of Healthcare”,
Law, Public Health Care System and Society. Jansen E. S. Brigitte Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung München - 2010.
11. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada, Pelčić Gordana
Law, Public Health Care System and Society,
Gosić, Nada; Pelčić Gordana: “Bioethics Perspectives in Organ and Tissue Transplantatuion in The Republic of Croatia”, Jansen E. S. Brigitte Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung GmbH & Co. KG. München, - 2010.
12. Urednik knjige
Čović, Ante; Gosić, Nada; Tomašević, Luka
Od nove medicinske etike do integrativne bioetike. Posvećeno Ivanu Šegoti povodom 70. rođendana.
Bioetika Ante Čović Pergamena Zagreb - 2009.
13. Autor poglavlja u knjizi
Čović, Ante, Gosić, Nada, Tomašević Luka (ur)
Pluriperspektivnost - cilj bioetičke edukacije na Medicinskom fakultetu u Rijeci
Bioetika Ante Čović Pergamena Zagreb - 2009.
14. Autor poglavlja u knjizi
Valjan, Velimir (ur)
Bioetičke perspektive u etičkim kodeksima zdravstvenih djelatnika
Integrativna bioetika i interkulturalnost Velimir, Valjan Bioetičko društvo u Bosni i Hercegovini Sarajevo - 2009.
15. Autor poglavlja u zborniku radova s međunarodnog skupa
Gosić, Nada
Integrativna bioetika i interkulturalnost
Bioetičke perspektive u etičkim kodeksima zdravstvenih djelatnika Valjan, Velimir Bioetičko društvo u Bosni i Hercegovini Sarajevo - 2009.
16. Autor rada u zborniku s domaćeg skupa
Gosić, Nada
Bioetika i medicinsko pravo, Zbornik radova 9. bioetičkog okruglog stola
Pravna perspektiva u bioetičkoj edukaciji u Hrvatskoj Iva Sorta-Bilajac Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci Rijeka, - 2009.
17. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada
Bioetika i kultura dijaloga u medicini
Integrativna bioetika i izazovi suvremene civilizacije Valjan, Velimir Bioetičko društvo u Bosni i Hercegovini Sarajevo - 2007.
18. Autor knjige
Gosić, Nada
Bioetička edukacija
Bioetika Ante Čović Pergamena Zagreb - 2005.
19. Autor knjige
Gosić, Nada
Bioetika in vivo
Bioetika Ante Čović Pergamena Zagreb - 2005.
20. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada
Bioethik und kulturelle Pluralität Bioethics and Cultural Plurality
Bioethical Education in Croatia Čović, A & Hoffman Th. S Academia Verlag Bochum - 2005.
21. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada
Knjiga izlaganja na I. bioetičkom simpoziju Hrvatskog liječničkog zbora
Bioetička edukacija na Medicinskom fakultetu u Rijeci Ivanišević, Goran, Šegota, Ivan Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko bioetičko društvo Zagreb - 2002.
22. Urednik knjige
Bošković Zvonko, Gosić, Nada, Šegota, Ivan
Bioetika i pitanje odbijanja transfuzije krvi,
Šegota, Ivan Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci/Hrvatsko bioetičko društvo Rijeka - 2001.
23. Rad u zborniku s domaćeg skupa
Gosić, Nada
Bioetika i pitanje odbijanja transfuzije krvi
Informed consent, zahtjevi Jehovinih svjedoka i bioetička edukacija Šegota, Ivan, Gosić, Nada, Bošković Zvonko Medicinski fakultet Rijeka, Hrvatsko bioetičko društvo Rijeka - 2001.
24. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada
Bioetika u teoriji i praksi
Sadržaj bioetičke edukacije Kurjak, Asim, Silobrčić, Vlatko Globus Zagreb - 2001.
25. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada
Beskrvno liječenje, medicinski, etički i pravni aspekti
Bioetička edukacija medicinara i vjersko odbijanje transfuzije krvi Šišić, Fuad Institut za naučno-istraživački rad, KCUS Sarajevo - 2001.
26. Autor poglavlja u knjizi
Gosić, Nada
Izazovi bioetike
Metode bioetičke edukacije Čović, Ante Pergamena, Hrvatsko filozofsko društvo Zagreb - 2000.

Pozvana predavanja

1. Gosić, Nada
Bioetička edukacija u lokalnoj zajednici
Rijeka - 10.6.2016.
2. Gosić, Nada
Jonas E. Salk – sudionik eksperimenta zvanog život
Šibenik - 22.3.2016.
3. Gosić, Nada
(Bio) ethics Curriculum for Postgraduate Education of Physicians – Theoretical and Practical Possibilities for Standardization
Rijeka - 12.6.2015.
4. Gosić, Nada
Percivalova etička baština
Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 20.6.2014.
5. Gosić, Nada
Etika i deontologija u radiološkoj tehnologiji
Zadar - 27.10.2012.
6. Gosić, Nada
» Biethics Syllabus,«
Ohrid - 22.10.2011.
7. Gosić, Nada
Bioetičke perspektive u bioetičkom curriculumu
Zagreb - 28.6.2011.
8. Gosić, Nada
» Beskrvno liječenje-tradicionalni i aktualni pristup”
Tuzla - 25.3.2011.
9. Gosić, Nada
»The actuality og troughts of Fritz Jahr in bioethics education or why Fritz Jahr advocates character education«
Rijeka - 11.3.2011.
10. Gosić, Nada
»Political influence on the Work of Health Institution int he Republic of Croatia«
Beograd - 4.11.2010.
11. Gosić, Nada
»Implementation of the Universal Declaration on Bioethics and Human Rights in the Pluriperspective and Integrative Approach to Bioethics education«
Budapest - 7.11.2008.
12. Gosić, Nada
“Integrative Bioethics and Medicine (III): Integrative bioethics and Medical Procedures Involving Jehovah’s Witnesses”,
Mali Lošinj - 10.9.2008.
13. Gosić, Nada
»Pluriperspectivity and the Funcionality of the Contents of Bioethical education in Croatia«
Mali Lošinj - 15.6.2006.
14. Gosić, Nada
»What students need to know about moral dilemmas«
Split - 21.4.2006.
15. Gosić, Nada
Bioethics Education in Croatia
Dubrovnik - 1.10.2004.
16. Gosić, Nada
»Pluriperspectivity Band Integrative Bioethics in Healtcare Developement Strategies«
Opatija
17. Gosić, Nada
»Bioetika i kultura dijaloga u medicini«
Sarajevo
18. Gosić, Nada
»Bioetičke perspektive u etičkim kodeksima zdravstvenih djelatnika«
Sarajevo
19. Gosić, Nada
»Bioethics education in Croatia«
Zagreb
20. Gosić, Nada
“Istraživanje i odgovornost znanstvenika”, Državni skup nastavnika etike
Zadar
21. Gosić, Nada
“Bioetika i mediji: povijesni i suvremeni pristup”, Državni jednodnevni stručni skup nastavnika etike u srednjim školama
Zagreb
22. Gosić, Nada
“Tijelo i osobnost u bioetici”, Stručni skup nastavnika etike
Zagreb
23. Gosić, Nada
“Politika i bioetika”, Stručni skup nastavnika filozofije, logike, politike i gospodarstva, sociologije i etike
Zagreb
24. Gosić, Nada
“Etika i eutanazija”, Međužupanijsko stručno vijeće nastavnika društveno-humanističkih predmeta Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije
Pula
25. Gosić, Nada
“Paternalizam u bioetici / izlaganje i metodička obrada/”Stručni skup profesora etike,
Zagreb
26. Gosić, Nada
»Moral dilemmas oft he Bioethical Education Programme«
Mali Lošinj
27. Gosić, Nada
»Bioethics education in Croatia«
Dubrovnik
28. Gosić, Nada
»Bioetika i ljudski genom: koliko određenje ljudskog genoma prema Kodeksu medicinske etike i seontologije pridonosi rješavanju bioetičke dileme u području genetike«
Malinska, Krk
29. Gosić, Nada
»Paternalism in Bioethics«
Brijuni

Kongresna priopćenja

1.
Gosić, Nada
Izazovi i perspektive bioetičke edukacije: Integrirani bioetički kurikulum za profesije u zdravstvu Predavanje međunarodna1. konferencija zdravstvenih profesija i 15. međunarodna konferencija medicinskih sestara i tehničara Opatija - 28.4.2016.
2.
Gosić, Nada
Elizabeth Blackwell (1821.-1910.) prva liječnica i zagovornica spolnog odgoja djece i mladih Sekcijsko izlaganje na simpoziju Zdravlje i kultura 24. Dani Frane Petrića Cres - 1.1.2015.
3.
Gosić, Nada
Sir William Osler (1849.-1919.) - otac moderne medicine i preteča kliničke etike Usmena prezentacija 13. Lošinjski dani bioetike, Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska - 19.5.2014.
4.
Gosić, Nada
»Sir William Osler (1849.-1919.) – otac moderne medicine i preteča kliničke etike« Predavanje 13. Lošinjski dani bioetike, Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj, Hrvatska - 19.5.2014.
5.
Gosić, Nada
»Jonas E. Salk – sudionik eksperimenta zvanog život« Predavanje 1. 12. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, Mali Lošinj - 1.1.2013.
6.
Gosić, Nada
»Politika i obrazovanje osoba s invaliditetom: sadržajne i metodološke perspektive« Predavanje 1. 15. Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci Rijeka - 1.1.2013.
7.
Gosić, Nada
Strukovne organizacije u području zdravstva u Republici Hrvatskoj Sekcijsko izlaganje 11. Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 11.5.2012.
8.
Gosić, Nada
»Strukovne organizacije u području zdravstva u Republici Hrvatskoj«, Predavanje 11. Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 1.1.2012.
9.
Gosić, Nada, Muzur, Amir
Aktualizacija i prikaz prvog teksta o medicinskoj etici na engleskom jeziku Predavanje 14. Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci Rijeka - 1.1.2012.
10.
Gosić, Nada
»Sadržajne i metodološke perspektive u političkim dokumentima političkih stranaka u Republici Hrvatskoj«, Predavanje 10. Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 1.1.2011.
11.
Gosić, Nada
»Bioetička edukacija u Hrvatskoj: povijesni i aktualni pristup« Predavanje 2. 13. Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci, Rijeka Rijeka - 1.1.2011.
12.
Gosić, Nada
»Sadržajne i metodološke perspektive u strateškim dokumentima za rješavanje problema Roma u zdravstvenoj zaštiti. Studija slučaja Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija« Predavanje 9.Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 1.1.2010.
13.
Gosić, Nada
»Od Božjeg komiteta do nove generacije bioetičkih tijela u zdravstvenom ustanovama u Republici Hrvatskoj« Predavanje 8. Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 1.1.2009.
14.
Gosić, Nada
»Pravna perspektiva u bioetičkoj edukaciji u Hrvatskoj« Predavanje 10. Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci Rijeka - 1.1.2008.
15.
Gosić, Nada
»Aktualizacija definicije bioetike – metodički postupci u bioetičkoj edukaciji« Predavanje 6. Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 1.1.2007.
16.
Gosić, Nada
»Informirani pristanak« Predavanje 4. 1. Kongres Hrvatskog društva za unapređenje beskrvnog liječenja Zagreb - 1.1.2005.
17.
Gosić, Nada
“Moralne dileme u bioetičkoj edukaciji” Predavanje Stručni skup nastavnika etike Zagreb - 1.1.2005.
18.
Gosić, Nada
»Bioetički odnos prema pacijentima s Down sindromom« Predavanje 5. Prvi hrvatski simpozij o sindromu Down Split - 1.1.2004.
19.
Gosić, Nada
“Prava pacijenata i etička standardizacija u pristupu skrbi za teško oboljele pacijente” Predavanje Psihosocijalni problemi onkoloških bolesnika Rijeka - 1.1.2004.
20.
Gosić, Nada
“Metode bioetičke edukacije" Predavanje Stručni skup nastavnika etike Zagreb - 1.1.2004.
21.
Gosić, Nada
»History of contemporary medicine of Croatia: Bioethics and patients Rights« Predavanje 9. First Balkans Congress for History of Medicine Ohrid - 1.1.2003.
22.
Gosić, Nada
»Paternalizam u bioetici« Predavanje 2.Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj - 1.1.2003.
23.
Gosić, Nada
Suvremena povijest medicine u Hrvatskoj: u znaku bioetike i prava pacijenata« Predavanje 6. Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture Rijeka - 1.1.2003.
24.
Gosić, Nada
»Kako bioetika može pomoći demokraciji« Predavanje 10. XII. Dani Frane Petrića Cres - 1.1.2003.
25.
Gosić, Nada
»Bioetički sadržaji u ugradnji umjetnih organa i tkiva« Predavanje 11. Dani Frane Petrića Cres - 1.1.2002.
26.
Gosić, Nada
“Bioetički problemi u stomatologiji”) Predavanje 7. radionica o patogenezi zaraznih bolesti Crikvenica - 1.1.2002.
27.
Gosić, Nada
»Bioetička edukacija medicinara i vjersko odbijanje transfuzije krvi« Predavanje 14. Beskrvno liječenje – medicinski, etički i pravni aspekti Sarajevo - 1.1.2001.
28.
Gosić, Nada
»Bioetika, politika i bioetičko obrazovanje« Predavanje 1X. Dani Frane Petrića Mali Lošinj - 1.1.2001.
29.
Gosić, Nada
»Bioetička edukacija na Medicinskom fakultetu u Rijeci« Predavanje 7. 1. proljetni bioetički simpozij Hrvatskog liječničkog zbora Zagreb - 1.1.2001.
30.
Gosić, Nada
“Razlozi za bioetičko obrazovanje u srednjim školama” Predavanje Nastava etike u srednjim školama Zagreb - 1.1.2001.
31.
Gosić, Nada
»Metode bioetičke edukacije« Predavanje 15. VII. međunarodni filozofski simpozij "Dani Frane Petrića" Cres - 1.1.1998.
32.
Gosić, Nada
»Privatnost i povjerenje u medicinskoj etici i bioetici« Predavanje 3. Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj
33.
Gosić, Nada
»Medicina u očima medija – studija slučaja dva regionalna dnevna lista« Predavanje 7. Lošinjski dani bioetike Mali Lošinj

Znanstveni projekti

1. 29.10.2014. - 31.12.2014.
Nastajanje koncepta raciovitalizma u filozofiji Ortege y Gasseta, voditelj projekta doc. dr. sc. Tomislav Krznar, Učititeljski fakultet u Zagrebu; Suradnica na projektu; Sveučilište u Zagrebu; ;
2. 1.1.2014. - 1.1.2017.
EUROBIOACT: Europska bioetika na djelu, 2014.-2017. voditelji projekta: prof. dr. sc. Amir Muzur ; Suradnica na projektu; Hrvatska zaklada za znanost; ;
3. 21.10.2013. - 31.12.2013.
Filozofija Ortege y Gasseta u horizontu rasprave o suvremenom obrazovanju - voditelj doc. dr. sc. Tomislav Krznar, Učiteljski fakultet u Zagrebu; Suradnica na projektu; Sveučilište u Zagrebu; ;
4. 1.1.2011. -
»Fritz Jahr Band European Roots of Bioethics: Establishing the International Network of Scholors, EUROBIONETHICS,voditelji: prof. dr. sc. Amir Muzur, prof. dr. sc. Hans-Martin Sass ; Suradnica na projektu; Hrvatska zaklada za znanost; ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2012.
»Bioetika i kultura« br. 062-1300990-0798; Voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske; ;
6. 1.1.2002. - 1.1.2006.
»Bioetika i politika« br.0062020; Voditeljica projekta; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
7. 1.1.2002. - 1.1.2003.
Introduction of a Course of Bioethics, voditelj: prof. dr. sc. Elvio Baccarini; Suradnica na prijektu; Otvoreno društvo Hrvatska; ;
8. 1.1.1998. - 1.1.2002.
»Bioetička edukacija u Hrvatskoj« br. 062014, voditelj: prof. dr. sc. Ivan šegota; Suradnica na projektu; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
9. 1.1.1995. - 1.1.1998.
»Medicinska etika u Hrvata« br. . 6-01-288, voditelj prof. dr. sc. Ivan Šegota; Suradnica na projektu; Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 12.11.2010. -
Iva Rinčić; Komentorstvo s prof. dr. sc. Antom Čovićem: »Teorijaska uporišta, postignuća i perspektive bioetičke institucionalizacije u Europskoj uniji« ; ; 10.11.2010.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2012. - 1.1.2013.
»Dani Frane Petrića« Cres Predsjednica Organizacijskog odbora
2. 1.1.2012. -
»9 ISCB konferencija: Globalna i dubinska bioetika – Od nove medicinske etike do integrativne bioetike« Rijeka Članica Organizacijskog odbora
3. 1.1.2011. -
»Bioethics - The Sign of a New Era: Bioethics, Media, Law and Medicine«, Ohrid Članica Organizacijskog odbora
4. 1.1.2011. -
Fritz Jahr Band European Roots of Bioethics: Establishing the International Network of Scholors, EUROBIONETHICS, Rijeka Članica Organizacijskog odbora
5. 1.1.2010. -
»Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva i njegove prakse« Rijeka Članica Organizacijskog odbora
6. 1.1.2007. -
»Četvrti hrvatski kongres iz humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem« Malinska, Krk Članica Znanstvenog odbora
7. 1.1.2002. -
»Lošinjski dani bioetike – Simpozij Bioetika i nova epoha«/ Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj Članica Organizacijskog odbora
8. 1.1.2002. -
»Dani bioetike na Medicinskom fakultetu u Rijeci«, Rijeka Članica Organizacijskog odbora
9. 1.1.2001. -
»Bioetika i pitanje odbijanja transfuzije krvi« Rijeka Članica Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Bioetička edukacija - izazovi i perspektive, Jahr, Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vol 3., Br. 5.

2. 1.1.2012. - Javno i privatno u zdravstvu i ljekarništvu: Dvije logike, dvije etike? Jahr, Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Vol.3., Br. 6

3. 1.1.2012. - Bioetika-teme i pristupi, Filozofska istraživanja, Vol. 31., Br. 122.

4. 1.1.2010. - Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva i njegove prakse, Jahr, Godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, Vol. 1., Br.2.

Recenzije

1. 2012. Recenzija knjige: Iva Rinčić, Amir Muzur: Fritz Jahr i rađanje europske bioetike, Pergamena , Zagreb
2. 2011. Recenzija knjige: Iva Rinčić: Europska bioetika: ideje i institucije, Pergamena, Zagreb
3. 2010. Recenzija knjige:Prof. dr. sc. Mirko Štifanić: Kriza zdravstva: prijetnje i mogućnosti, Udruga Hrvatski pokret za prava pacijenata, Rijeka,
4. 2007. Recenzija knjige: Elvio Baccarini, Snježana Prijić-Samaržija: Praktična etika. Ogledi iz liberalnoga pristupa nekim problemima praktične etike. Hrvatsko Filozofsko društvo, Zagreb,
5. 2007. Recenzija knjige: Iva Rinčić Lerga, Bioetika i odgovornost u genetici, Pergamena, Zagreb,

Stručna djelatnost