Deana Švaljug

Fakultet zdravstvenih studija Katedra za primaljstvo

telefon : 051 554 938
mobitel : 099 2403 965

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google scholar
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

- Poslijediplomski (doktorski) studij Biomedicina Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Poslijediplomski doktorski studij Klinička medicina utemeljena na dokazima Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
- Profesor edukacijske rehabilitacije Diplomski studij edukacijske hebabilitacije Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
- Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Pedagogijske znanosti
- Viša medicinska sestra Viša medicinska sestra Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, RJ viša medicinska škola

Radno iskustvo

- Voditeljica preddiplomskog stručnog studija primaljstvo Organizacija i rukovođenje svim aktivnostima u realizaciji nastave, administracija i korespondencija Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Vanjski suradnik - Viši predavač Voditelj predmeta i izvođenje nastave iz predmeta primaljska njega u rizičnih trudnoća Sveučilište u Mostaru, Fakultet zdravstvenih studija
- Viši predavač Voditelj predmeta i izvođenje nastave iz predmeta primaljska njega Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Zamjenica pročelnika Odsjeka za primaljstvo i zamjenica šefa Katedre za primaljstvo, Viši predavač Organizacija i rukovođenje svim aktivnostima u realizaciji nastave, administracija i korespondencija, voditelj predmeta i izvođenje nastave iz predmeta primaljska njega Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Predavač/viši predavač Voditelj predmeta i izvođenje nastave iz predmeta supervizija i koordinacija u zdravstvenoj njezi i zdravstvena njega majke i novorođenčeta Dislocirani stručni studij sestrinstva, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Predavač Voditelj predmeta i izvođenje nastave iz predmeta supervizija i koordinacija u zdravstvenoj njezi Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Predavač Voditelj predmeta i izvođenje nastave iz predmeta zdravstvena njega majke i novorođenčeta Zdravstveno veleučilište u Zagrebu
- Stručna nastavnica/profesorica stručnih predmeta Izvođenje teoretske i praktične nastave iz predmeta zdravstvena njega ginekološke bolesnice, zdravstvena njega kirurškog bolesnika i prva pomoć Škola za primalje u Zagrebu
- Medicinska sestra primaljskog smjera Rad na odjelu za perinatalnu medicinu i odjelu za neonatologiju - intenzivnu njegu i liječenje nedonoščadi i ugrožene novorođenčadi KBC Zagreb, Klinika za ženske bolesti i porode

Članstva

- Hrvatska komora primalja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Primaljska njega trudnice
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija
Voditelj predmeta i izvodi nastavu
Norma sati: 60
- Primaljska njega u porodu
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija
Voditelj predmeta i izvodi nastavu
Norma sati: 60
- Postnatalna primaljska njega
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija
Voditelj predmeta i izvodi nastavu
Norma sati: 60
- Primaljska njega zdravog novorođenčeta
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija
Voditelj predmeta i izvodi nastavu
Norma sati: 30
- Primaljska njega ugroženog i bolesnog novorođenčeta
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija
Voditelj predmeta i izvodi nastavu
Norma sati: 60
- Primaljska njega u rizičnih trudnoća
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Fakultet zdravstvenih studija
Voditelj predmeta i izvodi nastavu
Norma sati: 40

Mentor u završnim radovima

- Antenatalna zaštita i ishod trudnoće
Ivana Marković
Razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija sestrinstvo na stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Usporedba doživljaja nakon vaginalnog porođaja i carskog reza
Ivana Brunec
Razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija sestrinstvo na stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Hipertenzija u trudnoći
Jelena Zorić
Razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija sestrinstvo na stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Primaljska skrb kod intrapartalnih i postpartalnih krvarenja
Ivana Jerbić
Razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija sestrinstvo na stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Epiziotomija u rodilištu OB Karlovac-utjecaj primaljske skrbi i prirodnih metoda rađanja
Dijana Žilić
Razlikovni program za ostvarivanje horizontalne pokretljivosti sa stručnog studija sestrinstvo na stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Doživljaj porođaja
Petra Plivelić
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Stanje novorođenčeta nakon porođaja zatkom
Ariana Rabac
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Ostvarivanje individualizirane skrbi u porođaju
Tea Zubonja
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Antenatalna zaštita i stanje novorođenčeta
Lucija Stepić
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Nasilje nad ženama u trudnoći
Lorina Brezari
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Prikupljanje krvi iz pupkovine za pohranu matičnih stanica – uloga primalje“
Barbara Ratkajec
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Antenatalna zaštita – primaljska skrb trudnice“
Gabrijela Glavašić
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Prirast težine i prehrambene navike trudnica
Josipa Blažević
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Antropometrijske razlike između djevojčica i dječaka novorođenačke dobi
Martina Brkanac
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Primaljska skrb prematurnog novorođenčeta
Dorotea Ratkajec
Preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija
- Prirast težine i prehrambene navike trudnica
Ivona Kljaković Gašpić
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Antropometrijske razlike između djevojčica i dječaka novorođenačke dobi
Karla Podgornik
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Profesija primalje i stress na random mjestu
Kristina Gavranović
Sveučilišni preddiplomski stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Nedonošće- uloga primalje u jedinici intenzivne njege i liječenja
Ana Tokić
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjem zdravstvenih studija
- Uloga primalje u skrbi za zdravo novorođenče
Anamarija Pavić
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Postpartalni tijek i komplikacije u babinju – zadaće primalje
Antonija Kelam
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstva
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
- Fiziološke karakteristike novorođenčeta
Danijela Markovec
Stručni studij primaljstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
- Primaljska skrb kod fiziološkog poroda- nadzor rodilje i ploda
Isabell Debelić
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Osobitosti skrbi novorođenčeta s Down sindromom”
Gordana Kalaica
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Postupak s novorođenčetom neposredno nakon poroda- zadaće primalje”
Ana Radanović
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Fiziološke osobitosti novorođenčeta - primaljska skrb zdravog novorođenčeta”
Ana Humski
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Postupak s novorođenčetom neposredno nakon poroda- zadaće primalje”
Ines Damjanić
Sveučilišni preddiplomski studij primaljstvo
Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
- Fiziološki porod
Tijana Kuliš
Dislocirani stručni studij sestrinstva u Karlovcu
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Osobni razvoj

- Seminar "Razvoj i usavršavanje pedagoških kompetencija sveučilišnih nastavnika"


Norma sati: 10 sati
- Seminar za ravnatelje, nastavnike i stručne suradnike “Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenike


Norma sati: 3 sata

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstvene knjige

1. Koautor 14. poglavlja: Forenzika u primaljstvu
Dubravko Habek, Ingrid Marton, Matija Prka, Ana Tikvica Luetić i suradnici
Forenzička ginekologija i perinatologija
MEDICINSKA NAKLADA, ZAGREB, HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, BIBLIOTEKA UDŽBENICI HRVATSKOG KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA prof. prim. dr. sc., dr. sc. hum. Dubravko Habek, dr. med. Medicinska naklada Zagreb

Pozvana predavanja

1. Deana Švaljug
Porođaj u kući u Hrvatskoj: od zakonskih okvira do tajnovitih porođaja
1. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem “Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti, Osijek - 3.11.2017.
2. Deana Švaljug, Željka Kuljak
Nadriprimaljstvo od I.K.Lalanguea do danas, pozvano predavanje
Znanstveni simpozij “Ivan Krstitelj Lalangue – prosvjetitelj i liječnik”, Zagreb, - 23.9.2017.
3. Deana Švaljug, Željka Kuljak
Nadriprimaljstvo u Republici Hrvatskoj kroz povijest i danas
II. Simpozij Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda, Šibenik/Solaris - 12.5.2017.
4. Željka Kuljak, Deana Švaljug
Odgovornost primaljske prvostupnice i asistentice primaljstva kod porođaja u bolnici.
II. Simpozij Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda, Šibenik/Solaris - 12.5.2017.
5. Deana Švaljug, Željka Kuljak, Dubravko Habek.
Forenzika u primaljstvu
I. Hrvatski kongres forenzične ginekologije i perinatologije s međunarodnim sudjelovanjem, Topusko - 17.9.2016.
6. Deana Švaljug, Željka Kuljak.
Primaljstvo u Republici Hrvatskoj – jučer, danas, sutra
Simpozij Psihodinamika u opstetriciji, Zagreb - 16.4.2016.
7. Željka Kuljak, Deana Švaljug.
Primaljstvo u Republici Hrvatskoj – prava i obveze
I. Simpozij Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda, Plitvička jezera - 9.4.2016.
8. Željka Kuljak, Deana Švaljug
Primaljska skrb u opstetričkom šoku
Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem – Opstetrički šok, Zagreb - 19.3.2016.
9. Deana Švaljug
Obrazovanje primalja na preddiplomskoj razini
Stručni skup Županijskog/međužupanijskog stručnog vijeća za primalje, Škola za primalje, Zagreb - 5.5.2015.
10. Deana Švaljug.
Primalja u Hrvatskoj – Sveučilišni studij primaljstva u Splitu
Forum “Majka i dijete” u organizaciji Rotary kluba Split, Split - 8.3.2014.
11. Deana Švaljug
Unaprijeđenje kliničke nastave: priprema za nastavni sat- nastavna metoda-praktični rad i kriterij ocjenjivanja kliničke nastave
Stručni skup Županijskog/međužupanijskog stručnog vijeća za primalje, Zagreb - 9.1.2013.

Kongresna priopćenja

1.
Deana Švaljug
Primaljstvo u Republici Hrvatskoj – gdje smo danas ? XXXI. Perinatalni dani Ante Dražančić Opatija - 14.9.2017.
2.
Ivona Kljaković Gašpić, Deana Švaljug
Prirast težine i prehrambene navike trudnica XXXI. Perinatalni dani Ante Dražančić Opatija - 14.9.2017.
3.
Karla Podgornik, Deana Švaljug
Antropometrijske razlike između djevojčica I dječaka novorođenačke dobi XXXI. Perinatalni dani Ante Dražančić Opatija - 14.9.2017.
4.
Deana Švaljug, Rahela Orlandini, Blaženka Sumpor, Željka Kuljak.
Ostvarivanje individualizirane skrbi u porođaju – Promjena položaja 3. Simpozij primalja s međunarodnim sudjelovanjem o temi “Sigurnost majke i novorođenčeta u sustavu perinatalne skrbi” Mostar - 9.6.2017.
5.
Deana Švaljug
Škola za primalje i primaljstvo u budućnosti Stručni skup povodom obilježavanja 140. obljetnice Škole za primalje u Zagrebu i Svjetskog dana primalja Zagreb - 5.5.2017.
6.
Deana Švaljug
Kako omogućiti ostvarivanje individualizirane skrbi trudnici, rodilji i babinjači tijekom boravka u rodilištu (osmi korak) Poslijediplomski tečaj “Bolnica prijatelj majki i djece” KBC Rijeka, Klinika za ginekologiju i porodništvo Rijeka - 6.4.2017.
7.
Deana Švaljug
Kako omogućiti ostvarivanje individualizirane skrbi trudnici, rodilji I babinjači tijekom boravka u rodilištu (osmi korak) Poslijediplomski tečaj za edukatore u pilot projektu “Rodilište - prijatelj majki i djece”,Ministarstvo zdravstva RH Zagreb - 20.1.2017.
8.
Deana Švaljug
Uvod u kliničku superviziju XXXII. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Osijek - 10.5.2008.
9.
Dajana Bulić, Deana Švaljug, Branimir Peter
Perinatalna ishod višeplodnih trudnoća nakon postupka izvantjelesne oplodnje Simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala, Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju Pula - 24.5.2006.
10.
Deana Švaljug, Višnja Pranjić
Zdravstvena njega nedonoščeta neposredno po porodu XXIX. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Zadar - 21.5.2005.
11.
Višnja Pranjić, Deana Švaljug
Oštećenja desne strane mozga XXIX. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Zadar - 19.5.2005.
12.
Dajana Bulić, Deana Švaljug, Branimir Peter
Perinatalna događanja i neuromotorički ishod 3. Međunarodnog simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala,Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju Hvar - 23.5.2004.
13.
Deana Švaljug
Nasilje prema ženama i uloga primalje- utjecaj na reprodukcijsko zdravlje i promicanje sigurnog majčinstva XXVII. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb - 10.11.2003.
14.
Deana Švaljug
Perinatalne infekcije XXVI. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik - 21.5.2002.
15.
Deana Švaljug
"Kratek navuk od meštrije pupkorezne" XXIII. Simpozij Hrvatske udruge medicinskih sestara primaljskog smjera s međunarodnim sudjelovanjem Sisak - 14.5.1999.
16.
Deana Švaljug
Parenteralna prehrana novorođenčeta XXII. Simpozij Hrvatske udruge medicinskih sestara primaljskog smjera Pula - 14.5.1998.

Znanstveni skupovi

1. -
1. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem “Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti” Osijek Aktivno - pozvano predavanje
2. -
Znanstveni simpozij “Ivan Krstitelj Lalangue – prosvjetitelj i liječnik”, Hrvatsko katoločko sveučilište u Zagrebu Zagreb Aktivno - pozvano predavanje
3. -
XXXI. Perinatalni dani Ante Dražančić Opatija Aktivno
4. -
3. Simpozij primalja s međunarodnim sudjelovanjem o temi “Sigurnost majke i novorođenčeta u sustavu perinatalne skrbi Mostar, Bosna i Hercegovina Aktivno
5. -
Znanstveni skup i radionica Opstetrička perinealna ozljeda Zagreb Aktivno - organizacijski odbor
6. -
II. Simpozij Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda Šibenik/Solaris Aktivno - pozvano predavanje
7. -
Stručni skup povodom obilježavanja 140. obljetnice Škole za primalje u Zagrebu i Svjetskog dana primalja Zagreb Aktivno - pozvano predavanje
8. -
Tečaj za liječnike, primalje, medicinske sestre i psihologe u projektu “Bolnica prijatelj majki i djece”, KBC Rijeka, Klinika za ginekologiju i porodništvo Rijeka Aktivno
9. -
Poslijediplomski tečaj za edukatore u projektu “Bolnica prijatelj majki i djece” Ministarstvo zdravstva RH Zagreb Aktivno
10. -
Stručno-znanstveni skup “Godina primaljstva pri Fakultetu zdravstvenih studija” Rijeka Pasivno
11. -
I. Hrvatski kongres forenzične ginekologije i perinatologije s međunarodnim sudjelovanjem Topusko Aktivno - pozvano predavanje
12. -
Simpozij Psihodinamika u opstetriciji Zagreb Aktivno - pozvano predavanje
13. -
I. Simpozij Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda Plitvička jezera Aktivno - pozvano predavanje
14. -
Znanstveni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, Opstetrički šok Zagreb Aktivno - pozvano predavanje
15. -
MIPS Educational Course, Recent advances in the diagnosis and management of Pelvic Floor Dysfunctions, Pelvic floor dysfunctions: Holistic Approach, University hospital Split, Department of Gynecology and Obstetrics Split Pasivno
16. -
Peers Inaugural Workshop, Course on Manual Perineal Protection Zabok Pasivno
17. -
XXXV. Simpozija Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Dubrovnik Aktivno - organizacijski odbor
18. -
XXV. Perinatalni dani “Ante Dražančić” Split Pasivno
19. -
XXXIV. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Vodice Aktivno - organizacijski odbor
20. -
Hrvatska udruga primalja i European Commission: Workshop on Education of nurses- mutual recognition of diplomas Zagreb Pasivno
21. -
Technical Assistance Information Exchange Instrument (TAIEX) Workshop for Croatian Midwives Zagreb Pasivno
22. -
XXXIII. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Čakovec Aktivno - organizacijski odbor
23. -
Waterbirth Study Day Opatija Pasivno
24. -
Međunarodna sestrinska konferencija “Vođenje i upravljanje u sestrinstvu” Zagreb Pasivno
25. -
XXXII. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Osijek Aktivno - organizacijski odbor
26. -
XXXI. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Trogir Aktivno - organizacijski odbor
27. -
XXIII. Perinatalni dani “Ante Dražančić” Malinska/Krk Pasivno
28. -
XXX. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb Aktivno - organizacijski odbor
29. -
Tečaj trajne edukacije: Odabrane teme iz urogenitalnih, spolnoprenosivih i drugih infekcija s posebnim osvrtom na trudnoću Zagreb Pasivno
30. -
7th World Congress of Perinatal Medicine Zagreb Aktivno
31. -
XXIX. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Zadar Aktivno - organizacijski odbor
32. -
3th Slovene-Croatian Symposium on Menopause and Andropause Rogaška Slatina, Slovenija Pasivno
33. -
XXVI. Alpe Adria Meeting of Perinatal Medicine Graz, Austrija Pasivno
34. -
XXI. Perinatalni dani “Ante Dražančić” Bizovačke Toplice Pasivno
35. -
XXVIII. Simpozij Hrvatske udruge primalja s međunarodnim sudjelovanjem Rijeka Aktivno - organizacijski odbor
36. -
XXVII. Simpozij Hrvatske udruge primalja Zagreb Aktivno - organizacijski odbor
37. -
XXV. Alpe Adria Meeting of Perinatal medicine Maribor, Slovenija Pasivno
38. -
Suvremeni pristupu dijagnostici i liječenju tumora vrata i trupa maternice Zagreb Pasivno
39. -
XXVI. Simpozij Hrvatske udruge primalja i VI. međunarodni simpozij primalja Dubrovnik Aktivno - organizacijski odbor
40. -
26 th Triennial Congres of International Confederation of Midwives Beč, Austrija Pasivno
41. -
Pre-Congres Collaborative Safe Motherhood Workshop, The Midwifels Role in Reducing Violence Against Adolescent Girls and Woman: Promoting Safe Motherhood Beč, Austrija Pasivno
42. -
XXV. Simpozij Hrvatske udruge primalja Varaždin Aktivno - organizacijski odbor
43. -
Simpozij HLZ i Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice Zagreb Pasivno
44. -
XVII. Biennal Congres The European Association of Perinatal Medicine Porto, Portugal Pasivno
45. -
XXIV. Simpozij Hrvatske udruge medicinskih sestara primaljskog smjera Slavonski Brod Aktivno - organizacijski odbor
46. -
XXIII. Simpozij Hrvatske udruge medicinskih sestara primaljskog smjera i III. međunarodni simpozij Sisak Aktivno - organizacijski odbor
47. -
I. Hrvatski tečaj iz kolposkopije i bolesti vrata maternice s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb Pasivno
48. -
XXII. Simpozij Hrvatske udruge medicinskih sestara primaljskog smjera Pula Pasivno

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
-
Twinning Projekta “Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Republici Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC
Ministarstvo zdravlja   EU
Članica
2.
-
Pilot projekt “Rodilište prijatelj majki i djece"
Ministarstvu zdravlja Republike hrvatske i UNICEF-ov Ured u Republici Hrvatskoj  
Članica
3.
-
Izrada standarda zanimanja/kvalifikacije uz unaprjeđenje zdravstvenih studijskih programa
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta   EU
Članica, voditeljica skupine za primaljstvo
4.
-
Podizanje znanja i vještina medicinskih sestara i primalja i ujednačavanje obrazovnih programa s Direktivom 2005/36/EK
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi   EU
Članica

Javno djelovanje

Volonterstvo

1. - U organizaciji Crvenog križa za obuku iz prve pomoći učenika srednjih škola Grada Zagreba, voditelj ekipe prve pomoći Škole za primalje, pripremala učenice za sudjelovanje na Grdskom i Županijskom natjecanju ekipa Mladeži Hrvatskog Crvenog križa
Zagreb

Novinski članci

1. 7.5.2017. - Ništa nema ljepše od rađanja novog života
Novi list
Rijeka
2. 10.3.2014. - Smrtnost djece sve je manja, a medijski napadi na medicinare sve češći
Slobodna Dalmacija
Split
3. - Rotary forum u Splitu 2014 "Majka i dijete"
Rotary Magazin, broj 24/25, ožujak 2014.
Split
4. -

Medijski nastupi

1. - Emisija “Filipove bebe”
TV
Zagreb
2. - “9 čarobnih mjeseci"
Video
Zagreb
3. - "Bogorodica"
Film
Zagreb

Administrativna djelatnost

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - Članica
Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o primaljskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama Ministarstva zdravstva
2. - - Predsjednica
Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske komore primalja
3. - - Voditeljica
Županijsko/međužupanijsko stručno vijeće za primalje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u Obrazovnom sektoru zdravstvo i socijalna skrb
4. - - Članica
Sektorsko vijeće za zdravstvo i socijalnu skrb Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ureda za srednje obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
5. - - Dopredsjednica
Hrvatska komora primalja
6. - - Članica
Osnivački odbor Hrvatske komore primalja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
7. - - Članica
Povjerenstvo Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za rješavanje statusa primalja
8. - - Članica
Radna skupina za izradu prijedloga programa stručnog studija primaljstva u Zagrebu
9. - - Članica
Radna skupina Ministarstva zdravstva za izradu djelokruga rada medicinskih sestara i primalja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
10. - - Voditeljica
Stručno vijeće stručnih učiteljica primaljstva u Školi za primalje, Zagreb
11. - - Tajnica
Hrvatske udruga medicinskih sestara primaljskog smjera/Hrvatska udruga primalja