Milena Gašparović Krpina

Medicinski fakultet Katedra za ginekologiju i opstetriciju

mobitel : 0915636791

google scholar

Obrazovanje

1.1.1997. - 1.1.2004. dr.med. studij medicine Medicinski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1997. sss Opća gimnazija Gimnazija "Hrvatski kralj Zvonimir" Krk
1.1.1985. - 1.1.1993. Osnovna škola Osnovna škola "Fran Krsto Frankopan" Punat

Radno iskustvo

1.1.2014. - dr.med. specijalist KBC Rijeka
1.1.2006. - 1.1.2014. dr.med. specijalizant KBC Rijeka
1.1.2004. - 1.1.2006. znanstveni novak Medicinski fakultet Rijeka

Članstva

1.1.2004. - Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2016. - Ginekologija i opstetricija
Studij medicine
Medicinski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati: