Matteo Mravić mag. math.

Odjel za matematiku NULL

prostorija : O-524
e-pošta : matteo.mravic@math.uniri.hr
telefon : 051/584-689

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar
Matteo Mravić
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

- Magistar matematike Diskretna matematika i primjene Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Prvostupnik matematike Preddiplomski studij matematike Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
- Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

- Asistent Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Članstva

- Seminar za končnu matematiku
- Društvo matematičara i fizičara
- Alumni klub Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Projektivna geometrija
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Kombinatorika
Preddiplomski studij informatike
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Matematika s osnovama statistike
Preddiplomski sveučilišni studij Botehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 25
- Matematika 2

Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
Asistent
Norma sati: 45
- Računarski praktikum 2
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Diskretna matematika
Preddiplomski studij matematike
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Kongresna priopćenja

1.
Mravić, Matteo ; Crnković, Dean ; Rukavina, Sanja
Binary Codes from Skew-symmetric Hadamard Matrices Predavanje 8th PhD Summer School in Discrete Mathematics Rigla, Slovenija - 7.7.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958150

Znanstveni skupovi

1. 1.7.2018. - 7.7.2018.
8th PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenija
2. 23.7.2017. - 29.7.2017.
7th PhD Summer School in Discrete Mathematics Rogla, Slovenija

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 24.8.2018. - Posjet ljetne škole matematike u Roču
Kodno ime: Diskretna matematika
Rijeka
2. 20.8.2018. - Posjet ljetne škole matematike u Roču
Kodno ime: Diskretna matematika
Rijeka
3. 17.4.2018. - Otvoreni dan OM
Praktikum diskretne matematike
Rijeka
4. 8.12.2017. - Promocija Odjela za matematiku
Odabrane teme diskretne matematike
Pazin
5. 7.12.2017. - Večer matematike
Što je diskretna matematika
Rijeka
6. 25.4.2017. - Otvoreni dan OM
Praktikum diskretne matematike
Rijeka
7. 1.12.2016. - Večer matematike
Latinski kvadrati, radionica(Sara Ban, Matteo Mravić, Tin Zrinski)
Rijeka
8. 16.9.2016. - Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici

Matulji