doc.dr.sc Elizabeta Dadić-Hero dr.med

Medicinski fakultet Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
Medicinski fakultet Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

e-pošta : elzabeta.dadic.hero@medri.uniri.hr

Elizabeta Dadić-Hero

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2012. - docent Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - subspecijalista socijalne psihijatrije subspecijalizacija Ministarstvo zdravstva
1.1.2011. - primarijus primarijat Ministarstvo zdravlja
1.1.2000. - 1.1.2013. stalni sudski vještak psihijatrijska struka Županijski sud u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.2000. specijalist psihijatar Specijalizacija iz psihijatrije OB Slavonski Brod
1.1.1994. - grupni terapeut Klinika za psihološku medicinu KBC Rebro
1.1.1992. - 1.1.1994. magistar medicinskeih znanosti Poslijediplomski studij smjer Socijalna medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1986. - 1.1.1992. Doktor medicine Opća medicina Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2012. - docent Medicinski fakultet Sveučillišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2012. viši asistent Medicinski fakultet Sveučillišta u Rijeci
1.1.2001. - specijalist psihijatar Dom zdravlja PGŽ
1.1.2000. - 1.1.2001. specijalist psihijatar OB Slavonski Brod
1.1.1995. - 1.1.2000. specijalizant OB Slavonski Brod
1.1.1994. - 1.1.1995. liječnik HMP Rijeka
1.1.1993. - 1.1.1995. predavač Medicinska škola u Rijeci
1.1.1992. - 1.1.1993. liječnik-pripravnik Bolnica Lovran

Članstva

1.1.2010. - Hrvatsko katoličko liječničko društvo
1.1.2001. - Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju
1.1.2000. - Hrvatsko psihijatrijsko društvo
1.1.1992. - Hrvatski liječnički zbor
1.1.1992. - Hrvatska liječnička komora

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Promocija zdravlja
Izvanredni srtučni studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Metode zdravstvenog odgoja i promocija zdravlja
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - metode zdravstvenog odgoja
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2013. - Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
Izvanredni stručni studij primaljstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

1.1.2013. - Učestalost depresije kod bolesnika na liječenju hemodijalizom u odnosu na medicinsko osoblje i opću populaciju
Sanja Rakić
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Učestalost anksioznosti kod hemodijaliziranih bolesnika u odnosu na medicinsko osoblje i opću populaciju
Dragana Dragoslavić Kolak
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Učestalost anksioznih poremećaja u PGŽ u svjetlu društvenih i zdravstvenih promjena od 1995. do 2009. godine
Dobrica Rončević
Poslijediplomski studij
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.2011. - Stanje i kretanje anksioznih poremećaja u PGŽ
Halovanić Goran
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Stanje i kretanje depresivnih poremećaja u psihijatrijskoj ambulanti PGŽ u 2011
Paukovac Ana
Stručni studij sestrinstva
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Ružić, Klementina; Medved, Paola; Dadić-Hero, Elizabeta; Graovac, Mirjana; Tatalović-Vorkapić, Sanja; Rončević Gržeta, Ika
Side-effects of generic
Psychiatria Danubina (0353-5053) 22 (2010), 1; 99-101

2. Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Grahovac, Tanja; Sabljić, Vladimir; Kosec, Tanja; Knez, Rajna
Switching among antipsychotics- focus on side effects
Psychiatria Danubina (0353-5053) 23 (2011), 1; 89-91

3. Šepić Grahovac, Dubravka; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Dadić-Hero, Elizabeta; Bajek, Snježana
Epilepsy in the Elderly and Depression
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), S2; 179-181

4. Ružić, Klementina; Knez, Rajna; Grahovac, Tanja; Dadić-Hero, Elizabeta; Graovac, Mirjana
Integrative approach to treatment of a patient with psychotic depression
Psychiatria Danubina (0353-5053) 22 (2010), 2; 370-372

5. Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Graovac, Mirjana; Žarković-Palijan, Tija; Šepić-Grahovac, Dubravka
Allergic reactions- outcome of sertraline and escitalopram treatments
Psychiatria Danubina (0353-5053) 23 (2011), 1; 120-122

6. Šepić-Grahovac, Dubravka; Grahovac, Tanja; Ružić-Baršić, Antonija; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta
Lamotrigine treatment of a patient affected by epilepsy and anxiety disorder
Psychiatria Danubina (0353-5053) 23 (2011), 1; 111-113

7. Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Medved, Paola; Pavešić-Radonja, Aristea; Dadić-Hero, Elizabeta
Hyperprolactinaemia : a risperidone side-effect
Psychiatria Danubina (0353-5053) 22 (2010), 1; 120-122

8. Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Šepić-Grahovac, Dubravka; Dadić-Hero, Elizabeta; Pavešić-Radonja, Aristea
Depressive disorder and alopecia
Psychiatria Danubina (0353-5053) 22 (2010), 2; 293-295

9. Šepić Grahovac, Dubravka; Ružić-Baršić, Antonija; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Dadić-Hero, Elizabeta
Neurological and psychiatric aspects of corpus callosum genesis
Psychiatria Danubina (0353-5053) 22 (2010), 2; 282-285

10. Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Pernar, Mirjana; Kabalin, Milena; Medved, Paola
Olanzapine treatment in anorexia nervosa
Psychiatria Danubina (0353-5053) 21 (2009), 1; 122-125

11. Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Petranović, Duška; Medved, Paola
Olanzapine monotherapy in a long-term treatment for schizophrenia
Psychiatria Danubina (0353-5053) 21 (2009), 1; 119-121

12. Graovac, Mirjana; Ružić, Klementina; Rebić, Jelena; Dadić-Hero, Elizabeta; Kaštelan, Ana; Frančišković, Tanja
Weight gain induced with olanzapine in adolescent
Psychiatria Danubina (0353-5053) 23 (2011), 1; 101-104

13. Graovac, Mirjana; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Frančišković, Tanja
Personalised approach in treatment of a prepsychotic adolescent
Psychiatria Danubina (0353-5053) 22 (2010), 2; 377-380

14. Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Žarković Palijan, Tija; Graovac, Mirjana; Siuc- Valković, Dunja; Knez, Rajna; Grahovac, Tanja
Relations between the Course of Illness, Family History of Schizophrenia and Family Functioning in Persons with Schizophrenia
COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM (0350-6134) 37 (2013), 1; 47-55

15. Radeljak, Sanja; Žarković-Palijan, Tija; Kovačević, Dražen; Marinović, Dunja; Dadić-Hero, Elizabeta
Neuroimaging Techniques in Modern Forensic Psychiatry
Collegium antropologicum (0350-6134) 34 (2010), S2; 287-290

16. Dadić-Hero, Elizabeta; Pernar, Mirjana; Medved, Paola; Ružić, Klementina; Rončević, Dobrica;
Psihijatrijske dileme: terapija shizofrenije - prikaz slučaja( Psychiatric dilemmas: Schizophrenia therapy – Case report )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 45 (2009), 4; 397-403

17. Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Knez, Rajna; Medved, Paola; Petrić, Daniela
Pregnancy and atypical antipsychotics
Psychiatria Danubina (0353-5053) 21 (2009), 3; 368-370

18. Kovačević, Dražen; Žarković-Palijan, Tija; Radeljak, Sanja; Marinović, Dunja; Dadić Hero, Elizabeta; Ljubin Golub, Tajana
Forensic aspect in domestic homicide
Collegium antropologicum (0350-6134) 34 (2010), supp 2; 29-37

19. Kovačević, Dražen; Žarković-Palijan, Tija; Radeljak, Sanja; Marinović, Dunja; Dadić-Hero, Elizabeta; Ljubin Golub, Tajana
Forensic Aspects in Domestic Homicide
Collegium antropologicum (0350-6134) 34 (2010), 2; 29-37

20. Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Petranović, Duška; Graovac, Mirjana; Žarković Palijan, Tija
Metabolic syndrome- the consequence of lifelong treatment of bipolar affective disorder
Psychiatria Danubina (0353-5053) 22 (2010), 2; 381-384

21. Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Knez, Rajna; Medved, Paola; Graovac, Mirjana
Valid grounds for the switch of original antipsychotics with generics
Psychiatria Danubina (0353-5053) 22 (2010), 1; 102-104

22. Tatalović Vorkapić, Sanja; Antičević, Vesna; Dadić Hero, Elizabeta
Mjerenje ovisnosti i kriminaliteta kod opijatskih ovisnika primjenom EPQ R/A( The application of EPQ R/A in measuring addiction and criminality of heroin drug abusers )
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju (1330-2604) 18 (2010), 1; 1-11

23. Dadić-Hero, Elizabeta; Torić, Ines; Ružić, Klementina; Medved, Paola; Graovac, Mirjana
Comorbidity-a troublesome factor in PTSD treatment
Psychiatria Danubina (0353-5053) 21 (2009), 3; 420-424

24. Ružić, Klementina; Medved, Paola; Dadić-Hero, Elizabeta; Tomljanović, Draško;
Rehabilitacija u psihijatriji - socioterapija( Rehabilitation in Psychiatry - Sociotherapy )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 45 (2009), 4; 338-344

25. Graovac, Mirjana; Ružić, Klementina; Rebić, Jelena; Dadić-Hero, Elizabeta; Frančišković, Tanja
THE INFLUENCE OF SIDE EFFECT OF ANTIPSYCHOTIC ON THE COURSE OF TREATMENT IN ADOLESCENT
Psychiatria Danubina (0353-5053) 10 (2010), 1; 108-111

26. Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Šepić-Grahovac, Dubravka; Sabljić, Vladimir
Weight gain- as possible predictor of metabolic syndrome
Psychiatria Danubina (0353-5053) 23 (2011), 1; 105-107

27. Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Medved, Paola; Tatalović-Vorkapić, Sanja; Graovac, Mirjana
ANTIPSYCHOTIC SIDE-EFFECT – POTENTIAL RISK OF PATIENTS REJECTING THEIR TREATMENTS
Psychiatria Danubina (0353-5053) 22 (2010), 1; 105-107

28. Graovac, Mirjana; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Frančišković, Tanja
Personalised approach in treatment of a prepsychotic adolescent
Psychiatria danubina / Miro Jakovljević (ur.). - Zagreb : Medicinska naklada , 2010. 377-380.

29. Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Valković, Toni; Petranović, Duška
Treatment strategy in schizophrenia combined with eating disorder
Psychiatria Danubina (0353-5053) 23 (2011), 1; 95-97

30. Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Žarković-Palijan, Tija; Petranović, Duška; Šepić-Grahovac, Dubravka
Antipsychotic treatment- side effect and/or metabolic syndrome
Psychiatria Danubina (0353-5053) 23 (2011), 1; 98-100

31. Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Graovac, Mirjana; Dadić-Hero, Elizabeta; Šepić-Grahovac, Dubravka; Sabljić, Vladimir
Hyperprolactinaemia with amisulpride
Psychiatria Danubina (0353-5053) 23 (2011), 1; 92-94

32. Tatalović Vorkapić, Sanja; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Rončević, Dobrica; Knez, Rajna
Proposal for a new detection method of substance abuse risk in Croatian adolescents
Annali dell'Istituto Superiore di Sanita (0021-2571) 47 (2011), 3; 316-320

33. Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Medved, Paola; Tomljanović, Draško; Žarković-Palijan, Tija
Suradna psihijatrija u ambulantnim uvjetima – šest godina iskustva u Rijeci( Liaison psychiatry in the ambulatory conditions – six years experience in Rijeka )
Medicina : glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka (0025-7729) 46 (2010), 2; 152-156

34. Ružić, Klementina; Frančišković, Tanja; Šuković, Zoran; Dadić-Hero, Elizabeta; Rončević-Gržeta, Ika; Graovac, Mirjana; Žarković Palijan, Tija;
Aggresiveness in institutionalised schizophrenic patients and the selection of antipsychotics
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), S1; 265-269

35. Dadić-Hero, Elizabeta; Grahovac, Tanja; Kovač, Marina
Changes in Life-Quality, a Possible Symptom of Dementia Development
Collegium antropologicum (0350-6134) 35 (2011), S2; 245-246

36. Šepić-Grahovac, Dubravka; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Antončić, Igor; Grahovac, Tanja
Epilepsy and mental disorders in the elderly
Neurologia Croatica. Supplement (1331-5196) 61 (2012), 3; 48-48

Kongresna priopćenja

1.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja
Depression- the first sigh of Alzheimer´s disease
2.
Ružić, Klementina; Rička Žauhar, Zrinka; Dadić Hero, Elizabeta; Vučić Peitl, Marija; Medved, Paola
Forenzičke dileme: Antisocijalni poremećaj ličnosti - psihički poremećen ili normalan?( Forensic dilemmas : Antisocial personality disorder – mentally disturbed or normal? )
3.
Šepić-Grahovac, Dubravka; Ružić-Baršić, Antonija; Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta
Kvaliteta života članova obitelji bolesnika s epilepsijom( Quality of life in family members of persons with epilepsy )
4.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja
Fluphenazine in the pregnancy
5.
Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Pavešić-Radonja, Aristea; Knez, Rajna; Dadić-Hero, Elizabeta
Symptom- diagnostic dilema
6.
Graovac, Mirjana; Ruzic, Klementina; Svesko Visentin, Helena; Grahovac, Tanja; Dadic-Hero, Elizabeta; Rebic, Jelena; Frančišković, Tanja
Arachnoid cyst and psychosis in an adolescent
7.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Medved, Paola; MacDonald, El; Tatalović-Vorkapić, Sanja
Compliance with treatment-a prerequisite for diagnosing and treatment efficacy
8.
Tatalović-Vorkapić, Sanja; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse
9.
Dadić-Hero, Elizabeta; Gašparović Babić, Svjetlana; Glibotić Kresina, Helena; Ružić, Klementina; Janković, Suzana; Gašparović Krpina, Milena
Kretanje anksioznih poremećaja (F40-F48) u desetogodišnjem periodu na području PGŽ u primarnoj zdravstvenoj zaštiti( Epidemiology of anxiety disorders in the period of ten years in primary care of PGŽ county )
10.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Valković, Toni; Petranović, Duška
Terapijski plan u liječenju shizofrenije u komorbiditetu sa poremećajem hranjenja( Treatment strategy in schizophrenia combined with eating disorder )
11.
Grahovac, Tanja; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina
Otežavajući čimbenici u liječenju bolesnika sa graničnim poremećajem ličnosti( Complicating factors in treatment of patients with borderline presonality disorder )
12.
Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Šepić-Grahovac, Dubravka; Sabljić, Vladimir
Porast tjelesne težine-mogući prediktor metaboličkog sindroma( Weight gain-as possible predictor of metabolic syndrome )
13.
Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Grahovac, Tanja; Sabljić, Vladimir; Kosec, Tanja; Knez, Rajna
Zamjena antipsihotika-fokus na nuspojavama( Switching among antipsychotics-focus on side effects )
14.
Šepić-Grahovac, Dubravka; Grahovac, Tanja; Ružić-Baršić, Antonija; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta
Primjena lamotrigina u bolesnika s epilepsijom i anksioznim poremećajem( Treatment of a patient affected by epilepsy and anxiety disorder )
15.
Žarković- Palijan, Tija; Kovačević, Dražen; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Sarilar, Marijana
The quality of life and some psychological characteristics of persons suffering from psoriasis
16.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina
Granice bolesti i rizika u slučaju paranoidne shizofrenije( Border disease risk in case of paranoid schizophrenia )
17.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Petranović, Duška; Graovac, Mirjana; Žarković Palijan, Tija
Metabolic syndrome- the consequence of lifelong treatment of bipolar affective disorder
18.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Graovac, Mirjana; Knez, Rajna
Kako dalje?( How to continue )
19.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Knez, Rajna; Grahovac, Tanja
Hiperglikemija- nuspojava antidepresiva( Hyperglicemia- antidepressive side effect )
20.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Ljubotina, Aleksandar; Krešić, Darija; Brnčić-Fischer, Alemka
Flufenazin u trudnoći( Fluphenazine in the pregnancy )
21.
Dadić-Hero, Elizabeta; Sabljić, Vladimir; Šepić-Grahovac, Dubravka; Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo-Pršo, Ivana; Sarilar, Marijana
Nedostatak obiteljske podrške važan čimbenik u nastanku nuspojava( Lack of family support: an important factor in side- effects development )
22.
Dadić-Hero, Elizabeta; Sabljić, Vladimir; Šepić-Grahovac, Dubravka; Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo-Pršo, Ivana; Sarilar, Marijana
Nedostatak obiteljske podrške važan čimbenik u nastanku nuspojava( Lack of family support: an important factor in side- effects development )
23.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Žarković Palijan, Tija; Petranović, Duška; Šepić-Grahovac, Dubravka
Liječenje antipsihotikom-nuspojava i/ili metabolički sindrom( Antipsychotic treatment-side-effect and/or metabolic syndrome )
24.
Graovac, Mirjana, Ružić, Klementina; Rebić, Jelena; Dadić-Hero, Elizabeta; Kaštelan, Ana; Frančišković, Tanja
Dobijanje na težini uzrokovano liječenjem olanzapinom u adolescentice
25.
Šepić-Grahovac, Dubravka; Ružić-Baršić, Antonija; Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta
Kvaliteta života članova obitelji bolesnika s epilepsijom( Quality of life in family members of persons with epilepsy )
26.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Graovac, Mirjana; Žarković Palijan, Tija; Šepić-Grahovac, Dubravka
Alergijske reakcije-posljedica liječenja sertralinom i ecitalopramom( Allergic reacions-outcome od sertraline and escitalopram treatments )
27.
Tatalović Vorkapić, Sanja; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina
Analiza Plutchikova indeksa profila emocija kod opijatskih ovisnika i rekreativnih konzumenata sredstava ovisnosti( An Analysis of the Emotion Profile Index of Heroin Addicts and Recreate Drug Users )
28.
Tatalović-Vorkapić, Sanja; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina
The relationship between personality traits and anxiety/depression levels in different types of substance abuse
29.
Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Knez, Rajna; Graovac, Mirjana; Grahovac, Tanja
Seksualno prihvatljivo ili zlostavljanje( Sexually acceptable or abuse )
30.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja
Nuspojava antidepresiva ili simptom komorbidne bolesti( Side effect of antidepressant or a symptom of commorbidity )
31.
Dadić-Hero, Elizabeta; Sabljić, Vladimir; Grahovac, Tanja; Graovac, Mirjana; Lovrović, Dragan
Prijapizam - moguća nuspojava olanzapina( Priapism - a possible side-effect of olanzapine )
32.
Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Sabljić, Vladimir; Ivošević-Mugherli, Dragica, Matković-Marinković, Tatjana; Dadić-Hero, Elizabeta
Kvetiapin i porast tjelesne težine( Quetiapine and weight gain )
33.
Pezelj-Ribarić, Sonja; Brekalo-Pršo, Ivana; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina
Burning mouth syndrome and treatment with paroksetin: case report (seroxat)
34.
Sabljić, Vladimir; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Dadić-Hero, Elizabeta
Akatizija u dvije bolesnice liječene olanzapinom( Akathisia in two female patients treated with olanzapine )
35.
Dadić-Hero, Elizabeta; Torić, Ines; Ružić, Klementina; Medved, Paola; Graovac, Mirjana
Komrbiditet-otežavajući faktor u tretmanu posttraumatskog stresnog sindroma( Comrbidity-a troublesome factor in PTSD treatment )
36.
Ivošević-Mugherli, Dragica; Matković-Marinković, Tatjana; Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta
Sistematizirane paranoidne ideje - dijagnostička dilema
37.
Sabljić, Vladimir; Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta
Liječenje olanzapinom bolesnice s graničnom strukturom osobnosti i nespecifičnim poremećajem prehrane( Olanzapine therapy in a patient with borderline personality disorder and non-specific eating disorder )
38.
Ružić, Klementina; Janović, Sanja; Petranović, Duška; Dadić-Hero, Elizabeta
Influence od olanzapine on memory functions
39.
Ružić, Klementina; Tatalović Vorkapić, S; Dadić Hero, Elizabeta; Lovrović, D; Bosanac, D
Cognitive impairment and drug addiction: a study case
40.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Medved, Paola; Tatalović Vorkapić, Sanja; Graovac, Mirjana
Nuspojava antipsihotika-potencijalni rizik od "gubitka" pacijenta( ANTIPSYCHOTIC SIDE-EFFECT – POTENTIAL RISK OF PATIENTS REJECTING THEIR TREATMENTS )
41.
Glibotić Kresina, Helena; Gašparović Babić, Svjetlana; Janković, Suzana; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina, Gašparović Krpina, Milena
Duševne bolesti i poremećaji u osoba starije životne dobi u KBC Rijeka( Mental illness and disorders in elderly population in KBC Rijeka )
42.
Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Pavešić-Radonja, Aristea; Ružić-Baršić, Antonija
Depressive Disorder and borderline personality disorder with comorbidity of epilepsy
43.
Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Medved, Paola; Pavešić-Radonja, Aristea; Dadić-Hero, Elizabeta
Hiperprolaktinemija- nuspojava risperidona( Hyperprolactinaemia- a risperidone side-effect )
44.
Graovac, Mirjana; Ružić, Klementina; Rebić, Jelena; Dadić-Hero, Elizabeta Frančišković, Tanja
Utjecaj nuspojave antipsihotika na tijek liječenja adolescenta( The influence of side effect of antipsychotic on the course of treatment in adolescent )
45.
Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta
Dobrom suradnjom protiv nuspojava( Good cooperation against side effects )
46.
Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Glibotić Kresina, Helena; Gašparović Babić, Svjetlana; Janković, Suzana; Gašparović Krpina, Milena
Kretanje anksioznih poremećaja (F40-F48) u desetogodišnjem periodu na području PGŽ( Epidemiology of anxiety disorders in the period of ten years in PGŽ county )
47.
Ružić, Klementina; Medved, Paola; Dadić-Hero, Elizabeta; Graovac, Mirjana; Tatalović Vorkapić, Sanja; Rončević Gržeta, Ika
"Nuspojave" generičkih lijekova
48.
Dadić-Hero; Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja
Dobra interdisciplinarna suradnja( Good interdisciplinary cooperation )
49.
Matković-Marinković, Tanja; Ivošević Mugherli, Dragica; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta
Testikularna hipofunkcija u psihotičnog bolesnika- komorbiditet ili olanzapinom inducirana hiperprolaktinemija( Testicular hypofunction of the psychotic patient comorbidities or olanzapine-induced hyperprolactinemia )
50.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja
Depression- the first sigh of Alzheimer´s disease
51.
Dadić-Hero, Elizabeta; Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina
Porast tjelesne težine- mogući rizik za gubitak bolesnika( Weight gain- possible risk of treatment interruption )
52.
Dadić-Hero, Elizabeta; Žarković-Palijan, Tija; Grahovac, Tanja; Šepić-Grahovac, Dubravka
Changes in life quality- a possible symptom of dementia development
53.
Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Graovac, Mirjana; Dadić-Hero, Elizabeta; Šepić-Grahovac, Dubravka; Sabljić, Vladimir
Hiperprolaktinemija izazvana amisulpridom( Hyperprolactinaemia with amisulpride )
54.
Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Šepić Grahovac, Dubravka; Dadić-Hero, Elizabeta
Kreativnost u liječenju-potreba suvremene psihijatrije( Creativity in the treatment-need of modern psychiatry )
55.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja
Prevalencija anksioznih poremećaja u općoj psihijatrijskoj ambulanti Doma zdravlja primorsko goranske županije( Prevalention of anxiety disorders in psychiatric department of Community Primary Health Center, Primorsko-goranska County )
56.
Dadić-Hero, Elizabeta, Ružić, Klementina; Medved, Paola, MacDonald, E, Tatalović Vorkapić, Sanja
Compliance with treatment-a prerequisite for diagnosing and treatment efficacy
57.
Graovac, Mirjana; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Petrić, Daniela; Kaštelan, Ana; Rebić, Jelena; Sveško-Visentin, Helena; Perić, Ljiljana; Frančišković, Tanja
Utjecaj porasta tjelesne težine pri terapiji antipsihotikom na tijek liječenja u adolescenciji( The influence of increase of body weight in the course of treatment in adolescence )
58.
Ružić, Klementina; Knez, Rajna; Grahovac, Tanja; Dadić-Hero, Elizabeta; Graovac, Mirjana
Integrative approach to treatment of a patient with psychotic depression
59.
Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Knez, Rajna; Medved, Paola; Petrić, Daniela
Trudnoća i atipični antipsihotici( Pregnancy and atipycal antypsihotics )
60.
Brekalo-Pršo, Ivana; Pezelj-Ribarić, Sonja; Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina
Ageusia as a side effect of therapy with sertralin - a case report (zoloft)
61.
Petranović, Duška; Pavlović Ružić, Ira; Dobrila Dintinjana, Renata; Rončević Gržeta, Ika; Ružić, Klementina; Dadić Hero, Elizabeta; Zuckerman, Zora
Kognitivne sposobnosti u oboljelih od raka( Cognitive abilities in cancer patients )
62.
Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Dadić-Hero, Elizabeta
"Nuspojava" antidepresiva ili modus gubitka bolesnika( "Side-effect" of antidepressant or way of loosing a patient )
63.
Šepić-Grahovac, Dubravka; Ružić, Klementina; Grahovac, Tanja; Dadić-Hero, Elizabeta; Bajek, Snježana
Epilepsy in the elderly and depression
64.
Grahovac, Tanja; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Knez, Rajna
Učestalost anksioznih poremećaja u dnevno-bolničkom programu( Anxiety disorders in daily hospital programme )
65.
Graovac, Mirjana; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Frančišković, Tanja; Jardas-Rebić, Biserka
Personalised approach in treatment of prepsychotic adolescent
66.
Ružić, Klementina; Dadić-Hero, Elizabeta; Petranović, Duška; Medved, Paola
Olanzapine monotherapy in a long-term treatment for schizophrenia
67.
Dadić-Hero, Elizabeta; Ružić, Klementina; Pernar, Mirjana; Kabalin, Milena; Medved, Paola
Olanzapin u tretmanu anoreksije nervoze, prikaz slučaja

Znanstveni projekti

1. 1.1.2011. -
Biološki učinci stomatoloških materijala; ; ; ;
2. 1.1.1996. - 1.1.1998.
Harvard project in refugee trauma, Usaid; ; ; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.3.2012. -
Četvrti hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Osijek član organizacojskog odbora
2. 1.3.2011. -
Treći hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem Rovinj član organizacijskog odbora
3. 1.3.2010. -
Drugi hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka Rovinj član organizacijskog odbora

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2002. - 1.1.2008.
Stručni savjet
Vladin ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga   član
2.
1.1.2002. -
povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti
PGŽ   član
3.
1.1.2001. - 1.1.2005.
Prvostupanjsko liječničko povjerenstvo
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti   član

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2013. - Detalji
predavanje za liječnike
Rijeka
2. 1.1.2013. - Detalji
predavanje za liječnike obiteljske medicine, neurologe i psihijatre
Rijeka
3. 1.1.2010. - Detalji
predavanja za liječnike obiteljske medicine
Rijeka
4. 1.1.2009. - Detalji
radionice za liječnike obiteljske medicine
Rijeka
5. 1.1.2009. - Detalji
radionice za liječnike obiteljske medicine
Rijeka
6. 1.1.2007. - Detalji
predavanja za liječnike obiteljske medicine
Rijeka
7. 1.1.2002. - Detalji
predavanja za liječnike obiteljske medicine
Centar za prevenciju i liječenje ovisnosti PGŽ