Tin Zrinski mag. math.

Odjel za matematiku Zavod za diskretnu matematiku

prostorija : O-319
e-pošta : tin.zrinski@math.uniri.hr
e-pošta : zrinski.tin@gmail.com
telefon : 051584679

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Tin Zrinski

Obrazovanje

1.11.2016. - Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike PMF - Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu
1.10.2014. - 24.6.2016. mag. math. Diplomski studij Diskretna matematika i primjene Odjel za matematiku
3.10.2011. - 2.9.2014. univ. bacc. math. Preddiplomski studij matematike Odjel za matematiku
3.9.2007. - 29.6.2011. prirodoslovno-matematički smjer Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Radno iskustvo

11.7.2016. - asistent Odjel za matematiku

Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za izvrsnost 2015./2016.
Rektorova nagrada za izvrsnost 2013./2014.

Članstva

11.7.2016. - Seminar za konačnu matematiku
11.7.2016. - Društvo matematičara i fizičara
24.6.2016. - Alumni klub Odjela za matematiku

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2017. - Linearna algebra 2

Odjel za matematiku
asistent
Norma sati: 45
1.3.2017. - Algebarske strukture

Odjel za matematiku
asistent
Norma sati: 30
1.10.2016. - 1.2.2017. Matematička analiza 1

Odjel za matematiku
asistent
Norma sati: 45
1.10.2016. - 1.2.2017. Matematička analiza 1

Građevinski fakultet u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
1.10.2016. - 1.2.2017. Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku

Odjel za matematiku
asistent
Norma sati: 15

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 1.12.2016. - Latinski kvadrati, radionica
Večer matematike
Rijeka
2. 16.9.2016. -
Manifestacija Znanost i umjetnost na ulici
Matulji
3. 25.4.2016. - Praktikum diskretne matematike, radionica
Festival znanosti 2017.
Rijeka