Gabi Stroligo Herceg

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Stručni suradnik za rad na međunarodnim projektima
Korisnik nema dostupan javni profil!