Denis Juraga mag. sanit. ing.

Medicinski fakultet Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju

mobitel : 091/581 - 1632
e-pošta : denis.juraga@uniri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Denis Juraga

Obrazovanje

1.1.2019. - 18.6.2023. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij - Zdravstveno i ekološko inženjerstvo Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2012. - 23.6.2014. Magistar sanitarnog inženjerstva Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.10.2009. - 15.7.2012. Prvostupnik sanitarnog inženjerstva Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Radno iskustvo

19.6.2019. - 18.6.2023. Asistent Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
19.10.2017. - 18.6.2019. Viši stručni suradnik / istraživač u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Rad na tri EU projekta: +Health, SEFAC i ENRETE. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
8.5.2017. - 15.9.2017. Odgovorna osoba u radu s kemikalijama Rad s kemikalijama i prodajni predstavnik. Tapess d.o.o.
17.12.2015. - 30.6.2016. Viši stručni suradnik / istraživač u sustavu znanosti i visokom obrazovanju Rad na dva EU projekta: IPA - Cloud i UHCE 2.0. Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
12.12.2014. - 11.12.2015. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Uzimanje briseva u ugostiteljskim objektima, uzimanje uzoraka hrane u ugostiteljskim objektima, hotelima, vrtićima, školama te u domovima za starije i nemoćne, uzorkovanje pitkih voda, uzorkovanje otpadnih voda, uzorkovanje mora, uzorkovanje bazenskih voda i jacuzzija te određivanje koncentracije rezidualnog klora, stručni nadzor nad DDD mjerama, sudjelovanje u HACCP auditima, predavanje tečaja higijenskog minimuma Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije
14.5.2012. - 28.5.2012. Stažist Stručna praksa Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije
1.10.2011. - 15.7.2013. Demonstrator Demonstrator na Zavodu za mikrobiologiju i parazitologiju, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Nagrade i priznanja

Stipendije Grada Opatije 2009., 2010. i 2014. godine.

Članstva

1.10.2013. - 23.6.2014. CroMSIC (Croatian Medical Students' International Committee)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Marinović Glavić, Mihaela; Juraga, Denis; Vasiljev Marchesi, Vanja; Bilajac, Lovorka; Buršić, Franka; Rukavina, Tomislav;
Comparison of Quality of Life and Self-Assessment of the Health of People over the Age of 75 in the City of Rijeka and the City of Rovinj
Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti 5 31-40 - 2019.

2. Marinović Glavić, Mihaela; Juraga, Denis; Vasiljev Marchesi, Vanja; Bilajac, Lovorka; Buršić, Franka; Rukavina, Tomislav;
Usporedba kvalitete života i samoprocjena zdravlja osoba starijih od 75 godina u gradu Rijeci i gradu Rovinju
Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti 5 31-40 - 2019.

Kongresna priopćenja

1.
Juraga, Denis; Roviš, Darko; Rukavina, Tomislav;
Coping skills and self – management of chronic conditions and diseases
2.
Juraga, Denis; Rukavina, Tomislav; Roviš, Darko;
Cost – benefit analiza programa prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti u SAD – u
3.
Bilajac, Lovorka; Marchesi, Vanja Vasiljev; Miloš, Maja; Juraga, Denis; Rukavina, Tomislav;
Kako osobe starije životne dobi žive danas i što mogu očekivati sutra-Projekt Urban Health Centre Europe (UHCE)
4.
Marchesi, Vanja Vasiljev; Roviš, Darko; Šimunković, Gordana; Miloš, Maja; Juraga, Denis; Bilajac, Lovorka; Rukavina, Tomislav;
The holistic approach to treatment, social and economic reintegration of drug addicts
5.
Juraga, Denis; Matešić, Marina; Jurčić-Momčilović, Diana; Gobin, Ivana;
Effect of desiccation on interaction of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii and free-living amoebae
6.
Juraga, Denis; Matešić, Marina; Jurčić-Momčilović, Diana; Gobin, Ivana;
Culturability of multidrug-resistant and drug sensitive strains of Acinetobactre baumannii on dry plastic surfaces
7.
Juraga, Denis; Furlan, Nikolina; Pušić, Petra; Gobin, Ivana; Linšak, Željko;
The investigation of microbiological air quality in the teaching room

Znanstveni projekti

1. 19.10.2017. - 18.6.2019.
Cross Health - Poboljšanje pristupa do zdravstvenih usluga kroz jačanje prekogranične suradnje institucija na području zdravstva; Viši stručni suradnik / istraživač u sustavu znanosti i visokom obrazovanju; Interreg SLO - HR; ;
2. 19.10.2017. - 18.6.2019.
SEFAC (Social Engagement Framework for Addressing the Chronic - disease - challenge) - Okvir društvenog uključivanja za smanjenje tereta kroničnih bolesti u zdravstvenom sustavu; Volonter; Treći pogram djelovanja Unije u području zdravstva 2014. - 2020.; ;
3. 19.10.2017. - 31.7.2018.
ENRETE (Enhancing Resilience Through Teacher Education) - Jačanje otpornosti kroz edukaciju učitelja; Viši stručni suradnik / istraživač u sustavu znanosti i visokom obrazovanju; Erasmus+; ; http://enrete.eu/
4. 17.12.2015. - 30.6.2016.
Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama: IPA-CLOUD; Viši stručni suradnik / istraživač u sustavu znanosti i visokom obrazovanju; Operativni program IPA Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013.; ;
5. 17.12.2015. - 30.6.2016.
UHCE 2.0 - Integrirani zdravstveni putevi i putevi socijalne skrbi, rano otkrivanje slabosti, upravljanje polifarmacijom i spriječavanje padova za aktivno i zdravo starenje u europskim gradovima; Viši stručni suradnik / istraživač u sustavu znanosti i visokom obrazovanju; Drugi programa zajednice za zdravlje 2008. - 2013.; ;

Stručna djelatnost


Javno djelovanje

Volonterstvo

1. 28.9.2018. - Europska noć istraživača 2018.
Rijeka
2. - Volontiranje u Društvu Naša Djeca
Opatija