Petra Adelajda Zaninović mag.oec.

Ekonomski fakultet Katedra za međunarodnu ekonomiju

e-pošta : petra.adelajda.mirkovic@efri.hr

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 0 0 0
ORCID 2 1
ResearcherID 2 1
ResearchGate

Obrazovanje

8.4.2016. - Doktorand Sveučilišni doktorskom studij Ekonomija i poslovna ekonomija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.10.2013. - 20.7.2015. Magistar ekonomije (mag.oec.) Sveučilišni diplomski studij - Gospodarstvo EU Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.10.2016. - Asistent Održavanje seminarske nastave, održavanje konzultacija Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
15.9.2015. - 30.9.2016. Administrativni voditelj EU projekta Econqual Administrativno vođenje i koordinacija projektnih aktivnosti. Financijsko kvartalno izvještavanje i praćenje financijskih tokova. Organizacija aktivnosti i projektnih događanja. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

21.5.2019. Nagrada Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost u akademskoj godini 2018./2019.
18.5.2018. Nagrada Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost u akademskoj godini 2017./2018.

Članstva

1.10.2018. - Članica Odbora za razvoj programa cjeloživotnog učenja
1.10.2018. - Studentski zbor Ekonomskog fakulteta u Rijeci (predstavnik poslijediplomskog studija)
5.6.2018. - Organizacijski odbor Alumni konferencije SUVREMENI IZAZOVI U ENERGETICI na Poslijediplomskom MBA studiju Ekonomija energetskog sektora
22.11.2017. - Organizacijski odbor Međunarodne znanstvene konferencije Economics of Digital Transformation EDT (2018) DIGITOMICS
1.10.2017. - Alumni EFRI
1.10.2016. - Centar za karijere EFRI
1.10.2016. - Tajnica Međunarodne ljetne škole "International Environment and European Integration"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.10.2018. - Ekonomika prometa i pomorstva
Ekonomija (diplomski studij)
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
1.10.2018. - Poslovna logistika
Poslovna ekonomija (preddiplomski studij)
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 22.5
1.10.2018. - Metode izrade stučnog rada
Ekonomija i poslovna ekonomija (preddiplomski studij)
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
1.10.2018. - Undergraduate research methods
International Business (preddiplomski studij)
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
25.2.2018. - 1.10.2018. Poslovno pregovaranje
Poslovna ekonomija (diplomski studij)
konomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
25.2.2018. - 1.10.2018. Economics and International Trade Policies
International Business (diplomski studij)
konomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.10.2016. - 1.10.2018. Špedicija i logistika
Ekonomija i poslovna ekonomija (preddiplomski studij)
konomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.10.2016. - 1.10.2018. Ekonomika prometa i pomorstva
Ekonomija i poslovna ekonomija (preddiplomski studij)
konomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
asistent
Norma sati: 22,5
1.10.2016. - Međunarodna špedicija i logistika
Međunarodno poslovanje (diplomski studij)
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 45
1.10.2016. - International Forwarding and Logistics
International Business (diplomski studij)
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Norma sati: 45

Cjeloživotno obrazovanje

2.7.2018. - 14.7.2018. Workshop: Debate on the future of EU
Međunarodna ljetna škola International Environment and European Integration
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Moderator radionice
Norma sati: 2
3.7.2017. - 15.7.2017. Međunarodna ljetna škola International Environment and European Integration
Program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Voditelj radionice na temu Participation of EU28 countries in the Regional/Global Value Chains
Norma sati:
15.5.2017. - 17.5.2017. Prijava i upravljane EU projektima
Program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Predavač
Norma sati: 8
10.10.2016. - 26.10.2016. Prijava i upravljane EU projektima
Program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci
Predavač
Norma sati: 8
15.2.2016. - 2.3.2016. Prijava i upravljane EU projektima
Program cjeloživotnog obrazovanja
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Predavač
Norma sati: 12

Osobni razvoj

12.4.2019. - 12.4.2019. Priprema virtualnog predavanja - webinara (A200)


Norma sati: 3 školska sata
11.10.2018. - 11.10.2018. Workshop: Emerald Guide to Getting Published


Norma sati:
18.9.2018. - 18.9.2018. INCOTERMS 2010 PRAVILA


Norma sati:
13.9.2018. - 14.9.2018. 2nd EurOMA DANUBE Journal Publishing Workshop, "GETTING IT PUBLISHED IN OM/SCM"


Norma sati:
12.9.2018. - 4.10.2018. Teacher english training course II


Norma sati:
6.9.2018. - 7.9.2018. Unaprjeđenje visokoškolske nastave - Učenje zalaganjem u zajednici


Norma sati:
9.7.2018. - 13.7.2018. Ljubljana doctoral summer school "Theory development"


Norma sati: 4 ECTS
11.6.2018. - 10.6.2018. Applied Econometrics - Panel Data Analysis


Norma sati: 25h
28.2.2018. - 7.6.2018. Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje


Norma sati: 10 ECTS
18.9.2017. - 22.9.2017. Applied Econometrics


Norma sati: 30
10.9.2017. - 15.9.2017. PhD-Workshop: Scientific Paper Writing in Management and Economics


Norma sati: 4 ECTS
23.6.2017. - 24.6.2017. Statistical methods workshop


Norma sati: 8h
6.3.2017. - 11.3.2017. Advance Microeconometrics in Stata


Norma sati: 25h
4.3.2017. - 4.3.2017. Metode za doktorsko istraživanje, znanstveni kolokvij EFRI


Norma sati: 8h
16.2.2017. - 23.2.2017. Uvod u korištenje Stata softvera i priprema za radionicu (LPM, logit, probit)


Norma sati: 8h
17.11.2016. - 17.11.2016. Getting Published and Responding to Reviewer Comments: Strategies for Success


Norma sati: 2h
24.10.2016. - 25.10.2016. EFMD WORKSHOP: Market Trends, Quality & Accreditations


Norma sati: 8h
16.6.2016. - 16.6.2016. Predavanje u okviru znanstvenog kolokvija - Filozofija istraživanja


Norma sati: 8h
7.3.2016. - 12.3.2016. Panel Data Econometrics (Stata)


Norma sati: 30h
2.2.2016. - 2.2.2016. Webinar on “Understanding the Socio-economic sciences Integration in Health topics – Writing successful proposals including SSH aspects”


Norma sati: 2h
22.10.2015. - 23.10.2015. Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost


Norma sati: 4h
1.6.2015. - 1.6.2015. Programa usavršavanja talijanskog jezika


Norma sati: 70h
16.10.2014. - 17.10.2014. 5. Škola održivog razvoja namijenjena studentima UNIRI


Norma sati: 8h
3.3.2014. - 24.3.2014. Prijava i upravljanje EU projektima


Norma sati: 30 h

Obrazovni projekti

- Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija - ECONQUAL

Financiranje: Europski socijalni fond u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Vlahinić Lenz, Nela; Pavlić Skender, Helga; Mirković, Petra Adelajda
The macroeconomic effects of transport infrastructure on economic growth: the case of Central and Eastern EU member states
Economic research-Ekonomska istraživanja 31 1953-1964 - 2018.

WOS
Q3

2. Host, Alen; Zaninović, Vinko; Mirković, Petra Adelajda
Firm-level intra-industry links in Croatia’s tourism industry
Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu 36 241-260 - 2018.

Q4
WOS

3. Host, Alen; Pavlić Skender, Helga, Mirković; Petra Adelajda
The Perspectives of Port Integration into the Global Supply Chains – The Case of North Adriatic Ports
Pomorstvo (Scientific Journal of Maritime Research) 32 42-49 - 2018.

WOS

4. Pavlić Skender, Helga; Mirković, Petra Adelajda; Prudky, Ivan
The role of the 4PL model in a contemporary supply chain
Pomorstvo (Scientific Journal of Maritime Research) 31 96-101 - 2017. https://hrcak.srce.hr/191352 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=282151

WOS

5. Pavlić Skender, Helga; Mirković, Petra Adelajda; Zaninović, Vinko
Testing Gibrat’s law on Croatian freight transport and logistics firms
Proceedings of International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management / Dujak, Davor (ur.). - Osijek : Faculty of Economics in Osijek , 2017. 3-14 - 2017. http://blmm-conference.com/wp-content/uploads/BLMM-book_2017_final_version.pdf

WOS

6. Pavlić Skender, Helga; Mirković, Petra Adelajda; Host, Alen
The Role of Transport Industry in Croatian Economy: Comparison with EU28
Proceedings of 6th International Scientific Symposium ECONOMY OF EASTERN CROATIA - VISION AND GROWTH / Prof.dr.sc. Anka Mašek Tonković (ur.). - Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet , 2017. 230-238 - 2017. https://www.dropbox.com/s/gpkdqlirbhv9hqx/Zbornik%202017.pdf?dl=0

WOS

Znanstvene knjige

1. Autor
Cvečić, Igor; Mirković, Petra Adelajda
Poglavlje/rad u knjizi: "Free movement of labour in EU28 and its impact on Croatian labour market"
Economic Integrations, Competition and Cooperation Kandžija, Vinko, Kumar, Andrej CEMAFI International Nica

Znanstveni projekti

1. 1.1.2019. - 31.12.2012.
Transport, međunarodna trgovina i ekonomski rast: analiza učinaka liberalizacije trgovine za slučaj Primorsko-goranske županije; Istraživač (osnovni tim); UNIRI; 15.026,10 HRK;
2. 28.11.2017. - 28.11.2019.
Transport i logistika u funkciji uključivanja gospodarskih subjekata u regionalne proizvodne mreže i međunarodne trgovinske tokove; Istraživač (osnovni tim); UNIRI; 40.000,00 HRK;

Znanstveni skupovi

1. 2.5.2018. - 4.5.2018.
International Scientific Conference "Economics of Digital Transformation" DIGITOMICS Opatija Ko-autor članka, izlagač na doktorskoj sesiji
2. 20.11.2017. - 22.11.2017.
International Multidisciplinary Conference of Sea, Transport and Logistics 2017 Opatija, Hrvatska Ko-autor članka, izlagač
3. 12.10.2017. - 13.10.2017.
International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management Osijek, Hrvatska Ko-autor članka, izlagač
4. 25.5.2017. - 27.5.2017.
6th International Scientific Symposium ECONOMY OF EASTERN CROATIA - VISION AND GROWTH Osijek, Hrvatska Ko-autor članka, izlagač
5. 22.5.2015. - 24.5.2015.
Economic Integrations, Competition and Cooperation Opatija, Hrvatska Ko-autor članka

Recenzije

1. 2018. International scientific journal Economic Research - Ekonomska istraživanja (ISSN 1331-677X (Print), 1848-9664 (Online))

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
15.3.2016. - 15.9.2016.
Strateški razvojni program Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020. godine http://matulji.hr/pocetna/wp-content/uploads/2017/02/STRATESKI_RAZVOJNII_PROGRAM_OPCINE_MATULJI_2016_2020.pdf
OPĆINA MATULJI Općinski načelnik Mario Ćiković  
IZRAĐIVAČ