Andreja Zubković mag. biotech. in med.

Odjel za biotehnologiju Zavod za molekularnu i sistemsku biomedicinu

prostorija : 0-260 - Laboratorij za molekularnu virologiju
e-pošta : azubkovic@uniri.hr
telefon : 051584595

Obrazovanje

1.1.2012. - 1.1.2014. Magistra biotehnologije u medicini Diplomski studij Biotehnologija u medicini Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - 1.1.2012. Univ. bacc. biotechn. et pharm. inv. Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

1.2.2017. - Laboratorij za molekularnu virologiju, voditelj doc.dr.sc. Igor Jurak Asistent na Odjelu za biotehnologiju-sudjelovanje u izvođenju seminara i vježbi, doktorand u Laboratoriju za molekularnu virologiju Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci
1.9.2015. - 30.9.2016. Laboratorij za molekularnu virologiju, voditelj doc.dr.sc. Igor Jurak rad na Odjelu za biotehnologiju na projektu »Uloga miRNA domaćina kod replikacije herpes simpleks virusa« kao maldi istraživač - doktorand Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

Nagrade i priznanja

Stipendija grada Rijeke za darovite studente
Potpora doktorandima Sveučilišta u Rijeci za realizaciju projekata s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva
Najbolji poster na 6th Croatian Congress of Microbiology with International Participation

Članstva

9.1.2017. - Hrvatsko mikrobiološko društvo
1.1.2016. - 1.1.2017. American Society for Microbiology

Nastavna djelatnost

Kolegiji

6.6.2018. - 6.6.2018. Virologija
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju

Norma sati: 10
18.1.2018. - 31.1.2018. Mikrobiologija
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju

Norma sati: 30
4.12.2017. - 15.12.2017. Organska kemija
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju

Norma sati: 60
19.5.2017. - 26.4.2018. Opća fiziologija i patofiziologija
Biotehnologija i istraživanje lijekova
Odjel za biotehnologiju

Norma sati: 9

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Maja Cokarić Brdovčak, Andreja Zubković, Antun Ferenčić, Ivan Šoša, Valter Stemberga, Dražen Cuculić, Filip Rokić, Oliver Vugrek, Michael Hackenberg, Igor Jurak
Herpes simplex virus 1 miRNA sequence variations in latently infected human trigeminal ganglia
Virus research 256 90-95 - 2018. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170218300947

Kongresna priopćenja

1.
Andreja Zubković, Maja Badurina, Ivana Ratkaj, Igor Jurak
Promjena ekspresije miRNA domaćina nakon infekcije herpes simpleks virusom 1 Usmeno Zapošljavanje i perspektive mladih znanstvenika u Hrvatskoj Rijeka - 28.11.2016.
2.
Andreja Zubković, Maja Badurina, Ivana Ratkaj, Igor Jurak
A specific miRNA cluster is upregulated during herpes simplex virus 1 productive infection Usmeno The role of host miRNA during herpes simplex virus infection Rijeka - 27.9.2016.
3.
Andreja Zubković, Marina Matešić, Michael Hackenberg, Lucija Kovačević, Berislav Lisnić, Vanda Juranić Lisnić, Stipan Jonjić, Oliver Vugrek, Igor Jurak
The transcriptome of herpes simplex virus 1 – focus on non-coding RNAs Poster Translation of basic immunology and neuroscience tools to therapies: Where are we now? Rijeka - 4.7.2016.
4.
Andreja Zubković, Marina Matešić, Michael Hackenberg, Lucija Kovačević, Berislav Lisnić, Vanda Juranić Lisnić, Stipan Jonjić, Oliver Vugrek, Igor Jurak
The transcriptome of herpes simplex virus 1 Poster 6. Hrvatski mikrobiološki kongres sa međunarodnim sudjelovanjem Sv. Martin na Muri - 18.6.2016.
5.
Andreja Zubković, Ivana Ratkaj, Igor Jurak
Investigating the roles of host microRNAs in herpes simplex virus 1 infection Poster 12. Hrvatski biološki kongres sa međunarodnim sudjelovanjem Sv. Martin na Muri - 23.9.2015.

Znanstveni projekti

1. -
Uloga miRNA domaćina kod replikacije herpes simpleks virusa; Suradnik; Europski socinalni fond; 1000000 HRK;

Znanstveni skupovi

1. -
Croatian Virus Workshop Rijeka Polaznik

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Radionica molekularne virologije
Odjel za biotehnologiju   Voditelj