Antonija Petrlić univ.spec.oec.

Ekonomski fakultet Katedra za ekonomiku poduzeća

CROSBI
Google Scholar

Obrazovanje

12.5.2017. - Poslijediplomski doktorski studiji poslovne ekonomije Ekonomski fakultet u Rijeci
20.2.2016. - 5.7.2018. Sveučilišna specijalistica kontrolinga Poslijediplomski specijalistički studij Kontroling Ekonomski fakultet u Rijeci
1.10.2011. - 4.7.2013. magistra ekonomije (magna cum laude) Redoviti sveučilišni diplomski studij, smjer: Menadžment Ekonomski fakultet u Rijeci
15.7.2008. - 5.9.2011. Sveučilišna prvostupnica ekonomije (magna cum laude) Sveučilišni preddiplomski redoviti studij, smjer: Menadžment Ekonomski fakultet u Rijeci
1.9.2004. - 1.6.2008. Ekonomist Ekonomist Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Radno iskustvo

30.10.2015. - Asistent - priprema i izvođenje seminarske nastave na kolegijima    Revizija i Kontroling - priprema i izvođenje vježbi na kolegiju Analiza i planiranje - redovita komunikacija sa studentima kroz konzultacije - član izbornog povjerenstva za provedbu studentskih izbora   u travnju 2016. godine - član Savjetodavnog ureda za studente - tajnica Katedre za ekonomiku poduzeća u mandatnom razdoblju od 2016./2017. – 2018./2019. god. - zamjenica predstavnika Studentskoga zbora Ekonomskog fakulteta u Rijeci (poslijediplomski studij) 2018./2019 Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
13.12.2013. - 29.10.2015. Referent prodaje, financija i kontrolinga -pripremanje analiza i izvještaja o poslovnoj aktivnosti - izrada financijskih izvještaja - zaprimanje, kontrola, knjiženje i likvidacija ulaznih računa - nadziranje i evidencija kontrole ispravnosti ulaznih računa - fakturiranje te analiza prometa - evidencija i analiza ponuda - zaprimanje, kontrola, potvrda i evidencija narudžbi - izrada otpremnih i izvoznih dokumenata - komunikacija sa domaćim i stranim kupcima - vođenje evidencije radnog vremena te usklađivanje ostvarenih radnih sati pojedinih odjela - naplata te plaćanje računa u dospijeću Alpron d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslugu
1.4.2013. - 30.11.2013. Asistent za prodaju, financije i kontroling (studentski posao) - pripremanje analiza i izvještaja o poslovnoj aktivnosti - zaprimanje, kontrola, knjiženje i likvidacija ulaznih računa - nadziranje i evidencija kontrole ispravnosti ulaznih računa - fakturiranje te analiza prometa - evidencija i analiza ponuda - zaprimanje, kontrola, potvrda i evidencija narudžbi - izrada otpremnih i izvoznih dokumenata - komunikacija sa domaćim i stranim kupcima Alpron d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslugu
8.1.2013. - 31.3.2013. QHSE Department Assistant (studentski posao) - podrška QHSE članovima tima u organizaciji poslovnih putovanja i svakodnevnih aktivnosti - organizacija videokonferencija - kreiranje i slanje tjednih i mjesečnih izvještaja (ponude i projekti koji su u tijeku, održane videokonferencije...) - ispunjavanje liste radnih sati (Timesheet) i unos sati u za to namijenjen program (GHRS) - praćenje broja i razloga bolovanja unutar poduzeća te izrada godišnjeg izvještaja - tablice, grafikoni i prezentacija - kreiranje dokumenata unutar ERP sustava SAP (Delivery orders, Work Orders, Service entries i Purchase orders) - organiziranje liječničkih pregleda za zaposlenike te nabava lijekova - rukovanje medicinskim nalazima zaposlenika te unos nalaza, u za to namijenjen program (GIPSI) - organiziranje i ažuriranje sustava i datoteka koje se odnose na upravljanje QHSE aktivnostima, korespondencijama i dokumentima Saipem S.p.A., Croatian Branch
1.1.2009. - 28.2.2011. Pomoćnica u administraciji (studentski posao) - unos podataka u ERP sustav GoSoft - rad u inventuri, izrada izvještaja - ostali administrativni poslovi Alpron, radnja za izradu aluminijskih i drugih metalskih proizvoda, vl. Nikola Štefančić

Članstva

15.6.2016. - Udruga hrvatskih kontrolera (UHK)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

30.10.2015. - Revizija
Diplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
30.10.2015. - Analiza i planiranje
Preddiplomski studij
Ekonomski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:
30.10.2015. - Kontroling
Diplomski studijj
Ekonomski fakultet u Rijeci
Asistent
Norma sati:

Osobni razvoj

11.10.2018. - 11.10.2018. Emerald Guide to Getting Published


Norma sati: 5 ECTS
16.7.2018. - 20.7.2018. Advanced Qualitative Research with NVivo


Norma sati: 4 ECTS
11.6.2018. - 16.6.2018. Advanced Microeconometrics


Norma sati: 25 sati
9.3.2018. - 8.6.2018. Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju: Učenje i poučavanje (program cjeloživotnog učenja)


Norma sati: 10 ECTS
9.3.2018. - 10.3.2018. Ekonometrijske metode u financijama-Paneli


Norma sati: 6 sati
27.10.2017. - Znanstveni radovi i proces objave


Norma sati: 2 sata
13.10.2017. - 14.10.2017. A doctoral dissertation tutorial


Norma sati: 8 sati
12.7.2017. - Balanced Scorecard–Strateški ciljevi, mjerila i inicijative


Norma sati: 6 sati
23.6.2017. - 24.6.2017. Statistical methods workshop


Norma sati: 8 sati
29.3.2017. - Balanced Scorecard–Uvod


Norma sati: 7 sati
4.2.2017. - Metode za doktorsko istraživanje


Norma sati: 8 sati
17.11.2016. - Getting Published and Responding to Reviewer Comments: Strategies for Success


Norma sati: 2 sata
6.6.2016. - Analiza korištenih metoda poučavanja i izvora učenja s naglaskom na načine postizanja ishoda učenja te provjere stečenih ishoda


Norma sati: 4 sata
6.5.2016. - 6.6.2016. Jezično usavršavanje nastavnika EJVIN – engleski kao jezik visokoškolske nastave (program cjeloživotnoga obrazovanja)


Norma sati: 8 ECTS
7.3.2016. - 12.3.2016. Panel Data Econometrics


Norma sati: 24 sata
21.1.2016. - Priprema virtualnog predavanja -webinara (A200)


Norma sati: 3 sata
-


Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Petrlić, Antonija; Grčić Fabić, Mirjana; Vitezić, Neda
Reporting System Adjustment for the Purpose of Measuring the Efficiency of Public Health Services
Zbornik 7. Međunarodnog znanstvenog simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj (7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - Vision and Growth) / Mašek Tonković, Anka ; Crnković, Boris (ur.). 660-669

2. Vitezić, Neda; Petrlić, Antonija
Integrirano izvještavanje- koncept i utjecaj na uspješnost hrvatskih poduzeća
Računovodstvo i menadžment - RiM, 18. međunarodna znanstvena i stručna konferencija, Zbornik radova s međunarodne znanstvene i stručne konferencije, Svezak I.-znanstveni radovi 203-214 893826.Konani_rad_iz_zbornika.pdf

Kongresna priopćenja

1.
Petrlić, Antonija; Grčić Fabić, Mirjana; Vitezić, Neda
Reporting System Adjustment for the Purpose of Measuring the Efficiency of Public Health Services Predavanje 7. Međunarodnog znanstveni simpozij Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj Osiijek - 25.5.2018.
2.
Vitezić, Neda; Petrlić, Antonija; Lebefromm, Uwe
From analytic to predictive digital performance measurement - A new challenge for controlling Predavanje International Scientific Conference Economics of Digital Transformation (EDT) DIGITOMICS 2018 Opatija - 3.5.2018.
3.
Vitezić, Neda; Petrlić, Antonija
Integrirano izvještavanje- koncept i utjecaj na uspješnost hrvatskih poduzeća Predavanje Računovodstvo i menadžment - RiM, 18. međunarodna znanstvena i stručna konferencija Opatija - 21.9.2017.
4.
Vitezić, Neda; Petrlić, Antonija
An analytical-predictive model for measuring the efficiency and effectiveness of public health services Predavanje Clute International Conferences Proceedings Barcelona, Spain Barcelona, Španjolska - 5.7.2015.

Znanstveni projekti

1. 19.5.2016. -
IP-2014-09-8235 Model mjerenja efikasnosti javno zdravstvenih usluga (MEPHS) ; Suradnik; Hrvatske zaklade za znanost HRZZ ; ; https://www.efri.uniri.hr/hr/vitezic-ip-2014-09-8235

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 18.11.2018. - Radionicu na temu:„Tips&Tricks u Excelu za kontrolere” - popularizacija struke
Radionica pri Udruzi hrvatskih kontrolera
Rijeka
2. 2.6.2017. - Radionicu na temu:„Primjena Excel tehnika u izradi interaktivnih Dashboard izvještaja u kontrolingu” - popularizacija struke
25.redovnoj Skupštini Udruge hrvatskih kontrolera
Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 3.11.2016. - - član
Ekonomski fakultet u Rijec / Savjetodavni ured za studente
2. 6.10.2016. - - tajnica
Ekonomski fakultet u Rijeci / Katedra za ekonomiku poduzeća
3. 1.4.2016. - 30.4.2016. - član biračkog odbora
Ekonomski fakultet u Rijeci / Izborno povjerenstvo za provedbu studentskih izbora